83. G R U P A

PARASTO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI, KAS CITUR NAV MINĒTI

Piezīmes:

1. Šajā grupā ietverto parasto metālu izstrādājumu daļas tiek klasificētas kopā ar izstrādājumiem, uz kuriem tās attiecas. Tomēr 7312., 7315., 7317., 7318. vai 7320. preču pozīcijā ietvertie dzelzs vai tērauda izstrādājumi un tiem līdzīgie citu parasto metālu izstrādājumi (74. - 76. un 78. - 81. grupa) netiek uzskatīti par šajā grupā ietverto izstrādājumu daļām.

2. 8302. preču pozīcijā minētais termins "rullīši" attiecas uz rullīšiem (ieskaitot apriepojumu, ja tāds ir), kuru diametrs nepārsniedz 75 mm, vai uz lielāka diametra rullīšiem, ar noteikumu, ka riteņa vai apriepojuma platums ir mazāks par 30 mm.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

8301

     

Slēdzenes, piekaramās un iekaļamās (kas slēdzamas ar atslēgu vai koda kombināciju, elektriskas vai neelektriskas) no parastā metāla; baskvili un ietvari ar baskviliem, kas apgādāti ar parastā metāla slēdzenēm; atslēgas minētajiem izstrādājumiem:

8301

10

00

0

-piekaramās slēdzenes

-

6

3

8301

20

00

0

-slēdzenes izmantošanai transportlīdzekļos

-

6

3

8301

30

00

0

-slēdzenes izmantošanai mēbelēs

-

6

3

8301

40

   

-pārējās slēdzenes:

     
       

--slēdzenes izmantošanai ēku durvīs:

     

8301

40

11

0

---ar cilindru

-

6

3

8301

40

19

0

---pārējās

-

6

3

8301

40

90

0

--pārējās slēdzenes

-

6

3

8301

50

00

0

-baskvili un ietvari ar baskviliem, kas aprīkoti ar slēdzenēm

-

6

3

8301

60

00

0

-daļas

-

6

3

8301

70

00

0

-atsevišķas atslēgas

-

6

3

8302

     

Pierīces, stiprinājumi un līdzīgi parastā metāla izstrādājumi, kurus izmanto mēbelēs, durvīs, kāpnēs, logos, aizlaidnēs, seglinieku izstrādājumos, čemodānos, kastēs, lādītēs un līdzīgos izstrādājumos; balsteņi, cepuru pakaramie un līdzīgi izstrādājumi no parastiem metāliem; parastā metāla veltnīši ar pierīcēm; automātisko durvju slēgšanas ierīces:

8302

10

   

-šarnīri:

     

8302

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

6

3

8302

10

90

0

--pārējie

-

6

3

8302

20

   

-veltnīši:

     

8302

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

6

3

8302

20

90

0

--pārējie

-

6

3

8302

30

00

0

-pārējās pierīces, stiprinājumi un līdzīgas detaļas autotransporta līdzekļiem

-

6

3

       

-pārējās pierīces, stiprinājumi un līdzīgas detaļas:

     

8302

41

00

0

--izmantošanai ēku būvniecībā

-

6

3

8302

42

   

--pārējās, izmantošanai mēbelēs:

     

8302

42

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

8302

42

90

0

---pārējās

-

1

0

8302

49

   

--pārējās:

     

8302

49

10

0

---izmantošanai civilajā aviācijā

-

6

3

8302

49

90

0

---pārējās

-

1

0

8302

50

00

0

-plauktiņi, pakaramie, tai skaitā cepuru pakaramie, un līdzīgi izstrādājumi

-

0

0

8302

60

   

-automātiskie durvju aizvērēji:

     

8302

60

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

6

3

8302

60

90

0

--pārējie

-

6

3

8303

00

   

Seifi, bruņoti vai nostiprināti, ieskaitot banku noliktavu durvis un seifus, naudas skapjus un kastes, un līdzīgi parastā metāla izstrādājumi:

8303

00

10

0

-seifi un iebūvēti seifi, bruņoti vai nostiprināti

gab.

