XV N O D A Ļ A

PARASTIE METĀLI UN PARASTO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā nodaļā nav ietverti:

a) gatavas krāsas, tintes un citi izstrādājumi uz metāla plēkšņu vai pulvera bāzes (3207.-3210., 3212., 3213. vai 3215. preču pozīcija);

b) ferocērija un citi piroforie sakausējumi (3606. preču pozīcija);

c) galvassegas un to daļas, kas ietvertas 6506. vai 6507. preču pozīcijā;

d) lietussargu karkasi un citi izstrādājumi, kas ietverti 6603. preču pozīcijā;

e) 71. grupas preces (piemēram, dārgmetālu sakausējumi, parastie metāli ar dārgmetālu pārklājumu, dārglietu imitācijas);

f) XVI nodaļā ietvertie izstrādājumi (mašīnas, iekārtas, mehāniskās ierīces un elektropreces);

g) dzelzceļa un tramvaja ceļa mezgli (8608. preču pozīcija) vai citi XVII nodaļā ietvertie izstrādājumi (spēkrati, kuģi un laivas, lidaparāti);

h) XVIII nodaļā ietvertie instrumenti un aparatūra, ieskaitot pulksteņu atsperes;

ij) munīcijai paredzētās svina skrotis (9306. preču pozīcija) vai citi XIX nodaļā ietvertie izstrādājumi (ieroči un munīcija);

k) 94. grupā ietvertie izstrādājumi (piemēram, furnitūra, matraču pamati, lampas un to daļas, apgaismes ierīces iluminācijai un reklāmai, saliekamās būvkonstrukcijas);

l) 95. grupā ietvertie izstrādājumi (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi);

m) rokas sieti, pogas, pildspalvas, zīmuļu turētāji un spalvas, mehāniskie zīmuļi un citi 96. grupas izstrādājumi (dažādi rūpnieciski ražojumi);

n) 97. grupā ietvertie izstrādājumi (piemēram, mākslas darbi).

2. Visā nomenklatūrā jēdziens "vispārlietojamās daļas" apzīmē:

a) 7307., 7312., 7315., 7317. vai 7318. preču pozīcijā ietvertos un līdzīgus parasto metālu izstrādājumus;

b) parasto metālu atsperes un atsperu sloksnes, izņemot pulksteņu atsperes (9114. preču pozīcija);

c) 8301., 8302., 8308., 8310. preču pozīcijā minētos izstrādājumus, kā arī 8306. preču pozīcijā minētos parasto metālu ietvarus un spoguļus.

73.- 76. un 78.- 82. grupā (izņemot 7315. preču pozīciju) atsauces uz preču daļām neattiecas uz iepriekš minētajām daļām vispārīgai lietošanai.

Saskaņā ar iepriekšējo paragrāfu un 83. grupas 1. piezīmi 82. vai 83. grupā minētie izstrādājumi netiek ietverti 72.- 76. un 78.- 81. grupā.

3. Visā nomenklatūrā jēdziens "parastie metāli" nozīmē dzelzi un tēraudu, varu, niķeli, alumīniju, svinu, cinku, alvu, volframu, molibdēnu, tantālu, magniju , kobaltu, bismutu, kadmiju, titānu, cirkoniju, antimonu, mangānu, beriliju, hromu, germāniju, vanādiju, galliju, hafniju, indiju, niobiju (kolumbiju), rēniju un talliju.

4. Visā nomenklatūrā jēdziens "metālkeramika" nozīmē produktus ar mikroskopisku heterogēnu metāla komponenta un keramikas komponenta kombināciju. Termins "metālkeramika" ietver aglomerētus metāla karbīdus (metāla karbīdus, kas ir aglomerēti ar metālu).

5. Sakausējumu klasifikācija (izņemot 72. un 74. grupā minētos ferosakausējumus un ligatūras):

a) parasto metālu sakausējumu klasificē kā tāda metāla sakausējumu, kura masas saturs pārsniedz jebkura cita metāla saturu;

b) sakausējumu, kas sastāv no šajā nodaļā ietvertiem parastiem metāliem un šajā nodaļā neietvertiem citiem elementiem, klasificē kā šajā nodaļā ietverto parasto metālu sakausējumu, ja šajā nodaļā ietverto parasto metālu kopējā masa nav mazāka par citu elementu kopējo masas daļu šajā sakausējumā;

c) šajā nodaļā termins "sakausējums" nozīmē sakausētus metāla pulveru maisījumus, kausējot iegūtus labi pazīstamus heterogēnus maisījumus (izņemot metālkeramiskos) un intermetāliskos savienojumus.

