Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā 19.12.2019. likums/ LV, 259A, 30.12.2019.
Privāto pensiju fondu likums 19.12.2019. likums/ LV, 259A, 30.12.2019.
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 19.12.2019. likums/ LV, 259A, 30.12.2019.
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" 19.12.2019. likums/ LV, 259A, 30.12.2019.
Grozījumi "Sankciju riska pārvaldīšanas normatīvajos noteikumos" Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 23.12.2019. noteikumi Nr. 199/ LV, 2, 03.01.2020.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi un maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 23/ LV, 7, 10.01.2020.
Grozījumi Kredītiestāžu likumā 19.12.2019. likums/ LV, 259A, 30.12.2019.
Noteikumi par karavīra formas tērpiem un atšķirības zīmēm Ministru kabineta 14.01.2020. noteikumi Nr. 26/ LV, 11, 16.01.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās" Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 11/ LV, 7, 10.01.2020.
Datortehnikas iepirkumu organizēšana ministrijās un to padotības iestādēs Ministru kabineta 07.01.2020. rīkojums Nr. 1/ LV, 5, 08.01.2020.
Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 18/ LV, 11, 16.01.2020.
Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 21/ LV, 12, 17.01.2020.
Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku Ministru kabineta 14.01.2020. noteikumi Nr. 28/ LV, 11, 16.01.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās" Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 10/ LV, 7, 10.01.2020.
Grozījumi Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 92/ LV, 4, 07.01.2020.
Grozījumi Mobilizācijas likumā 19.12.2019. likums/ LV, 259A, 30.12.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 22/ LV, 10, 15.01.2020.
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumos Nr. 950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība" Ministru kabineta 21.01.2020. noteikumi Nr. 43/ LV, 16, 23.01.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs" Ministru kabineta 21.01.2020. noteikumi Nr. 44/ LV, 16, 23.01.2020.
Grozījumi Rīgas domes 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 91/ LV, 14, 21.01.2020.
Par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumiem "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā" un "Grozījums likumā "Par pašvaldībām"" Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. lēmums Nr. 81/ LV, 259, 30.12.2019.
Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 20/ LV, 17, 24.01.2020.
Par nekustamā īpašuma "Ozolsalas" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām — valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai 19.12.2019. likums/ LV, 259A, 30.12.2019.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 64 "Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju licencēšanas kārtība" Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 19/ LV, 10, 15.01.2020.
Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā Rīgas domes 25.09.2019. saistošie noteikumi Nr. 83/ LV, 259, 30.12.2019.
Politiskajām organizācijām (partijām) piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma noteikumi Ministru kabineta 14.01.2020. noteikumi Nr. 24/ LV, 10, 15.01.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem" Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 14/ LV, 6, 09.01.2020.
Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kuros cietušas valsts drošības iestāžu amatpersonas un darbinieki Ministru kabineta 21.01.2020. noteikumi Nr. 42/ LV, 16, 23.01.2020.
Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr. 97/ LV, 11, 16.01.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" Ministru kabineta 14.01.2020. noteikumi Nr. 32/ LV, 11, 16.01.2020.