XIX N O D A Ļ A

IEROČI UN MUNĪCIJA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

93. G R U P A

IEROČI UN MUNĪCIJA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietvertas:

a) 36. grupas preces (piemēram, triecienkapseles, detonatori, signālraķetes);

b) vispārējas nozīmes daļas, kas minētas XV nodaļas 2. piezīmē, no parasta metāla (XV nodaļa) un līdzīgas preces no plastmasas (39. grupa);

c) kaujas bruņumašīnas (8710. preču pozīcija);

d) teleskopiskie tēmēkļi un pārējās ieroču optiskās ierīces, ja tās nav ierīkotas ieročos vai nav piegādātas kopā ar ieročiem, kuros tās jāierīko (90. grupa);

e) šaujamie loki un bultas, paukošanas rotaļu ieroči (95. grupa), un

f) kolekcionēšanas vai antikvārie priekšmeti (9705. vai 9706. preču pozīcija).

2. 9306. preču pozīcijā jēdzienā "daļas" netiek ietvertas radioierīces vai radiolokācijas ierīces, kas minētas 8526. preču pozīcijā.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

9301

00

00

0

Kaujas ieroči, izņemot revolverus, pistoles un ieročus, kas minēti 9307. preču pozīcijā

-

20

15

9302

00

   

Revolveri un pistoles, izņemot 9303. vai 9304. preču pozīcijā minētos:

   

9302

00

10

0

-ar kalibru 9 mm un vairāk

gab.

20

15

9302

00

90

0

-pārējie

gab.

20

15

9303

     

Pārējie šaujamieroči un līdzīgas ierīces ar eksplozīvo izsviedējlādiņu (piemēram, sporta bises un šautenes, no stobrgala lādējamie šaujamieroči, raķešu pistoles un pārējās ierīces signālraķešu palaišanai, salūtpatronu pistoles un pārējās):

9303

10

00

0

-no stobrgala lādējamie šaujamieroči

gab.

20

15

9303

20

   

-pārējās sporta, medību vai mērķī šaušanai paredzētās bises, ieskaitot kombinētās bises- šautenes:

9303

20

10

0

--vienstobru bezvītņu

gab.

0

0

9303

20

95

0

--pārējās

gab.

0

0

9303

30

00

0

-pārējās sporta, medību vai mērķī šaušanai paredzētās šautenes

gab.

0

0

9303

90

00

0

-pārējās

gab.

0

0

9304

00

00

0

Pārējie ieroči (piemēram, atsperes, pneimatiskās vai gāzes bises un pistoles, steki), izņemot 9307. preču pozīcijā minētos

-

20

15

9305

     

Daļas un piederumi izstrādājumiem, kas minēti 9301. - 9304. preču pozīcijā:

9305

10

00

0

-revolveriem vai pistolēm

-

20

15

-bisēm vai šautenēm, kas minētas 9303. preču pozīcijā:

9305

21

00

0

--bisu stobri

gab.

20

15

9305

29

   

--pārējās:

     

9305

29

30

0

---rupji apstrādāti ieroču spali

-

20

15

9305

29

95

0

---pārējie

-

20

15

9305

90

   

-pārējās:

     

9305

90

10

0

--kaujas ieročiem, kas minēti 9301. preču pozīcijā

-

20

15

9305

90

90

0

--pārējās

-

20

15

9306

     

Bumbas, granātas, torpēdas, mīnas, raķetes un līdzīgi kaujas līdzekļi un to daļas; patronas, pārējā munīcija, šāviņi un to daļas, ieskaitot skrotis un patronu prapjus:

9306

10

00

0

-patronas kniedēšanas vai līdzīgiem instrumentiem vai pistolēm ar šaujamtapu humānai dzīvnieku nogalināšanai vai apdullināšanai; to daļas

1000 gab.

20

15

-bisu patronas un to daļas; pneimatisko ieroču micītes:

9306

21

00

0

--patronas

1000 gab.

20

15

9306

29

   

--pārējās:

     

9306

29

40

0

---patrončaulītes

1000 gab.

20

15

9306

29

70

0

---pārējās

-

20

15

9306

30

   

-pārējās patronas un to daļas:

     

9306

30

10

0

--revolveriem un pistolēm, kas minētas 9302. preču pozīcijā, kā arī ieročiem, kas minēti 9301. preču pozīcijā

-

20

15

       

--pārējās:

     

9306

30

30

0

---kaujas ieročiem

-

20

15

       

---pārējiem ieročiem:

     

9306

30

91

0

----patronas ar centrālo uzsitienu kapselei

1000 gab.

0

0

9306

30

93

0

----patronas ar sānu uzsitienu kapselei

1000 gab.

0

0

9306

30

98

0

----pārējās

-

20

15

9306

90

   

-pārējās:

     

9306

90

10

0

--kaujas patronas

-

20

15

9306

90

90

0

--pārējās

-

20

15

9307

00

00

0

Zobeni, dunči, durkļi, šķēpi un līdzīgi ieroči, to daļas, makstis un pārvalki

-

20

15