Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums 10.06.2020. likums/ LV, 22.06.2020.
Grozījumi Kriminālprocesa likumā 11.06.2020. likums/ LV, 22.06.2020.
Grozījumi Krimināllikumā 11.06.2020. likums/ LV, 22.06.2020.
Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā 17.06.2020. likums/ LV, 30.06.2020.
Grozījums likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 17.06.2020. likums/ LV, 30.06.2020.
Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 380/ LV, 12.06.2020.
Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri" 11.06.2020. likums/ LV, 17.06.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 30.06.2020. noteikumi Nr. 409/ LV, 30.06.2020.
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums 11.06.2020. likums/ LV, 22.06.2020.
Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības noteikumi Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 374/ LV, 11.06.2020.
Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 11.06.2020. likums/ LV, 22.06.2020.
Grozījumi likumā "Par tiesu varu" 17.06.2020. likums/ LV, 30.06.2020.
Grozījumi Aizsargjoslu likumā 18.06.2020. likums/ LV, 30.06.2020.
Informācijas par krāpšanas gadījumiem maksājumu jomā sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 02.06.2020. noteikumi Nr. 71/ LV, 12.06.2020.
Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 369/ LV, 11.06.2020.
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 11.06.2020. likums/ LV, 22.06.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" Ministru kabineta 16.06.2020. noteikumi Nr. 393/ LV, 19.06.2020.
Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas noteikumi Ministru kabineta 30.06.2020. noteikumi Nr. 431/ LV, 06.07.2020.
Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums 11.06.2020. likums/ LV, 22.06.2020.
Grozījumi Autopārvadājumu likumā 17.06.2020. likums/ LV, 30.06.2020.
Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai Ministru kabineta 16.06.2020. noteikumi Nr. 383/ LV, 19.06.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" Ministru kabineta 16.06.2020. noteikumi Nr. 397/ LV, 19.06.2020.
Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā Ministru kabineta 30.06.2020. rīkojums Nr. 354/ LV, 03.07.2020.
Dzelzceļa drošības noteikumi Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr. 375/ LV, 11.06.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai" Ministru kabineta 30.06.2020. noteikumi Nr. 410/ LV, 30.06.2020.
Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā 04.06.2020. likums/ LV, 15.06.2020.
Grozījumi Kontu reģistra likumā 17.06.2020. likums/ LV, 30.06.2020.
Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā 17.06.2020. likums/ LV, 30.06.2020.
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu" 11.06.2020. likums/ LV, 22.06.2020.
Grozījumi Vides aizsardzības likumā 11.06.2020. likums/ LV, 22.06.2020.