Visvairāk skatītie tiesību akti

Visi
Mēneša
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 12.01.2017. likums/ LV, 21 (5848), 26.01.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" Ministru kabineta 14.02.2017. noteikumi Nr. 81/ LV, 36 (5863), 16.02.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" Ministru kabineta 24.01.2017. noteikumi Nr. 43/ LV, 21 (5848), 26.01.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 858 "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība" Ministru kabineta 24.01.2017. noteikumi Nr. 53/ LV, 24 (5851), 31.01.2017.
Grozījumi Paziņošanas likumā 02.02.2017. likums/ LV, 36 (5863), 16.02.2017.
Grozījumi Administratīvā procesa likumā 02.02.2017. likums/ LV, 36 (5863), 16.02.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām" Ministru kabineta 24.01.2017. noteikumi Nr. 45/ LV, 21 (5848), 26.01.2017.
Aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas kārtība Ministru kabineta 31.01.2017. noteikumi Nr. 57/ LV, 26 (5853), 02.02.2017.
Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā 12.01.2017. likums/ LV, 21 (5848), 26.01.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" Ministru kabineta 24.01.2017. noteikumi Nr. 47/ LV, 21 (5848), 26.01.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" Ministru kabineta 31.01.2017. noteikumi Nr. 65/ LV, 26 (5853), 02.02.2017.
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums 02.02.2017. likums/ LV, 36 (5863), 16.02.2017.
Iekšējās kārtības noteikumi brīvības atņemšanas iestādes struktūrvienībā, kurā tiek īstenota resocializācijas programma atkarību mazināšanai Ministru kabineta 03.01.2017. noteikumi Nr. 23/ LV, 25 (5852), 01.02.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" Ministru kabineta 31.01.2017. noteikumi Nr. 59/ LV, 26 (5853), 02.02.2017.
Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums 19.01.2017. likums/ LV, 29 (5856), 07.02.2017.
Kārtība, kādā uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes preces un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošās degvielas apjomu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai Ministru kabineta 03.01.2017. noteikumi Nr. 21/ LV, 19 (5846), 24.01.2017.
Par dokumenta lappušu / lapu norāžu pierakstu latviešu valodā Valsts valodas centra 12.01.2017. lēmums Nr. 1-16/4/ LV, 20 (5847), 25.01.2017.
Par svešvārda atbilsmi latviešu valodā Valsts valodas centra 12.01.2017. lēmums Nr. 1-16/1/ LV, 20 (5847), 25.01.2017.
Par svešvārda atbilsmi latviešu valodā Valsts valodas centra 12.01.2017. lēmums Nr. 1-16/8/ LV, 20 (5847), 25.01.2017.
Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru Ministru kabineta 24.01.2017. noteikumi Nr. 48/ LV, 21 (5848), 26.01.2017.
Par lietvārda mērs sieviešu dzimtes formu Valsts valodas centra 12.01.2017. lēmums Nr. 1-16/5/ LV, 20 (5847), 25.01.2017.
Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā Ministru kabineta 24.01.2017. instrukcija Nr. 1/ LV, 21 (5848), 26.01.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" Ministru kabineta 24.01.2017. noteikumi Nr. 41/ LV, 21 (5848), 26.01.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība" Ministru kabineta 31.01.2017. noteikumi Nr. 60/ LV, 26 (5853), 02.02.2017.
Grozījumi Imigrācijas likumā 02.02.2017. likums/ LV, 36 (5863), 16.02.2017.
Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 09.02.2017. likums/ LV, 36 (5863), 16.02.2017.
Noteikumi par kārtību, kādā iemaksājama un atmaksājama drošības nauda par transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma dzēšanu, un drošības naudas apmēru Ministru kabineta 17.01.2017. noteikumi Nr. 37/ LV, 19 (5846), 24.01.2017.
Par vietvārda atveidi latviešu valodā Valsts valodas centra 12.01.2017. lēmums Nr. 1-16/3/ LV, 20 (5847), 25.01.2017.
Par svešvārdu atbilsmēm latviešu valodā Valsts valodas centra 12.01.2017. lēmums Nr. 1-16/2/ LV, 20 (5847), 25.01.2017.
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem" Ministru kabineta 31.01.2017. noteikumi Nr. 66/ LV, 26 (5853), 02.02.2017.