Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.79

Rīgā 2013.gada 3.decembrī (prot. Nr.17, 2.§)

Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktu un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr.10, Nr.120; 2010, Nr.48, Nr.109, Nr.180; 2013, Nr.51, Nr.204) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 50.punktā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā";

1.2. aizstāt 56.punktā apzīmējumu un skaitli "Ls 50" ar skaitli un vārdu "80 euro" un apzīmējumu un skaitli "Ls 100" ar skaitli un vārdu "150 euro";

1.3. aizstāt 57.punktā apzīmējumu un skaitļus "Ls 50", "Ls 250", "Ls 100", "Ls 1000" attiecīgi ar skaitļiem un vārdu "80 euro", "350 euro", "150 euro", "1400 euro";

1.4. aizstāt 58.punktā apzīmējumu un skaitļus "Ls 5", "Ls 25", "Ls 10", "Ls 50" attiecīgi ar skaitļiem un vārdu "10 euro", "40 euro", "20 euro", "80 euro";

1.5. aizstāt 60.punktā apzīmējumu un skaitli "Ls 50" ar skaitli un vārdu "80 euro" un apzīmējumu un skaitli "Ls 250" ar skaitli un vārdu "350 euro";

1.6. aizstāt 61.punktā apzīmējumu un skaitli "Ls 50" ar skaitli un vārdu "80 euro";

1.7. aizstāt 62.punktā apzīmējumu un skaitli "Ls 250" ar skaitli un vārdu "350 euro";

1.8. aizstāt 63.punktā apzīmējumu un skaitli "Ls 10" ar skaitli un vārdu "20 euro".

2. Atcelt Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošos noteikumus Nr.45 "Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"".

3. Saistošo noteikumu 1.punkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī, bet 2.punkts stājas spēkā nākamajā dienā pēc saistošo noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2013.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.79 "Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošajos noteikumos Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"" paredz aizstāt latus ar euro atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam.

Šie saistošie noteikumi paredz redakcionālu grozījumu Rīgas domes 2008.gada 9.decembra saistošo noteikumu Nr.149 "Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" 50.punktā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā tiks ieviests euro, ir nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, aizstājot tajos latus ar euro.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

06.12.2013