Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijā iekļaujamo informāciju Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 93/ LV, 34 (6120), 16.02.2018.
Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 95/ LV, 38 (6124), 22.02.2018.
Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 01.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" 08.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 87/ LV, 34 (6120), 16.02.2018.
Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kārtība dienas stacionārā Ministru kabineta 27.02.2018. noteikumi Nr. 113/ LV, 42 (6128), 28.02.2018.
Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 97/ LV, 38 (6124), 22.02.2018.
Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā 15.02.2018. likums/ LV, 41 (6127), 27.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumi Nr. 133/ LV, 49 (6135), 08.03.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumos Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju" Ministru kabineta 27.02.2018. noteikumi Nr. 122/ LV, 43 (6129), 01.03.2018.
Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 01.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu" 01.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Specialitātes (profesijas), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var uzaicināt ārzemniekus Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 108/ LV, 47 (6133), 06.03.2018.
Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumi Nr. 86/ LV, 39 (6125), 23.02.2018.
XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku maksas pakalpojumu cenrādis Ministru kabineta 27.02.2018. noteikumi Nr. 127/ LV, 43 (6129), 01.03.2018.
Grozījumi likumā "Par valsts noslēpumu" 01.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Grozījumi Civilprocesa likumā 01.03.2018. likums/ LV, 53 (6139), 14.03.2018.
Grozījumi Kredītiestāžu likumā 01.03.2018. likums/ LV, 45 (6131), 02.03.2018.
Grozījumi Kredītinformācijas biroju likumā 08.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Grozījumi Augstskolu likumā 01.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem 01.02.2018. likums/ LV, 36 (6122), 20.02.2018.
Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi" Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumi Nr. 130/ LV, 49 (6135), 08.03.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem" Ministru kabineta 27.02.2018. noteikumi Nr. 115/ LV, 43 (6129), 01.03.2018.
Par Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība" 91. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 91. pantam un Izglītības likuma 49.1 panta pirmajai un trešajai daļai, kā arī Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 27. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam Satversmes tiesas 21.02.2018. spriedums / LV, 39 (6125), 23.02.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr. 107/ LV, 40 (6126), 26.02.2018.
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai 15.02.2018. likums/ LV, 41 (6127), 27.02.2018.
Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 01.03.2018. likums/ LV, 47 (6133), 06.03.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" Ministru kabineta 27.02.2018. noteikumi Nr. 120/ LV, 43 (6129), 01.03.2018.
Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likuma spēkā stāšanās kārtības likumā 22.02.2018. likums/ LV, 44 (6130), 01.03.2018.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" Ministru kabineta 06.03.2018. noteikumi Nr. 134/ LV, 49 (6135), 08.03.2018.