76. G R U P A

ALUMĪNIJS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā ietvertajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "stieņi" - rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā, bet pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis termins attiecas arī uz lietiem vai sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ar noteikumu, ka tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

b) "profili" - rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, kuri neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu un caurulīšu definīcijām. Šis termins attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (ieskaitot grātes un plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

c) "stieples" - rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā.
Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma;

d) "plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija" - plakani, satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti 7601. preču pozīcijā), ar pilnu šķērsgriezumu (izņemot kvadrātu), ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot modificētu taisnstūri, kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir:

- taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- forma, kas atšķiras no taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), un jebkurš izmērs, ar noteikumu, ka tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem. 7606. un 7607. preču pozīcijā iekļautas plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem) , kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šīs apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

e) "caurules un caurulītes" - rituļos satīti vai nesatīti dobi izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu norobežotu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāri izliekta daudzstūra forma un nemainīgs sieniņu biezums. Izstrādājumus ar šķērsgriezumu taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāri izliekta daudzstūra formā ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, plakētas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīme par subpozīcijām:

1. Šajā grupā ietvertajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "neleģētais alumīnijs" - metāls, kurā alumīnija masas saturs ir vismaz 99%, turklāt jebkura cita elementa masas saturs nepārsniedz tabulā dotās robežas:

Pārējie elementi

Elements

Masas satura robeža %

Fe+Si Dzelzs+silīcijs

1,0

Pārējie elementi*, katrs

0,1**

* Pārējie elementi ir, piemēram, Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn

** Vara saturs pieļaujams vairāk nekā 0,1%, bet ne vairāk kā 0,2%, ar noteikumu, ka tādā gadījumā hroma un mangāna saturs nepārsniedz 0,05%;

b) "alumīnija sakausējumi" - metāla sakausējumi, kuros alumīnija masas saturs pārsniedz jebkura cita elementa masas saturu, ja:

i) vismaz viena cita elementa masas saturs vai dzelzs un silīcija kopējais masas saturs pārsniedz tabulā norādīto robežu vai

ii) pārējo elementu kopējais masas saturs pārsniedz 1%.

2. Neraugoties uz šīs grupas 1."c" piezīmi, 7616 91. subpozīcijā termins "stieple " attiecināms tikai uz tiem rituļos satītiem vai nesatītiem izstrādājumiem, kuru šķērsgriezuma izmērs nepārsniedz 6 mm.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

7601

Neapstrādāts alumīnijs:

7601

10

00

0

-neleģētais alumīnijs

-

1

0

7601

20

-alumīnija sakausējumi:

7601

20

10

0

--pirmējie

-

0

0

--otrējie:

7601

20

91

0

---stieņos vai šķidrā veidā

-

1

0

7601

20

99

0

---pārējie

-

1

0

7602

00

Alumīnija atgriezumi un lūžņi:

-atgriezumi:

7602

00

11

0

--virpošanas skaidas, atgriezumi, lauztās skaidas, frēzēšanas paliekas, zāģskaidas un apgriešanas atgriezumi; krāsotu, pārklātu vai sastiprinātu lokšņu atgriezumi un folijas atgriezumi ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatu) ne vairāk kā 0,2 mm

-

1

0

7602

00

19

0

--pārējie (ieskaitot brāķētus izstrādājumus)

-

1

0

7602

00

90

0

-lūžņi

-

1

0

7603

Alumīnija pulveri un plēksnes:

7603

10

00

0

-neslāņainas struktūras pulveri

-

1

0

7603

20

00

0

-slāņainas struktūras pulveri, plēksnes

-

1

0

7604

Alumīnija stieņi un profili:

7604

10

-no neleģētā alumīnija:

7604

10

10

0

--stieņi

-

1

0

7604

10

90

0

--profili

-

1

0

-no alumīnija sakausējumiem:

7604

21

00

0

--dobie profili

-

1

0

7604

29

--pārējie:

7604

29

10

0

---stieņi

-

1

0

7604

29

90

0

---profili

-

1

0

7605

Alumīnija stieples:

-no neleģētā alumīnija:

7605

11

00

0

--ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 7 mm

-

1

0

7605

19

00

0

--pārējās

-

1

0

-no alumīnija sakausējumiem:

7605

21

00

0

--ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 7 mm

-

1

0

7605

29

00

0

--pārējās

-

1

0

7606

     

Alumīnija loksnes, sloksnes un lentes, ar biezumu vairāk nekā 0,2 mm:

 

-taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formas:

7606

11

--no neleģētā alumīnija:

7606

11

10

0

---krāsotas, lakotas vai pārklātas ar plastmasu

-

1

0

---pārējās, ar biezumu:

7606

11

91

0

----mazāk nekā 3 mm

-

1

0

7606

11

93

0

----ne mazāk kā 3 mm, bet mazāk nekā 6 mm

-

1

0

7606

11

99

0

----ne mazāk kā 6 mm

-

1

0

7606

12

--no alumīnija sakausējumiem:

7606

12

10

0

---sloksnes žalūzijām

-

1

0

---pārējās:

7606

12

50

0

----krāsotas, lakotas vai pārklātas ar plastmasu

-

1

0

----pārējās, ar biezumu:

7606

12

91

0

-----mazāk nekā 3 mm

-

1

0

7606

12

93

0

-----ne mazāk kā 3 mm, bet mazāk nekā 6 mm

-

1

0

7606

12

99

0

-----ne mazāk kā 6 mm

-

1

0

-pārējās:

7606

91

00

0

--no neleģētā alumīnija

-

1

0

7606

92

00

0

--no alumīnija sakausējumiem

-

1

0

7607

     

Alumīnija folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai līdzīgu materiālu pamata vai bez pamata), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatu) ne vairāk kā 0,2 mm:

-bez pamata:

7607

11

--velmēta, bet bez turpmākās apstrādes:

7607

11

10

0

---ar biezumu mazāk nekā 0,021 mm

-

1

0

7607

11

90

0

---ar biezumu ne mazāk kā 0,021 mm, bet ne vairāk kā 0,2 mm

-

1

0

7607

19

--pārējā:

7607

19

10

0

---ar biezumu mazāk nekā 0,021 mm

-

1

0

---ar biezumu ne mazāk kā 0,021 mm, bet ne vairāk kā 0,2 mm:

7607

19

91

0

----pašlīmējoša

-

1

0

7607

19

99

0

----pārējā

-

1

0

7607

20

-ar pamatu:

7607

20

10

0

--ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatu) mazāk nekā 0,021 mm

-

1

0

       

--ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatu) ne mazāk kā 0,021 mm, bet ne vairāk kā 0,2 mm:

7607

20

91

0

---pašlīmējoša

-

1

0

7607

20

99

0

---pārējā

-

1

0

7608

Alumīnija caurules un caurulītes:

7608

10

-no neleģētā alumīnija:

7608

10

10

0

--ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

7608

10

90

0

--pārējās

-

1

0

7608

20

-no alumīnija sakausējumiem:

7608

20

10

0

--ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

--pārējās:

7608

20

30

0

---metinātas

-

1

0

---pārējās:

7608

20

91

0

----pēc presēšanas tālāk neapstrādātas

-

1

0

7608

20

99

0

----pārējās

-

1

0

7609

00

00

0

Alumīnija piederumi caurulēm un caurulītēm (piemēram, uzmavas, līkumi, atloki)

-

1

0

7610

     

Alumīnija metālkonstrukcijas (izņemot saliekamas būvkonstrukcijas, kas minētas 9406. preču pozīcijā) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, torņi, režģu masti, jumta pārsegumi, būvkopnes, durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi, balustrādes, balsti un kolonnas); plāksnes, stieņi, profili, caurules un līdzīgi alumīnija izstrādājumi, kurus izmanto būvniecības metālkonstrukcijās:

7610

10

00

0

-durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi

-

1

0

7610

90

-pārējās:

7610

90

10

0

--tilti un to sekcijas, torņi un režģu masti

-

1

0

7610

90

90

0

--pārējās

-

1

0

7611

00

00

0

Cisternas, tvertnes, kubli un līdzīgas tilpnes no alumīnija jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā iekārtojuma

-

1

0

7612

     

Alumīnija cisternas, mucas, trumuļi, kastes un līdzīgas tilpnes (ieskaitot stingras vai sakļaujamas cauruļtilpnes) jebkuras vielas (izņemot saspiestu vai sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai bez tās, ar siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā iekārtojuma:

7612

10

00

0

-cilindriskas saliekamas tilpnes

-

1

0

7612

90

-pārējās:

7612

90

10

0

--cilindriskas neizjaucamas tilpnes

-

1

0

7612

90

20

0

--tilpnes aerosoliem

gab.

1

0

--pārējās, ar ietilpību:

7612

90

91

0

---50 l vai vairāk

-

1

0

7612

90

98

0

---mazāk nekā 50 l

-

1

0

7613

00

00

0

Alumīnija tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei

-

1

0

7614

     

Alumīnija daudzdzīslu vadi, kabeļi, lentes ar appinumu un līdzīgi izstrādājumi, bez elektroizolācijas:

7614

10

00

0

-ar tērauda serdi

-

1

0

7614

90

00

0

-pārējie

-

1

0

7615

     

Galda, virtuves un citi sadzīves priekšmeti un to daļas no alumīnija; vīšķi virtuves trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un līdzīgi alumīnija izstrādājumi; sanitārtehniskais aprīkojums un tā daļas no alumīnija:

       

-galda, virtuves un citi sadzīves priekšmeti un to daļas; vīšķi virtuves trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un līdzīgi izstrādājumi:

7615

11

00

0

--vīšķi virtuves trauku tīrīšanai, spilventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un līdzīgi izstrādājumi

-

1

0

7615

19

--pārējie:

7615

19

10

0

---lieti

-

1

0

7615

19

90

0

---pārējie

-

1

0

7615

20

00

0

-sanitārtehniskais aprīkojums un tā daļas

-

1

0

7616

Pārējie alumīnija izstrādājumi:

7616

10

00

0

-naglas, spraudītes, skavas (izņemot 8305. preču pozīcijā minētās), skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes un līdzīgi izstrādājumi

-

1

0

-pārējie:

7616

91

00

0

--stiepļu pinumi, režģi, sieti un alumīnija stiepļu žogi

-

1

0

7616

99

--pārējie:

7616

99

10

0

---lieti

-

1

0

7616

99

90

0

---pārējie

-

1

0