Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 120

Rīgā 2019. gada 19. martā (prot. Nr. 14 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 22. panta otro daļu
un 25. panta ceturto daļu, likuma "Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
" 18. panta
pirmās daļas 1. punktu un Autopārvadājumu likuma
6.1 panta trešo daļu un 30.1 panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumos Nr. 103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 25. nr.; 2011, 79. nr.; 2012, 72. nr.; 2013, 244. nr.; 2014, 204. nr.; 2016, 9., 220. nr.; 2018, 137. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 3.2 punktu šādā redakcijā:

"3.2 Starptautiskā vadītāja apliecība ir 1968. gada Vīnes konvencijas par ceļu satiksmi 7. pielikumam atbilstošs no papīra izgatavots A6 formāta (izmēri 148 x 105 mm) dokuments (grāmatiņa), kuru var saņemt papildus šo noteikumu 3. punktā minētajai vadītāja apliecībai.";

1.2. svītrot 19. punktā vārdus un skaitli "apmācības karti (izņemot šo noteikumu 3. pielikumā minētos gadījumus, ja personai nav jābeidz attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apmācību kursi) un";

1.3. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Lai apmainītu vadītāja apliecību, persona CSDD iesniedz apmaināmo vadītāja apliecību. Apmaināmās ārvalsts vadītāja apliecības iegūšanas likumību un statusu CSDD pārbauda tās izdevējvalsts vadītāja apliecību reģistrā, bet, ja tas nav iespējams, CSDD pieprasa no Latvijas Republikā akreditētās attiecīgās valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai vadītāja apliecības izdevējvalsts kompetentās institūcijas vai pieņem personas iesniegtu rakstisku informāciju par vadītāja apliecības izdošanas faktu, derīguma termiņu, tajā norādītajām transportlīdzekļu kategorijām, statusu un citu informāciju, kas var apstiprināt vadītāja apliecības izdošanas faktu.";

1.4. aizstāt 39. punktā vārdus "pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros" ar vārdiem "ceļu satiksmi reglamentējošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā";

1.5. papildināt 39.1 punktu aiz vārdiem "Ja personai" ar vārdiem "ceļu satiksmi reglamentējošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums vai ja personai";

1.6. izteikt 49.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.1. AM kategorija - mopēds, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums ir 45 km/h;";

1.7. aizstāt 49.16. apakšpunktā skaitli un vārdu "8.8.1 apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "8.17. apakšpunktā";

1.8. papildināt noteikumus ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Ja vadīšanas eksāmenu AM kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai kārto ar trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzekli, to norāda pēc eksāmena nokārtošanas izsniegtajā vadītāja apliecībā, kas personai dod tiesības vadīt tikai attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu AM kategorijas transportlīdzekļus.";

1.9. izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Vadīšanas eksāmena saturs:

52.1. sagatavošanās braukšanas uzsākšanai un zināšanu pārbaude par transportlīdzekli:

52.1.1. AM kategorijas divriteņu transportlīdzekļiem, A1, A2 un A kategorijai - aizsargtērpa sakārtošana un riepu, bremžu, stūres, avārijas gaismas signalizācijas, ķēdes, eļļas līmeņa, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju vai skaņas signālierīces pārbaude;

52.1.2. AM kategorijas trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzekļiem, B1, B un BE kategorijai - sēdekļa, spoguļu, drošības jostu un galvas balsta noregulēšana, durvju aizvēršanas pārbaude, riepu, stūres, bremžu, šķidrumu, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju, skaņas signālierīces, sakabes mehānisma un bremžu pārbaude, kā arī elektriskā savienojuma (tikai B kategorijai ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.17. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu un BE kategorijai) vai to drošības faktoru pārbaude, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu (tikai B kategorijai ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.17. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu un BE kategorijai);

52.1.3. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE kategorijai:

52.1.3.1. sēdekļa, spoguļu, drošības jostu un galvas balsta noregulēšana, durvju aizvēršanas pārbaude, riepu, stūres, bremžu, šķidrumu, lukturu, atstarotāju, pagrieziena rādītāju vai skaņas signālierīces pārbaude;