6. Ja nav īpašu piebilžu, jebkura norāde šajā nomenklatūrā uz kādu parasto metālu ietver sevī sakausējuma jēdzienu, kurš saskaņā ar 5. piezīmi tiek klasificēts kā šā metāla sakausējums.

7. Kompozītizstrādājumu klasifikācija:

parasto metālu izstrādājumi (ieskaitot izstrādājumus no maisījumiem, kas saskaņā ar šīs nomenklatūras klasifikācijas pamatnoteikumiem uzskatāmi par parastā metāla izstrādājumiem), kas sastāv no diviem vai vairākiem parastiem metāliem, klasificējami kā tāda metāla izstrādājumi, kura masa ir lielāka par pārējo metālu masu, izņemot īpaši atrunātus gadījumus.

Saskaņā ar šo:

a) dzelzi un tēraudu vai dažādus to veidus uzskata par vienu metālu;

b) sakausējumu uzskata par tā metāla kompozītizstrādājumu, kurš tajā ir pārsvarā atbilstoši 5. piezīmei;

c) 8113. preču pozīcijas metālkeramiku uzskata par vienu parasto metālu.

8. Šīs nodaļas terminu nozīme:

a) "atgriezumi un lūžņi" - metāla atgriezumi un lūžņi, kas iegūti metāla ražošanas vai mehāniskās apstrādes procesā, kā arī metāla izstrādājumi, kas konkrētajā veidā nemaz nav izmantojami lūzumu, griezumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ;

b) "pulveri "- produkti, kuru masas 90% vai vairāk izsijājas caur sietu ar 1 mm acīm.

72. G R U P A

DZELZS UN TĒRAUDS

Piezīmes:

1. Šajā grupā, bet šīs piezīmes "d", "e" un "f" punktā minētajos gadījumos visā nomenklatūrā terminiem ir šāda nozīme:

a) " pārstrādes čuguns" - kalšanai nederīgs dzelzs un oglekļa sakausējums ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 2% un vienu vai vairākiem citiem elementiem ar šādu masas daļu:

- ne vairāk kā 10% hroma,

- ne vairāk kā 6% mangāna,

- ne vairāk kā 3% fosfora,

- ne vairāk kā 8% silīcija,

- ne vairāk kā 10% citu elementu kopumā;

b) "spoguļčuguns" - dzelzs un oglekļa sakausējums ar mangāna masas saturu vairāk nekā 6%, bet ne vairāk kā 30%, citādi tas klasificējams pēc šīs piezīmes "a" punkta norādījumiem;

c)" ferosakausējumi" - sakausējumi lietņos, bluķos vai līdzīgās pirmformās, kas iegūtas nepārtrauktās liešanas rezultātā, kā arī granulu vai pulvera veidā, aglomerēti vai neaglomerēti, parasti lietojami kā piedevas citu sakausējumu ražošanā vai kā deoksidanti, desulfuratori un citiem līdzīgiem mērķiem melnajā metalurģijā, bet parasti nav derīgi kalšanai, ar dzelzs masas saturu vismaz 4% un vienu vai vairākiem šādiem elementiem:

- vairāk nekā 10% hroma,

- vairāk nekā 30% mangāna,

- vairāk nekā 3% fosfora,

- vairāk nekā 8% silīcija,

- vairāk nekā 10% citu elementu kopumā, izņemot oglekli, ar maksimālo vara masas saturu 10%;

d) "tērauds" - feromateriāli, izņemot 7203. preču pozīcijā minētos, kuri (izņemot dažus lējumu veidā izgatavotus) ir derīgi kalšanai un kuri satur ne vairāk kā 2% oglekļa; hroma tēraudiem tomēr var būt arī augstāks oglekļa saturs;

e) "nerūsējošais tērauds" - leģētais tērauds ar oglekļa masas saturu 1,2% vai mazāk un ar hroma masas saturu - 10,5% vai vairāk, ar vai bez citiem elementiem;

f)"citi leģētie tēraudi" - tēraudi, kas neietilpst nerūsošo tēraudu grupā un kas satur vienu vai vairākus šādus elementus ar šādu masas daļu:

- 0,3% vai vairāk alumīnija,

- 0,0008% vai vairāk bora,

- 0,3% vai vairāk hroma,

- 0,3% vai vairāk kobalta,

- 0,4% vai vairāk vara,

- 0,4% vai vairāk svina,

- 1,65% vai vairāk mangāna,

- 0,08% vai vairāk molibdēna,

- 0,3% vai vairāk niķeļa,

- 0,06% vai vairāk niobija,

- 0,6% vai vairāk silīcija,

- 0,05% vai vairāk titāna,

- 0,3% vai vairāk volframa,

- 0,1% vai vairāk vanādija,

- 0,05% vai vairāk cirkonija,

- 0,1% vai vairāk citu elementu, atsevišķi ņemot (izņemot sēru, fosforu, oglekli un slāpekli);

g) "dzelzs vai tērauda lietņi pārkausēšanai" - rupji liešanas produkti lietņu formā bez fīdera vai siltumuzlikas ar redzamiem virsmas defektiem, kas pēc ķīmiskā sastāva atšķiras no pārstrādes čuguna, spoguļčuguna vai ferosakausējumiem;

h) "granulas" - produkti, kuru masa mazāk nekā 90% izsijājas caur sietu ar 1 mm acīm un 90% vai vairāk - caur sietu ar 5 mm acīm;

ij) "pusfabrikāti" - nepārtrauktā liešanā iegūti pilna škērsgriezuma produkti, kuri ir vai nav paredzēti karstai pirmējai velmēšanai, kā arī citi pilna škērsgriezuma izstrādājumi bez pirmapstrādes, izņemot karsto velmēšanu vai rupju veidošanu kaļot, ieskaitot sagataves leņķiem, fasonprofiliem un speciāliem profiliem; šos izstrādājumus nepiegādā ruļļos;

k) "plakani velmējumi" - pilna taisnstūra (izņemot kvadrāta) šķērsgriezuma velmējumi, kas nav definēti šīs piezīmes ''ij'' punktā un tiek ražoti šādās formās:

- ruļļos, pakāpeniski uztinot kārtas, vai

- taisnās loksnēs; turklāt, ja to biezums ir mazāks nekā 4,75 mm, tad to platums vismaz desmitkārt pārsniedz biezumu, bet, ja biezums ir 4,75 mm vai vairāk, tad platums pārsniedz 150 mm un vismaz divkārt - biezumu.

Plakanos velmējumos ietilpst arī tie izstrādājumi ar reljefu virsmu, kuri iegūti velmējot (piemēram, ar rievām, izciļņiem, rūtiņām, rombiem), un tie, kas ir bijuši perforēti, gofrēti vai pulēti, ar noteikumu, ka šīs apstrādes rezultātā tie nav ieguvuši citās preču pozīcijās klasificēto izstrādājumu raksturu.

Plakanie velmējumi, kuru forma atšķiras no taisnstūra vai kvadrāta, jebkuru izmēru gadījumā klasificējami kā izstrādājumi ar 600 mm vai vairāk platumu, ja tie nav ieguvuši citās preču pozīcijās klasificēto izstrādājumu raksturu;

l) "karsti velmēti stieņi brīvi tītos saišķos" - karsti velmēti pilna šķērsgriezuma izstrādājumi brīvi tītos saišķos apļa, segmenta, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai cita izliekta daudzstūra formā. Šiem izstrādājumiem var būt iedobumi, izciļņi, rievas vai citas deformācijas, kas veidotas velmējot (stiegrojuma stieņi);

m) "citi stieņi" - izstrādājumi, kas neatbilst šīs piezīmes "ij", "k" vai "l" punktā dotajām definīcijām vai stieples definīcijai, bet kam ir pilns vienlaidu šķērsgriezums apļa, segmenta, ovāla, taisnstūra (ieskaitot kvadrāta), trīsstūra vai cita izliekta daudzstūra formā visā garumā (ieskaitot saplacinātu apli vai modificētu taisnstūri, kura divas pretējās malas ir izliekta loka veidā un pārējās divas - taisnas, vienāda garuma un paralēlas). Šie izstrādājumi var būt:

- ar iedobumiem, izciļņiem, rievām vai citām deformācijām, kas veidotas velmējot (stiegrojuma stieņi);

- savērpti pēc velmēšanas;

n) "leņķi, fasonprofili un speciālie profili" - izstrādājumi, kas neatbilst šīs piezīmes "ij", "k","l" vai "m" punktā dotajām definīcijām vai stieples definīcijai, bet kam ir pilns vienlaidu šķērsgriezums visā garumā.

