73. G R U P A

DZELZS VAI TĒRAUDA IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā jēdziens "čuguns" nozīmē liešanas ceļā iegūtu produktu, kurā masas ziņā dzelzs saturs pārsniedz jebkuru citu elementu šajā sakausējumā un kurš pēc ķīmiskā sastāva neatbilst tēraudam, kas definēts 72. grupas 1."d" piezīmē.

2. Šajā grupā jēdziens "stieple" nozīmē karsti vai auksti veidotu produktu ar jebkuras formas šķērsgriezumu, kam neviens no izmēriem nepārsniedz 16 mm.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

7301

     

Dzelzs vai tērauda rievkonstrukcijas, urbtas vai neurbtas, perforētas vai neperforētas, monolītas vai izgatavotas no saliktiem elementiem; no dzelzs vai tērauda metināti leņķi, fasonprofili un speciālie profili:

7301

10

00

0

-rievkonstrukcijas

-

1

0

7301

20

00

0

-leņķi, fasonveidīgie un speciālie

-

1

0

7302

     

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un pārējie šķērssavienojumi, gulšņi, savienojumu uzlikas, sliežu āķskrūves, pamatnes un

       

savilktņi un pārējās detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai:

   

7302

10

   

-sliedes:

     

7302

10

10

0

--strāvvadošas, ar krāsainā metāla detaļām

-

1

0

       

--pārējās:

     
       

---jaunas:

     

7302

10

31

0

----ar garummetra svaru 20 kg vai vairāk

-

1

0

7302

10

39

0

----ar garummetra svaru mazāk nekā 20 kg

-

1

0

7302

10

90

0

---lietotas

-

1

0

7302

20

00

0

-gulšņi

-

1

0

7302

30

00

0

-pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un pārējie šķērssavienojumi

-

1

0

7302

40

   

-savienojumu uzlikas un balstpaliktņi:

     

7302

40

10

0

--velmēti

-

1

0

7302

40

90

0

--pārējie

-

1

0

7302

90

   

-pārējie:

     

7302

90

10

0

--pretsliedes

-

1

0

7302

90

30

0

--sliežu āķskrūves, paliktņi un savilktņi

-

1

0

7302

90

90

0

--pārējie

-

1

0

7303

00

   

Caurules, caurulītes un dobie profili:

     

7303

00

10

0

-spiediendarbības sistēmā lietojamas caurules un caurulītes

-

1

0

7303

00

90

0

-pārējās

-

1

0

7304

     

Bezšuvju dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda caurules, caurulītes un dobie profili:

 

7304

10

   

-caurules naftas un gāzes vadiem:

     

7304

10

10

0

--ar ārējo diametru ne vairāk kā 168,3 mm

-

1

0

7304

10

30

0

--ar ārējo diametru vairāk nekā 168,3 mm, bet ne vairāk kā 406, 4 mm

-

1

0

7304

10

90

0

--ar ārējo diametru vairāk nekā 406,4 mm

-

1

0

       

-urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules naftas un gāzes urbumu urbšanai:

7304

21

00

0

--urbšanas caurules

-

1

0

7304

29

   

--pārējās:

     

7304

29

11

0

---ar ārējo diametru ne vairāk kā 406,4 mm

-

1

0

7304

29

19

0

---ar ārējo diametru vairāk nekā 406,4 mm

-

1

0

       

-pārējās, dzelzs un neleģētā tērauda, ar apaļu šķērsgriezumu:

     

7304

31

   

--auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī):

     

7304

31

10

0

---ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

---pārējās:

     

7304

31

91

0

----precīzijas caurules

-

1

0

7304

31

99

0

----pārējās

-

1

0

7304

39

   

--pārējās:

     

7304

39

10

0

---neapstrādātas, taisnas un ar vienmērīgu sieniņu biezumu, izmantošanai galvenokārt cita šķērsgriezuma un sieniņu biezuma cauruļu ražošanā

-

1

0

---pārējās:

7304

39

20

0

----ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

----pārējās:

7304

39

30

0

-----ar ārējo diametru vairāk nekā 421 mm un sieniņām ar biezumu vairāk nekā 10,5 mm

-

1

0

-----pārējās:

       

------caurules ar uzgrieztu vītni vai caurules, kurām var tikt uzgriezta vītne (gāzes caurules):

7304

39

51

0

-------pārklātas ar cinku

-

1

0

7304

39

59

0

-------pārējās

-

1

0

       

