80. G R U P A

ALVA UN TĀS IZSTRĀDĀJUMI

Piezīme:

Šajā grupā ietvertajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "stieņi" - rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā, bet pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis termins attiecas arī uz lietiem vai sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja šie izstrādājumi nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

b) "profili" -rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi, ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu vai caurulīšu definīcijām. Šis termins attiecas arī uz lietiem vai sakausētiem to pašu formu izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

c) "stieples" - rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma;

d) "plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija"- plakani, satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti 8001. preču pozīcijā), ar pilnu šķērsgriezumu (izņemot kvadrātu), ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir:

- taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem. 8004. un 8005. preču pozīcijā iekļautas plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti vai pārklāti izstrādājumi, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

e) "caurules un caurulītes" - rituļos satīti vai nesatīti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu slēgtu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apļa , ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra forma un nemainīgs sieniņu biezums. Izstrādājumus ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra šķērsgriezumu un ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, plakētas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīme par subpozīcijām:

Šajā grupā ietvertajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "neleģētā alva" - metāls, kurā alvas masas saturs ir vismaz 99%, turklāt bismuta vai vara masas saturs nepārsniedz tabulā dotās robežas:

Pārējie elementi

Elements

Masas satura robeža %

Bi Bismuts

0,1

Cu Varš

0,4

b) "alvas sakausējumi" - metāla sakausējumi, kuros alvas masas saturs pārsniedz jebkura cita elementa masas saturu, turklāt:

i) visu pārējo elementu kopējais masas saturs pārsniedz 1%,

ii) bismuta vai vara masas saturs ir tāds pats vai lielāks par tabulā dotajām robežām.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

8001

     

Neapstrādāta alva:

     

8001

10

00

0

-neleģētā alva

-

1

0

8001

20

00

0

-alvas sakausējumi

-

1

0

8002

00

00

0

Alvas atgriezumi un lūžņi

-

1

0

8003

00

00

0

Alvas stieņi, profili un stieples

-

1

0

8004

00

00

0

Alvas plāksnes, loksnes, sloksnes un lentes, ar biezumu vairāk nekā 0,2 mm

-

1

0

8005

00

00

0

Alvas folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai līdzīgu materiālu pamata vai bez pamata), ar biezumu (neskaitot pamatu) ne vairāk kā 0,2 mm; alvas pulveri un plēksnes

-

1

0

8006

00

00

0

Alvas caurules un caurulītes un to piederumi (piemēram, uzmavas, līkumi, atloki)

-

1

0

8007

00

00

0

Pārējie alvas izstrādājumi

-

1

0