74. G R U P A

VARŠ UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā ietvertajiem terminiem ir šāda nozīme:

a)" rafinēts varš" - metāls, kura masas saturā ir ne mazāk kā 99,85% vara, vai metāls, kura masas saturā ir ne mazāk kā 97,5% vara, ar noteikumu, ka citu elementu saturs nepārsniedz tabulā dotās robežas:

Pārējie elementi

Elements

Masas satura robeža %

Ag Sudrabs

0,25

As Arsēns

0,5

Cd Kadmijs

1,3

Cr Hroms

1,4

Mg Magnijs

0,8

Pb Svins

1,5

S Sērs

0,7

Sn Alva

0,8

Te Telūrs

0,8

Zn Cinks

1,0

Zr Cirkonijs

0,3

Pārējie elementi*, katrs

0,3

*Pārējie elementi ir, piemēram, Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si ;

b) "vara sakausējumi" - no rafinēta vara atšķirīgi metāla sakausējumi, kuros vara masas saturs ir lielāks par jebkura cita elementa masas saturu, turklāt, ja:

i) vismaz viena cita elementa masas saturs pārsniedz tabulā norādīto vai

ij) pārējo elementu kopējais masas saturs pārsniedz 2,5%;

c) "ligatūras" - sakausējumi, kuru masas saturā līdzās pārējiem elementiem ir vairāk nekā 10% vara, kuri nav pakļauti plastiskai deformācijai aukstā stāvoklī un kuri izmantojami galvenokārt kā piedevas citu sakausējumu ražošanā vai kā deoksidanti, desulfatori vai citiem līdzīgiem mērķiem krāsaino metālu metalurģijā. Tomēr vara fosfīds ar fosfora masas saturu vairāk nekā 15% ietilpst 2848. preču pozīcijā;

d) "stieņi" - rituļos nesatīti velmēti, presēti, stiepti vai kalti izstrādājumi, kuriem visā garumā ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai izliekta regulāra daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" vai "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrātu), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Šis termins attiecas arī uz lietiem un sakausētiem to pašu formu un izmēru izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes vai plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem.

Stieples un stieņus, kam izveidoti koniski gali vai kas apstrādāti citā veidā tā, lai atvieglotu to ievadīšanu turpmākās apstrādes mašīnā, piemēram, stiepļu vai cauruļu vilkšanai, attiecina uz neapstrādātu varu 7403. preču pozīcijā;

e) "profili" - rituļos satīti vai nesatīti velmēti, presēti, stiepti, kalti vai veidoti izstrādājumi ar nemainīgu škērsgriezumu visā garumā, ja tie neatbilst stieņu, stiepļu, plākšņu, lokšņu, slokšņu, lenšu, folijas, cauruļu un caurulīšu definīcijām.

Šis termins attiecas arī uz lietiem vai sakausētiem izstrādājumiem, kas pēc izgatavošanas pakļauti apstrādei (neskaitot grātes un plāvas noņemšanu), ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

f) "stieples" - rituļos satīti velmēti, presēti vai stiepti izstrādājumi ar nemainīgu šķērsgriezumu visā garumā apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra (ieskaitot "saplacinātu apli" un "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas) formā. Izstrādājumiem ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai daudzstūra šķērsgriezumu var būt visā garumā noapaļoti stūri. Taisnstūra (ieskaitot "modificētu taisnstūri") šķērsgriezuma izstrādājumu biezumam jāpārsniedz viena desmitdaļa platuma. Tomēr 7414. preču pozīcijā termins "stieple" attiecas tikai uz ritulī satītiem vai nesatītiem izstrādājumiem, kuru šķērsgriezuma izmērs neatkarīgi no šķērsgriezuma formas nepārsniedz 6 mm;

g) "plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija" - plakani, satīti vai nesatīti vienāda biezuma izstrādājumi (izņemot neapstrādātus izstrādājumus, kas ietverti 7403. preču pozīcijā), kuri ir satīti vai nesatīti, ar pilnu šķērsgriezumu (izņemot kvadrātu), ar noapaļotiem vai nenoapaļotiem stūriem (ieskaitot "modificētu taisnstūri", kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas), ja tiem ir:

- taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) forma, ar biezumu, kas nepārsniedz vienu desmitdaļu platuma,

- jebkura lieluma forma, kas atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, ja tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem. 7409. un 7410. preču pozīcijā iekļautas plāksnes, loksnes, sloksnes, lentes un folija ar reljefu virsmu (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām), kā arī perforēti, viļņoti, pulēti un pārklāti izstrādājumi, ja šīs apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši īpašības, kas raksturīgas citās preču pozīcijās klasificētiem izstrādājumiem;

h) "caurules un caurulītes" - rituļos satīti vai nesatīti dobi apļa, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra formas un pastāvīga sieniņu biezuma izstrādājumi, ar nemainīgu šķērsgriezumu un vienu norobežotu telpu visā izstrādājumu garumā. Izstrādājumus ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), vienādmalu trīsstūra vai regulāra izliekta daudzstūra šķērsgriezumu, ar noapaļotiem stūriem visā garumā arī pieskaita pie caurulēm un caurulītēm, ja to iekšējais un ārējais šķērsgriezums ir koncentrisks, ar tādu pašu formu un orientāciju. Minētā šķērsgriezuma caurules un caurulītes var būt pulētas, plakētas, liektas, vītņotas, urbtas, sašaurinātas, paplašinātas, ar konusiem, atlokiem, manšetēm vai gredzeniem galos.

Piezīmes par subpozīcijām:

Šajā grupā ietvertajiem terminiem ir šāda nozīme:

a)"vara un cinka sakausējumi (misiņš)" - vara un cinka sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus. Ja ir citi elementi, tad:

- cinka masas saturam ir jāpārsniedz jebkurš cits no šiem elementiem, turklāt, ja:

- vēl ir niķelis, tad tā masas saturam jābūt mazāk nekā 5% (sk. vara, niķeļa un cinka sakausējumus - jaunsudrabu),

- tā ir alva, tad tās masas saturam jābūt mazāk nekā 3% (sk. vara un alvas sakausējumus - bronza);

b) "vara un alvas sakausējumi (bronza)" - vara un alvas sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus. Ja ir citi elementi, tad alvas masas saturam ir jāpārsniedz jebkurš cits no šiem elementiem, izņemot gadījumu, kad alvas masas saturs ir 3% vai vairāk un cinka masas saturs var pārsniegt alvas masas saturu, tomēr tam jābūt mazākam par 10%;

c) "vara, niķeļa un cinka sakausējumi (jaunsudrabs)" - vara, niķeļa un cinka sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus. Niķeļa masas saturam jābūt vismaz 5% (sk. vara un cinka sakausējumus - misiņš);

d) "vara un niķeļa sakausējumi" - vara un niķeļa sakausējumi, kas satur vai nesatur citus elementus, bet katrā ziņā cinka masas saturam jābūt ne vairāk kā 1% . Ja ir citi elementi, tad niķeļa masas saturam ir jāpārsniedz jebkurš cits no šiem elementiem.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

7401

     

Vara kušņi; cementēts varš (nogulsnēts varš):

     

7401

10

00

0

-vara kušņi

-

1

0

7401

20

00

0

-cementēts varš (nogulsnēts varš)

-

1

0

7402

00

00

0

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

-

1

0

7403

     

Rafinēts varš un vara sakausējumi (neapstrādāti):

     
       

-rafinēts varš:

     

7403

11

00

0

--katodi un katodu sekcijas

-

1

0

7403

12

00

0

--stiepļu lietņi

-

1

0

7403

13

00

0

--kvadrāta šķērsgriezuma sagataves turpmākai šķirnes profilu velmēšanai

-

1

0

7403

19

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-vara sakausējumi:

     