------pārējās, ar ārējo diametru:

     

7304

39

91

0

-------ne vairāk kā 168,3 mm

-

1

0

7304

39

93

0

-------vairāk nekā 168,3 mm, bet ne vairāk kā 406,4 mm

-

1

0

7304

39

99

0

-------vairāk nekā 406,4 mm

-

1

0

-pārējās, nerūsošā tērauda, ar apaļu šķērsgriezumu:

7304

41

   

--auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī):

     

7304

41

10

0

---ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

7304

41

90

0

---pārējās

-

1

0

7304

49

   

--pārējās:

     

7304

49

10

0

---neapstrādātas, taisnas un ar vienmērīgu sieniņu biezumu, izmantošanai galvenokārt cita šķērsgriezuma un sieniņu biezuma cauruļu ražošanā

-

1

0

---pārējās:

7304

49

30

0

----ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

----pārējās:

     

7304

49

91

0

-----ar ārējo diametru ne vairāk kā 406,4 mm

-

1

0

7304

49

99

0

-----ar ārējo diametru vairāk nekā 406,4 mm

-

1

0

       

-pārējās, ar apaļu šķērsgriezumu, no pārējiem leģētajiem tēraudiem:

     

7304

51

   

--auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī):

     
       

---taisnas un ar vienmērīgu sieniņu biezumu, no leģētā tērauda ar oglekļa masas saturu ne mazāk kā 0,9%, bet ne vairāk kā 1,15%, hroma ne mazāk kā 0,5%, bet ne vairāk kā 2% un, ja ir molibdēns, tad ar tā masas saturu ne vairāk kā 0,5%, ar garumu:

7304

51

11

0

----ne vairāk kā 4,5 m

-

1

0

7304

51

19

0

----vairāk nekā 4,5 m

-

1

0

       

---pārējās:

     

7304

51

30

0

----ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

----pārējās:

     

7304

51

91

0

-----precīzijas caurules

-

1

0

7304

51

99

0

-----pārējās

-

1

0

7304

59

   

--pārējās:

     

7304

59

10

0

---neapstrādātas, taisnas un ar vienmērīgu sieniņu biezumu, izmantošanai galvenokārt cita šķērsgriezuma un sieniņu biezuma cauruļu ražošanā

-

1

0

       

---pārējās, taisnas un ar vienmērīgu sieniņu biezumu, no leģētā tērauda, ar oglekļa masas saturu ne mazāk kā 0,9%, bet ne vairāk kā 1,15%, hroma ne mazāk kā 0,5%, bet ne vairāk kā 2% un, ja ir molibdēns, tad ar tā masas saturu ne

vairāk kā 0,5%, ar garumu:

7304

59

31

0

----ne vairāk kā 4,5 m

-

1

0

7304

59

39

0

----vairāk nekā 4,5 m

-

1

0

       

---pārējās:

     

7304

59

50

0

----ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

----pārējās:

     

7304

59

91

0

-----ar ārējo diametru ne vairāk kā 168,3 mm

-

1

0

7304

59

93

0

-----ar ārējo diametru vairāk nekā 168,3 mm, bet ne vairāk kā 406,4 mm

-

1

0

7304

59

99

0

-----ar ārējo diametru vairāk nekā 406,4 mm

-

1

0

7304

90

   

-pārējās:

     

7304

90

10

0

--ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

7304

90

90

0

--pārējās

-

1

0

7305

     

Pārējās liela un maza diametra dzelzs vai tērauda caurules (piemēram, metinātas, kniedētas vai līdzīgā veidā savienotas), ar apaļu šķērsgriezumu, kura ārējais diametrs ir vairāk nekā 406,4 mm:

       

-caurules naftas un gāzes vadiem:

     

7305

11

00

0

--zem kušņu kārtas ar loka metināšanu izgatavotas garenšuves

-

1

0

7305

12

00

0

--pārējās, metinātas garenšuvē

-

1

0

7305

19

00

0

--pārējās

-

1

0

7305

20

   

-urbumu nostiprināšanas caurules naftas un gāzes urbumu urbšanai:

   

7305

20

10

0

--metinātas garenšuvē

-

1

0

7305

20

90

0

--pārējās

-

1

0

       

-pārējās metinātās:

     

7305

31

00

0

--metinātas garenšuvē

-

1

0

7305

39

00

0

--pārējās

-

1

0

7305

90

00

0

-pārējās

-

1

0

7306

     