52.1.3.2. bremžu un stūres sistēmas pastiprinātāju, riteņu, riteņu uzgriežņu, dubļusargu, priekšējā stikla, logu un stikla tīrītāju, šķidrumu pārbaude, instrumentu paneļa un tahogrāfa kontrole un lietošana;

52.1.3.3. gaisa spiediena, gaisa tvertnes un balstiekārtas pārbaude;

52.1.3.4. to drošības faktoru kontrole, kas saistīti ar transportlīdzekļa kravu, tās iekraušanas veidu un kravas nostiprināšanu (tikai C1, C1E, C un CE kategorijai);

52.1.3.5. sakabes mehānisma un bremžu, kā arī elektriskā savienojuma (tikai C1E, CE, D1E un DE kategorijai) pārbaude;

52.1.3.6. virsbūves, durvju, avārijas izejas, pirmās palīdzības piederumu, ugunsdzēšamo aparātu un pārējo drošības ierīču (tikai D1, D1E, D un DE kategorijai) pārbaude un kontrole;

52.2. figūru izpilde:

52.2.1. AM kategorijas divriteņu transportlīdzekļiem - mopēda nolaišana no stāvbalsta, mopēda pārvietošana ar izslēgtu motoru, ejot blakus transportlīdzeklim, mopēda novietošana uz stāvbalsta, vismaz divas figūras, ko izpilda ar nelielu ātrumu, vismaz divi manevri, ko izpilda ar ātrumu vismaz 30 km/h (vismaz viens manevrs ar izvairīšanos no šķēršļiem), vismaz divas bremzēšanas figūras, tai skaitā avārijas bremzēšana, braucot ar ātrumu vismaz 30 km/h;

52.2.2. A1, A2 un A kategorijai - motocikla nolaišana no stāvbalsta, motocikla pārvietošana ar izslēgtu motoru, ejot blakus transportlīdzeklim, motocikla novietošana uz stāvbalsta, vismaz divas figūras, ko izpilda ar nelielu ātrumu, vismaz divi manevri, ko izpilda ar lielāku ātrumu (viens manevrs ar otro vai trešo pārnesumu, braucot ar ātrumu vismaz 30 km/h, un viens manevrs ar izvairīšanos no šķēršļiem, braucot ar ātrumu vismaz 50 km/h), vismaz divas bremzēšanas figūras, tai skaitā avārijas bremzēšana, braucot ar ātrumu vismaz 50 km/h;

52.2.3. AM kategorijas trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzekļiem, B1 un B kategorijai - braukšana atpakaļgaitā taisni vai nogriešanās atpakaļgaitā, apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, transportlīdzekļa novietošana stāvvietā un braukšanas uzsākšana no stāvvietas, bremzēšana, precīzi apstājoties (izpilda vismaz divas figūras, tai skaitā vienu atpakaļgaitā);

52.2.4. BE kategorijai un B kategorijai ar šo noteikumu 1. pielikuma 8.17. apakšpunktā minēto papildinformācijas kodu - piekabes savienošana ar vilcēju un atvienošana no tā, nogriešanās atpakaļgaitā, transportlīdzekļu sastāva novietošana stāvvietā;

52.2.5. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D un DE kategorijai - nogriešanās atpakaļgaitā, piekabes savienošana ar vilcēju un atvienošana no tā (tikai C1E, CE, D1E un DE kategorijai), transportlīdzekļa vai to sastāva novietošana stāvvietā (tikai C1, C1E, C un CE kategorijai), transportlīdzekļa vai to sastāva apstāšanās sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturā (atļauts izpildīt, braucot ceļu satiksmē, tikai D1, D1E, D un DE kategorijai);

52.3. braukšana ceļu satiksmē - braukšana dažādās ceļu satiksmes situācijās, tai skaitā braukšanas uzsākšana, taisnvirziena braukšana, samainīšanās ar pretimbraucošiem transportlīdzekļiem, braukšana ceļa līkumos, krustojumu pārbraukšana, braukšanas virziena maiņa, ieskrējiena un bremzēšanas joslu izmantošana, apdzīšana un apbraukšana, dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana, braukšana gar sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturām, gājēju pārejas, joslu maiņa, gari augšupceļi, gari lejupceļi un tuneļi (ja tie ir pieejami), braukšanas pabeigšana. Droša, ekonomiska un videi draudzīga vadīšana, lai garantētu drošību un samazinātu degvielas patēriņu un emisijas, tai skaitā paātrinājuma vai braukšanas ātruma samazināšanas laikā un braucot kalnā vai no kalna, ja nepieciešams, pārnesumu izvēloties manuāli.";

