XVIII N O D A Ļ A

OPTISKĀS IERĪCES UN APARĀTI, FOTOAPARĀTI, KINOAPARĀTI UN IERĪCES, MĒRAPARĀTI, KONTROLES APARĀTI UN IERĪCES, PRECĪZIJAS IERĪCES, MEDICĪNISKIE VAI ĶIRURĢISKIE APARĀTI UN IERĪCES; PULKSTEŅI; MŪZIKAS INSTRUMENTI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

90. G R U P A

OPTISKĀS IERĪCES UN APARĀTI, FOTOAPARĀTI, KINOAPARĀTI UN IERĪCES, MĒRAPARĀTI, KONTROLES APARĀTI UN IERĪCES, PRECĪZIJAS IERĪCES, MEDICĪNISKIE VAI ĶIRURĢISKIE APARĀTI UN IERĪCES; TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) izstrādājumi, ko izmanto mašīnās, ietaisēs vai citos tehniskajos līdzekļos un kas izgatavoti no vulkanizētas gumijas, izņemot cieto gumiju (4016. preču pozīcija), no dabiskās vai mākslīgās ādas (4204. preču pozīcija) vai tekstilmateriāla (5911. preču pozīcija);

b) fiksētājjostas vai pārējie fiksētājizstrādājumi no tekstilmateriāla, ar nosacījumu, ka šo izstrādājumu galveno funkciju (saturēšanu, fiksēšanu) veic ar tekstilmateriāla elastības palīdzību (piemēram, bandāžas jostas grūtniecēm, krūškurvja bandāžas jostas, vēdera bandāžas jostas, muskuļu vai locītavu fiksatori) (XI nodaļa);

c) ugunsizturīgi izstrādājumi (6903. preču pozīcija); keramikas trauki laboratorijas, ķīmijas vai citiem rūpnieciskiem mērķiem (6909. preču pozīcija);

d) optiski neapstrādāti stikla spoguļi (7009. preču pozīcija) vai spoguļi, kas izgatavoti no parasta metāla vai dārgmetāla un kas nav optiski elementi (8306. preču pozīcija vai 71. grupa);

e) 7007., 7008., 7011., 7014., 7015. vai 7017. preču pozīcijā ietvertās preces;

f) vispārējas nozīmes daļas, kas minētas XV nodaļas 2. piezīmē, no parasta metāla (XV nodaļa) vai līdzīgas preces no plastmasas (39. grupa);

g) sūkņi ar mērierīcēm (8413. preču pozīcija); svaru iekārtas, kas paredzētas preču masas uzskaitei un kontrolei, vai atdalāmi svaru atsvari (8423. preču pozīcija); celšanas vai transporta ierīces (8425.-8428. preču pozīcija); jebkura veida mašīnas papīra vai kartona griešanai (8441. preču pozīcija); darbgaldu vai instrumentu regulēšanas ierīces (8466. preču pozīcija), ieskaitot ietaises ar optiskās nolasīšanas ierīcēm (piemēram, optiskās dalītājgalvas), kas pašas nav optiski instrumenti (piemēram, kontrolteleskopi); skaitļotāji (8470. preču pozīcija); vārsti, ventiļi un pārējais stiegrojums (8481. preču pozīcija);

h) velosipēdu vai automobiļu starmeši vai lukturi (8512. preču pozīcija); portatīvie elektriskie lukturi (8513. preču pozīcija); kinematogrāfiskās skaņas ierakstes, atskaņošanas vai atkārtotas ierakstes aparāti (8519. vai 8520. preču pozīcija); skaņas noņēmēji (8522. preču pozīcija); statisko attēlu videokameras un pārējās videoierakstu kameras (8525. preču pozīcija), radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra vai tālvadības aparatūra (8526. preču pozīcija); virzītās gaismas lampu ierīces (8539. preču pozīcija); optiskās šķiedras saišķi (8544. preču pozīcija);

i) starmeši vai lukturi (9405. preču pozīcija);

j) 95. grupas izstrādājumi;

k) tilpuma mēri, kurus klasificē pēc materiāla, no kura tie izgatavoti, vai

l) spoles, veltnīši vai līdzīgi priekšmeti (ko klasificē pēc materiāla, no kura tie izgatavoti, piemēram, 3923. preču pozīcijā vai XV nodaļā).

2. Saskaņā ar 1. piezīmi šajā grupā ietverto mašīnu, aparātu, ierīču vai izstrādājumu daļas un piederumi tiek klasificēti pēc šādiem noteikumiem:

a) daļas un piederumi, kas ir preces, kuras ietvertas kādā šīs grupas preču pozīcijā vai 84., 85. vai 91. grupā (izņemot 8485., 8548. vai 9033. preču pozīciju), tiek ietvertas attiecīgajās preču pozīcijās;

b) pārējās daļas un piederumi, ko paredzēts izmantot tikai vai galvenokārt noteikta veida mašīnās, ierīcēs vai aparātos vai vairākās mašīnās, ierīcēs vai aparātos, kas ietverti vienā preču pozīcijā (ieskaitot 9010., 9013. vai 9031. preču pozīcijā iekļautās mašīnas, ierīces vai aparātus), tiek klasificēti kopā ar šīm mašīnām, ierīcēm vai aparātiem;

c) visas pārējās daļas un piederumi ietverti 9033. preču pozīcijā.

3. XVI nodaļas 4. piezīmē minētie noteikumi attiecas arī uz šo grupu.

4. 9005. preču pozīcijā netiek ietverti ieroču teleskopiskie tēmēkļi, zemūdeņu vai tanku teleskopiskie periskopi, kā arī optiskās ierīces, kuras ierīko mašīnās, ierīcēs vai aparātos, kas iekļauti šajā grupā vai XVI nodaļā; šie teleskopiskie tēmēkļi un optiskās ierīces ietvertas 9013. preču pozīcijā.

5. Optiskie mēraparāti vai kontroles aparāti, ietaises vai mašīnas (izņemot šajā piezīmē minētās), kuras varētu klasificēt gan 9013. preču pozīcijā, gan arī 9031. preču pozīcijā, ietverti 9031. preču pozīcijā.