Pārējās liela un maza diametra dzelzs vai tērauda caurules un dobie profili (piemēram, ar vaļējo šuvi vai metinātas, kniedētas vai līdzīgā veidā savienotas):

7306

10

   

-caurules naftas un gāzes vadiem:

     
       

--metinātas garenšuvē, ar ārējo diametru:

     

7306

10

11

0

---ne vairāk kā 168,3 mm

-

1

0

7306

10

19

0

---vairāk nekā 168,3 mm, bet ne vairāk kā 406,4 mm

-

1

0

7306

10

90

0

--metinātas spirālšuvē

-

1

0

7306

20

00

0

-urbumu nostiprināšanas caurules, sūkņu un kompresoru caurules naftas un gāzes urbumu urbšanai

-

1

0

7306

30

   

-pārējās, neleģētā tērauda, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu:

     

7306

30

10

0

--ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

--pārējās:

     
       

---precīzijas caurules ar sieniņu biezumu:

     

7306

30

21

0

----ne vairāk kā 2 mm

-

1

0

7306

30

29

0

----vairāk nekā 2 mm

-

1

0

       

---pārējās:

     
       

----caurules ar uzgrieztu vītni vai caurules, kurām var tikt uzgriezta vītne (gāzes caurules):

7306

30

51

0

-----cinkotas

-

1

0

7306

30

59

0

-----pārējās

-

1

0

       

----pārējās ar ārējo diametru:

     
       

-----ne vairāk kā 168,3 mm:

     

7306

30

71

0

------cinkotas

-

1

0

7306

30

78

0

------pārējās

-

1

0

7306

30

90

0

-----vairāk nekā 168,3 mm, bet ne vairāk kā 406,4 mm

-

1

0

7306

40

   

-pārējās, nerūsošā tērauda, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu:

     

7306

40

10

0

--ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

--pārējās:

     

7306

40

91

0

---auksti stieptas vai auksti velmētas (presētas aukstā stāvoklī)

-

1

0

7306

40

99

0

---pārējās

-

1

0

7306

50

   

-pārējās, leģētā tērauda, metinātas, ar apaļu šķērsgriezumu:

     

7306

50

10

0

--ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

--pārējās:

     

7306

50

91

0

---precīzijas caurules

-

1

0

7306

50

99

0

---pārējās

-

1

0

7306

60

   

-pārējās, metinātas, ar neapaļu šķērsgriezumu:

     

7306

60

10

0

--ar pievienotiem piederumiem, derīgas gāzes un šķidruma padevei, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

--pārējās:

     
       

---ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) šķērsgriezumu, ar sieniņu biezumu:

   

7306

60

31

0

----ne vairāk kā 2 mm

-

1

0

7306

60

39

0

----vairāk nekā 2 mm

-

1

0

7306

60

90

0

---ar citādu šķērsgriezumu

-

1

0

7306

90

00

0

-pārējās

-

1

0

7307

     

Dzelzs vai tērauda piederumi caurulēm (piemēram, uzmavas, līkumi, atloki):

-lietie piederumi:

7307

11

   

--no nekaļamā čuguna:

     

7307

11

10

0

---izmantošanai spiediendarbības sistēmās

-

1

0

7307

11

90

0

---pārējie

-

1

0

7307

19

   

--pārējie:

     

7307

19

10

0

---no kaļamā čuguna

-

1

0

7307

19

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-pārējie, no nerūsošā tērauda:

     

7307

21

00

0

--atloki

-

1

0

7307

22

   

--līkumi, īscaurules un uzmavas ar iegrieztu vītni:

     

7307

22

10

0

---uzmavas

-

1

0

7307

22

90

0

---līkumi un īscaurules

-

1

0

7307

23

   

--piemetināti piederumi sadurmetināšanai:

     

7307

23

10

0

---līkumi un īscaurules

-

1

0

7307

23

90

0

---pārējie

-

1

0

7307

29

   

--pārējie:

     

7307

29

10

0

---ar iegrieztu vītni

-

1

0

7307

29

30

0

---metināšanai

-

1

0

7307

29

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-pārējie:

     

7307

91

00

0

--atloki

-

1

0

7307

92

   

--līkumi, īscaurules un uzmavas ar iegrieztu vītni:

     

7307

92

10

0

---uzmavas

-

1

0

7307

92

90

0

---līkumi un īscaurules

-

1

0

7307

93

   

--piemetināti piederumi sadurmetināšanai:

     
       

---ar maksimālo ārējo diametru ne vairāk kā 609,6 mm:

     

7307

93

11

0

----līkumi un īscaurules

-

1

0

7307

93

19

0

----pārējie

-

1

0

       

---ar maksimālo ārējo diametru vairāk nekā 609,6 mm:

     

7307

93

91

0

----līkumi un īscaurules

-

1

0

7307

93

99

0

----pārējie

-

1

0

7307

99

   

--pārējie:

     

7307

99

10

0

---ar iegrieztu vītni

-

1

0

7307

99

30

0

---metināšanai

-

1

0

7307

99

90

0

---pārējie

-

1

0

7308

     

Dzelzs vai tērauda konstrukcijas (izņemot 9406.preču pozīcijā minētās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu masti, jumtu pārsegumi,būvsastatnes,durvis, logi un to rāmji, sliekšņi, žalūzijas,

       

balustrādes, kolonnas un kolonnu balsti); dzelzs vai tērauda plāksnes, profili, caurules un līdzīgi izstrādājumi, kurus izmanto metālkonstrukcijās:

7308

10

00

0

-tilti un tiltu sekcijas

-

1

0

7308

20

00

0

-balsti un režģu masti

-

1

0

7308

30

00

0

-durvis, logi un to rāmji, durvju sliekšņi

-

1

0

7308

40

   

-statņi un līdzīga iekārta būvsastatnēm, veidņiem vai kalnu nostiprinājumiem:

7308

40

10

0

--raktuvju balsti

-

1

0

7308

40

90

0

--pārējie

-

1

0

7308

90

   

-pārējie:

     

7308

90

10

0

--pārgāznes, slūžas, slūžu vārti, peldošas kuģu piestātnes, stacionāri doki un pārējās konstrukcijas jūras un kuģošanas ietaisēm

-

1

0

       

--pārējās:

     
       

---galvenokārt vai pamatā no loksnēm:

     

7308

90

51

0

----paneļi, kas sastāv no 2 plānas loksnes viļņotām (ribotām) sieniņām un izolācijas pildījuma

-

1

0

7308

90

59

0

----pārējās

-

1

0

7308

90

99

0

---pārējās

-

1

0

7309

00

   

Dzelzs vai tērauda tvertnes, cisternas, rezervuāri, trauki un līdzīgas tilpnes jebkuru materiālu (izņemot saspiestu un sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību vairāk nekā 300 l, ar apdari vai siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā iekārtojuma:

7309

00

10

0

-gāzei (izņemot saspiestu un sašķidrinātu gāzi)

-

1

0

       

-šķidrumiem:

     

7309

00

30

0

--ar apdari vai siltumizolāciju

-

1

0

       

--pārējās, ar ietilpību:

     

7309

00

51

0

---vairāk nekā 100 000 litru

-

1

0

7309

00

59

0

---ne vairāk kā 100 000 litru

-

1

0

7309

00

90

0

-cietām vielām

-

1

0

7310

     

Dzelzs vai tērauda cisternas, mucas, trumuļi, kannas, kastes un līdzīgas tilpnes jebkura materiāla (izņemot saspiestu un sašķidrinātu gāzi) glabāšanai, ar ietilpību ne vairāk kā 300 l, ar apdari vai siltumizolāciju vai bez tās, bez mehāniskā vai siltumtehniskā iekārtojuma:

7310

10

00

0

-ar ietilpību 50 l vai vairāk

-

1

0

       

-ar ietilpību mazāk nekā 50 l:

     

7310

21

   

--konservu kārbas, kas aizvākojamas lodējot vai atlokojot:

     

7310

21

11

0

---konservu kārbas, kas izmantojamas pārtikas produktu uzglabāšanai

-

1

0

7310

21

19

0

---konservu kārbas, kas izmantojamas dzērienu uzglabāšanai

-

1

0

       

---pārējās, no loksnes vai lentes ar biezumu:

     

7310

21

91

0

----mazāk nekā 0,5 mm

-

1

0

7310

21

99

0

----0,5 mm vai vairāk

-

1

0

7310

29

   

--pārējās:

     

7310

29

10

0

---ar sieniņu biezumu mazāk nekā 0,5 mm

-

1

0

7310

29

90

0

---ar sieniņu biezumu 0,5 mm vai vairāk

-

1

0

7311

00

   

Dzelzs vai tērauda tilpnes saspiestai vai sašķidrinātai gāzei:

     

7311

00

10

0

-bezšuvju

-

1

0

       

-pārējās, ar ietilpību:

     

