81. G R U P A

PĀRĒJIE PARASTIE METĀLI; METĀLKERAMIKA; TO IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme par subpozīcijām:

74. grupas 1. piezīme, kurā definēti jēdzieni "stieņi", "profili", "stieples" un "plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija", pilnībā attiecas arī uz šo grupu.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

8101

     

Volframs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

     

8101

10

00

0

-pulveri

-

1

0

       

-pārējie:

     

8101

91

   

--neapstrādāts volframs, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus; atgriezumi un lūžņi:

8101

91

10

0

---neapstrādāts volframs, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus

-

1

0

8101

91

90

0

---atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8101

92

00

0

--stieņi, izņemot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotos, profili, loksnes, sloksnes, lentes un folija

-

1

0

8101

93

00

0

--stieples

-

1

0

8101

99

00

0

--pārējie

-

1

0

8102

     

Molibdēns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

   

8102

10

00

0

-pulveri

-

1

0

       

-pārējie:

     

8102

91

   

--neapstrādāts molibdēns, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus; atgriezumi un lūžņi:

8102

91

10

0

---neapstrādāts molibdēns, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus

-

1

0

8102

91

90

0

---atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8102

92

00

0

--stieņi, izņemot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus, profili, loksnes, sloksnes, lentes un folija

-

1

0

8102

93

00

0

--stieples

-

1

0

8102

99

00

0

--pārējie

-

1

0

8103

     

Tantals un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

     

8103

10

   

-neapstrādāts tantals, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus; atgriezumi un lūžņi; pulveri:

8103

10

10

0

--neapstrādāts tantals, ieskaitot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotus stieņus; pulveri

-

1

0

8103

10

90

0

--atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8103

90

   

-pārējie:

     

8103

90

10

0

--stieņi, izņemot ar vienkāršu saķepināšanu izgatavotos, profili, stieples, plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija

-

1

0

8103

90

90

0

--pārējie

-

1

0

8104

     

Magnijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

     
       

-neapstrādāts magnijs:

     

8104

11

00

0

--ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8%

-

1

0

8104

19

00

0

--pārējais

-

1

0

8104

20

00

0

-atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8104

30

00

0

-skaidas un granulas, sašķirotas pēc izmēra; pulveri

-

1

0

8104

90

00

0

-pārējie

-

1

0

8105

     

Kobalta akmens un pārējie kobalta metalurģijas starpprodukti; kobalts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

8105

10

   

-kobalta akmens un pārējie kobalta metalurģijas starpprodukti; neapstrādāts kobalts; atgriezumi un lūžņi; pulveri:

8105

10

10

0

--kobalta akmens un pārējie kobalta metalurģijas starpprodukti; neapstrādāts kobalts; pulveri

-

1

0

8105

10

90

0

--atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8105

90

00

0

-pārējie

-

1

0

8106

00

   

Bismuts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

     

8106

00

10

0

-neapstrādāts bismuts; atgriezumi un lūžņi; pulveri

-

1

0

8106

00

90

0

-pārējie

-

1

0

8107

     

Kadmijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

     

8107

10

   

-neapstrādāts kadmijs; atgriezumi un lūžņi; pulveri:

     

8107

10

10

0

--neapstrādāts kadmijs; pulveri

-

1

0

8107

10

90

0

--atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8107

90

00

0

-pārējie

-

1

0

8108

     

Titāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

     

8108

10

   

-neapstrādāts titāns; atgriezumi un lūžņi; pulveri:

     

8108

10

10

0

--neapstrādāts titāns; pulveri

-

1

0

8108

10

90

0

--atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8108

90

   

-pārējie:

     

8108

90

10

0

--caurules un caurulītes ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

--pārējie:

     

8108

90

30

0

---stieņi, profili un stieples

-

1

0

8108

90

50

0

---plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija

-

1

0

8108

90

70

0

---caurules un caurulītes

-

1

0

8108

90

90

0

---pārējie

-

1

0

8109

     

Cirkonijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

     

8109

10

   

-neapstrādāts cirkonijs; atgriezumi un lūžņi; pulveri:

     

8109

10

10

0

--neapstrādāts cirkonijs; pulveri

-

1

0

8109

10

90

0

--atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8109

90

00

0

-pārējie

-

1

0

8110

00

   

Antimons un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

     
       

-neapstrādāts antimons; atgriezumi un lūžņi; pulveri:

     

8110

00

11

0

--neapstrādāts antimons; pulveri

-

1

0

8110

00

19

0

--atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8110

00

90

0

-pārējie

-

1

0

8111

00

   

Mangāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

     
       

-neapstrādāts mangāns; atgriezumi un lūžņi; pulveri:

     

8111

00

11

0

--neapstrādāts mangāns; pulveri

-

1

0

8111

00

19

0

--atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8111

00

90

0

-pārējie

-

1

0

8112

     

Berilijs, hroms, germānijs, vanādijs, gallijs, hafnijs, indijs, niobijs, rēnijs, tallijs un to izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

       

-berilijs:

     

8112

11

   

--neapstrādāts, atgriezumi un lūžņi; pulveri:

     

8112

11

10

0

---neapstrādāts; pulveri

-

1

0

8112

11

90

0

---atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8112

19

00

0

--pārējie

-

1

0

8112

20

   

-hroms:

     
       

--neapstrādāts; atgriezumi un lūžņi; pulveri:

     

8112

20

10

0

---sakausējumi, ar niķeļa masas saturu vairāk nekā 10%

-

1

0

       

---pārējie:

     

8112

20

31

0

----neapstrādāti; pulveri

-

1

0

8112

20

39

0

----atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8112

20

90

0

--pārējie

-

1

0

8112

30

   

-germānijs:

     

8112

30

20

0

--neapstrādāts; pulveri

-

1

0

8112

30

40

0

--atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8112

30

90

0

--pārējie

-

1

0

8112

40

   

-vanādijs:

     
       

--neapstrādāts; atgriezumi un lūžņi; pulveri:

     

8112

40

11

0

---neapstrādāts; pulveri

-

1

0

8112

40

19

0

---atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8112

40

90

0

--pārējie

-

1

0

       

-pārējie:

     

8112

91

   

--neapstrādāti; atgriezumi un lūžņi; pulveri:

     

8112

91

10

0

---hafnijs

-

1

0

       

---niobijs, rēnijs:

     

8112

91

31

0

----neapstrādāti; pulveri

-

1

0

8112

91

39

0

----atgriezumi un lūžņi

-

1

0

       

---gallijs; indijs; tallijs:

     

8112

91

50

0

----atgriezumi un lūžņi

-

1

0

       

----pārējie:

     

8112

91

81

0

-----indijs

-

1

0

8112

91

89

0

-----gallijs; tallijs

-

1

0

8112

99

   

--pārējie:

     

8112

99

10

0

---hafnijs

-

1

0

8112

99

30

0

---niobijs, rēnijs

-

1

0

8112

99

90

0

---gallijs; indijs; tallijs

-

1

0

8113

00

   

Metālkeramika un tās izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus:

     

8113

00

20

0

-neapstrādāta

-

1

0

8113

00

40

0

-atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8113

00

90

0

-pārējie

-

1

0