6. 9032. preču pozīcijā ietvertas tikai:

a) ierīces un aparāti šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo parametru regulēšanai vai temperatūras automātiskai regulēšanai neatkarīgi no tā, vai to darbība balstās uz elektriskajiem procesiem, kuri reaģē uz faktoru izmaiņām un kuri ir automātiski regulējami, un

b) elektrisko lielumu automātiskie regulētāji, kā arī ierīces vai aparāti to neelektrisko lielumu automātiskai vadīšanai, kuru darbība balstās uz elektriskajiem procesiem, kas ir automātiski regulējami.

Papildpiezīme:

9015 10 100., 9015 20 100., 9015 30 100., 9015 40 100., 9015 80 110., 9015 80 190., 9024 10 100., 9024 80 100., 9025 19 910., 9025 80 910., 9026 10 510., 9026 10 590., 9026 20 300., 9026 80 910., 9027 10 100., 9027 80 110., 9027 80 130., 9027 80 170., 9030 39 300., 9030 89 920., 9031 80 320., 9031 80 340., 9031 80 390. un 9032 10 300. subpozīcijā jēdziens "elektroniskās ierīces un iekārtas" nozīmē ierīces un iekārtas, kurās ietverts viens vai vairāki izstrādājumi no 8540., 8541. vai 8542. preču pozīcijas. Tomēr minētā mērķa sasniegšanai nevajag no minētajām preču pozīcijām izraudzīties izstrādājumus, kurus izmanto vienīgi strāvas iztaisnošanai vai kuri ietilpst ierīču vai iekārtu spēka blokā.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

 

9001

     

Optiskās šķiedras un optiskās šķiedras grīstes; optiskās šķiedras kabeļi, izņemot 8544. preču pozīcijā minētos; loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla; lēcas (ieskaitot kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un pārējie optiskie elementi no jebkura materiāla, neierāmēti, atšķirīgi no neapstrādāta stikla optiskiem elementiem:

 

9001

10

   

-optiskās šķiedras, optiskās šķiedras saišķi un kabeļi:

     
 

9001

10

10

0

--kabeļi attēla pārraidīšanai

-

1

0

 

9001

10

90

0

--pārējās

-

1

0

 

9001

20

00

0

-loksnes un plātnes no polarizācijas materiāla

-

1

0

 

9001

30

00

0

-kontaktlēcas

gab.

1

0

 

9001

40

   

-briļļu lēcas no stikla:

     
 

9001

40

20

0

--kas nav paredzētas redzes koriģēšanai

gab.

1

0

         

--redzes koriģēšanai:

     
         

---no abām pusēm apstrādātas:

     
 

9001

40

41

0

----monofokālās

gab.

1

0

 

9001

40

49

0

----pārējās

gab.

1

0

 

9001

40

80

0

---pārējās

gab.

1

0

 

9001

50

   

-briļļu lēcas no pārējiem materiāliem:

     
 

9001

50

20

0

--kas nav paredzētas redzes koriģēšanai

gab.

1

0

         

--redzes koriģēšanai:

     
         

---no abām pusēm apstrādātas:

     
 

9001

50

41

0

----monofokālās

gab.

1

0

 

9001

50

49

0

----pārējās

gab.

1

0

 

9001

50

80

0

---pārējās

gab.

1

0

 

9001

90

   

-pārējās:

     
 

9001

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9001

90

90

0

--pārējās

-

1

0

 

9002

     

Lēcas, prizmas, spoguļi un pārējie optiskie elementi no jebkura materiāla komplektā, kuri ir instrumentu vai ierīču daļas, izņemot līdzīgus elementus no optiski neapstrādāta stikla:

         

-objektīvi:

     
 

9002

11

00

0

--kamerām, projektoriem, fotopalielinātājiem vai kopēšanas iekārtām attēla samazināšanai

gab.

1

0

 

9002

19

00

0

--pārējie

gab.

1

0

 

9002

20

00

0

-filtri

gab.

1

0

 

9002

90

   

-pārējie:

     
 

9002

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9002

90

90

0

--pārējie

-

1

0

 

9003

     

Briļļu, aizsargbriļļu vai līdzīgu optisko ierīču ietvari un stiegrojums; to daļas:

 
         

-ietvari un stiegrojums:

     
 

9003

11

00

0

--no plastmasas

gab.

1

0

 

9003

19

   

--no pārējiem materiāliem:

     
 

9003

19

10

0

---no dārgmetāla vai no lokšņu dārgmetāla

gab.

1

0

 

9003

19

30

0

---no parasta metāla

gab.

1

0

 

9003

19

90

0

---no pārējiem materiāliem

gab.

1

0

 

9003

90

00

0

-daļas

-

1

0

 

9004

     

Brilles, aizsargbrilles un tām līdzīgas optiskās ierīces, koriģējošās vai aizsargājošās:

 

9004

10

   

-saulesbrilles:

     
 

9004

10

10

0

--ar optiskām lēcām

gab.

6

3

         

--pārējās:

     
 

9004

10

91

0

---ar plastmasas lēcām

gab.

6

3

 

9004

10

99

0

---pārējās

gab.

6

3

 

9004

90

   

-pārējās:

     
 

9004

90

10

0

--ar plastmasas lēcām

-

1

0

 

9004

90

90

0

--pārējās

-

1

0

 

9005

     

Binokļi, monokulāri, pārējās optiskās caurules un to statīvi; pārējās astronomiskās ierīces un to statīvi, izņemot radioastronomiskās ierīces:

 

9005

10

00

0

-binokļi

gab.

6

3

 

9005

80

00

0

-pārējās ierīces

-

6

3

 

9005

90

00

0

-daļas un piederumi (ieskaitot statīvus)

-

6

3

 

9006

     

Fotokameras (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot gāzizlādes lampas, kas minētas 8539. preču pozīcijā:

 

9006

10

   

-fotokameras, ko izmanto iespiedplašu vai iespiedcilindru gatavošanā:

 
 

9006

10

10

0

--aparāti zīmējuma veidošanai, kurus izmanto pārklājumu vai tīklojuma izgatavošanai no pret fotografēšanu neuzņēmīga substrāta klājuma

gab.

