Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Imigrācijas likumā

Izdarīt Imigrācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 24. nr.; 2003, 16. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 1., 5., 9. nr.; 2007, 5., 15. nr.; 2008, 3., 13. nr.; 2009, 8. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 74. nr.; 2011, 19., 93. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 98., 108. nr.; 2016, 123. nr.; 2017, 36., 242. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 123. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9. panta piektās daļas 23. punktā vārdu "sešu" ar vārdu "triju".

2. Aizstāt 61. panta sestajā daļā vārdus "Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā" ar vārdiem "Administratīvajā apgabaltiesā".

3. Papildināt 61.1 panta otro daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) šā likuma 61. panta pirmajā daļā minēto nosacījumu izpildīšanās pamatojums, ciktāl šāda pamatojuma norādīšana ir samērīga;".

4. Aizstāt 65.1 panta pirmajā daļā vārdus "Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments" ar vārdiem "Administratīvā apgabaltiesa".

5. Izslēgt 65.2 panta ceturto daļu.

6. Papildināt 65.3 panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja lēmums par ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, pieņemts, pamatojoties uz valsts drošības iestādes izlūkošanas vai pretizlūkošanas darbību rezultātā iegūto informāciju, tad pieteicēja pārstāvim izpaužamo valsts noslēpumu saturošas informācijas apjomu nosaka valsts drošības iestāde."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Sūdzības par iekšlietu ministra lēmumu par ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, kuras Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments ir saņēmis līdz brīdim, kad stājas spēkā grozījums šā likuma 61. panta sestajā daļā, izskata Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 2. septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I. Mūrniece

Rīgā 2021. gada 13. septembrī

27.09.2021