87. G R U P A

SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻI, IZŅEMOT DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU RITOŠO SASTĀVU, TO DAĻAS UN PIEDERUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverts vilcienu vai tramvaju ritošais sastāvs, kas paredzēts braukšanai pa sliedēm.

2. Šajā grupā termins "traktori" nozīmē spēkratus, kas konstruēti galvenokārt citu transportlīdzekļu, iekārtu vai kravu vilkšanai vai stumšanai neatkarīgi no tā, vai tie ir apgādāti ar palīgiekārtu rīku, sēklu, mēslojuma vai citu preču vešanai.

Mašīnas un darbarīki, kas paredzēti 8701. preču pozīcijā ietvertajiem traktoriem, kā savstarpēji apmaināma iekārta paliek savās attiecīgajās preču pozīcijās pat tad, ja tie nāk līdzi komplektā ar traktoru, un neatkarīgi no tā, vai tie ir uz tā uzmontēti vai nav.

3. Ar kabīni apgādātas motorizētas šasijas ietvertas 8702.-8704., nevis 8706. preču pozīcijā.

4. 8712. preču pozīcijā ietverti visi bērnu divriteņi. Pārējie bērnu velosipēdi attiecas uz 9501. preču pozīciju.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

8701

     

Traktori (izņemot 8709. preču pozīcijā minētos):

     

8701

10

00

0

-kājniektraktori

gab.

0

0

8701

20

   

-riteņtraktori puspiekabēm:

     

8701

20

10

0

--jauni

gab.

0

0

8701

20

90

0

--lietoti

gab.

0

0

8701

30

   

-kāpurķēžu traktori:

     

8701

30

10

0

--sniega novācējas mašīnas

gab.

0

0

8701

30

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8701

90

   

-pārējie:

     
       

--lauksaimniecības riteņtraktori (izņemot kājniektraktorus) un mežsaimniecības riteņtraktori:

       

---jauni, ar motora jaudu:

     

8701

90

11

0

----ne vairāk kā 18 kW

gab.

0

0

8701

90

20

0

----vairāk nekā 18 kW, bet ne vairāk kā 37 kW

gab.

0

0

8701

90

25

0

----vairāk nekā 37 kW, bet ne vairāk kā 59 kW

gab.

0

0

8701

90

31

0

----vairāk nekā 59 kW, bet ne vairāk kā 75 kW

gab.

0

0

8701

90

35

0

----vairāk nekā 75 kW, bet ne vairāk kā 90 kW

gab.

0

0

8701

90

39

0

----vairāk nekā 90 kW

gab.

0

0

8701

90

50

0

---lietoti

gab.

0

0

8701

90

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8702

     

Motorizētie transportlīdzekļi, kas paredzēti 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju:

8702

10

   

-ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeļi vai pusdīzeļi):

 
       

--ar cilindra darba tilpumu vairāk nekā 2500 cm3:

     

8702

10

11

0

---jauni

gab.

1

0

8702

10

19

0

---lietoti

gab.

1

0

       

--ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3:

     

8702

10

91

0

---jauni

gab.

1

0

8702

10

99

0

---lietoti

gab.

1

0

8702

90

   

-pārējie:

     
       

--ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru:

     
       

---ar cilindru darba tilpumu vairāk nekā 2800 cm3:

     

8702

90

11

0

----jauni

gab.

1

0

8702

90

19

0

----lietoti

gab.

1

0

       

---ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3:

     

8702

90

31

0

----jauni

gab.

1

0

8702

90

39

0

----lietoti

gab.

1

0

8702

90

90

0

--ar pārējo tipu motoriem

gab.

1

0

8703

     

Vieglie automobiļi un pārējie motorizētie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot 8702.preču pozīcijā minētos transportlīdzekļus), ieskaitot kravas un pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus:

8703

10

   

-transportlīdzekļi, kas speciāli paredzēti braukšanai pa sniegu; golfa automobiļi un līdzīgi transportlīdzekļi:

8703

10

11

0

--transportlīdzekļi, kas speciāli paredzēti braukšanai pa sniegu, ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli) vai ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru

gab.