1

0

 

9006

10

90

0

--pārējās

gab.

1

0

 

9006

20

00

0

-fotokameras, ko izmanto dokumentu attēlu pārnešanai mikrofilmās, mikrofišās vai pārējos mikronesējos

gab.

1

0

 

9006

30

00

0

-fotokameras, kas paredzētas zemūdens uzņemšanai un aerofotografēšanai, iekšējo orgānu medicīniskajai izmeklēšanai; fotokameras objektu paralēlajai uzņemšanai, ko izmanto tiesu medicīnā vai kriminālistikā

gab.

1

0

 

9006

40

00

0

-fotokameras tūlītējai gatava uzņēmuma iegūšanai

gab.

1

0

         

-pārējās fotokameras:

     
 

9006

51

00

0

--spoguļkameras fotofilmai ar platumu ne vairāk kā 35 mm

gab.

1

0

 

9006

52

00

0

--pārējās, fotofilmai ar platumu mazāk nekā 35 mm

gab.

1

0

 

9006

53

   

--pārējās, fotofilmai ar platumu 35 mm:

     
 

9006

53

10

0

---brīvi izmantojamas kameras

gab.

1

0

 

9006

53

90

0

---pārējās

gab.

1

0

 

9006

59

00

0

--pārējās

gab.

1

0

         

-zibspuldzes:

     
 

9006

61

00

0

--elektroniskās zibspuldzes

gab.

1

0

 

9006

62

00

0

--vienreizējas lietošanas kubveida zibspuldzes un līdzīgi izstrādājumi

gab.

1

0

 

9006

69

00

0

--pārējās

gab.

1

0

         

-daļas un piederumi:

     
 

9006

91

   

--fotokamerām:

     
 

9006

91

10

0

---aparātiem, kas minēti 9006 10 100.subpozīcijā

-

1

0

 

9006

91

90

0

---pārējās

-

1

0

 

9006

99

00

0

--pārējās

-

1

0

 

9007

     

Kinoaparāti un kinoprojektori ar skaņas ierakstes vai atskaņošanas ierīcēm vai bez tām:

-kinoaparāti:

 

9007

11

00

0

--kinofilmai ar platumu mazāk nekā 16 mm vai 2 x 8 mm kinofilmai

gab.

0

0

 

9007

19

00

0

--pārējie

gab.

0

0

 

9007

20

00

0

-kinoprojektori

gab.

0

0

         

-daļas un piederumi:

     
 

9007

91

00

0

--kinoaparātiem

-

0

0

 

9007

92

00

0

--kinoprojektoriem

-

0

0

 

9008

     

Attēlu projektori, izņemot kinoprojektorus; fotopalielinātāji un projicēšanas iekārtas attēla samazināšanai (izņemot kinematogrāfiskās):

 

9008

10

00

0

-diapozitīvu projektori

gab.

0

0

 

9008

20

00

0

-ierīces mikrofilmu, mikrofišu vai pārējo mikronesēju lasīšanai, kuras ir vai nav savienojamas ar kopēšanas mašīnām

gab.

0

0

 

9008

30

00

0

-pārējie projektori

gab.

0

0

 

9008

40

00

0

-fotopalielinātāji un projicēšanas iekārtas attēla samazināšanai (izņemot kinematogrāfiskās)

gab.

0

0

 

9008

90

00

0

-daļas un piederumi

-

0

0

 

9009

     

Fotokopēšanas mašīnas ar optisko sistēmu vai kontaktkopēšanas un termokopēšanas mašīnas:

-elektrostatiskās fotokopēšanas mašīnas:

 

9009

11

00

0

--kas izejattēlu tieši reproducē uz kopijas (tiešais process)

gab.

0

0

 

9009

12

00

0

--kas izejattēlu reproducē uz kopijas ar starpnesēja palīdzību (netiešais process)

gab.

0

0

         

-pārējās fotokopēšanas mašīnas:

     
 

9009

21

00

0

--ar optisko sistēmu

gab.

0

0

 

9009

22

   

--kontaktkopēšanas:

     
 

9009

22

10

0

---gaismkopēšanas un diazokopēšanas

gab.

0

0

 

9009

22

90

0

---pārējās

gab.

0

0

 

9009

30

00

0

-termokopēšanas mašīnas

gab.

0

0

 

9009

90

00

0

-daļas un piederumi

-

1

0

 

9010

     

Fotolaboratoriju (ieskaitot kinolaboratoriju) iekārtas un aprīkojums (ieskaitot iekārtas shēmu projicēšanai vai zīmēšanai uz fotojutīgiem pusvadītāju materiāliem), citā vietā šajā grupā neminētas; negatoskopi; projicēšanas ekrāni:

 

9010

10

00

0

-iekārtas un aprīkojums fotofilmu (ieskaitot kinofilmu) vai ruļļu fotopapīra automātiskai attīstīšanai un uzņēmumu automātiskai kopēšanai

-

0

0

         

-iekārtas shēmu projicēšanai vai zīmēšanai uz fotojutīgiem pusvadītāju materiāliem:

 

9010

41

00

0

--iekārtas tiešam pierakstam matricā

-

0

0

 

9010

42

00

0

--kļūdu izlīdzinātāji

-

0

0

 

9010

49

00

0

--pārējās

-

0

0

 

9010

50

   

-pārējās fotolaboratoriju un kinolaboratoriju iekārtas; negatoskopi:

 
 

9010

50

10

0

--aparāti shēmas zīmējuma projicēšanai uz jutīga plakana paneļa displeja substrātiem

-

0

0

 

9010

50

90

0

--pārējās

-

0

0

 

9010

60

00

0

-projicēšanas ekrāni

-

0

0

 

9010

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9010

90

10

0

--iekārtām, kas minētas 9010 41 000., 9010 42 000., 9010 49 000. vai 9010 50 100.subpozīcijā

-

0

0

 

9010

90

90

0

--pārējās

-

0

0

 

9011

     

Sarežģīti optiskie mikroskopi (ieskaitot mikroskopus mikrofotogrāfijai, mikrokinouzņemšanai vai mikroprojicēšanai):

 

9011

10

   

-stereoskopiskie mikroskopi:

     
 

9011

10

10

0

--kas aprīkoti ar speciālu iekārtu pusvadītāju plašu vai tīkliņu apstrādei un pārvietošanai

gab.

