88. G R U P A

LIDAPARĀTI, KOSMISKIE APARĀTI UN TO DAĻAS

Piezīme par subpozīcijām:

8802 11.-8802 40. subpozīcijā jēdziens "sausmasa" nozīmē mašīnas masu normālā lidošanas stāvoklī, neietverot ekipāžas, degvielas un aprīkojuma masu, izņemot pastāvīgi uzmontētu iekārtu vienības.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

8801

     

Gaisa baloni un dirižabļi; planieri, deltaplāni un citi bezmotora lidaparāti:

   

8801

10

   

-planieri un deltaplāni:

     

8801

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

1

0

8801

10

90

0

--pārējie

gab.

1

0

8801

90

   

-pārējie:

     

8801

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

--pārējie:

     

8801

90

91

0

---gaisa baloni un dirižabļi

-

1

0

8801

90

99

0

---pārējie

gab.

1

0

8802

     

Pārējie lidaparāti (piemēram, helikopteri, lidmašīnas); kosmiskie aparāti (ieskaitot mākslīgos pavadoņus) un suborbitālās un kosmiskās nesējraķetes:

       

-helikopteri:

     

8802

11

   

--ar sausmasu ne vairāk kā 2000 kg:

     

8802

11

10

0

---civilie helikopteri

gab.

1

0

8802

11

90

0

---pārējie

gab.

1

0

8802

12

   

--ar sausmasu vairāk nekā 2000 kg:

     

8802

12

10

0

---civilie helikopteri

gab.

1

0

8802

12

90

0

---pārējie

gab.

1

0

8802

20

   

-lidmašīnas un pārējie lidaparāti ar masu bez kravas ne vairāk kā 2000 kg:

   

8802

20

10

0

--civilie lidaparāti

gab.

1

0

8802

20

90

0

--pārējie

gab.

1

0

8802

30

   

-lidmašīnas un pārējie lidaparāti ar masu bez kravas vairāk nekā 2000 kg, bet ne vairāk kā 15 000 kg:

8802

30

10

0

--civilie lidaparāti

gab.

1

0

8802

30

90

0

--pārējie

gab.

1

0

8802

40

   

-lidmašīnas un pārējie lidaparāti ar masu bez kravas vairāk nekā 15 000 kg:

   

8802

40

10

0

--civilie lidaparāti

gab.

1

0

8802

40

90

0

--pārējie

gab.

1

0

8802

60

   

-kosmiskie aparāti (ieskaitot mākslīgos pavadoņus) un suborbitālās un kosmiskās nesējraķetes:

8802

60

10

0

--kosmiskie aparāti (ieskaitot mākslīgos pavadoņus)

gab.

1

0

8802

60

90

0

--suborbitālās un kosmiskās nesējraķetes

gab.

1

0

8803

     

8801. vai 8802.preču pozīcijā minēto izstrādājumu daļas:

     

8803

10

   

-propelleri un to daļas:

     

8803

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

8803

10

90

0

--pārējie

-

1

0

8803

20

   

-šasijas un to daļas:

     

8803

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

8803

20

90

0

--pārējās

-

1

0

8803

30

   

-pārējās lidmašīnu vai helikopteru daļas:

     

8803

30

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

8803

30

90

0

--pārējās

-

1

0

8803

90

   

-pārējās:

     

8803

90

10

0

--pūķiem

-

1

0

8803

90

20

0

--kosmiskiem aparātiem (ieskaitot mākslīgos pavadoņus)

-

1

0

8803

90

30

0

--suborbitālām un kosmiskām nesējraķetēm

-

1

0

       

--pārējās:

     

8803

90

91

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

8803

90

98

0

---pārējās

-

1

0

8804

00

00

0

Izpletņi (ieskaitot vadāmus izpletņus) un rotošūti; to daļas un piederumi

-

1

0

8805

     

Aparatūra un ierīces lidmašīnu pacelšanai; bremzēšanas ierīces lidmašīnu nosēdināšanai uz klāja un līdzīga aparatūra; lidotāju sauszemes trenažieri; to izstrādājumu daļas:

8805

10

   

-aparatūra un ierīces lidmašīnu pacelšanai un to daļas; bremzēšanas ierīces lidmašīnu nosēdināšanai uz klāja un līdzīga aparatūra un tās daļas:

8805

10

10

0

--aparatūra un ierīces lidmašīnu pacelšanai un to daļas

-

1

0

8805

10

90

0

--pārējās

-

1

0

8805

20

   

-lidotāju sauszemes trenažieri un to daļas:

     

8805

20

10

0

--civilajām vajadzībām

-

1

0

8805

20

90

0

--pārējie

-

1

0