7311

00

91

0

--mazāk nekā 1000 l

-

20

10

7311

00

99

0

--1000 l vai vairāk

-

20

10

7312

     

Dzelzs vai tērauda troses, tauvas, pīnes un līdzīgi izstrādājumi bez elektroizolācijas:

7312

10

   

-troses, tauvas un pīnes:

     

7312

10

10

0

--ar piestiprinātām savienotājdetaļām vai ieveidotas izstrādājumos izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

--pārējās:

     

7312

10

30

0

---no nerūsošā tērauda

-

1

0

       

---pārējās, ar maksimālo šķērsgriezuma izmēru:

     
       

----ne vairāk kā 3 mm:

     

7312

10

51

0

-----pārklātas ar vara un cinka sakausējumu (misiņu)

-

1

0

7312

10

59

0

-----pārējās

-

1

0

       

----vairāk nekā 3 mm:

     
       

-----troses:

     

7312

10

71

0

------bez pārklājuma

-

1

0

       

------ar pārklājumu:

     

7312

10

75

0

-------cinkotas

-

1

0

7312

10

79

0

-------pārējās

-

1

0

       

-----tauvas un troses (ieskaitot slēgtas konstrukcijas tauvas):

     
       

------bez pārklājuma vai tikai cinkotas, ar maksimālo šķērsgriezuma izmēru:

   

7312

10

82

0

-------vairāk nekā 3 mm, bet ne vairāk kā 12 mm

-

1

0

7312

10

84

0

-------vairāk nekā 12 mm, bet ne vairāk kā 24 mm

-

1

0

7312

10

86

0

-------vairāk nekā 24 mm, bet ne vairāk kā 48 mm

-

1

0

7312

10

88

0

-------vairāk nekā 48 mm

-

1

0

7312

10

99

0

------pārējās

-

1

0

7312

90

   

-pārējās:

     

7312

90

10

0

--ar piestiprinātām savienotājdetaļām vai ieveidotas izstrādājumos izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

7312

90

90

0

--pārējās

-

1

0

7313

00

00

0

Dzelzs vai tērauda dzeloņstieples; dzelzs vai tērauda nožogojumu stieples, ar vai bez dzeloņiem

-

20

10

7314

     

Dzelzs vai tērauda stiepļu pinumi (ieskaitot bezgalu lenti), režģi, sieti un nožogojumi; perforētas stieptas dzelzs vai tērauda loksnes:

-stiepļu pinumi:

7314

12

00

0

--nerūsošā tērauda bezgalu lentes mašīnām

-

1

0

7314

13

00

0

--pārējās bezgalu lentes mašīnām

-

1

0

7314

14

00

0

--pārējie nerūsošā tērauda stiepļu pinumi

-

1

0

7314

19

00

0

--pārējie

-

20

10

7314

20

   

-režģi, sieti un žogi, krustojumu vietās metināti, no stieples ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru 3 mm vai vairāk un acu izmēru 100 cm2 vai vairāk:

7314

20

10

0

--no ribotas stieples

-

1

0

7314

20

90

0

--pārējie

-

1

0

       

-režģi, sieti un žogi, krustojumu vietās metināti, pārējie:

     

7314

31

00

0

--cinkoti

-

20

10

7314

39

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-pārējie stiepļu pinumi, režģi, sieti un žogi:

     

7314

41

   

--cinkoti:

     

7314

41

10

0

---sieti ar sešstūra acīm

-

20

10

7314

41

90

0

---pārējie

-

20

10

7314

42

   

--ar plastmasas pārklājumu:

     

7314

42

10

0

---sieti ar sešstūra acīm

-

1

0

7314

42

90

0

---pārējie

-

1

0

7314

49

00

0

--pārējie

-

1

0

7314

50

00

0

-perforēta vilkta loksne

-

1

0

7315

     

Dzelzs vai tērauda ķēdes un to daļas:

     
       

-šarnīrķēdes un to daļas:

     

7315

11

   

--rullīšu ķēdes:

     

7315

11

10

0

---izmantojamas velosipēdos un motociklos

-

1

0

7315

11

90

0

---pārējās

-

1

0

7315

12

00

0

--pārējās ķēdes

-

1

0

7315

19

00

0

--daļas

-

1

0

7315

20

00

0

-pretslīdes ķēdes

-

1

0

       

-pārējās ķēdes:

     

7315

81

00

0

--spraišļotas plakanposmu ķēdes

-

1

0

7315

82

   