0

0

 

9011

10

90

0

--pārējie

gab.

0

0

 

9011

20

   

-pārējie mikroskopi mikrofotogrāfijai, mikrokinouzņemšanai vai mikroprojicēšanai:

 

9011

20

10

0

--mikroskopi mikrofotogrāfijai, kas aprīkoti ar speciālu iekārtu pusvadītāju plašu vai tīkliņu apstrādei un pārvietošanai

gab.

0

0

 

9011

20

90

0

--pārējie

gab.

0

0

 

9011

80

00

0

-pārējie mikroskopi

gab.

0

0

 

9011

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9011

90

10

0

--aparātiem, kas minēti 9011 10 100. vai 9011 20 100.subpozīcijā

-

0

0

 

9011

90

90

0

--pārējās

-

0

0

 

9012

     

Mikroskopi, izņemot optiskos; difrakcijas aparāti:

     
 

9012

10

   

-mikroskopi, izņemot optiskos mikroskopus, un difrakcijas aparāti:

 
 

9012

10

10

0

--elektriskie mikroskopi, kas aprīkoti ar speciālu iekārtu pusvadītāju plašu vai tīkliņu apstrādei un pārvietošanai

-

0

0

 

9012

10

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9012

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9012

90

10

0

--aparātiem, kas minēti 9012 10 100.subpozīcijā

-

0

0

 

9012

90

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9013

     

Šķidro kristālu ierīces, izņemot izstrādājumus, kas precīzāk minēti pārējās preču pozīcijās; lāzeri, izņemot lāzeru diodes; pārējās optiskās ierīces un instrumenti, kas citur nav minēti:

 

9013

10

00

0

-ieroču teleskopiskie tēmēkļi; periskopi; optiskās caurules mašīnām, instrumentiem vai ierīcēm, kas minētas šajā grupā vai XVI nodaļā

-

0

0

 

9013

20

00

0

-lāzeri, izņemot lāzeru diodes

-

0

0

 

9013

80

   

-pārējās ietaises, ierīces un instrumenti:

     
         

--škidro kristālu ierīces:

     
 

9013

80

20

0

---šķidro kristālu ierīces ar aktīvo matricu

-

0

0

 

9013

80

30

0

---pārējās

-

0

0

 

9013

80

90

0

--pārējās

-

0

0

 

9013

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9013

90

10

0

--šķidro kristālu ierīcēm

-

0

0

 

9013

90

90

0

--pārējās

-

0

0

 

9014

     

Kompasi virziena noteikšanai; pārējās navigācijas ierīces un instrumenti:

   
 

9014

10

   

-kompasi virziena noteikšanai:

     
 

9014

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

 

9014

10

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9014

20

   

-aeronavigācijas vai kosmiskās navigācijas ierīces un instrumenti (izņemot kompasus):

         

--izmantošanai civilajā aviācijā:

     
 

9014

20

13

0

---navigācijas inerciālās sistēmas

gab.

0

0

 

9014

20

18

0

---pārējās

-

0

0

 

9014

20

90

0

--pārējās

-

0

0

 

9014

80

00

0

-pārējās ierīces un instrumenti

-

0

0

 

9014

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9014

90

10

0

--ierīces, kas minētas 9014 10. un 9014 20. subpozīcijā un paredzētas izmantošanai civilajā aviācijā

-

0

0

 

9014

90

90

0

--pārējās

-

0

0

 

9015

     

Kartogrāfiskās (ieskaitot fotogrammetriskās), hidrogrāfiskās, okeanogrāfiskās, hidroloģiskās, meteoroloģiskās vai ģeofizikālās ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri:

 

9015

10

   

-tālmēri:

     
 

9015

10

10

0

--elektroniskie

-

0

0

 

9015

10

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9015

20

   

-teodolīti un tahometri:

     
 

9015

20

10

0

--elektroniskie

-

0

0

 

9015

20

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9015

30

   

-nivelieri:

     
 

9015

30

10

0

--elektroniskie

-

0

0

 

9015

30

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9015

40

   

-fotogrammetriskie, kartogrāfiskie instrumenti un ierīces:

     
 

9015

40

10

0

--elektroniskie

-

0

0

 

9015

40

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9015

80

   

-pārējās ierīces un instrumenti:

     
         

--elektroniskās:

     
 

9015

80

11

0

---meteoroloģiskās, hidroloģiskās un ģeofizikālās ierīces un iekārtas

-

0

0

 

9015

80

19

0

---pārējās

-

0

0

         

--pārējās:

     
 

9015

80

91

0

---ierīces un iekārtas, ko izmanto ģeodēzijā, topogrāfijā, kartogrāfijā vai nivelēšanā; hidrogrāfiskās ierīces

-

0

0

 

9015

80

93

0

---meteoroloģiskās, hidroloģiskās un ģeofizikālās ierīces un iekārtas

-

0

0

 

9015

80

99

0

---pārējās

-

0

0

 

9015

90

00

0

-daļas un piederumi

-

0

0

 

9016

00

   

Svari ar jutīgumu 0,05 g vai vairāk, ar atsvariem vai bez tiem:

   
 

9016

00

10

0

-svari

gab.