72. grupā nav ietverti izstrādājumi no 7301. vai 7302. preču pozīcijas;

o) "stieple" - auksti velmēts izstrādājums rituļos, ar jebkuru pilnu vienlaidu šķērsgriezumu visā garumā, kas neatbilst plakanu velmējumu definīcijai;

p) "dobi stieņi urbšanas darbiem" - urbšanas darbiem derīgi jebkura šķērsgriezuma dobi stieņi, kuru šķērsgriezuma maksimālais ārējais izmērs pārsniedz 15 mm, taču nepārsniedz 52 mm, bet maksimālais iekšējais diametrs nepārsniedz pusi no maksimālā ārējā diametra. Melno metālu dobos stieņus, kas neatbilst šai definīcijai, klasificē 7304. preču pozīcijā.

2. Ferometālus, kas plakēti ar citiem ferometāliem, klasificē kā tā ferometāla izstrādājumus, kura masa ir pārsvarā.

3. Dzelzs vai tērauda izstrādājumus, kurus iegūst ar elektrolītiskās nogulsnēšanas metodi, spiedliešanu vai sakausēšanu, klasificē pēc to formas, sastāva un ārējā izskata tajās šīs grupas preču pozīcijās, kuras attiecas uz līdzīgiem karsti velmētiem izstrādājumiem.

Piezīmes par subpozīcijām:

1. Šīs grupas terminu nozīme:

a) "leģētais pārstrādes čuguns" - čuguns ar viena elementa vai vairāku šādu elementu masas saturu:

- vairāk nekā 0,2% hroma,

- vairāk nekā 0,3% vara,

- vairāk nekā 0,3% niķeļa,

- vairāk nekā 0,1% no katra šāda elementa: alumīnija, molibdēna, titāna, volframa un vanādija;

b) "neleģētais automātu tērauds" - neleģētais tērauds ar viena elementa vai vairāku šādu elementu masas saturu:

- 0,08% vai vairāk sēra,

- 0,1% vai vairāk svina,

- vairāk nekā 0,05% selēna,

- vairāk nekā 0,01% telūra,

- vairāk nekā 0,05% bismuta;

c) "elektrotehniskais silīcijtērauds" - leģētais tērauds ar silīcija masas saturu ne mazāk kā 0,6%, bet ne vairāk kā 6% un oglekļa masas saturu ne vairāk kā 0,08%. Tam var būt arī ne vairāk kā 1% alumīnija, bet nevar būt citi elementi tādās proporcijās, kas šim tēraudam piešķir cita veida leģētā tērauda raksturīpašības;

d) "ātrgriezējtērauds" - leģētais tērauds, kurš kopā ar citiem elementiem vai bez tiem satur vismaz divus no šādiem trim elementiem - molibdēnu, volframu un vanādiju - ar to kopējo masas saturu 7% vai vairāk, oglekļa saturu - 0,6% vai vairāk un hroma saturu - no 3% līdz 6%.

e) "silīcijmangāntērauds" - leģētais tērauds, kura masā ir:

- ne vairāk kā 0,7% oglekļa,

- 0,5% vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,9% mangāna,

- 0,6% vai vairāk, taču ne vairāk kā 2,3% silīcija, bet nav nekādu citu elementu tādās proporcijās, kas šim tēraudam piešķirtu cita veida leģētā tērauda raksturīpašības.

2. Klasificējot ferosakausējumus 7202. preču pozīcijas subpozīcijās, jāievēro šāds noteikums: ferosakausējumu uzskata par bināru un klasificē attiecīgajā subpozīcijā (ja tāda ir), ja kaut viens no sakausējuma leģējošiem elementiem pārsniedz šīs grupas 1."c" piezīmē noteikto minimālo procentuālo saturu; analoģiski to uzskata par trīskāršu vai četrkāršu, ja attiecīgi divi vai trīs leģējošie elementi pārsniedz tiem noteikto minimālo procentuālo saturu.

Piemērojot šo noteikumu attiecībā uz citiem elementiem, kas minēti šīs grupas 1."c" piezīmē, katra elementa masas saturam jāpārsniedz 10%.