7403

21

00

0

--vara un cinka sakausējumi (misiņš)

-

1

0

7403

22

00

0

--vara un alvas sakausējumi (bronza)

-

1

0

7403

23

00

0

--vara un niķeļa sakausējumi (kuproniķelis) vai vara, niķeļa un cinka sakausējumi (jaunsudrabs)

-

1

0

7403

29

00

0

--pārējie vara sakausējumi (izņemot 7405.preču pozīcijā minētās ligatūras)

-

1

0

7404

00

   

Vara atgriezumi un lūžņi:

     

7404

00

10

0

-no rafinēta vara

-

1

0

       

-no vara sakausējumiem:

     

7404

00

91

0

--no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)

-

1

0

7404

00

99

0

--pārējie

-

1

0

7405

00

00

0

Ligatūras ar vara pamatu

-

1

0

7406

     

Vara pulveri un plēksnes:

     

7406

10

00

0

-neslāņainas struktūras pulveri

-

1

0

7406

20

00

0

-slāņainas struktūras pulveri; plēksnes

-

1

0

7407

     

Vara stieņi un profili:

     

7407

10

00

0

-no rafinēta vara

-

0

0

       

-no vara sakausējumiem:

     

7407

21

   

--no vara un cinka sakausējumiem (misiņa):

     

7407

21

10

0

---stieņi

-

1

0

7407

21

90

0

---profili

-

1

0

7407

22

   

--no vara un niķeļa sakausējumiem (kuproniķeļa) vai vara, niķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba):

7407

22

10

0

---no vara un niķeļa sakausējuma (kuproniķeļa)

-

1

0

7407

22

90

0

---no vara, niķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba)

-

1

0

7407

29

00

0

--pārējie

-

1

0

7408

     

Vara stieples:

     
       

-no rafinēta vara:

     

7408

11

00

0

--ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 6 mm

-

1

0

7408

19

   

--pārējās:

     

7408

19

10

0

---ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 0,5 mm

-

1

0

7408

19

90

0

---ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru ne vairāk kā 0,5 mm

-

1

0

       

-no vara sakausējumiem:

     

7408

21

00

0

--no vara un cinka sakausējumiem (misiņa)

-

1

0

7408

22

00

0

--no vara un niķeļa sakausējumiem (kuproniķeļa) vai vara, niķeļa un cinka sakausējuma (jaunsudraba)

-

1

0

7408

29

00

0

--pārējās

-

1

0

7409

     

Vara loksnes, sloksnes un lentes, ar biezumu vairāk nekā 0,15 mm:

   
       

-no rafinēta vara:

     

7409

11

00

0

--ruļļos

-

1

0

7409

19

00

0

--pārējās

-

1

0

       

-no vara un cinka sakausējumiem (misiņa):

     

7409

21

00

0

--ruļļos

-

1

0

7409

29

00

0

--pārējās

-

1

0

       

-no vara un alvas sakausējumiem (bronzas):

     

7409

31

00

0

--ruļļos

-

1

0

7409

39

00

0

--pārējās

-

1

0

7409

40

   

-no vara un niķeļa sakausējumiem (kuproniķeļa) vai vara, niķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba):

7409

40

10

0

--no vara un niķeļa sakausējumiem (kuproniķeļa)

-

1

0

7409

40

90

0

--no vara, niķela un cinka sakausējumiem (jaunsudraba)

-

1

0

7409

90

00

0

-no pārējiem vara sakausējumiem

-

1

0

7410

     

Vara folija (spiesta vai nespiesta, uz papīra, kartona, plastmasas vai līdzīgu materiālu pamata vai bez pamata), ar biezumu (neskaitot jebkuru pamatu) ne vairāk kā 0,15 mm:

       

-bez pamata:

     

7410

11

00

0

--no rafinēta vara

-

1

0

7410

12

00

0

--no vara sakausējumiem

-

1

0

       

-ar pamatu:

     