0

0

8703

10

18

0

--pārējie

gab.

0

0

       

-pārējie transportlīdzekļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru, kuram ir taisnas maiņvirziena kustības virzulis:

8703

21

   

--ar motora cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 1000 cm3:

     

8703

21

10

0

---jauni

gab.

0

0

8703

21

90

0

---lietoti

gab.

0

0

8703

22

   

--ar motora cilindru darba tilpumu vairāk nekā 1000 cm3, bet ne vairāk kā 1500 cm3:

8703

22

10

0

---jauni

gab.

0

0

8703

22

90

0

---lietoti

gab.

0

0

8703

23

   

--ar motora cilindru darba tilpumu vairāk nekā 1500 cm3, bet ne vairāk kā 3000 cm3:

       

---jauni:

     

8703

23

11

0

----dzīvošanai iekārtoti automobiļi

gab.

0

0

8703

23

19

0

----pārējie

gab.

0

0

8703

23

90

0

---lietoti

gab.

0

0

8703

24

   

--ar motora cilindru darba tilpumu vairāk nekā 3000 cm3:

     

8703

24

10

0

---jauni

gab.

0

0

8703

24

90

0

---lietoti

gab.

0

0

       

-pārējie automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli):

8703

31

   

--ar motora cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 1500 cm3:

     

8703

31

10

0

---jauni

gab.

0

0

8703

31

90

0

---lietoti

gab.

0

0

8703

32

   

--ar motora cilindru darba tilpumu vairāk nekā 1500 cm3, bet ne vairāk kā 2500 cm3:

       

---jauni:

     

8703

32

11

0

----dzīvošanai iekārtoti automobiļi

gab.

0

0

8703

32

19

0

----pārējie

gab.

0

0

8703

32

90

0

---lietoti

gab.

0

0

8703

33

   

--ar motora cilindru darba tilpumu vairāk nekā 2500 cm3:

     
       

---jauni:

     

8703

33

11

0

----dzīvošanai iekārtoti automobiļi

gab.

0

0

8703

33

19

0

----pārējie

gab.

0

0

8703

33

90

0

---lietoti

gab.

0

0

8703

90

   

-pārējie:

     

8703

90

10

0

--ar elektromotoriem

gab.

0

0

8703

90

90

0

--pārējie

gab.

0

0

8704

     

Kravas automobiļi:

     

8704

10

   

-pašizgāzēji automobiļi, paredzēti ārpusceļa izmantošanai:

     

8704

10

10

0

--ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli) vai ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru

gab.

1

0

8704

10

90

0

--pārējie

gab.

1

0

       

-pārējie kravas automobiļi ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli):

8704

21

   

--ar pilnslodzes maksimālo masu ne vairāk kā 5 t:

     

8704

21

10

0

---kas speciāli paredzēti augstradioaktīvu materiālu pārvadāšanai (Euratom)

gab.

1

0

---pārējie:

       

----ar motora cilindru darba tilpumu vairāk nekā 2500 cm3:

     

8704

21

31

0

-----jauni

gab.

1

0

8704

21

39

0

-----lietoti

gab.

1

0

       

----ar motora cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3:

     

8704

21

91

0

-----jauni

gab.

1

0

8704

21

99

0

-----lietoti

gab.

1

0

8704

22

   

--ar pilnslodzes maksimālo masu vairāk nekā 5 t, bet ne vairāk kā 20 t:

   

8704

22

10

0

---kas speciāli paredzēti augstradioaktīvu materiālu pārvadāšanai (Euratom)

gab.

1

0

       

---pārējie:

     

8704

22

91

0

----jauni

gab.

1

0

8704

22

99

0

----lietoti

gab.

1

0

8704

23

   

--ar pilnslodzes maksimālo masu vairāk nekā 20 t:

     

8704

23

10

0

---kas speciāli paredzēti augstradioaktīvu materiālu pārvadāšanai (Euratom)

gab.

