75. G R U P A

NIĶELIS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā ietvertajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "stieņi" - rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā, bet pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) forma. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis termins attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

b) "profili" - rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu un caurulīšu definīcijām. Šis termins attiecas arī uz lietiem vai sakausētiem to pašu formu izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes un plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

c) "stieples" -rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājuma biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma;

d) "plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija "- plakani, satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti 7502. preču pozīcijā), ar pilnu šķērsgriezumu (izņemot kvadrātu), ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir:

- taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem. 7506. preču pozīcijā iekļautas plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šīs apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

e) "caurules un caurulītes" - rituļos satīti vai nesatīti dobi izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu slēgtu telpu visā izstrādājumu garumā, kuriem ir apaļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra forma un nemainīgs sieniņu biezums. Izstrādājumus ar šķērsgriezumu taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra formā ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, plakētas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīmes par subpozīcijām:

1. Šajā grupā ietvertajiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "neleģētais niķelis" - metāls, kurā niķeļa masas saturs kopā ar kobaltu ir vismaz 99%, turklāt, ja:

i) kobalta masas saturs nepārsniedz 1,5%,

ii) jebkura cita elementa masas saturs nepārsniedz tabulā dotās robežas:

Pārējie elementi

Elements

Masas satura robeža %

Fe Dzelzs

 0,5

O Skābeklis

0,4

Pārējie elementi, katrs

0,3

b) "niķeļa sakausējumi" - metāla sakausējumi, kuros niķeļa masas saturs pārsniedz jebkura cita elementa masas saturu, turklāt, ja:

i) kobalta masas saturs pārsniedz 1,5%,

ii) vismaz viena cita elementa masas saturs pārsniedz tabulā norādīto vai

iii) pārējo elementu kopējais masas saturs pārsniedz 1%, izņemot niķeļi kopā ar kobaltu.

2. Neraugoties uz šīs grupas 1."c" piezīmi, 7508 10. subpozīcijā termins "stieple " attiecināms tikai uz tiem rituļos satītiem vai nesatītiem izstrādājumiem, kuru šķērsgriezuma izmērs nepārsniedz 6 mm.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

7501

     

Niķeļa kušņi, niķeļa oksīda aglomerāti un pārējie niķeļa metalurģijas starpprodukti:

 

7501

10

00

0

-niķeļa kušņi

-

1

0

7501

20

00

0

-niķeļa oksīdu aglomerāti un pārējie niķeļa metalurģijas starpprodukti

-

1

0

7502

     

Neapstrādāts niķelis:

     

7502

10

00

0

-neleģētais niķelis

-

1

0

7502

20

00

0

-niķeļa sakausējumi

-

1

0

7503

00

   

Niķeļa atgriezumi un lūžņi:

     

7503

00

10

0

-no neleģētā niķeļa

-

1

0

7503

00

90

0

-no niķeļa sakausējumiem

-

1

0

7504

00

00

0

Niķeļa pulveri un plēksnes

-

1

0

7505

     

Niķeļa stieņi, profili un stieples:

     
       

-stieņi un profili:

     

7505

11

00

0

--no neleģētā niķela

-

1

0

7505

12

00

0

--no niķeļa sakausējumiem

-

1

0

       

-stieples:

     

7505

21

00

0

--no neleģētā niķeļa

-

1

0

7505

22

00

0

--no niķeļa sakausējumiem

-

1

0

7506

     

Niķeļa plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija:

     

7506

10

00

0

-no neleģētā niķeļa

-

1

0

7506

20

00

0

-no niķeļa sakausējumiem

-

1

0

7507

     

Niķeļa caurules un caurulītes un to piederumi (piemēram,uzmavas, līkumi, atloki):

       

-caurules un caurulītes:

     

7507

11

00

0

--no neleģētā niķeļa

-

1

0

7507

12

00

0

--no niķeļa sakausējumiem

-

1

0

7507

20

00

0

-cauruļu un caurulīšu piederumi

-

1

0

7508

     

Pārējie izstrādājumi no niķeļa:

     

7508

10

00

0

-niķeļa stiepļu pinumi, režģi, sieti

-

1

0

7508

90

00

0

-pārējie

-

1

0