7410

21

00

0

--no rafinēta vara

-

1

0

7410

22

00

0

--no vara sakausējumiem

-

1

0

7411

     

Liela un maza diametra vara caurules:

     

7411

10

   

-no rafinēta vara:

     
       

--taisnas, ar sieniņu biezumu:

     

7411

10

11

0

---vairāk nekā 0,6 mm

-

1

0

7411

10

19

0

---ne vairāk kā 0,6 mm

-

1

0

7411

10

90

0

--pārējās

-

1

0

       

-no vara sakausējumiem:

     

7411

21

   

--no vara un cinka sakausējumiem (misiņa):

     

7411

21

10

0

---taisnas

-

1

0

7411

21

90

0

---pārējās

-

1

0

7411

22

00

0

--no vara un niķeļa sakausējumiem (kuproniķeļa) vai vara, niķeļa un cinka sakausējumiem (jaunsudraba)

-

1

0

7411

29

00

0

--pārējās

-

1

0

7412

     

Vara piederumi caurulēm vai caurulītēm (piemēram, uzmavas, līkumi, atloki):

7412

10

00

0

-no rafinēta vara

-

1

0

7412

20

00

0

-no vara sakausējumiem

-

1

0

7413

00

   

Daudzdzīslu vara vadi, kabeļi, lentes ar appinumu un līdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas:

7413

00

10

0

-ar piestiprinātiem piederumiem, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

-pārējie:

     

7413

00

91

0

--no rafinēta vara

-

1

0

7413

00

99

0

--no vara sakausējumiem

-

1

0

7414

     

Vara stiepļu pinumi (ieskaitot bezgalu lentes), režģi un sieti; perforētas vilktas vara lentes:

7414

20

00

0

-stiepļu pinumi

-

1

0

7414

90

00

0

-pārējie

-

1

0

7415

     

Naglas, pogas, spraudītes, skavas (izņemot 8305.preču pozīcijā minētās) un līdzīgi izstrādājumi no vara vai no dzelzs, vai tērauda ar vara galviņām; skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes

       

(ieskaitot elastīgās) un līdzīgi vara izstrādājumi:

     

7415

10

00

0

-naglas, rasēšanas spraudītes, skavas un līdzīgi izstrādājumi

-

1

0

       

-pārējie nevītņotie izstrādājumi:

     

7415

21

00

0

--paplāksnes (ieskaitot atsperpaplāksnes)

-

1

0

7415

29

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-pārējie vītņotie izstrādājumi:

     

7415

31

00

0

--kokskrūves

-

1

0

7415

32

00

0

--pārējās skrūves; bultskrūves un uzgriežņi

-

1

0

7415

39

00

0

--pārējie

-

1

0

7416

00

00

0

Vara atsperes

-

1

0

7417

00

00

0

Neelektriskie vara mājsaimniecības aparāti ēdiena gatavošanai un uzsildīšanai un to daļas

-

1

0

7418

     

Galda, virtuves un citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas no vara; vara vīšķi, skrāpji, spilventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai; cimdi un līdzīgi izstrādājumi no vara; sanitārtehniskais aprīkojums un tā daļas no vara:

       

-galda, virtuves un citi mājsaimniecības priekšmeti un to daļas; vīšķi, skrāpji, spilventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un līdzīgi izstrādājumi:

7418

11

00

0

--vīšķi, skrāpji, spilventiņi saimniecības piederumu tīrīšanai un pulēšanai, cimdi un līdzīgi izstrādājumi

-

1

0

7418

19

00

0

--pārējie

-

1

0

7418

20

00

0

-sanitārtehniskais aprīkojums un tā daļas

-

1

0

7419

     

Pārējie vara izstrādājumi:

     

7419

10

00

0

-ķēdes un to daļas

-

1

0

       

-pārējie:

     

7419

91

00

0

--lieti, veidoti, štancēti vai kalti, bet bez turpmākas apstrādes

-

1

0

7419

99

00

0

--pārējie

-

1

0