Papildpiezīme:

Minētie termini ir lietoti šādā nozīmē:

- "elektrotehniskie" - 7209 16 100., 7209 17 100., 7209 18 100., 7209 26 10 0., 7209 27 100., 7209 28 100. un 7211 23 910. subpozīcijā - plakani velmējumi, kuriem 50 HZ maiņstrāvas un 1 T magnētiskās plūsmas apstākļos pēc Epšteina metodes aprēķinātie jaudas zudumu W/kg ir:

- 2,1 W vai mazāk, ja to biezums nepārsniedz 0,20 mm,

- 3,6 W vai mazāk, ja to biezums nav mazāks par 0,20 mm, bet mazāks par 0,60 mm,

- 6 W vai mazāk, ja to biezums nav mazāks par 0,60 mm, bet ne lielāks par 1,50 mm;

- "baltais skārds" - 7210 12 110., ex 7210 70 310., 7212 10 100. un 7212 40 10 0. subpozīcijā - plakani velmējumi (kuru biezums ir mazāks par 0,5 mm), ar metāla kārtas pārklājumu, kura masas saturā ir 97% vai vairāk alvas;

- "instrumentu tērauds" - 7228 30 200., 7228 40 100., 7228 50 200. un 7228 60.810. subpozīcijā - tērauda sakausējumi, kas nav nerūsošais tērauds vai atgriezēja tērauds, ar vienu no šādiem elementiem masas saturā, ar vai bez citiem elementiem:

- mazāk nekā 0,6% oglekļa un 0,7% vai vairāk silīcija un 0,05% vai vairāk vanādija vai 4% vai vairāk volframa,

- 0,8% vai vairāk oglekļa un 0,05% vai vairāk vanādija,
- vairāk nekā 1,2% oglekļa un ne mazāk kā 11%, bet ne vairāk kā 15% hroma,

- 0,16% vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5% oglekļa un 3,8% vai vairāk, bet ne vairāk kā 4,3% niķeļa, un 1,1% vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,5% hroma, un 0,15% vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5% molibdēna,

- 0,3% vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5% oglekļa un 1,4% vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,1% hroma, un 0,15% vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5% molibdēna, un mazāk nekā 1,2% niķeļa,

- 0,3% vai vairāk oglekļa un mazāk nekā 5,2% hroma, un 0,65% vai vairāk molibdēna vai 0,4% vai vairāk volframa,

- 0,5% vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,6% oglekļa un 1,25% vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,8% niķeļa, un 0,5% vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,2% hroma, un 0,15% vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,5% molibdēna.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

       

I. SĀKOTNĒJIE PRODUKTI; GRANULĒTIE UN PULVERVEIDĪGIE PRODUKTI

7201

     

Pārstrādes čuguns un spoguļčuguns lietņos, bluķos un citās pirmformās:

 

7201

10

   

-neleģētais pārstrādes čuguns ar fosfora masas saturu 0,5 % vai mazāk:

 
       

--ar mangāna masas saturu ne mazāk kā 0,4%:

     

7201

10

11

0

---ar silīcija masas saturu 1% vai mazāk

-

1

0

7201

10

19

0

---ar silīcija masas saturu vairāk nekā 1%

-

1

0

7201

10

30

0

--ar mangāna masas saturu ne mazāk kā 0,1%, bet mazāk nekā 0,4%

-

1

0

7201

10

90

0

--ar mangāna masas saturu mazāk nekā 0,1%

-

1

0

7201

20

00

0

-neleģētais pārstrādes čuguns ar fosfora masas saturu vairāk nekā 0,5%

-

1

0

7201

50

   

-leģētais pārstrādes čuguns, spoguļčuguns:

     

7201

50

10

0

--leģētais pārstrādes čuguns ar titāna masas saturu ne mazāk kā 0,3% un ne vairāk kā 1% un vanādija masas saturu ne mazāk kā 0,5% un ne vairāk kā 1%

-

1

0

7201

50

90

0

--pārējais

-

1

0

7202

     

Ferosakausējumi:

     
       

-feromangāns:

     

7202

11

   

--ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 2%:

     

7202

11

20

0

---granulās, kas nav lielākas par 10 mm, ar mangāna masas saturu vairāk nekā 65%

-

1

0

7202

11

80

0

---pārējais

-

1

0

7202

19

00

0

--pārējais

-

1

0

       