1

0

       

---pārējie:

     

8704

23

91

0

----jauni

gab.

1

0

8704

23

99

0

----lietoti

gab.

1

0

       

-pārējie kravas automobiļi ar dzirksteļaizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru:

   

8704

31

   

--ar pilnslodzes maksimālo masu ne vairāk kā 5 t:

     

8704

31

10

0

---kas speciāli paredzēti augstradioaktīvu materiālu pārvadāšanai (Euratom)

gab.

1

0

       

---pārējie:

     
       

----ar motora cilindru darba tilpumu vairāk nekā 2800 cm3:

     

8704

31

31

0

-----jauni

gab.

1

0

8704

31

39

0

-----lietoti

gab.

1

0

       

----ar motora cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3:

     

8704

31

91

0

-----jauni

gab.

1

0

8704

31

99

0

-----lietoti

gab.

1

0

8704

32

   

--ar pilnslodzes maksimālo masu vairāk nekā 5 t:

     

8704

32

10

0

---kas speciāli paredzēti augstradioaktīvu materiālu pārvadāšanai (Euratom)

gab.

1

0

       

---pārējie:

     

8704

32

91

0

----jauni

gab.

1

0

8704

32

99

0

----lietoti

gab.

1

0

8704

90

00

0

-pārējie

gab.

1

0

8705

     

Speciālie motorizētie transportlīdzekļi, izņemot pasažieru vai kravas pārvadāšanai konstruētos (piemēram, tehniskās palīdzības automobiļi, autoceltņi, ugunsdzēsības automobiļi, autobetonmaisītāji, ielu tīrītājautomobiļi, laistītājautomobiļi, darbnīcautomobiļi, automobiļi ar rentgena iekārtām):

8705

10

00

0

-autoceltņi

gab.

1

0

8705

20

00

0

-urbjiekārtu automobiļi

gab.

1

0

8705

30

00

0

-ugunsdzēsības automobiļi

gab.

1

0

8705

40

00

0

-autobetonmaisītāji

gab.

1

0

8705

90

   

-pārējie:

     

8705

90

10

0

--tehniskās palīdzības kravas automobiļi

gab.

1

0

8705

90

30

0

--javas automobiļi

gab.

1

0

8705

90

90

0

--pārējie

gab.

1

0

8706

00

   

Šasijas ar motoru spēkratiem, kas minēti 8701.-8705. preču pozīcijā:

   
       

-šasijas traktoriem, kas minēti 8701. preču pozīcijā; šasijas automobiļiem, kas minēti 8702., 8703. vai 8704. preču pozīcijā, ar kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotoru (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu vairāk nekā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu vairāk nekā 2800 cm3:

       

 

8706

00

11

0

--automobiļiem, kas minēti 8702. vai 8704. preču pozīcijā

gab.

1

0

8706

00

19

0

--pārējās

gab.

1

0

       

-pārējās:

     

8706

00

91

0

--automobiļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā

gab.

1

0

8706

00

99

0

--pārējās

gab.

1

0

8707

     

Virsbūves (ieskaitot kabīnes) spēkratiem, kas minēti 8701. -8705. preču pozīcijā:

 

8707

10

   

-spēkratiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā:

     

8707

10

10

0

--rūpnieciskai montāžai

gab.

1

0

8707

10

90

0

--pārējās

gab.

1

0

8707

90

   

-pārējās:

     

8707

90

10

0

--rūpnieciskai montāžai- kājniektraktoriem, kuri minēti 8701 10. subpozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā un kam ir kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotors (dīzelis vai pusdīzelis), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā

gab.

1

0

       

2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

8707

90

90

0

--pārējās

gab.

1

0

8708

     

Daļas un piederumi spēkratiem, kas minēti 8701. - 8705. preču pozīcijā:

   

8708

10

   

-buferi un to daļas:

     

8708

10

10

0

--rūpnieciskai montāžai- automobiļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3,

-

1

0

       

vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

8708

10

90

0

--pārējie

-

1

0

       

-pārējās virsbūvju (ieskaitot kabīnes) daļas un piederumi:

     

8708

21

   

--drošības jostas:

     

8708

21

10

0

---rūpnieciskai montāžai- automobiļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3,

gab.