0

0

 

9016

00

90

0

-daļas un piederumi

-

0

0

 

9017

     

Rasēšanas, iezīmēšanas vai matemātisko aprēķinu instrumenti (piemēram, rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, stieņcirkuļi, transportieri, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori u.c.); rokas instrumenti līnijizmēru mērīšanai (piemēram, mērstieņi, ruletes,

         

mikrometri, stieņcirkuļi), kas nekur citur šajā grupā nav minēti:

   
 

9017

10

   

-rasēšanas galdi un mašīnas, automātiskās vai neautomātiskās:

   
 

9017

10

10

0

--sastādītāji (ploteri)

-

0

0

 

9017

10

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9017

20

   

-pārējie rasēšanas, iezīmēšanas vai matemātisko aprēķinu instrumenti:

   
 

9017

20

05

0

--sastādītāji (ploteri)

-

0

0

         

--pārējās rasēšanas ierīces:

     
 

9017

20

11

0

---rasetnes

gab.

0

0

 

9017

20

19

0

---pārējās

-

0

0

         

--iezīmēšanas ierīces:

     
 

9017

20

31

0

---ierīces zīmējuma veidošanai, kuras izmanto pārklājumu vai tīklojuma izgatavošanai no pret fotografēšanu neuzņēmīga substrāta klājuma

gab.

0

0

 

9017

20

39

0

---pārējās

gab.

0

0

 

9017

20

90

0

--matemātisko aprēķinu ierīces (ieskaitot logaritmiskos lineālus, disku kalkulatorus un pārējās)

gab.

0

0

 

9017

30

   

-mikrometri, stieņcirkuļi, kalibri un mērinstrumenti:

     
 

9017

30

10

0

--mikrometri un stieņcirkuļi

gab.

0

0

 

9017

30

90

0

--pārējie (izņemot mērinstrumentus bez pievienojamām ierīcēm, kas minētas 9031. preču pozīcijā)

gab.

0

0

 

9017

80

   

-pārējie instrumenti:

     
 

9017

80

10

0

--mērstieņi un mērlentes, lineāli ar iedalītu skalu

-

0

0

 

9017

80

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9017

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9017

90

10

0

--ierīcēm, kas minētas 9017 20 310.subpozīcijā

-

0

0

 

9017

90

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9018

     

Medicīnas, ķirurģijas, stomatoloģijas vai veterinārijas instrumenti un ierīces, ieskaitot scintigrāfisko aparatūru, pārējā elektriskā medicīnas aparatūra un ierīces redzes asuma noteikšanai:

         

-elektrodiagnosticēšanas aparatūra (ieskaitot organisma funkcionālās izmeklēšanas vai fizioloģisko parametru kontroles aparatūru):

 

9018

11

00

0

--elektrokardiogrāfi

-

0

0

 

9018

12

00

0

--ultraskaņas skenēšanas aparatūra

-

0

0

 

9018

13

00

0

--magnētiskais rezonators

-

0

0

 

9018

14

00

0

--scintigrāfiskā aparatūra

-

0

0

 

9018

19

   

--pārējā:

     
 

9018

19

10

0

---dozējošā aparatūra vienlaicīgai divu vai vairāku parametru uzraudzībai

-

0

0

 

9018

19

90

0

---pārējā

-

0

0

 

9018

20

00

0

-aparatūra, kas balstās uz ultravioletā vai infrasarkanā starojuma darbību

-

0

0

-šļirces, adatas, katetri, kaniles un līdzīgi instrumenti:

 

9018

31

   

--šļirces ar adatām vai bez tām:

     
 

9018

31

10

0

---plastmasas

-

0

0

 

9018

31

90

0

---pārējās

-

0

0

 

9018

32

   

--metāla cauruļadatas un adatas brūču aizšūšanai:

     
 

9018

32

10

0

---metāla cauruļadatas

-

0

0

 

9018

32

90

0

---adatas brūču aizšūšanai

-

0

0

 

9018

39

00

0

--pārējās

-

0

0

-pārējie stomatoloģijas instrumenti un ierīces:

 

9018

41

00

0

--urbjmašīnas, kas uz viena pamata ir vai nav savienotas ar pārējām stomatoloģiskām iekārtām

-

0

0

 

9018

49

   

--pārējie:

     
 

9018

49

10

0

---bori, diski, urbīši un sukas, kuras izmanto zobārstniecības urbjos

-

0

0

 

9018

49

90

0

---pārējie

-

0

0

 

9018

50

   

-pārējie oftalmoloģiskie instrumenti un ierīces:

     
 

9018

50

10

0

--neoptiskie

-

0

0

 

9018

50

90

0

--optiskie

-

0

0

 

9018

90

   

-pārējie instrumenti un ierīces:

     
 

9018

90

10

0

--asinsspiediena mērīšanas ierīces un iekārtas

-

0

0

 

9018

90

20

0

--endoskopi

-

0

0

 

9018

90

30

0

--hemodialīzes iekārtas (mākslīgās nieres, mākslīgo nieru apkalpošanas ierīces un dializatori)

-

0

0

--diatermiskās iekārtas:

 

9018

90

41

0

---ultraskaņas

-

0

0

 

9018

90

49

0

---pārējās

-

0

0

 

9018

90

50

0

--asinspārliešanas iekārtas

-

0

0

 

9018

90

60

0

--anestēzijas iekārtas un ierīces

-

0

0

 

9018

90

70

0

--ultraskaņas akmeņu drupināšanas instrumenti

-

0

0

 

9018

90

75

0

--nervu stimulācijas aparāti

-

0

0

 

9018

90

85

0

--pārējās

-

0

0

 

9019

     

Mehanoterapijas aparatūra; masāžas aparāti; psiholoģisko testu aparatūra profesionalitātes noteikšanai; ozona, skābekļa terapijas un aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra vai pārējā terapeitiskā aparatūra elpošanas ceļu ārstēšanai:

 

9019

10

   

-mehanoterapijas aparatūra, masāžas aparāti; psiholoģisko testu aparatūra profesionalitātes noteikšanai:

 

9019

10

10

0

--elektrovibromasāžas iekārtas

-

0

0

 

9019

10

90

0

--pārējās

-

0

0

 

9019

20

00

0

-ozona terapijas, skābekļa terapijas, aerosolterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra vai pārējā terapeitiskā aparatūra elpošanas ceļu ārstēšanai

-

0

0

 

9020

00

   