-ferosilīcijs:

     

7202

21

   

--ar silīcija masas saturu vairāk nekā 55%:

     

7202

21

10

0

---ar silīcija masas saturu vairāk nekā 55%, bet ne vairāk kā 80%

-

1

0

7202

21

90

0

---ar silīcija masas saturu vairāk nekā 80%

-

1

0

7202

29

   

--pārējais:

     

7202

29

10

0

---ar magnija masas saturu 4% vai vairāk, bet ne vairāk kā 10%

-

1

0

7202

29

90

0

---pārējais

-

1

0

7202

30

00

0

-ferosilikomangāns

-

1

0

       

-ferohroms:

     

7202

41

   

--ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 4%:

     

7202

41

10

0

---ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 4%, bet ne vairāk kā 6%

-

1

0

       

---ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 6%:

     

7202

41

91

0

----ar hroma masas saturu ne vairāk kā 60%

-

1

0

7202

41

99

0

----ar hroma masas saturu vairāk nekā 60%

-

1

0

7202

49

   

--pārējais:

     

7202

49

10

0

---ar oglekļa masas saturu ne vairāk kā 0,05%

-

1

0

7202

49

50

0

---ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 0,05%, bet ne vairāk kā 0,5%

-

1

0

7202

49

90

0

---ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 0,5%, bet ne vairāk kā 4%

-

1

0

7202

50

00

0

-ferosilikohroms

-

1

0

7202

60

00

0

-feroniķelis

-

1

0

7202

70

00

0

-feromolibdēns

-

1

0

7202

80

00

0

-ferovolframs un ferosilikovolframs

-

1

0

       

-pārējie:

     

7202

91

00

0

--ferotitāns un ferosilikotitāns

-

1

0

7202

92

00

0

--ferovanādijs

-

1

0

7202

93

00

0

--feroniobijs

-

1

0

7202

99

   

--pārējie:

     
       

---ferofosfāts:

     

7202

99

11

0

----ar fosfora masas saturu vairāk nekā 3%, bet mazāk kā 15%

-

1

0

7202

99

19

0

----ar fosfora masas saturu 15% vai vairāk

-

1

0

7202

99

30

0

---ferosilikomagnijs

-

1

0

7202

99

80

0

---pārējie

-

1

0

7203

     

Dzelzsrūdas tiešās reducēšanas feroprodukti un pārējie porainie feroprodukti gabalos, saspiesti bumbiņās vai līdzīgās formās; dzelzs ar pamatelementa minimālo masas saturu 99,94% gabalos, saspiesta bumbiņās un līdzīgās formās:

7203

10

00

0

-dzelzsrūdas tiešās reducēšanas feroprodukti

-

1

0

7203

90

00

0

-pārējie

-

1

0

7204

     

Feroatgriezumi un lūžņi; dzelzs vai tērauda lietņi pārkausēšanai, kas iegūti no lūžņiem:

7204

10

00

0

-lietuves čuguna atgriezumi un lūžņi

-

1

0

       

-leģētā tērauda atgriezumi un lūžņi:

     

7204

21

   

--no nerūsošā tērauda:

     

7204

21

10

0

---ar niķeļa masas saturu 8% vai vairāk

-

1

0

7204

21

90

0

---pārējie

-

1

0

7204

29

00

0

--pārējie

-

1

0

7204

30

00

0

-ar alvas kārtu klāti dzelzs vai tērauda atgriezumi un lūžņi

-

1

0

       

-pārējie atgriezumi un lūžņi:

     

7204

41

   

--virpošanas skaidas, atgriezumi, lauztās skaidas, frēzēšanas paliekas, zāģskaidas, apgriešanas un štancēšanas atgriezumi, sapakoti vai nesapakoti saišķos:

7204

41

10

0

---virpošanas skaidas, atgriezumi, lauztās skaidas, frēzēšanas paliekas, zāģskaidas

-

1

0

---apgriešanas un štancēšanas atgriezumi:

7204

41

91

0

----sapakoti saišķos

-

1

0

7204

41

99

0

----pārējie

-

1

0

7204

49

   

--pārējie:

     

7204

49

10

0

---drupināti (griezti)

-

1

0

       

---pārējie:

     

7204

49

30

0

----sapakoti saišķos

-

1

0

       

----pārējie:

     

7204

49

91

0

-----nešķiroti

-

1

0

7204

49

99

0

-----pārējie

-

1

0

7204

50

   