--pārējās, ar metinātiem locekļiem:

     

7315

82

10

0

---veidotas no elementiem ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru 16 mm vai mazāk

-

20

15

7315

82

90

0

---veidotas no elementiem ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru vairāk nekā 16 mm

-

1

0

7315

89

00

0

--pārējās

-

1

0

7315

90

00

0

-pārējās daļas

-

1

0

7316

00

00

0

Dzelzs vai tērauda enkuri, kaķnadzes un to daļas

-

1

0

7317

00

   

Dzelzs vai tērauda naglas, spraudītes, pogas, skavas (izņemot 8305. preču pozīcijā minētās) un līdzīgi izstrādājumi, ar citu metālu galviņām vai bez tām, izņemot izstrādājumus ar vara galviņām:

7317

00

10

0

-rasēšanas spraudītes

-

1

0

       

-pārējie:

     
       

--auksti štancēti, no stieples:

     

7317

00

20

0

---naglas stīpās vai rituļos

-

20

10

7317

00

40

0

---rūdītas tērauda naglas ar oglekļa masas saturu 0,5% vai vairāk

-

20

10

       

---pārējie:

     

7317

00

61

0

----cinkoti

-

20

10

7317

00

69

0

----pārējie

-

20

10

7317

00

90

0

--pārējie

-

20

10

7318

     

Dzelzs vai tērauda skrūves, bultskrūves, uzgriežņi, kokskrūves, ieskrūvējamie āķi, kniedes, ierievji, šķelttapas, paplāksnes (tai skaitā atsperplāksnes) un līdzīgi izstrādājumi:

       

-vītņoti izstrādājumi:

     

7318

11

00

0

--kokskrūves ar prizmatisku galvu

-

1

0

7318

12

   

--pārējās kokskrūves:

     

7318

12

10

0

---no nerūsošā tērauda

-

1

0

7318

12

90

0

---pārējās

-

1

0

7318

13

00

0

--ieskrūvējami āķi un gredzeni

-

1

0

7318

14

   

--pašvītņotājskrūves:

     

7318

14

10

0

---no nerūsošā tērauda

-

1

0

       

---pārējās:

     

7318

14

91

0

----skrūves ar noteikta garuma vītni

-

1

0

7318

14

99

0

----pārējās

-

1

0

7318

15

   

--pārējās skrūves un bultskrūves ar saviem uzgriežņiem un paplāksnēm vai bez tām:

7318

15

10

0

---no stieņiem, šķirņu velmējumiem vai stieples virpotas skrūves ar kāta diametru ne vairāk kā 6 mm

-

1

0

       

---pārējās:

     

7318

15

20

0

----dzelzceļa sliežu ceļa konstrukcijas elementu sastiprināšanai

-

1

0

       

----pārējās:

     
       

-----bezgalvas skrūves:

     

7318

15

30

0

------no nerūsošā tērauda

-

1

0

       

------pārējās, ar stiprības robežu stiepē:

     

7318

15

41

0

-------mazāk nekā 800 Mpa

-

1

0

7318

15

49

0

-------800 Mpa vai vairāk

-

1

0

       

-----galvskrūves:

     
       

------skrūves ar rievām un krustiņu:

     

7318

15

51

0

-------no nerūsošā tērauda

-

1

0

7318

15

59

0

-------pārējās

-

1

0

       

------sešstūrainas gremdgalvas skrūves:

     

7318

15

61

0

-------no nerūsošā tērauda

-

1

0

7318

15

69

0

-------pārējās

-

1

0

       

------sešstūrgalvas skrūves:

     

7318

15

70

0

-------no nerūsošā tērauda

-

1

0

       

-------pārējās, ar stiprības robežu stiepē:

     

7318

15

81

0

--------mazāk nekā 800 Mpa

-

1

0

7318

15

89

0

--------800 Mpa vai vairāk

-

1

0

7318

15

90

0

------pārējās

-

1

0

7318

16

   

--uzgriežņi:

     

7318

16

10

0

---izvirpoti no stieņiem, šķirņu velmējumiem, ar urbuma diametru ne vairāk kā 6 mm

-

1

0

       

---pārējie:

     

7318

16

30

0

----no nerūsošā tērauda

-

1

0

       

----pārējie:

     

7318

16

50

0

-----paškontrējošie uzgriežņi

-

1

0

       

-----pārējie, ar iekšējo diametru:

     