1

0

       

vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

8708

21

90

0

---pārējās

gab.

1

0

8708

29

   

--pārējās:

     

8708

29

10

0

---rūpnieciskai montāžai- kājniektraktoriem, kuri minēti 8701 10. subpozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8703.preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704.preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

8708

29

90

0

---pārējās

-

1

0

       

-bremzes, vienkāršas un ar pastiprinātāju, to daļas:

     

8708

31

   

--bremžu berzes uzlikas:

     

8708

31

10

0

---rūpnieciskai montāžai- kājniektraktoriem, kuri minēti 8701 10. subpozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8703.preču pozīcijā; automobiļiem, kuri minēti 8704.preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kuri minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

       

---pārējās:

     

8708

31

91

0

----disku bremzēm

-

1

0

8708

31

99

0

----pārējās

-

1

0

8708

39

   

--pārējās:

     

8708

39

10

0

---rūpnieciskai montāžai- kājniektraktoriem, kuri minēti 8701 10. subpozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8703. preču pozīcījā; automobiļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

8708

39

90

0

---pārējās

-

1

0

8708

40

   

-pārnesumkārbas:

     

8708

40

10

0

--rūpnieciskai montāžai- kājniektraktoriem, kas minēti 8701 10. subpozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704.preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

8708

40

90

0

--pārējās

-

1

0

8708

50

   

-dzenošie tilti komplektā ar diferenciāli vai atsevišķi no citiem transmisijas mezgliem:

8708

50

10

0

--rūpnieciskai montāžai- automobiļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

8708

50

90

0

--pārējie

-

1

0

8708

60

   

-brīvtilti un to daļas:

     

8708

60

10

0

--rūpnieciskai montāžai- automobiļiem, kuri minēti 8703.preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

       

--pārējie:

     

8708

60

91

0

---no štancēta tērauda

-

1

0

8708

60

99

0

---pārējie

-

1

0

8708

70

   

-gājriteņi, to daļas un piederumi:

     

8708

70

10

0

--rūpnieciskai montāžai- kājniektraktoriem, kuri minēti 8701 10. subpozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8703.preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704.preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

--pārējie:

8708

70

50

0

---alumīnija riteņi, to alumīnija daļas un piederumi

-

1

0

8708

70

91

0

---viengaballējuma zvaigžņveida riteņu rumbas, no melnā metāla

-

1

0

8708

70

99

0

---pārējie

-

1

0

8708

80

   

-balstiekārtas amortizatori:

     

8708

80

10

0

--rūpnieciskai montāžai- automobiļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

8708

80

90

0

--pārējie

-

1

0

       

-pārējās daļas un piederumi:

     

8708

91

   

--radiatori:

     

8708

91

10

0

---rūpnieciskai montāžai- kājniektraktoriem,kuri minēti 8701 10. subpozīcijā;automobiļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindra darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

8708

91

90

0

---pārējie

-

1

0

8708

92

   

--trokšņa slāpētāji un izplūdes caurules:

     

8708

92

10

0

---rūpnieciskai montāžai- kājniektraktoriem, kuri minēti 8701 10. subpozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8703.preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704.preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

8708

92

90

0

---pārējie

-

1

0

8708

93

   

--samontēti sajūgi vai to daļas:

     

8708

93

10

0

---rūpnieciskai montāžai- kājniektraktoriem, kuri minēti 8701 10. subpozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

8708

93

90

0

---pārējie

-

1

0

8708

94

   

--stūres rati, stūres statņi un stūres mehānismu karteri:

     

8708

94

10

0

---rūpnieciskai montāžai- automobiļiem, kas minēti 8703. preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704. preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

8708

94

90

0

---pārējie

-

1

0

8708

99

   

--pārējie:

     

