XXI N O D A Ļ A

MĀKSLAS DARBI, KOLEKCIONĒŠANAS UN ANTIKVĀRIE PRIEKŠMETI

97. G R U P A

MĀKSLAS DARBI, KOLEKCIONĒŠANAS UN ANTIKVĀRIE PRIEKŠMETI

Piezīmes:

1. Šajā grupā netiek ietvertas:

a) nedzēstas pastmarkas vai zīmogmarkas, pasta papīrs (zīmogpapīrs) un līdzīgas kārtējā vai jaunā izlaiduma preces valstī, kurai tās paredzētas (49. grupa) ;

b) teātra dekorācijas, studiju ekrāni no auduma, studiju un līdzīgi priekšmeti, kas izgatavoti no apgleznota audekla (5907. preču pozīcija), izņemot tos, kas var būt klasificējami 9706. preču pozīcijā, vai

c) dabiskās vai kultivētās pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (7101.-7103 . preču pozīcija).

2. 9702. preču pozīcijā jēdziens "gravīru, estampu un litogrāfiju oriģināli" nozīmē melnbaltus vai krāsainus nospiedumus, kas ar roku darbu pēc kontaktmetodes iegūti no vienas vai vairākām plātnēm neatkarīgi no mākslinieka izmantotās tehnikas un materiāla, izņemot mehānisko vai fotomehānisko paņēmienu.

3. 9703. preču pozīcijā netiek ietvertas komerciāliem mērķiem paredzētās skulptūru un amatniecības izstrādājumu masveida reprodukcijas, pat ja šie priekšmeti ir mākslinieku iecerēti un veidoti.

4. a) Saskaņā ar 1., 2. un 3. piezīmi šajā grupā ietvertās preces tiek klasificētas tieši šajā grupā, nevis kādā citā nomenklatūras grupā;

b) 9706. preču pozīcija neattiecas uz precēm, kas ietvertas šīs grupas iepriekšējās preču pozīcijās.

5. Gleznu, zīmējumu, pasteļu, kolāžu vai līdzīgu gravīru vai litogrāfiju dekoratīvo attēlu ietvari tiek uzskatīti par piederīgiem pie šiem mākslas darbiem, ja to raksturs un vērtība atbilst šiem darbiem.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

9701

     

Gleznas, zīmējumi un pasteļi, kas pilnīgi darināti ar roku, izņemot zīmējumus, kas minēti 4906. preču pozīcijā, un pārējos ar roku apgleznotos vai dekorētos gatavos izstrādājumus; kolāžas un līdzīgi dekoratīvi attēli:

9701

10

00

 

-gleznas, zīmējumi un pasteļi:

- 0 0

9701

10

00

1

--kas radīti Latvijā un ir vecāki par 50 gadiem

-

10

5

9701

10

00

2

--kas radīti ārvalstīs un ir vecāki par 100 gadiem

-

10

5

9701

10

00

9

--pārējie

-

10

5

9701

90

00

 

-pārējie

- 0 0

9701

90

00

1

--kas radīti Latvijā un ir vecāki par 50 gadiem

-

10

5

9701

90

00

2

--kas radīti ārvalstīs un ir vecāki par 100 gadiem

-

10

5

9701

90

00

9

--pārējie

-

10

5

9702

00

00

 

Gravīru, estampu un litogrāfiju oriģināli

- 0 0

9702

00

00

1

-kas radīti Latvijā un ir vecāki par 50 gadiem

-

10

5

9702

00

00

2

-kas radīti ārvalstīs un ir vecāki par 100 gadiem

-

10

5

9702

00

00

9

-pārējie

-

10

5

9703

00

00

 

Skulptūru un statuešu oriģināli no jebkura materiāla

- 0 0

9703

00

00

1

-kas radīti Latvijā un ir vecāki par 50 gadiem

-

10

5

9703

00

00

2

-kas radīti ārvalstīs un ir vecāki par 100 gadiem

-

10

5

9703

00

00

9

-pārējie

-

10

5

9704

00

00

0

Pasta zīmogmarkas, pasta samaksas zīmes, pirmajā dienā dzēstās aploksnes, pasta papīrs (ģerboņpapīrs) un līdzīgi priekšmeti, kas ir lietoti, bet, ja nav lietoti, tad ne kārtējā vai ne jaunā izlaiduma priekšmeti valstī, kurai tie paredzēti

- 0 0

9705

00

00

0

Kolekcijas un kolekcionēšanas priekšmeti zooloģijā, botānikā, mineraloģijā, anatomijā, vēsturē, arheoloģijā, paleontoloģijā, etnogrāfijā vai numismātikā

- 0 0

9706

00

00

 

Antikvārie priekšmeti, kas vecāki par 100 gadiem

- 0 0

9706

00

00

1

-kas radīti Latvijā

-

10

5

9706

00

00

2

-kas radīti ārvalstīs

-

10

5