92. G R U P A

MŪZIKAS INSTRUMENTI; ŠO IZSTRĀDĀJUMU DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietvertas:

a) vispārējas nozīmes daļas, kuras minētas XV nodaļas 2. piezīmē, no parasta metāla (XV nodaļa) vai līdzīgas preces no plastmasas (39. grupa);

b) mikrofoni, pastiprinātāji, skaļruņi, austiņas, pārslēgi, stroboskopi un pārējās palīgierīces, aparatūra vai iekārtas (85. vai 90. grupa), kuras paredzēts lietot kopā ar šajā grupā iekļautajiem instrumentiem, bet kuras nav savienotas ar tiem vai ierīkotas tajos;

c) rotaļu instrumenti un aparatūra (9503. preču pozīcija);

d) sukas mūzikas instrumentu tīrīšanai (9603. preču pozīcija) vai

e) kolekcionēšanas vai antikvārie priekšmeti (9705. vai 9706. preču pozīcija).

2. Lociņi un līdzīgi piederumi spēlēšanai ar mūzikas instrumentiem (9202. vai 9206. preču pozīcija), kurus nepieciešamā daudzumā piegādā kopā ar minētajiem instrumentiem un kuri paredzēti tiešai izmantošanai, tiek klasificēti tajās pašās preču pozīcijās, kurās klasificēti attiecīgie instrumenti.

9209. preču pozīcijā minētās kartes, diski un veltnīši, kas minēti kopā ar mūzikas instrumentiem, ir patstāvīgi izstrādājumi un nav minēto instrumentu daļas.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

9201

     

Klavieres, ieskaitot automātiskās; klavesīni un pārējie stīgu taustiņinstrumenti:

 

9201

10

   

-pianīni:

     

9201

10

10

 

--jauni:

     

9201

10

10

1

---pianīni ar vērtību mazāku par 500 latiem

gab.

20

15

9201

10

10

9

---pārējie

gab.

1

0

9201

10

90

0

--lietoti

gab.

1

0

9201

20

00

0

-klavieres

gab.

1

0

9201

90

00

0

-pārējie

-

1

0

9202

     

Pārējie stīgu mūzikas instrumenti (piemēram, ģitāras, vijoles, arfas):

   

9202

10

   

-lociņinstrumenti:

     

9202

10

10

0

--vijoles

gab.

1

0

9202

10

90

0

--pārējie

gab.

1

0

9202

90

   

-pārējie:

     

9202

90

10

0

--arfas

gab.

1

0

9202

90

30

0

--ģitāras

gab.

1

0

9202

90

90

0

--pārējie

gab.

1

0

9203

00

   

Taustiņērģeles ar stabulēm; harmoniji un līdzīgi taustiņinstrumenti ar metāla mēlītēm:

9203

00

10

0

-taustiņērģeles ar stabulēm

-

1

0

9203

00

90

0

-pārējie

gab.

1

0

9204

     

Akordeoni un līdzīgi instrumenti; mutes harmonikas:

     

9204

10

   

-akordeoni un līdzīgi instrumenti:

     

9204

10

10

0

--ar mazāk par 80 basiem

gab.

1

0

9204

10

90

0

--ar 80 basiem vai vairāk

gab.

1

0

9204

20

00

0

-mutes harmonikas

gab.

1

0

9205

     

Pārējie pūšamie mūzikas instrumenti (piemēram, klarnetes, trompetes, taures, dūdas):

9205

10

00

0

-metāla pūšaminstrumenti

gab.

1

0

9205

90

00

0

-pārējie

-

1

0

9206

00

00

0

Sitamie mūzikas instrumenti (piemēram, bungas, ksilofoni, šķīvji, kastaņetes, marakasi)

-

1

0

9207

     

Elektriskie mūzikas instrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko ģeneratoru un skaņas elektrisko pastiprinātāju (piemēram, ērģeles, ģitāras, akordeoni):

9207

10

   

-taustiņinstrumenti, izņemot akordeonus:

     

9207

10

10

0

--ērģeles

gab.

1

0

9207

10

30

0

--ciparu klavieres

gab.

1

0

9207

10

50

0

--sintezatori

gab.

1

0

9207

10

80

0

--pārējie

-

1

0

9207

90

   

-pārējie:

     

9207

90

10

0

--ģitāras

gab.

1

0

9207

90

90

0

--pārējie

-

1

0

9208

     

Mūzikas vācelītes, balagānu ērģeles, mehāniskās leijerkastes, mehāniskie dziedošie putni, zāģi un pārējie mūzikas instrumenti, kas citur šajā grupā nav minēti; jebkura veida mānekļsvilpes; svilpes; ragi un pārējie pūšamie signālinstrumenti:

9208

10

00

0

-mūzikas vācelītes

-

1

0

9208

90

00

0

-pārējie

-

1

0

9209

     

Daļas (piemēram, mūzikas vācelīšu mehānismi) un piederumi (piemēram, kartes, diski un veltnīši) mūzikas instrumentiem; jebkura veida metronomi, kamertoņi, toņsvilpes ar fiksētu skaņas augstumu:

9209

10

00

0

-metronomi, kamertoņi un toņsvilpes ar fiksētu skaņas augstumu

-

1

0

9209

20

00

0

-mūzikas vācelīšu mehānismi

-

1

0

9209

30

00

0

-mūzikas instrumentu stīgas

-

1

0

       

-pārējās:

     

9209

91

00

0

--daļas un piederumi klavierēm

-

1

0

9209

92

00

0

--daļas un piederumi mūzikas instrumentiem, kas minēti 9202. preču pozīcijā

-

1

0

9209

93

00

0

--daļas un piederumi mūzikas instrumentiem, kas minēti 9203. preču pozīcijā

-

1

0

9209

94

00

0

--daļas un piederumi mūzikas instrumentiem, kas minēti 9207. preču pozīcijā

-

1

0

9209

99

   

--pārējās:

     

9209

99

10

0

---daļas un piederumi mūzikas instrumentiem, kas minēti 9204. preču pozīcijā

-

1

0

9209

99

30

0

---daļas un piederumi mūzikas instrumentiem, kas minēti 9205. preču pozīcijā

-

1

0

9209

99

80

0

---pārējās

-

1

0