91. G R U P A

PULKSTEŅI UN TO DAĻAS

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverts:

a) pulksteņu stikls vai bumbas, ko klasificē pēc materiāla, no kura tās izgatavotas;

b) pulksteņu ķēdītes (7113. vai 7117.preču pozīcija, ievērojot nosacījumus);

c) vispārējas nozīmes daļas, kas iekļautas XV nodaļas 2. piezīmē, no parasta metāla (XV nodaļa) vai līdzīgi izstrādājumi no plastmasas (39. grupa), dārgmetāla vai metāla, kas plakēts ar dārgmetālu (galvenokārt 7115. preču pozīcija); bet pulksteņu atsperes tiek klasificētas kā pulksteņu daļas (9114. preču pozīcija) ;

d) lodīšu gultņu lodītes (7326. vai 8482. preču pozīcija, ievērojot apstākļus);

e) 8412. preču pozīcijā ietvertie izstrādājumi, kas konstruēti darbam bez enkurmehānisma;

f) lodīšu gultņi (8482. preču pozīcija) vai

g) 85. grupas izstrādājumi, vēl nesamontēti kopā vai nesamontēti ar pārējiem komponentiem pulksteņmehānismos vai izstrādājumos, kurus paredzēts izmantot vienīgi vai galvenokārt kā šo mehānismu daļas (85. grupa).

2. 9101. preču pozīcijā ietverti tikai līdznēsājamie pulksteņi ar korpusu, kas pilnībā izgatavots no dārgmetāla vai metāla, kas plakēts ar dārgmetālu, vai no šiem pašiem materiāliem, kombinējot tos ar dabiskām vai kultivētām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem), kas ietverti 7101.-7104. preču pozīcijā. Līdznēsājamie pulksteņi no parasta metāla, kas inkrustēti ar dārgmetālu, ietverti 9102. preču pozīcijā.

3. Šajā grupā jēdziens "pulksteņmehānismi" apzīmē ierīces, kuru darbību regulē ar balansu, matatsperi, kvarca kristālu vai jebkuru citu sistēmu, kas nosaka laika intervālu, ar indikatoru vai sistēmu, kurā var ietvert mehānisko indikatoru. Šādu pulksteņmehānismu biezums nedrīkst pārsniegt 12 mm, bet to platums, garums vai diametrs - 50 mm.

4. Pulksteņmehānismi un pārējās daļas, kuras paredzēts izmantot jebkura veida pulksteņos vai pārējos izstrādājumos (piemēram, precīzijas instrumentos), tiek klasificēti šajā grupā, izņemot 1. piezīmē minētos gadījumus.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

9101

     

Rokas, kabatas un pārējie pulksteņi, ieskaitot sekunžu mērītājus, korpusos, kas izgatavoti no dārgmetāla vai no metāla, kas plakēts ar dārgmetālu:

       

-no neatkarīga elektrības avota darbināmi rokas pulksteņi, kuros ir vai nav iemontēts sekunžu mērītājs:

9101

11

00

0

--tikai ar mehānisko indikāciju

gab.

1

0

9101

12

00

0

--tikai ar optiski elektronisko indikāciju

gab.

1

0

9101

19

00

0

--pārējie

gab.

1

0

       

-pārējie rokas pulksteņi, kuros ir vai nav iemontēts sekunžu mērītājs:

 

9101

21

00

0

--ar automātisko uzvilkšanas mehānismu

gab.

1

0

9101

29

00

0

--pārējie

gab.

1

0

       

-pārējie:

     

9101

91

00

0

--darbināmi no neatkarīga elektrības avota

gab.

1

0

9101

99

00

0

--pārējie

gab.

1

0

9102

     

Rokas, kabatas un pārējie līdznēsājamie pulksteņi, ieskaitot sekunžu mērītājus, izņemot 9101. preču pozīcijā minētos:

       

-no neatkarīga elektrības avota darbināmi pulksteņi, kuros ir vai nav iemontēts sekunžu mērītājs:

9102

11

00

0

--tikai ar mehānisko indikāciju

gab.

1

0

9102

12

00

0

--tikai ar optiski elektronisko indikāciju

gab.

1

0

9102

19

00

0

--pārējie

gab.

1

0

       

-pārējie rokas pulksteņi, kuros ir vai nav iemontēts sekunžu mērītājs:

 

9102

21

00

0

--ar automātisko uzvilkšanas mehānismu

gab.

1

0

9102

29

00

0

--pārējie

gab.

1

0

       

-pārējie:

     

9102

91

00

0

--darbināmi no neatkarīga elektrības avota

gab.

1

0

9102

99

00

0

--pārējie

gab.

1

0

9103

     

Pulksteņi, kas nav līdznēsājami, ar līdznēsājamo pulksteņu pulksteņmehānismiem, izņemot 9104. preču pozīcijā minētos pulksteņus:

9103

10

00

0

-darbināmi no neatkarīga elektrības avota

gab.

1

0

9103

90

00

0

-pārējie

gab.

1

0

9104

00

   

Pulksteņi, kas iemontēti ierīču paneļos, un līdzīgi transportlīdzekļu, lidmašīnu, kosmisko aparātu vai kuģu pulksteņi:

9104

00

10

0

-izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

1

0

9104

00

90

0

-pārējie

gab.

1

0

9105

     

Pārējie pulksteņi:

     
       

-modinātāji:

     

9105

11

00

0

--darbināmi no neatkarīga elektrības avota

gab.

1

0

9105

19

00

0

--pārējie

gab.