8708

99

10

0

---rūpnieciskai montāžai- kājniektraktoriem, kuri minēti 8701 10. subpozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8703.preču pozīcijā; automobiļiem, kas minēti 8704.preču pozīcijā un kam ir iekšdedzes virzuļmotors ar kompresijas aizdedzi (dīzeli vai pusdīzeli), ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2500 cm3, vai ar dzirksteļaizdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 2800 cm3; automobiļiem, kas minēti 8705. preču pozīcijā

-

1

0

       

---pārējie:

     

8708

99

30

0

----pretritēšanas stieņi

-

1

0

8708

99

50

0

----pārējie vērpstieņi

-

1

0

       

----pārējie:

     

8708

99

92

0

-----no štancēta tērauda

-

1

0

8708

99

98

0

-----pārējie

-

1

0

8709

     

Ar celšanas un takelāžas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kas izmantojami rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto dzelzceļa platformās; to daļas:

       

-kravas transportētāji:

     

8709

11

   

--elektriskie:

     

8709

11

10

0

---speciāli paredzēti augstradioaktīvu materiālu pārvadāšanai (Euratom)

gab.

1

0

8709

11

90

0

---pārējie

gab.

1

0

8709

19

   

--pārējie:

     

8709

19

10

0

---speciāli paredzēti augstradioaktīvu materiālu pārvadāšanai (Euratom)

gab.

1

0

8709

19

90

0

---pārējie

gab.

1

0

8709

90

00

0

-daļas

-

1

0

8710

00

00

0

Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, ar bruņojumu vai bez tā, to daļas un piederumi

-

20

15

8711

     

Ar palīgmotoru aprīkoti motocikli (ieskaitot mopēdus) un velosipēdi, ar blakusvāģi vai bez tā; blakusvāģi:

8711

10

00

0

-ar iekšdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu ne vairāk kā 50 cm3

gab.

0

0

8711

20

   

-ar iekšdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu vairāk nekā 50 cm3, bet ne vairāk kā 250 cm3:

8711

20

10

0

--motorolleri

gab.

0

0

       

--pārējie, ar cilindru darba tilpumu:

     

8711

20

91

0

---vairāk nekā 50, bet ne vairāk kā 80 cm3

gab.

0

0

8711

20

93

0

---vairāk nekā 80, bet ne vairāk kā 125 cm3

gab.

0

0

8711

20

98

0

---vairāk nekā 125, bet ne vairāk kā 250 cm3.

gab.

0

0

8711

30

   

-ar iekšdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu vairāk nekā 250 cm3, bet ne vairāk kā 500 cm3:

8711

30

10

0

--ar cilindru darba tilpumu vairāk nekā 250 cm3, bet ne vairāk kā 380 cm3

gab.

0

0

8711

30

90

0

--ar cilindru darba tilpumu vairāk nekā 380 cm3, bet ne vairāk kā 500 cm3

gab.

0

0

8711

40

00

0

-ar iekšdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu vairāk nekā 500 cm3, bet ne vairāk kā 800 cm3

gab.

0

0

8711

50

00

0

-ar iekšdedzes virzuļmotoru, ar cilindru darba tilpumu vairāk nekā 800 cm3

gab.

0

0

8711

90

00

0

-pārējie

gab.

0

0

8712

00

   

Divriteņi un pārējie velosipēdi (ieskaitot trīsriteņus kravas piegādei), bez motora:

8712

00

10

0

-bez lodīšu gultņiem

gab.

1

0

       

-pārējie:

     

8712

00

30

0

--divriteņi

gab.

1

0

8712

00

80

0

--pārējie

gab.

1

0

8713

     

Invalīdu ratiņi, aprīkoti vai neaprīkoti ar motoru vai citiem pārvietošanās mehānismiem:

8713

10

00

0

-bez motora un citiem mehānismiem to pārvietošanai

-

0

0

8713

90

00

0

-pārējie

-

0

0

8714

     

Daļas un piederumi transportlīdzekļiem, kas minēti 8711. - 8713. preču pozīcijā:

-motocikliem (ieskaitot mopēdus):

8714

11

00

0

--sēdekļi

gab.