6

3

8303

00

30

0

-durvis un slēdzamas kastes noguldījumu drošai glabāšanai banku noliktavās, bruņotas vai nostiprinātas

-

6

3

8303

00

90

0

-naudas skapji, kastes un līdzīgi izstrādājumi

-

6

3

8304

00

00

0

Dokumentu skapji, kastes dokumentu, kartīšu un spiedogu glabāšanai, vitrīnas un paliktņi papīriem un līdzīgi biroja piederumi no parastā metāla, izņemot 9403. preču pozīcijā minētās biroja mēbeles

-

6

3

8305

     

Pierīces ātršuvējiem vai mapēm, kancelejas spailes un saspraudes, spraudi un līdzīgi kancelejas piederumi no parastā metāla; šuvēju stiepļu skavas blokos (piemēram, kancelejas vajadzībām, mēbeļu tapsēšanai, saiņošanai):

8305

10

00

0

-pierīces ātršuvējiem vai mapēm

-

6

3

8305

20

00

0

-stiepļu skavas blokos

-

6

3

8305

90

00

0

-pārējās, ieskaitot daļas

-

6

3

8306

     

Parastā metāla zvani, gongi un līdzīgi neelektriski izstrādājumi; parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi; parastā metāla ietvari fotogrāfijām, gleznām un līdzīgi ietvari; parastā metāla spoguļi:

8306

10

00

0

-zvani, gongi un līdzīgi izstrādājumi

-

6

3

       

-statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi:

     

8306

21

00

0

--ar dārgmetāla pārklājumu

-

6

3

8306

29

   

--pārējie:

     

8306

29

10

0

---no vara

-

6

3

8306

29

90

0

---no citiem parastiem metāliem

-

6

3

8306

30

00

0

-ietvari fotogrāfijām, gleznām un līdzīgi ietvari; spoguļi

-

6

3

8307

     

Lokanas parastā metāla caurules ar piederumiem vai bez tiem:

     

8307

10

   

-no dzelzs vai tērauda:

     

8307

10

10

0

--ar piestiprinātiem piederumiem, izmantošanai civilajā aviācijā

-

6

3

8307

10

90

0

--pārējās

-

6

3

8307

90

   

-no citiem parastiem metāliem:

     

8307

90

10

0

--ar piestiprinātiem piederumiem, izmantošanai civilajā aviācijā

-

6

3

8307

90

90

0

--pārējās

-

6

3

8308

     

Aizdares, ietvari ar aizdarēm, sprādzes, aizdares sprādzes, āķīši, cilpiņas un līdzīgi parastā metāla izstrādājumi, kas izmantojami apģērbiem, apaviem, somām, ceļa piederumiem vai pārējiem gataviem ražojumiem, parastā metāla cauruļkniedes vai dubultkniedes, parastā metāla krelles un spožumi:

8308

10

00

0

-āķīši, cilpiņas

-

3

0

8308

20

00

0

-cauruļkniedes vai dubultkniedes

-

3

0

8308

90

00

0

-pārējie, ieskaitot daļas

-

3

0

8309

     

Aizgriežņi un vāciņi (ieskaitot pudeļu vāciņus, uzgriežamos vāciņus un aizbāžņus), pudeļu vāciņi, vītņoti noslēgi, aizbāžņu apvalki, plombas un citi parastā metāla iesaiņošanas piederumi:

8309

10

00

0

-pudeļu vāciņi

-

1

0

8309

90

   

-pārējie:

     

8309

90

10

0

--svina uzvāžņi; alumīnija vāciņi ar diametru vairāk nekā 21 mm

-

6

3

8309

90

90

0

--pārējie

-

6

3

8310

00

00

0

Parastā metāla plāksnītes ar norādēm, nosaukumiem, adresēm un līdzīgas plāksnītes, numuri, burti un līdzīgi simboli no melnajiem un krāsainajiem metāliem, izņemot 9405. preču pozīcijā minētos izstrādājumus

-

6

3

8311

     

Stieples, stieņi, caurules, plāksnes, elektrodi un līdzīgi izstrādājumi no parastā metāla vai no metāla karbīdiem, ar pārklājumu vai serdi, izmantojami lodēšanai, tai skaitā ar grūti kūstošu lodmetālu, metināšanai vai metāla un metāla karbīdu uzklāšanai, parastā metāla aglomerēta pulvera stieples, kuras izmanto metalizēšanā izsmidzinot:

8311

10

   

-parastā metāla elektrodi ar pārklājumu, izmantojami loka elektrometināšanā:

8311

10

10

0

--metināšanas elektrodi ar melnā metāla serdi un grūti kūstoša materiāla pārklājumu

-

1

0

8311

10

90

0

--pārējie

-

1

0

8311

20

00

0

-parastā metāla stieple ar serdi, izmantojama loka elektrometināšanā

-

6

3

8311

30

00

0

-parastā metāla stieņi ar pārklājumu un stieple ar serdi, paredzēti lodēšanai, tai skaitā ar grūti kūstošu lodmetālu, vai gāzmetināšanai

-

6

3

8311

90

00

0

-pārējie, ieskaitot daļas

-

6

3