Pārējā elpināšanas aparatūra un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas, bez mehāniskām detaļām un maināmiem filtriem:

 

9020

00

10

0

-elpināšanas iekārtas un gāzmaskas (izņemot to daļas) izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9020

00

90

0

-pārējā

-

1

0

 

9021

     

Ortopēdiskās palīgierīces, ieskaitot kruķus, ķirurģiskās jostas un bandāžas, šinas un pārējās palīgierīces kaulu lūzumu ārstēšanai; mākslīgās ķermeņa daļas; dzirdes aparāti un pārējās palīgierīces, ko nēsā uz ķermeņa, nēsā līdzi vai pārstāda ķermenī fizisku trūkumu novēršanai:

         

-locītavu protēzes un pārējās ortopēdiskās palīgierīces vai palīgierīces kaulu lūzumu ārstēšanai:

 

9021

11

00

0

--locītavu protēzes

-

0

0

 

9021

19

   

--pārējās:

     
 

9021

19

10

0

---ortopēdiskie aparāti

-

0

0

 

9021

19

90

0

---šinas un pārējās palīgierīces kaulu lūzumu ārstēšanai

-

0

0

         

-mākslīgie zobi un to daļas:

     
 

9021

21

   

--mākslīgie zobi:

     
 

9021

21

10

0

---no plastmasas

100 gab.

0

0

 

9021

21

90

0

---no pārējiem materiāliem

100 gab.

0

0

 

9021

29

00

0

--pārējie

-

0

0

 

9021

30

   

-pārējās mākslīgās ķermeņa daļas:

     
 

9021

30

10

0

--mākslīgās acis

-

0

0

 

9021

30

90

0

--pārējās

-

0

0

 

9021

40

00

0

-dzirdes aparāti, izņemot to daļas un piederumus

gab.

0

0

 

9021

50

00

0

-sirdsdarbības stimulatori, izņemot to daļas un piederumus

gab.

0

0

 

9021

90

   

-pārējie:

     
 

9021

90

10

0

--dzirdes aparātu daļas un piederumi

-

0

0

 

9021

90

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9022

     

Aparatūra, kas balstās uz rentgenstarojumu, alfa, beta vai gamma starojumu un kas paredzēta vai nav paredzēta izmantošanai medicīnā, ķirurģijā, stomatoloģijā vai veterinārijā, ieskaitot rentgena un radioterapeitisko izmeklēšanu, rentgena caurules u.c. rentgena starojuma ģeneratori, augsta spiediena ģeneratori, vadības pultis un aizsargi, ekrāni, galdi, krēsli un līdzīgi līdzekļi izmeklēšanai un ārstēšanai:

         

-aparatūra, kas balstās uz rentgenstarojumu, kas paredzēta vai nav paredzēta izmantošanai medicīnā, ķirurģijā, stomatoloģijā vai veterinārijā, ieskaitot rentgenogrāfiskās vai radioterapeitiskās izmeklēšanas aparatūru:

 

9022

12

00

0

--datortomogrāfi

gab.

0

0

 

9022

13

00

0

--pārējā aparatūra stomatoloģijas vajadzībām

gab.

0

0

 

9022

14

00

0

--pārējā aparatūra medicīnas, ķirurģijas vai veterinārijas vajadzībām

gab.

0

0

 

9022

19

00

0

--pārējām vajadzībām

gab.

0

0

         

-aparatūra, kas balstās uz alfa, beta vai gamma starojumu un kas paredzēta vai nav paredzēta izmantošanai medicīnā, ķirurģijā, stomatoloģijā vai veterinārijā, ieskaitot rentgenogrāfiskās vai radioterapeitiskās izmeklēšanas aparatūru:

 

9022

21

00

0

--aparatūra medicīnas, ķirurģijas, stomatoloģijas vai veterinārijas vajadzībām

gab.

0

0

 

9022

29

00

0

--pārējām vajadzībām

gab.

0

0

 

9022

30

00

0

-rentgencaurules

gab.

0

0

 

9022

90

   

-pārējā, ieskaitot daļas un piederumus:

     
 

9022

90

10

0

--fluorescējošie rentgena ekrāni un pastiprinošie rentgena ekrāni; pretizkliedes ekrāni un tīkliņi

-

0

0

 

9022

90

90

0

--pārējās

-

0

0

 

9023

00

   

Ierīces, aparatūra un modeļi, ko izmanto vienīgi demonstrēšanai (piemēram, mācībām vai eksponēšanai):

 

9023

00

10

0

-mācot fiziku, ķīmiju vai tehniskos priekšmetus

-

1

0

 

9023

00

80

0

-pārējās

-

1

0

 

9024

     

Mašīnas un ierīces materiālu (piemēram, metālu, koksnes, tekstīliju, papīra, plastmasu) cietības, stiprības, stiepjamības un saspiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbaudei:

 

9024

10

   

-mašīnas un ierīces metālu pārbaudei:

     
 

9024

10

10

0

--elektroniskās

-

1

0

         

--pārējās:

     
 

9024

10

91

0

---universālās vai stiepjamības pārbaudei

-

1

0

 

9024

10

93

0

---cietības pārbaudei

-

1

0

 

9024

10

99

0

---pārējās

-

1

0

 

9024

80

   

-pārējās mašīnas un ierīces:

     
 

9024

80

10

0

--elektroniskās

-

1

0

         

--pārējās:

     
 

9024

80

91

0

---tekstīliju, papīra vai kartona pārbaudei

-

1

0

 

9024

80

99

0

---pārējās

-

1

0

 

9024

90

00

0

-daļas un piederumi

-

1

0

 

9025

     

Hidrometri un līdzīgas ierīces, kas darbojas, iegremdētas šķidrumā, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar ierakstes ierīcēm vai bez tām, kā arī jebkuri šo ierīču savstarpējie savienojumi:

         

-termometri un pirometri, atsevišķi no pārējām ierīcēm:

     
 

9025

11

   

--šķidruma, tiešās nolasīšanas:

     
 

9025

11

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

---pārējie:

     
 

9025

11

91

0

----medicīniskie vai veterinārie termometri

gab.