1

0

8714

19

00

0

--pārējie

-

1

0

8714

20

00

0

-invalīdu ratiņiem

-

0

0

       

-pārējie:

     

8714

91

   

--rāmji un dakšas, to daļas:

     

8714

91

10

0

---rāmji

gab.

1

0

8714

91

30

0

---priekšējās dakšas

gab.

1

0

8714

91

90

0

---daļas

-

1

0

8714

92

   

--riteņu loki un spieķi:

     

8714

92

10

0

---loki

gab.

1

0

8714

92

90

0

---spieķi

-

1

0

8714

93

   

--rumbas (izņemot inerces bremžu rumbas) un brīvrumbu ķēžrati:

     

8714

93

10

0

---trumuļi bez brīvrumbām un bremžu ierīcēm

gab.

1

0

8714

93

90

0

---brīvrumbu ķēžrati

-

1

0

8714

94

   

--bremzes, ieskaitot bremzējošās rumbas, to daļas:

     

8714

94

10

0

---bremžu trumuļi un riteņu bremzes

gab.

1

0

8714

94

30

0

---pārējās bremzes

-

1

0

8714

94

90

0

---daļas

-

1

0

8714

95

00

0

--sēdekļi

-

1

0

8714

96

   

--pedāļi, kloķa un zobratu mehānismi, to daļas:

     

8714

96

10

0

---pedāļi

pāri

1

0

8714

96

30

0

---kloķa un zobratu mehānismi

-

1

0

8714

96

90

0

---daļas

-

1

0

8714

99

   

--pārējie:

     

8714

99

10

0

---stūres

gab.

1

0

8714

99

30

0

---bagāžnieki

gab.

1

0

8714

99

50

0

---ātruma pārslēgšanas ierīces

-

1

0

8714

99

90

0

---pārējās; daļas

-

1

0

8715

00

   

Bērnu ratiņi un to daļas:

     

8715

00

10

0

-bērnu ratiņi

gab.

0

0

8715

00

90

0

-daļas

-

0

0

8716

     

Piekabes un puspiekabes; pārējie nepašgājēji transportlīdzekļi; to daļas:

   

8716

10

   

-dzīvošanai iekārtotas piekabes un puspiekabes:

     

8716

10

10

0

--saliekamās piekabes

gab.

1

0

       

--pārējās, ar masu:

     

8716

10

91

0

---ne vairāk kā 750 kg

gab.

20

15

8716

10

94

0

---vairāk nekā 750 kg, bet ne vairāk kā 1600 kg

gab.

1

0

8716

10

96

0

---vairāk nekā 1600 kg, bet ne vairāk kā 3500 kg

gab.

1

0

8716

10

99

0

---vairāk nekā 3500 kg

gab.

1

0

8716

20

00

0

-pašizgāzējas vai pašiekrāvējas piekabes un puspiekabes lauksaimniecībai

gab.

1

0

       

-pārējās piekabes un puspiekabes kravas transportēšanai:

     

8716

31

00

0

--cisternpiekabes un cisternpuspiekabes

gab.

1

0

8716

39

   

--pārējās:

     

8716

39

10

0

---speciāli paredzētas augstradioaktīvu materiālu pārvadāšanai (Euratom)

gab.

20

15

       

---pārējās:

     
       

----jaunas:

     

8716

39

30

0

-----puspiekabes

gab.

1

0

       

-----pārējās:

     

8716

39

51

0

------vienass

gab.

1

0

8716

39

59

0

------pārējās

gab.

1

0

8716

39

80

0

----lietotas

gab.

1

0

8716

40

00

0

-pārējās piekabes un puspiekabes

-

1

0

8716

80

00

0

-pārējie transportlīdzekļi

-

0

0

8716

90

   

-daļas:

     

8716

90

10

0

--šasijas

-

0

0

8716

90

30

0

--kravas kastes

-

0

0

8716

90

50

0

--asis

-

0

0

8716

90

90

0

--pārējās daļas

-

0

0