Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 66

Rīgā 2021. gada 8. jūnijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 26 4. p.)

Grozījumi "Normatīvajos noteikumos par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu"

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
50. panta pirmo daļu un Finanšu instrumentu
tirgus likuma
123.5 panta pirmo daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 20.10.2020. normatīvajos noteikumos Nr. 193 "Normatīvie noteikumi par Eiropas Savienības tieši piemērojamajos tiesību aktos par prudenciālajām prasībām paredzēto izvēles iespēju un pārejas periodu piemērošanu" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. punktā vārdus "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012" ar vārdiem "Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012".

2. Izslēgt 7. punktu.

3. Izteikt 8.7. punktu šādā redakcijā:

"8.7. riska darījumi tāda nodrošinājuma vai garantijas veidā, kuru mājokļu kredītiem sniedz ES regulas Nr. 575/2013 201. pantā minēts atbilstošas aizsardzības devējs, kura kredītreitings atbilst vismaz zemākajai no turpmāk minētajām kredīta kvalitātes pakāpēm:

8.7.1. kredīta kvalitātes 2. pakāpei;

8.7.2. kredīta kvalitātes pakāpei, kas atbilst tās dalībvalsts centrālās valdības reitingam ārvalstu valūtā, kurā atrodas aizsardzības devēja galvenais birojs;".

4. Papildināt noteikumus ar 8.10. punktu šādā redakcijā:

"8.10. riska darījumi tādas garantijas veidā, kuru oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem sniedz eksporta kredīta aģentūra, kuras kredītreitings atbilst vismaz zemākajai no turpmāk minētajām kredīta kvalitātes pakāpēm:

8.10.1. kredīta kvalitātes 2. pakāpei;

8.10.2. kredīta kvalitātes pakāpei, kas atbilst tās dalībvalsts centrālās valdības reitingam ārvalstu valūtā, kurā atrodas eksporta kredīta aģentūras galvenais birojs."

5. Izslēgt 11. punktu.

6. Šie normatīvie noteikumi stājas spēkā 28.06.2021., izņemot to 1. un 5. punktu, kas stājas spēkā 26.06.2021.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile

28.06.2021