Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 316 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" Ministru kabineta 05.10.2020. rīkojums Nr. 578/ LV, 06.10.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 13.10.2020. noteikumi Nr. 624/ LV, 13.10.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 09.10.2020. noteikumi Nr. 623/ LV, 09.10.2020.
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā 01.10.2020. likums/ LV, 06.10.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 06.10.2020. noteikumi Nr. 616/ LV, 06.10.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 05.10.2020. noteikumi Nr. 614/ LV, 05.10.2020.
Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 10.09.2020. likums/ LV, 23.09.2020.
Grozījumi likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku" 10.09.2020. likums/ LV, 23.09.2020.
Grozījumi Civilprocesa likumā 01.10.2020. likums/ LV, 14.10.2020.
Grozījumi Pasta likumā 01.10.2020. likums/ LV, 06.10.2020.
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 30.09.2020. noteikumi Nr. 613/ LV, 30.09.2020.
Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 17.09.2020. likums/ LV, 23.09.2020.
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā 01.10.2020. likums/ LV, 14.10.2020.
Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi Ministru kabineta 06.10.2020. noteikumi Nr. 620/ LV, 08.10.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi" Ministru kabineta 29.09.2020. noteikumi Nr. 610/ LV, 01.10.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi" Ministru kabineta 22.09.2020. noteikumi Nr. 592/ LV, 24.09.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 20.10.2020. noteikumi Nr. 634/ LV, 20.10.2020.
Par Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 7. martam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumu Nr. 85 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi" 98. punkta, 99.2. apakšpunkta un 100. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmajai daļai (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 7. martam) Satversmes tiesas 28.09.2020. spriedums / LV, 02.10.2020.
Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība Ministru kabineta 06.10.2020. noteikumi Nr. 618/ LV, 08.10.2020.
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 22.09.2020. noteikumi Nr. 599/ LV, 23.09.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" Ministru kabineta 29.09.2020. noteikumi Nr. 600/ LV, 30.09.2020.
Par Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses 10.09.2020. likums/ LV, 23.09.2020.
Par pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam Ministru kabineta 29.09.2020. rīkojums Nr. 576/ LV, 05.10.2020.
Nekustamā īpašuma Rīgā, Riharda Vāgnera ielā 4 un Rīgā, Vaļņu ielā nodošanas, atjaunošanas un izmantošanas likums 17.09.2020. likums/ LV, 29.09.2020.
Par Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses 10.09.2020. likums/ LV, 23.09.2020.
Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Ministru kabineta 29.09.2020. noteikumi Nr. 602/ LV, 01.10.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība" Ministru kabineta 06.10.2020. noteikumi Nr. 615/ LV, 06.10.2020.
Iekšlietu ministrijas nolikums Ministru kabineta 22.09.2020. noteikumi Nr. 589/ LV, 24.09.2020.
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" Ministru kabineta 13.10.2020. noteikumi Nr. 630/ LV, 15.10.2020.
Ekonomikas ministrijas nolikums Ministru kabineta 22.09.2020. noteikumi Nr. 588/ LV, 24.09.2020.