Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 279

Rīgā 2020. gada 21. maijā (prot. Nr. 35 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 51A., 52A., 52B., 54A., 56A., 60A., 62B., 62D., 64B., 66B., 69B., 71C., 75A., 78A., 79B., 82A., 84D., 88A., 90D., 92A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. ar 2020. gada 1. jūniju svītrot 4.3.2. apakšpunktu;

1.2. izteikt 4.3.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.5. par mācību procesa norisi militārajās izglītības iestādēs lēmumu pieņem aizsardzības ministrs. Par mācību procesa norisi iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs lēmumu pieņem iekšlietu ministrs. Par mācību procesa norisi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā lēmumu pieņem tieslietu ministrs. Par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā lēmumu pieņem veselības ministrs;";

1.3. papildināt rīkojumu ar 4.3.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.5.1 par Satiksmes ministrijas sertificētu mācību kursu programmu īstenošanu jūrnieku profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un uzturēšanai lēmumu pieņem satiksmes ministrs;";

1.4. ar 2020. gada 1. jūniju papildināt rīkojumu ar 4.3.6.5., 4.3.6.6., 4.3.6.7., 4.3.6.8. un 4.3.6.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3.6.5. klātienes valsts pārbaudījumu, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un iestājpārbaudījumu norisi izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās;

4.3.6.6. klātienes valsts pārbaudījumu, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, norisi augstākās izglītības iestādē izglītojamiem izglītības ieguvei augstākās izglītības pakāpē, ja to nav iespējams veikt attālināti;

4.3.6.7. bērnu nometņu norisi. Ja nometnes norise notiek izglītības iestādes ēkā, nodrošina, ka nometnes darbība fiziski nepārklājas ar šā rīkojuma 4.3.6.1., 4.3.6.2., 4.3.6.5. un 4.3.6.6. apakšpunktā noteiktajām aktivitātēm;

4.3.6.8. profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu mācību procesu klātienē, tai skaitā pārbaudījumu norisi, ievērojot šā rīkojuma 4.5.1., 4.5.3. un 4.5.4. apakšpunktā noteiktās prasības. Ja mācību procesu īsteno izglītības iestādes ēkā, nodrošina, ka tas fiziski nepārklājas ar šā rīkojuma 4.3.6.1., 4.3.6.2., 4.3.6.5. un 4.3.6.6. apakšpunktā noteiktajām aktivitātēm;

4.3.6.9. interešu izglītības programmu mācību procesu klātienē, ievērojot šā rīkojuma 4.5.1., 4.5.3. un 4.5.4. apakšpunktā noteiktās prasības. Ja interešu izglītības programmu īsteno izglītības iestādes ēkā, nodrošina, ka minētais process fiziski nepārklājas ar šā rīkojuma 4.3.6.1., 4.3.6.2., 4.3.6.5. un 4.3.6.6. apakšpunktā noteiktajām aktivitātēm;";

1.5. ar 2020. gada 1. jūniju papildināt rīkojumu ar 4.5.2 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5.2 4.5. sportisti sporta treniņu (nodarbību) laikā, ja viņi ir Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības vai Latvijas Paralimpiskās vienības dalībnieki, kā arī tādu komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Minētais izņēmums neattiecas uz cīņu sporta veidu sportistiem;";

1.6. ar 2020. gada 1. jūniju izteikt 4.5.3 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5.3 4. personas ievēro savstarpēju divu metru distanci, izņemot šā rīkojuma 4.5.2 4.5. apakšpunktā minētos sportistus;";

1.7. ar 2020. gada 1. jūniju papildināt rīkojumu ar 4.5.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5.5 atļaut organizētu amatiermākslas kolektīvu (koris, deju kolektīvs, pūtēju orķestris, kokļu mūzikas ansamblis, vokālais ansamblis, amatierteātris, folkloras kopa, etnogrāfiskais ansamblis, tautas mūzikas grupa (kapela), tautas lietišķās mākslas studija vai pulciņš u. c. amatiermākslas kolektīvi atbilstoši dibinātāja noteiktajiem nosacījumiem) darbību un mēģinājumus iekštelpās un ārtelpās, ievērojot kultūras ministra noteikto kārtību un noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus;";

1.8. papildināt rīkojumu ar 4.17.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.17.1 atļaut Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices valstspiederīgajiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, ieceļot Latvijas Republikā no Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices un izceļot no tās;";

1.9. izteikt 4.18.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.18.2 atļaut Latvijas Republikas valstspiederīgajiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, vienu reizi izceļot no Latvijas Republikas caur šā rīkojuma 4.17. apakšpunktā minētajām robežšķērsošanas vietām, lai atgrieztos savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī;";

1.10. izteikt 4.21.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.21.1 ārlietu ministrs, ņemot vērā situāciju ārvalstīs, var lemt par diplomātu un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņu un darbinieku pārcelšanu uz laiku no viņu dienesta vietas ārvalstī uz Latviju, nesaglabājot Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību" (turpmāk - noteikumi Nr. 602) paredzēto algas pabalstu, pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī, pabalstu par bērna uzturēšanos ārvalstī un pabalstu dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai. Aprēķinot prombūtni 2020. gadā saskaņā ar noteikumu Nr. 602 11. un 12. punktu, ārkārtējās situācijas laikposms netiek ņemts vērā;";

1.11. svītrot 4.24. apakšpunktu;

1.12. izteikt 4.45. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4.45. attiecībā uz ātri bojājošos kravu transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laiku noteikt, ka:".

2. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma 9. panta ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

21.05.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.