78. G R U P A

SVINS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā ietvertajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "stieņi" - rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā, bet pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis termins attiecas arī uz lietiem vai sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ar noteikumu, ka tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

b) "profili" - rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu vai caurulīšu definīcijām. Šis termins attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes un plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

c) "stieples" - rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā.

Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma;

d) "plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija" - plakani izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti 7801. preču pozīcijā), kuri ir satīti vai nesatīti, ar pilnu šķērsgriezumu (izņemot kvadrātu), ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka formā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ar vienādu biezumu, ja tiem ir:

- taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja šie izstrādājumi nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem. 7804. preču pozīcijā iekļautas plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šīs apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

e) "caurules un caurulītes" - dobi rituļos satīti vai nesatīti apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra un nemainīga sieniņu biezuma izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu norobežotu telpu visā izstrādājumu garumā. Izstrādājumus ar šķērsgriezumu taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra formā un ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, plakētas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīmes par subpozīcijām:

Šajā grupā ietvertais termins "rafinēts svins" nozīmē metālu, kurā svina masas saturs ir vismaz 99,9%, turklāt jebkura cita elementa masas saturs nepārsniedz tabulā dotās robežas:

Pārējie elementi

Elements

Masas satura robeža %

Ag Sudrabs

0,02

As Arsēns

0,005

Bi Bismuts

0,05

Ca Kalcijs

0,002

Cd Kadmijs

0,002

Cu Varš

0,08

Fe Dzelzs

0,002

S Sērs

0,002

Sb Antimons

0,005

Sn Alva

0,005

Zn Cinks

0,002

Pārējie elementi (piemēram, Te), katrs

0,001

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

7801

Neapstrādāts svins:

7801

10

00

0

-rafinēts svins

-

1

0

-pārējie:

7801

91

00

0

--ar antimonu kā dominējošo pār citiem elementiem masas ziņā

-

1

0

7801

99

   

--pārējie:

     

7801

99

10

0

---rafinēšanai, ar sudraba masas saturu 0,02% vai vairāk (jēlsvins lietņos)

-

1

0

       

---pārējie:

     

7801

99

91

0

----svina sakausējumi

-

1

0

7801

99

99

0

----pārējie

-

1

0

7802

00

00

0

Svina atgriezumi un lūžņi

-

1

0

7803

00

00

0

Svina stieņi, profili un stieples

-

1

0

7804

     

Svina plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija; svina pulveri un plēksnes:

-plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija:

7804

11

00

0

--loksnes, sloksnes, lentes un folija ar biezumu ne vairāk kā 0,2 mm (neskaitot jebkura pamata biezumu)

-

1

0

7804

19

00

0

--pārējie

-

1

0

7804

20

00

0

-pulveri un plēksnes

-

1

0

7805

00

00

0

Svina caurules un caurulītes un to piederumi (piemēram, uzmavas, līkumi, atloki)

-

1

0

7806

00

   

Pārējie svina izstrādājumi:

     

7806

00

10

0

-konteineri ar svina antiradiācijas pārklājumu radioaktīvu materiālu transportēšanai un glabāšanai

-

1

0

7806

00

90

0

-pārējie

-

1

0