1.10. papildināt 54. punktu aiz vārdiem "eksāmenu ar" ar burtiem "AM";

1.11. papildināt 56. punktu aiz vārdiem "satiksmē ar" ar burtiem "AM";

1.12. izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Vadīšanas eksāmenu ar AM kategorijas divriteņu transportlīdzekļiem, A1, A2 un A kategorijas transportlīdzekļiem kārto laikposmā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim (ja eksāmena pieņemšanai ir labvēlīgi laikapstākļi, CSDD minēto laikposmu var pagarināt). CSDD var atteikt eksāmena pieņemšanu, ja ir nelabvēlīgi laikapstākļi vai ceļa apstākļi (stiprs lietus, sniegs, zema gaisa temperatūra, slidena vai apledojusi brauktuve un tamlīdzīgi apstākļi). Eksāmena posmā, kas notiek ceļu satiksmē, inspektors atrodas pavadošajā transportlīdzeklī. Pretendentam jābūt tērptam motociklu vadītājiem paredzētā apģērbā vai jālieto aizsargi, kas paredzēti ceļgalu, elkoņu un plecu aizsardzībai kritiena gadījumā, kā arī jālieto cimdi un slēgti apavi, kas nodrošina potīšu aizsardzību.";

1.13. izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Velosipēda vadītāja apliecību (4. pielikums) izsniedz personai, kurai nav izsniegta mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecība un kura ir sasniegusi 10 gadu vecumu un nokārtojusi (datorizēti vai rakstiski) teorētisko eksāmenu, kas sastāv no 10 jautājumiem par ceļu satiksmi reglamentējošajiem tiesību aktiem un satiksmes drošību.";

1.14. izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Teorētisko eksāmenu velosipēda vadītāja tiesību iegūšanai pieņem CSDD vai, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar CSDD, - izglītības iestāde.";

1.15. svītrot 70. punktu;

1.16. aizstāt 71. punktā skaitli un vārdu "8.8. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "8.16. apakšpunktā";

1.17. aizstāt 75. punkta otrajā teikumā vārdu "nevienā" ar vārdu "kādā";

1.18. izteikt 78. punktu šādā redakcijā:

"78. Lai apmainītu vai atjaunotu šo noteikumu 71. punktā minēto vadītāja apliecību vai karti un saņemtu vadītāja apliecību ar ierakstu par iegūtajām profesionālajām zināšanām vai karti, persona pabeidz periodiskās apmācības kursu. Apmaināmo vadītāja apliecību vai karti persona iesniedz CSDD.";

1.19. papildināt noteikumus ar 78.1 punktu šādā redakcijā:

"78.1 Ja persona ir pabeigusi periodiskās apmācības kursu ne vairāk kā sešus mēnešus pirms vadītāja apliecības derīguma termiņa beigām, jaunajā vadītāja apliecībā papildinformācijas koda piecu gadu derīguma termiņu norāda, skaitot no jaunās vadītāja apliecības izdošanas datuma, bet pārējos gadījumos - no apmācības kursa beigu datuma. Atjaunojot vai apmainot vadītāja apliecību vai karti, ja transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav informācijas par jauna periodiskās apmācības kursa beigšanu, personai tiek izsniegta vadītāja apliecība vai karte, kurā norādīts iepriekš izdotās vadītāja apliecības papildinformācijas koda derīguma termiņš, vai karte, kuras derīguma termiņš atbilst iepriekš izdotās kartes derīguma termiņam.";

1.20. papildināt 1. pielikumu ar 8.19.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.19.1 ierobežojuma kods, kas norāda, ka vadītājam atļauts vadīt tikai trīsriteņu vai četrriteņu AM kategorijas transportlīdzekļus (101);";

1.21. aizstāt 1.1 pielikuma 2.1.2. apakšpunktā skaitli un vārdu "8.8. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "8.16. apakšpunktā".

2. Noteikumu 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

23.03.2019