Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 314

Rīgā 2022. gada 24. maijā (prot. Nr. 28 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
14. panta trešo daļu un 19. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 91. nr.; 2003, 114., 183. nr.; 2004, 52., 76., 124. nr.; 2005, 202. nr.; 2007, 145. nr.; 2008, 41., 198. nr.; 2009, 118., 204. nr.; 2011, 203. nr.; 2012, 44., 201. nr.; 2013, 184., 234. nr.; 2014, 252. nr.; 2015, 68. nr.; 2017, 26. nr.; 2018, 27. nr.; 2020, 104. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.9. veikusi algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai piedalījusies Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība";"

1.2. izteikt 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.7. par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība";"

1.3. izteikt 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Pensiju apdrošināšanai no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas 20 procentu apmērā no 171,00 euro par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, un par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.";

1.4. papildināt ar 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.2 Pensiju apdrošināšanai no valsts pamatbudžeta tiek veiktas obligātās iemaksas 20 procentu apmērā no bērna kopšanas pabalsta par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu.";

1.5. izteikt 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai tiek veiktas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta normatīvajos aktos par obligāto iemaksu likmes sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas veidiem noteiktajā apmērā no 171,00 euro par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, un par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.";

1.6. papildināt ar 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.2 Apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai tiek veiktas obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta normatīvajos aktos par obligāto iemaksu likmes sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas veidiem noteiktajā apmērā no bērna kopšanas pabalsta par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu.";

1.7. izteikt 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.11. uzsākušas algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" (norāda darbu uzsākšanas datumu);"

1.8. izteikt 6.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.12. beigušas algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība" (norāda darbu beigšanas datumu).";

1.9. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Šo noteikumu 6. un 6.1 punktā minēto sarakstu iesniedz elektroniski.";

1.10. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Aģentūra šo noteikumu 3., 3.1 un 3.2 punktā minētās personas reģistrē kā pensiju apdrošināšanai pakļautās personas, šo noteikumu 4. punktā minētās personas - kā apdrošināšanai pret bezdarbu pakļautās personas, bet šo noteikumu 4.1 un 4.2 punktā minētās personas - kā apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai pakļautās personas.";

1.11. izteikt 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. Finanšu ministrijā - par šo noteikumu 3., 3.1, 3.2, 4., 4.1 un 4.2 punktā minētajām personām;"

1.12. izteikt 11.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4. Labklājības ministrijā - par šo noteikumu 3., 3.1, 3.2, 4., 4.1 un 4.2 punktā minētajām personām;"

1.13. papildināt ar 11.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.7. Nodarbinātības valsts aģentūrā - par šo noteikumu 3.7. apakšpunktā minētajām personām.";

1.14. izteikt 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. no Labklājības ministrijas pamatbudžeta līdzekļiem - par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas pabalstu vai kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu, par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, un par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība", ņemot vērā aģentūras iesniegto šo noteikumu 11.4. apakšpunktā minēto informāciju;"

1.15. izteikt 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta par šo noteikumu 3., 3.1, 3.2, 4., 4.1 un 4.2 punktā minētajām personām tiek veiktas ne ilgāk kā līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai vai valsts vecuma pensijas piešķiršanai (tai skaitā priekšlaicīgi).";

1.16. izteikt 14.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.6. no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vai pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu, - 20 procentu apmērā no vecāku pabalsta.";

1.17. izteikt 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Apdrošināšanai pret bezdarbu tiek veiktas obligātās iemaksas no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vai pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu. Obligātās iemaksas tiek veiktas no vecāku pabalsta normatīvajos aktos par obligāto iemaksu likmes sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas veidiem noteiktajā apmērā, izņemot šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5. un 15.6. apakšpunktā minētās personas.";

1.18. izteikt 15.3 punktu šādā redakcijā:

"15.3 Invaliditātes apdrošināšanai tiek veiktas obligātās iemaksas no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta par personām, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vai pusotra gada vecumu, un saņem vecāku pabalstu. Obligātās iemaksas tiek veiktas no vecāku pabalsta normatīvajos aktos par obligāto iemaksu likmes sadalījumu pa sociālās apdrošināšanas veidiem noteiktajā apmērā, izņemot darba ņēmējus, iekšzemes darba ņēmējus pie darba devēja - ārvalstnieka - un pašnodarbinātos, ja šīs personas sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai šīm personām ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi).";

1.19. izteikt 16.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.11. pensiju apdrošināšanai - šo noteikumu 3., 3.1, 3.2 un 14. punktā minētajām personām;"

1.20. izteikt 16.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.12. apdrošināšanai pret bezdarbu - šo noteikumu 4., 4.1, 4.2, 15. un 15.1 punktā minētajām personām;"

1.21. izteikt 16.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.13. invaliditātes apdrošināšanai - šo noteikumu 4.1, 4.2, 15.2 un 15.3 punktā minētajām personām.";

1.22. papildināt ar 16.5 punktu šādā redakcijā:

"16.5 Par personu, kura kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vai pusotra gada vecumu, un vienlaikus saņem vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu, obligātās iemaksas vienlaikus:

16.51. no bērna kopšanas pabalsta reģistrē no valsts pamatbudžeta;

16.52. no vecāku pabalsta reģistrē no valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem.";

1.23. svītrot 17. punktu;

1.24. papildināt ar 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Nodarbinātības valsts aģentūra obligātās iemaksas par personām, kuras laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 30. aprīlim piedalījušās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība", ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā līdz 2022. gada 30. jūnijam.";

1.25. papildināt ar 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Laikposmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 31. decembrim par personu, kura kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vai pusotra gada vecumu, un vienlaikus saņem vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu:

28.1. obligātās iemaksas šīs personas pensijas, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanai tiek veiktas no obligāto iemaksu objekta, ko veido vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta apmērs;

28.2. obligātās iemaksas tiek veiktas no invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta."

2. Šo noteikumu 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.10., 1.11., 1.12., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21. un 1.22. apakšpunkts stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministrs G. Eglītis

27.05.2022