1

0

 

9025

11

99

0

----pārējie

gab.

1

0

 

9025

19

   

--pārējie:

     
 

9025

19

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

---pārējie:

     
 

9025

19

91

0

----elektroniskie

gab.

1

0

 

9025

19

99

0

----pārējie

gab.

1

0

 

9025

80

   

-pārējās ierīces:

     
 

9025

80

15

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

--pārējie:

     
 

9025

80

20

0

---barometri, atsevišķi no pārējām ierīcēm

gab.

1

0

         

---pārējie:

     
 

9025

80

91

0

----elektroniskie

-

1

0

 

9025

80

99

0

----pārējie

-

1

0

 

9025

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9025

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9025

90

90

0

--pārējie

-

1

0

 

9026

     

Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo raksturojumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas minēti 9014., 9015., 9028. vai 9032. preču pozīcijā:

 

9026

10

   

-šķidruma patēriņa vai līmeņa mērīšanai vai kontrolei:

     
 

9026

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

--pārējās:

     
         

---elektroniskās:

     
 

9026

10

51

0

----patēriņa mērītāji

gab.

1

0

 

9026

10

59

0

----pārējās

gab.

1

0

         

---pārējās:

     
 

9026

10

91

0

----patēriņa mērītāji

gab.

1

0

 

9026

10

99

0

----pārējās

gab.

1

0

 

9026

20

   

-spiediena mērīšanai vai kontrolei:

     
 

9026

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

--pārējās:

     
 

9026

20

30

0

---elektroniskās

gab.

1

0

         

---pārējās:

     
         

----manometri ar spirāli vai metāla diafragmu:

     
 

9026

20

51

0

-----ierīces spiediena mērīšanai un neautomātiskai regulēšanai riepās

gab.

1

0

 

9026

20

59

0

-----pārējās

gab.

1

0

 

9026

20

90

0

----pārējās

gab.

1

0

 

9026

80

   

-pārējās ierīces vai aparatūra:

     
 

9026

80

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

--pārējās:

     
 

9026

80

91

0

---elektroniskās

-

1

0

 

9026

80

99

0

---pārējās

-

1

0

 

9026

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9026

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9026

90

90

0

--pārējās

-

1

0

 

9027

     

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemēram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori), ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma utt. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai gaismas daudzuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponometrus); mikrotomi:

 

9027

10

   

-gāzu vai dūmu analizatori:

     
 

9027

10

10

0

--elektroniskie

gab.

1

0

 

9027

10

90

0

--pārējie

gab.

1

0

 

9027

20

00

0

-hromatogrāfi un elektroforēzes ierīces

-

1

0

 

9027

30

00

0

-spektrometri, spektrofotometri un spektrogrāfi, kas balstās uz optisko starojumu (ultravioleto, spektra redzamās daļas, infrasarkano)

-

1

0

 

9027

40

00

0

-eksponometri

-

1

0

 

9027

50

00

0

-pārējās ierīces un aparatūra, kas balstās uz optisko starojumu (ultravioleto, spektra redzamās daļas, infrasarkano)

-

1

0

 

9027

80

   

-pārējās ierīces un aparatūra:

     
         

--elektroniskās:

     
 

9027

80

11

0

---rentgenmetri, goniometri un pārējās elektrovadītspējas mērīšanas iekārtas

-

1

0

 

9027

80

13

0

---aparāti pusvadītājmateriālu vai LCD substrātu vai radniecīgu izolējošo vai vadošo slāņu fizikālo īpašību mērīšanai pusvadītāju matricu vai LCD ražošanas procesā

-

1

0

 

9027

80

17

0

---pārējās

-

1

0

         

--pārējās:

     
 

9027

80

91

0

---viskozimetri, porainības un izplešanās mērīšanas ierīces

-

1

0

 

9027

80

93

0

---aparāti pusvadītājmateriālu vai LCD substrātu vai radniecīgu izolējošo vai vadošo slāņu fizikālo īpašību mērīšanai pusvadītāju matricu vai LCD ražošanas procesā

-

1

0

 

9027

80

97

0

---pārējās

-

1

0

 

9027

90

   

-mikrotomi; daļas un piederumi:

     

ex

9027

90

   

-9027. pozīcijā minēto produktu daļas un piederumi, izņemot gāzu un dūmu analīzes aparātus un mikrotomus

-

 

0

 

9027

90

10

0

--mikrotomi

gab.

1

0

         

--daļas un piederumi:

     
 

9027

90

50

0

---aparātiem, kas minēti 9027 20.-9027 80.subpozīcijā

-

1

0

 

9027

90

80

0

---mikrotomu, gāzu vai dūmu analizatoriem

-

1

0

 

9028

     

Gāzes, šķidruma vai elektriskās enerģijas padeves vai ražošanas skaitītāji, ieskaitot kalibrējošos:

 

9028

10

00

0

-gāzes mērītāji

gab.

0

0

 

9028

20

00

0

-šķidruma skaitītāji

gab.

0

0

 

9028

30

   

-elektriskās enerģijas skaitītāji:

     
         

--maiņstrāvas:

     
 

9028

30

11

0

---vienfāzes

gab.

0

0

 

9028

30

19

0

---daudzfāzu

gab.

0

0

 

9028

30

90

0

--pārējie

gab.

