77. G R U P A

REZERVĒTA NOMENKLATŪRAS PAPLAŠINĀŠANAI UN SPECIFISKU PREČU IZDALĪŠANAI