79. G R U P A

CINKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā ietvertajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "stieņi" - rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā, bet pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis termins attiecas arī uz lietiem vai sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja šie izstrādājumi nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

b) "profili" - rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi, ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu vai caurulīšu definīcijām. Šis termins attiecas arī uz lietiem vai sakausētiem to pašu formu izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes un plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

c) "stieples" - rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi, ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā.
Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri.
Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma;

d) "plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija" - plakani izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti 7901. preču pozīcijā), kuri ir satīti vai nesatīti, ar pilnu šķērsgriezumu (izņemot kvadrātu), ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja šiem izstrādājumiem ir:

- taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem. 7905. preču pozīcijā iekļautas plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

e) "caurules un caurulītes" - rituļos satīti vai nesatīti dobi izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu slēgtu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra forma un nemainīgs sieniņu biezums. Izstrādājumus ar šķērsgriezumu taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra formā un ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, plakētas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīmes par subpozīcijām:

1. Šajā grupā ietvertajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "neleģētais cinks" - metāls, kurā cinka masas saturs ir vismaz 97,5%;

b) "cinka sakausējumi" - metāla sakausējumi, kuros cinka masas saturs pārsniedz jebkura cita elementa masas saturu, ar noteikumu, ka visu pārējo elementu kopējais masas saturs pārsniedz 2,5%;

c) "cinka putekļi" - putekļi, kas iegūti, kondensējot cinka tvaikus, un kas sastāv no sīkākām sfēriskām daļiņām nekā tās ir cinka pulverī. Vismaz 80% masas daļiņu izsijājas caur sietu ar 63 mikrometru (mikronu) acīm. Metāliskā cinka masas saturs putekļos ir vismaz 85%.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

7901

     

Neapstrādāts cinks:

     
       

-neleģētais cinks:

     

7901

11

00

0

--ar cinka masas saturu 99,99% vai vairāk

-

1

0

7901

12

   

--ar cinka masas saturu mazāk nekā 99,99%:

     

7901

12

10

0

---ar cinka masas saturu 99,95% vai vairāk, bet mazāk nekā 99,99%

-

1

0

7901

12

30

0

---ar cinka masas saturu 98,5% vai vairāk, bet mazāk nekā 99,95%

-

1

0

7901

12

90

0

---ar cinka masas saturu 97,5% vai vairāk, bet mazāk nekā 98,5%

-

1

0

7901

20

00

0

-cinka sakausējumi

-

1

0

7902

00

00

0

Cinka atgriezumi un lūžņi

-

1

0

7903

     

Cinka putekļi, pulveri un plēksnes:

     

7903

10

00

0

-cinka putekļi

-

1

0

7903

90

00

0

-pārējie

-

1

0

7904

00

00

0

Cinka stieņi, profili un stieples

-

1

0

7905

00

00

0

Cinka plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija

-

1

0

7906

00

00

0

Cinka caurules un caurulītes un to piederumi (piemēram, uzmavas, līkumi, atloki)

-

1

0

7907

00

00

0

Pārējie cinka izstrādājumi

-

1

0