0

0

 

9028

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9028

90

10

0

--elektriskās enerģijas skaitītājiem

-

0

0

 

9028

90

90

0

--pārējie

-

0

0

 

9029

     

Apgriezienu skaita un produkcijas daudzuma skaitītāji, taksometri, mileometri, soļu skaitītāji un līdzīgas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot 9014. vai 9015. preču pozīcijā minētos; stroboskopi:

 

9029

10

   

-apgriezienu skaita un produkcijas daudzuma skaitītāji, taksometri, mileometri, soļu skaitītāji un līdzīgas ierīces:

 

9029

10

10

0

--elektriskie skaitītāji un apgriezienu skaita skaitītāji izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9029

10

90

0

--pārējie

-

1

0

 

9029

20

   

-spidometri un tahometri; stroboskopi:

     
         

--spidometri un tahometri:

     
 

9029

20

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

---pārējie:

     
 

9029

20

31

0

----automobiļu spidometri

-

1

0

 

9029

20

39

0

----pārējie

-

1

0

 

9029

20

90

0

--stroboskopi

-

1

0

 

9029

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9029

90

10

0

--apgriezienu skaita skaitītājiem, spidometriem un tahometriem izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9029

90

90

0

--pārējās

-

1

0

 

9030

     

Osciloskopi, spektrometri un pārējās ierīces un aparatūra elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot mērierīces, kas minētas 9028. preču pozīcijā; ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmiskā vai pārējo jonizējošo starojumu konstatēšanai vai mērīšanai:

 

9030

10

   

-ierīces un aparatūra jonizējošo starojumu konstatēšanai vai mērīšanai:

 
 

9030

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9030

10

90

0

--pārējās

-

1

0

 

9030

20

   

-katodstaru osciloskopi un oscilogrāfi:

     
 

9030

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9030

20

90

0

--pārējie

-

1

0

         

-pārējās ierīces un aparatūra strāvas sprieguma, stipruma, pretestības vai jaudas mērīšanai vai kontrolei, bez ierakstes ierīcēm:

 

9030

31

   

--universālās mērierīces:

     
 

9030

31

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9030

31

90

0

---pārējās

-

1

0

 

9030

39

   

--pārējās:

     
 

9030

39

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

---pārējās:

     
 

9030

39

30

0

----elektroniskās

-

1

0

         

----pārējās:

     
 

9030

39

91

0

-----voltmetri

-

1

0

 

9030

39

99

0

-----pārējās

-

1

0

 

9030

40

   

-pārējās ierīces un aparatūra, kas speciāli paredzēta telekomunikācijām (piemēram, traucējumu, šķērskropļojumu, pastiprinājuma un kropļojumu koeficientu mērītāji, psofometri):

 

9030

40

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9030

40

90

0

--pārējās

-

1

0

         

-pārējās ierīces un aparatūra:

     
 

9030

82

00

0

--pusvadītāju matriču vai ierīču mērīšanai vai pārbaudei

-

1

0

 

9030

83

   

--pārējās, ar ierakstes ierīci:

     
 

9030

83

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9030

83

90

0

---pārējās

-

1

0

 

9030

89

   

--pārējās:

     
 

9030

89

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

---pārējās:

     
 

9030

89

92

0

----elektroniskās

-

1

0

 

9030

89

99

0

----pārējās

-

1

0

 

9030

90

   

-daļas un piederumi:

     

ex

9030

90

   

-instrumentu un ierīču pusvadītāju matriču vai ierīču mērīšanai vai pārbaudei daļas

-

 

0

ex

9030

90

   

-pārējo ierīču un aparatūras pusvadītāju matriču vai ierīču mērīšanai vai pārbaudei daļas un piederumi

-

 

0

 

9030

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

--pārējās:

     
 

9030

90

20

0

---aparātiem, kas minēti 9030 82 000.subpozīcijā

-

1

0

 

9030

90

80

0

---pārējās

-

1

0

 

9031

     

Mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un mašīnas, kas citur šajā grupā nav minētas; profilprojektori:

 

9031

10

00

0

-mehānisko daļu balansēšanas ierīces un mašīnas

-

1

0

 

9031

20

00

0

-pārbaudes stendi

-

1

0

 

9031

30

00

0

-profilprojektori

gab.

1

0

         

-pārējās optiskās mērīšanas vai kontroles ierīces un palīgierīces:

   
 

9031

41

00

0

--pusvadītāju matriču vai ierīču pārbaudei, fotomasku vai tīklojuma pārbaudei, kuru izmanto pusvadītāju ierīču ražošanā

-

1

0

 

9031

49

00

0

--pārējās

-

1

0

 

9031

80

   

-pārējās mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un mašīnas:

   
 

9031

80

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

--pārējās:

     
         

---elektroniskās:

     
         

----ģeometrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei:

     
 

9031

80

32

0

-----pusvadītāju matriču vai ierīču pārbaudei vai pusvadītāju ierīču ražošanā izmantojamo fotomasku vai tīkliņu pārbaudei

-

1

0

 

9031

80

34

0

-----pārējās

-

1

0

 

9031

80

39

0

----pārējās

-

1

0

         

---pārējās:

     
 

9031

80

91

0

----ģeometrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei

-

1

0

 

9031

80

99

0

----pārējās

-

1

0

 

9031

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9031

90

10

0

--ierīcēm, palīgierīcēm un mašīnām, kas minētas 9031 80. subpozīcijā un paredzētas izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

--pārējās:

 

9031

90

20

0

---ierīcēm, kas minētas 9031 41 000. vai 9031 49 100.subpozīcijā

-

1

0

 

9031

90

30

0

---ierīcēm, kas minētas 9031 80 320.subpozīcijā

-

1

0

 

9031

90

80

0

---pārējās

-

1

0

 

9032

     

Automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra:

     
 

9032

10

   

-termostati:

     
 

9032

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

         

--pārējie:

     
 

9032

10

30

0

---elektroniskie

gab.

1

0

         

---pārējie:

     
 

9032

10

91

0

----ar elektrisko palaides ierīci

gab.

1

0

 

9032

10

99

0

----pārējie

gab.

1

0

 

9032

20

   

-monostati:

     
 

9032

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9032

20

90

0

--pārējie

gab.

1

0

         

-pārējās ierīces un aparatūra:

     
 

9032

81

   

--hidrauliskās vai pneimatiskās:

     
 

9032

81

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9032

81

90

0

---pārējās

-

1

0

 

9032

89

   

--pārējās:

     
 

9032

89

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9032

89

90

0

---pārējās

-

1

0

 

9032

90

   

-daļas un piederumi:

     
 

9032

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

 

9032

90

90

0

--pārējās

-

1

0

 

9033

00

00

0

90. grupā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatūras daļas un piederumi, kas citur šajā grupā nav minēti

-

1

0