1

0

       

-sienas pulksteņi:

     

9105

21

00

0

--darbināmi no neatkarīga elektrības avota

gab.

1

0

9105

29

00

0

--pārējie

gab.

1

0

       

-pārējie:

     

9105

91

00

0

--darbināmi no neatkarīga elektrības avota

gab.

1

0

9105

99

   

--pārējie:

     

9105

99

10

0

---galda vai kamīna pulksteņi

gab.

1

0

9105

99

90

0

---pārējie

gab.

1

0

9106

     

Aparatūra diennakts laika reģistrēšanai un aparatūra laika intervālu mērīšanai, reģistrēšanai vai indicēšanai jebkurā veidā, ar jebkuru pulksteņmehānismu vai sinhrono dzinēju (piemēram, laika reģistratori, laika ierakstes ierīces):

9106

10

00

0

-laika reģistratori; laika ierakstes ierīces

gab.

1

0

9106

20

00

0

-stāvlaika skaitītāji

gab.

1

0

9106

90

   

-pārējie:

     

9106

90

10

0

--tehnoloģiskā procesa taimeri, sekunžu mērītāji un līdzīgas ierīces

gab.

1

0

9106

90

90

0

--pārējie

gab.

1

0

9107

00

00

0

Laika slēdzis, kas savienots ar pulksteni, pulksteņmehānismu vai sinhrono dzinēju

gab.

1

0

9108

     

Līdznēsājamo pulksteņu pulksteņmehānismi, nokomplektēti vai samontēti:

 

-darbināmi no neatkarīga elektrības avota:

9108

11

00

0

--tikai ar mehānisko indikāciju vai ierīci, ar kuru var pievienot mehānisko rādītāju indikatoru

gab.

1

0

9108

12

00

0

--tikai ar optiski elektronisko indikāciju

gab.

1

0

9108

19

00

0

--pārējie

gab.

1

0

9108

20

00

0

-ar automātisko uzvilkšanas mehānismu

gab.

1

0

       

-pārējie:

     

9108

91

00

0

--ar izmēru 33,8 mm vai mazāk

gab.

1

0

9108

99

00

0

--pārējie

gab.

1

0

9109

     

Mehānismi pulksteņiem, kas nav līdznēsājami, nokomplektēti vai samontēti:

-darbināmi no neatkarīga elektrības avota:

9109

11

00

0

--modinātājiem

gab.

1

0

9109

19

   

--pārējie:

     

9109

19

10

0

---ar platumu vai diametru ne vairāk kā 50 mm, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

1

0

9109

19

90

0

---pārējie

gab.

1

0

9109

90

   

-pārējie:

     

9109

90

10

0

--ar platumu vai diametru ne vairāk kā 50 mm, izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

1

0

9109

90

90

0

--pārējie

gab.

1

0

9110

     

Nokomplektētie pulksteņmehānismi, nesamontēti vai daļēji samontēti (pulksteņmehānismu komplekti); nenokomplektētie pulksteņmehānismi, samontēti; pulksteņmehānismi, kas iepriekš nepilnīgi (rupji) samontēti:

-līdznēsājamiem pulksteņiem:

9110

11

   

--nokomplektēti pulksteņmehānismi izjauktā vai daļēji samontētā veidā (pulksteņmehānismu komplekti):

9110

11

10

0

---ar balansu un matatsperi

gab.

1

0

9110

11

90

0

---pārējie

gab.

1

0

9110

12

00

0

--nenokomplektētie pulksteņmehānismi, samontēti

-

1

0

9110

19

00

0

--iepriekš nepilnīgi (rupji) samontēti pulksteņmehānismi

-

1

0

9110

90

00

0

-pārējie

-

1

0

9111

     

Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to daļas:

     

9111

10

00

0

-korpusi no dārgmetāla vai metāla, kas plakēts ar dārgmetālu

gab.

1

0

9111

20

   

-korpusi no parasta metāla, plakēti ar zeltu vai sudrabu:

     

9111

20

10

0

--plakēti ar zeltu vai sudrabu

gab.

1

0

9111

20

90

0

--pārējie

gab.

1

0

9111

80

00

0

-pārējie korpusi

gab.

1

0

9111

90

00

0

-daļas

-

1

0

9112

     

Korpusi pulksteņiem, kas nav paredzēti līdznēsāšanai, un līdzīgi korpusi pārējiem izstrādājumiem, kuri minēti šajā grupā; to daļas:

9112

10

00

0

-metāla korpusi

gab.

1

0

9112

80

00

0

-pārējie korpusi

gab.

1

0

9112

90

00

0

-daļas

-

1

00

9113

     

Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes un ķēdītes; to daļas:

     

9113

10

   

-no dārgmetāla vai metāla, kas plakēts ar dārgmetālu:

     

9113

10

10

0

--no dārgmetāla

-

1

0

9113

10

90

0

--no metāla, kas plakēts ar dārgmetālu

-

1

0

9113

20

00

0

-no parastā metāla ar elektrolītisku zelta vai sudraba pārklājumu

-

1

0

9113

90

   

-pārējās:

     

9113

90

10

0

--no ādas vai mākslīgās ādas

-

1

0

9113

90

30

0

--no plastmasas

-

1

0

9113

90

90

0

--pārējās

-

1

0

9114

     

Pārējās pulksteņu detaļas:

     

9114

10

00

0

-atsperes, ieskaitot matatsperes

-

1

0

9114

20

00

0

-akmeņi

-

1

0

9114

30

00

0

-ciparnīcas

-

1

0

9114

40

00

0

-plates un tilti

-

1

0

9114

90

00

0

-pārējās

-

1

0