7318

16

91

0

------ne vairāk kā 12 mm

-

1

0

7318

16

99

0

------vairāk nekā 12 mm

-

1

0

7318

19

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-nevītņoti izstrādājumi:

     

7318

21

00

0

--atsperpaplāksnes un citas kontrpaplāksnes

-

1

0

7318

22

00

0

--pārējās paplāksnes

-

1

0

7318

23

00

0

--kniedes

-

1

0

7318

24

00

0

--ierievji un šķelttapas

-

1

0

7318

29

00

0

--pārējie

-

1

0

7319

     

Dzelzs vai tērauda šujamadatas, adāmadatas, īleni, tamboradatas, izšūšanas adatas un līdzīgi izstrādājumi rokdarbiem; dzelzs vai tērauda spraužamadatas, kniepadatas un pārējie izstrādājumi,kas citur nav minēti:

7319

10

00

0

-adatas šūšanai, lāpīšanai un izšūšanai

-

1

0

7319

20

00

0

-spraužamadatas

-

1

0

7319

30

00

0

-citas kniepadatas

-

1

0

7319

90

00

0

-pārējās

-

1

0

7320

     

Dzelzs vai tērauda atsperes un atspersloksnes:

     

7320

10

   

-slokšņu atsperes un to sloksnes:

     
       

--veidotas karstā stāvoklī:

     

7320

10

11

0

---laminētas atsperes un to sloksnes

-

1

0

7320

10

19

0

---pārējās

-

1

0

7320

10

90

0

--pārējās

-

1

0

7320

20

   

-vītās atsperes:

     

7320

20

20

0

--veidotas karstā stāvoklī

-

1

0

       

--pārējās:

     

7320

20

81

0

---saspiešanas spirālatsperes

-

1

0

7320

20

85

0

---izstiepšanas spirālatsperes

-

1

0

7320

20

89

0

---pārējās

-

1

0

7320

90

   

-pārējās:

     

7320

90

10

0

--plakanās spirālatsperes

-

1

0

7320

90

30

0

--disku atsperes

-

1

0

7320

90

90

0

--pārējās

-

1

0

7321

     

Dzelzs vai tērauda apkures un virtuves krāsnis, kamīni un plītis (ieskaitot krāsnis ar iebūvētiem centrālapkures katliem), restes cepšanai, ogļu pannas, plīts degļi, ēdiena uzsildītāji un līdzīga neelektriska sadzīves aparatūra un tās daļas:

       

-virtuves ierīces ēdiena gatavošanai un uzsildīšanai:

     

7321

11

   

--ar gāzi vai ar gāzi un citu degvielu:

     

7321

11

10

0

---cepeškrāsnī, ieskaitot atsevišķas cepeškrāsnis

gab.

1

0

7321

11

90

0

---pārējās

gab.

1

0

7321

12

00

0

--ar šķidro degvielu

gab.

1

0

7321

13

00

0

--ar cieto kurināmo

gab.

1

0

       

-pārējie agregāti:

     

7321

81

   

--ar gāzi vai ar gāzi un citu degvielu:

     

7321

81

10

0

---ar izplūdes cauruli

gab.

1

0

7321

81

90

0

---pārējie

gab.

1

0

7321

82

   

--ar šķidro degvielu:

     

7321

82

10

0

---ar izplūdes cauruli

gab.

1

0

7321

82

90

0

---pārējie

gab.

1

0

7321

83

00

0

--ar cieto kurināmo

gab.

1

0

7321

90

00

0

-daļas

-

1

0

7322

     

Neelektriskie dzelzs vai tērauda centrālapkures radiatori un to daļas; neelektriskie dzelzs vai tērauda gaisa sildītāji un karsta gaisa padeves un sadales iekārtas (ieskaitot atdzesēta vai kondicionēta gaisa padeves iekārtas), ieskaitot ventilatorus vai gaisa pūtējus ar motoru un to daļas:

-radiatori un to daļas:

7322

11

00

0

--no čuguna

-

1

0

7322

19

00

0

--pārējie

-

1

0

7322

90

   

-pārējie:

     

7322

90

10

0

--gaisa sildītāji un karsta gaisa sadalītāji (izņemot to daļas) izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

7322

90

90

0

--pārējie

-

1

0

7323

     

Dzelzs vai tērauda galda, virtuves un pārējie izstrādājumi sadzīves vajadzībām un to daļas; dzelzs vai tērauda "vilna"; dzelzs vai tērauda vīšķi un spilventiņi virtuves trauku tīrīšanai, cimdi un līdzīgi izstrādājumi:

7323

10

00

0

-dzelzs vai tērauda "vilna"; vīšķi un spilventiņi virtuves trauku tīrīšanai, cimdi un līdzīgi izstrādājumi

-

1

0

       

-pārējie:

     

7323

91

00

0

--no čuguna, neemaljēti

-

1

0

7323

92

00

0

--no čuguna, emaljēti

-

1

0

7323

93

   

--no nerūsošā tērauda:

     

7323

93

10

0

---galda izstrādājumi

-

1

0

7323

93

90

0

---pārējie

-

1

0

7323

94

   

--dzelzs (izņemot čuguna) vai tērauda, emaljēti:

     

7323

94

10

0

---galda izstrādājumi

-

1

0

7323

94

90

0

---pārējie

-

1

0

7323

99

   

--pārējie:

     

7323

99

10

0

---galda izstrādājumi

-

1

0

       

---pārējie:

     

7323

99

91

0

----lakoti vai krāsoti

-

1

0

7323

99

99

0

----pārējie

-

1

0

7324

     

Dzelzs vai tērauda sanitārtehniskais aprīkojums un tā daļas:

     

7324

10

   

-nerūsošā tērauda izlietnes un mazgātnes:

     

7324

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

7324

10

90

0

--pārējās

-

1

0

       

-vannas:

     

7324

21

00

0

--no čuguna, neemaljētas vai emaljētas

gab.

1

0

7324

29

00

0

--pārējās

gab.

1

0

7324

90

   

-pārējais, ieskaitot daļas:

     

7324

90

10

0

--sanitārtehniskais aprīkojums (izņemot tā daļas) izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

7324

90

90

0

--pārējais

-

1

0

7325

     

Pārējie lietie dzelzs vai tērauda izstrādājumi:

     

7325

10

   

-no nekaļamā čuguna:

     

7325

10

50

0

--vāki un vārstu kārbas

gab.

1

0

       

--pārējie:

     

7325

10

92

0

---notekūdeņu sistēmām un ūdensapgādes sistēmām

-

1

0

7325

10

99

0

---pārējie

-

1

0

       

-pārējie:

     

7325

91

00

0

--dzirnakmeņi un līdzīgi izstrādājumi dzirnavām

-

1

0

7325

99

   

--pārējie:

     

7325

99

10

0

---no kaļamā čuguna

-

1

0

7325

99

90

0

---pārējie

-

1

0

7326

     

Pārējie dzelzs vai tērauda izstrādājumi:

     
       

-kalti vai štancēti, bet bez turpmākās apstrādes:

     

7326

11

00

0

--dzirnakmeņi un līdzīgi izstrādājumi dzirnavām

-

1

0

7326

19

   

--pārējie:

     

7326

19

10

0

---kalti

-

1

0

7326

19

90

0

---pārējie

-

1

0

7326

20

   

-izstrādājumi no dzelzs vai tērauda stieples:

     

7326

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

--pārējie:

     

7326

20

30

0

---nelieli būri un sprosti

-

1

0

7326

20

50

0

---stiepļu grozi

-

1

0

7326

20

90

0

---pārējie

-

1

0

7326

90

   

-pārējie:

     

7326

90

10

0

--šņaucamtabakas dozes, portsigāri, kosmētikas un pūdera kārbas un dozes un līdzīgi kabatas piederumi

-

1

0

7326

90

30

0

--kāpnes un stalažu kāpnes

-

1

0

7326

90

40

0

--transportpaliktņi un līdzīgas platformas preču pārnešanai

-

1

0

7326

90

50

0

--trosu spoles, cauruļu sistēmu trumuļi un līdzīgi izstrādājumi

-

1

0

7326

90

60

0

--būvniecībā izmantojami nemehāniskie ventilatori, teknes, āķi un līdzīgi izstrādājumi

-

1

0

7326

90

70

0

--perforēti aizvari un līdzīgi plānas loksnes izstrādājumi, kas izmantojami ūdens filtrēšanai drenu sistēmu ieejā

-

1

0

7326

90

80

0

--kontakti optiskās šķiedras kabeļiem

-

1

0

       

--pārējie dzelzs vai tērauda izstrādājumi:

     

7326

90

91

0

---kalti

-

1

0

7326

90

93

0

---štancēti

-

1

0

7326

90

95

0

---saķepināti (aglomerēti)

-

1

0

7326

90

97

0

---pārējie

-

1

0