89. G R U P A

KUĢI, LAIVAS UN PĀRĒJIE PELDLĪDZEKĻI

Piezīme:

Nenokomplektēti, līdz galam neuzbūvēti kuģu korpusi, samontēti, nesamontēti, nekomplekti vai izjaukti kuģi, ja tiem nav speciālu peldlīdzekļu rakstura, tiek klasificēti 8906. preču pozīcijā.

Papildpiezīmes:

1. 8901 10 100., 8901 20 100., 8901 30 100., 8901 90 100., 8902 00 120., 8902 00 180., 8903 91 100., 8903 92 100., 8904 00 910. un 8906 00 910. subpozīcija attiecas tikai uz jūras braukšanai paredzētajiem kuģiem, ar korpusa kopgarumu (izņemot pārkārušās daļas) ne mazāk kā 12 m. Tomēr jūras braukšanai paredzētās zvejas laivas un glābšanas laivas jāuzskata par jūras peldlīdzekļiem neatkarīgi no to garuma.

2. 8905 10 100. un 8905 90 100. subpozīcija attiecas tikai uz jūras braukšanai paredzētajiem kuģiem un peldošiem dokiem.

3. 8908. preču pozīcijā jēdziens "nojaukšanai paredzētie kuģi un pārējie peldlīdzekļi" ietver šādus priekšmetus, kas radušies izjaukšanas procesā, ar noteikumu, ka tās ir normāla aprīkojuma daļas:

- rezerves daļas (piemēram, dzenskrūves), lietotas vai jaunas;

- noņemamas daļas (furnitūra, virtuves iekārta, galda piederumi u.tml.) ar redzamām to lietošanas pēdām.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

8901

     

Pasažieru izpriecceļojumu kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, kravas kuģi, liellaivas un pārējie peldlīdzekļi pasažieru vai kravu pārvadāšanai:

8901

10

   

- pasažieru izpriecceļojumu kuģi, ekskursiju kuģi un līdzīgi kuģi, kas paredzēti galvenokārt pasažieru pārvadāšanai; jebkura tipa prāmji:

8901

10

10

0

--jūras

GT

0

0

8901

10

90

0

--pārējie

gab.

20

15

8901

20

   

-tankkuģi:

     

8901

20

10

0

--jūras

GT

1

0

8901

20

90

0

--pārējie

t krc

1

0

8901

30

   

-refrižeratorkuģi, izņemot 8901 20. subpozīcijā minētos:

     

8901

30

10

0

--jūras

GT

1

0

8901

30

90

0

--pārējie

t krc

1

0

8901

90

   

-pārējie kuģi kravas pārvadāšanai un kuģi vienlaicīgai pasažieru un kravas pārvadāšanai:

8901

90

10

0

--jūras

GT

1

0

       

--pārējie:

     

8901

90

91

0

---bez dzenskrūves

t krc

1

0

8901

90

99

0

---ar dzenskrūvi

t krc

1

0

8902

00

   

Zvejas kuģi; peldošās bāzes un pārējie peldlīdzekļi zivju produktu pārstrādei vai glabāšanai:

       

-jūras:

     

8902

00

12

0

--ar bruto tonnāžu vairāk nekā 250

GT

1

0

8902

00

18

0

--ar bruto tonnāžu ne vairāk kā 250

gab.

1

0

8902

00

90

0

-pārējie

gab.

1

0

8903

     

Jahtas un pārējie peldlīdzekļi atpūtai vai sportam; airu laivas un kanoe:

   

8903

10

   

-piepūšamās laivas:

     
       

--ar katras masu ne vairāk kā 100 kg:

     

8903

10

11

0

---ar katras masu ne vairāk kā 20 kg vai ar garumu ne vairāk kā 2,5 m

gab.

20

15

8903

10

19

0

---pārējās

gab.

20

15

8903

10

90

0

--pārējās

gab.

20

15

       

-pārējās:

     

8903

91

   

--buru kuģi, ar palīgdzinēju vai bez tā:

     

8903

91

10

0

---jūras

gab.

20

15

       

---pārējie:

     

8903

91

91

0

----ar katra masu ne vairāk kā 100 kg

gab.

20

15

       

----pārējie:

     

8903

91

93

0

-----ar garumu ne vairāk kā 7,5 m

gab.

20

15

8903

91

99

0

-----ar garumu vairāk nekā 7,5 m

gab.

20

15

8903

92

   

--motorlaivas, izņemot laivas ar piekarināmiem motoriem:

     

8903

92

10

0

---jūras

gab.

20

15

       

---pārējās:

     

8903

92

91

0

----ar garumu ne vairāk kā 7,5 m

gab.

20

15

8903

92

99

0

----ar garumu vairāk nekā 7,5 m

gab.

20

15

8903

99

   

--pārējās:

     

8903

99

10

0

---ar katra masu ne vairāk kā 100 kg

gab.

20

15

       

---pārējie:

     

8903

99

91

0

----ar garumu ne vairāk kā 7,5 m

gab.

20

15

8903

99

99

0

----ar garumu vairāk nekā 7,5 m

gab.

20

15

8904

00

   

Velkoņi un stūmējkuģi:

     

8904

00

10

0

-velkoņi

-

1

0

       

-stūmējkuģi:

     

8904

00

91

0

--jūras

-

1

0

8904

00

99

0

--pārējie

-

1

0

8905

     

Ugunskuģi, signālkuģi, bagarkuģi, peldošie celtņi un citi speciālie peldlīdzekļi; peldošie doki; peldošās vai iegremdējamās platformas urbumu urbšanai un ekspluatācijai:

8905

10

   

-bagarkuģi:

     

8905

10

10

0

--jūras

gab.

1

0

8905

10

90

0

--pārējās

gab.

1

0

8905

20

00

0

-peldošās vai iegremdējamās platformas urbumu urbšanai un ekspluatācijai

gab.

1

0

8905

90

   

-pārējie:

     

8905

90

10

0

--jūras

gab.

1

0

8905

90

90

0

--pārējie

gab.

1

0

8906

00

   

Pārējie kuģi, ieskaitot karakuģus un glābšanas kuģus, izņemot airu laivas:

   

8906

00

10

0

-karakuģi

-

1

0

       

-pārējie:

     

8906

00

91

0

--jūras

gab.

1

0

       

--pārējie:

     

8906

00

93

0

---ar katra masu ne vairāk kā 100 kg

gab.

1

0

8906

00

99

0

---pārējie

gab.

1

0

8907

     

Pārējie peldlīdzekļi (piemēram, plosti, peldošās cisternas, krasta dambji, muliņi, bojas un bākas):

8907

10

00

 

-piepūšamie plosti:

     

8907

10

00

1

--piepūšamie glābšanas plosti

-

1

0

8907

10

00

9

--pārējie

-

20

15

8907

90

00

0

-pārējie

-

20

15

8908

00

00

0

Nojaukšanai paredzētie kuģi un pārējie peldlīdzekļi

-

20

15