-lietņi pārkausēšanai, kas iegūti no lūžņiem:

     

7204

50

10

0

--no leģētā tērauda

-

1

0

7204

50

90

0

--pārējie

-

1

0

7205

     

Pārstrādes čuguna, spoguļčuguna, dzelzs vai tērauda granulas un pulveris:

   

7205

10

00

0

-granulas

-

0

0

       

-pulveris:

     

7205

21

00

0

--no leģētā tērauda

-

1

0

7205

29

00

0

--pārējais

-

1

0

       

II. DZELZS UN NELEĢĒTAIS TĒRAUDS

     

7206

     

Dzelzs un neleģētais tērauds, lietņos vai pārējās pirmformās (izņemot dzelzi, kas minēta 7203. preču pozīcijā):

7206

10

00

0

-lietņi

-

1

0

7206

90

00

0

-pārējie

-

1

0

7207

     

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti:

     
       

-ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%:

     

7207

11

   

--ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) šķērsgriezumu, ja platums nepārsniedz dubultbiezumu:

       

---velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā:

     

7207

11

11

0

----no automātu tērauda

-

1

0

       

----pārējie:

     

7207

11

14

0

-----ar biezumu ne vairāk kā 130 mm

-

1

0

7207

11

16

0

-----ar biezumu vairāk nekā 130 mm

-

1

0

7207

11

90

0

---kalti

-

1

0

7207

12

   

--pārējie, ar taisnstūra (izņemot kvadrāta) šķērsgriezumu:

     

7207

12

10

0

---velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā

-

1

0

7207

12

90

0

---kalti

-

1

0

7207

19

   

--pārējie:

     
       

---ar apaļu vai daudzstūra šķērsgriezumu:

     
       

----velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā:

     

7207

19

11

0

-----no automātu tērauda

-

1

0

       

-----pārējie:

     

7207

19

14

0

------iegūti nepārtrauktā liešanā

-

1

0

7207

19

16

0

------pārējie

-

0

0

7207

19

19

0

----kalti

-

1

0

       

---leņķu un speciālu fasonprofilu sagataves:

     

7207

19

31

0

----velmētas vai iegūtas nepārtrauktā liešanā

-

1

0

7207

19

39

0

----kaltas

-

1

0

7207

19

90

0

---pārējās

-

1

0

7207

20

   

-ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk:

     
       

--ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) šķērsgriezumu, ja platums nepārsniedz dubultbiezumu:

       

---velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā:

     

7207

20

11

0

----no automātu tērauda

-

1

0

       

----pārējie, ar masas saturu:

     

7207

20

15

0

-----0,25% un vairāk, bet mazāk nekā 0,6% oglekļa

-

1

0

7207

20

17

0

-----0,6% un vairāk oglekļa

-

1

0

7207

20

19

0

---kalti

-

1

0

       

--pārējie, ar taisnstūra (izņemot kvadrāta) šķērsgriezumu:

     

7207

20

32

0

---velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā

-

1

0

7207

20

39

0

---kalti

-

1

0

       

--ar apaļu vai daudzstūra šķērsgriezumu:

     
       

---velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā:

     

7207

20

51

0

----no automātu tērauda

-

1

0

       

----pārējie:

     

7207

20

55

0

-----ar oglekļa masas saturu 0,25% un vairāk, bet mazāk nekā 0,6%

-

1

0

7207

20

57

0

-----ar oglekļa masas saturu 0,6% un vairāk

-

1

0

7207

20

59

0

---kalti

-

1

0

       

--leņķu, fasonprofilu un speciālu profilu sagataves:

     

7207

20

71

0

---velmētas vai iegūtas nepārtrauktā liešanā

-

1

0

7207

20

79

0

---kaltas

-

1

0

7207

20

90

0

--pārējās

-

1

0

7208

     

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, karsti velmēti, neplakēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma:

7208

10

00

0

-ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ar reljefu rakstu

-

1

0

       

-pārējie, ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, kodināti:

   

7208

25

00

0

--ar biezumu 4,75 mm vai vairāk

-

1

0

7208

26

00

0

--ar biezumu 3 mm vai vairāk, bet mazāk nekā 4,75 mm

-

1

0

7208

27

00

0

--ar biezumu mazāk nekā 3 mm

-

1

0

       

-pārējie, ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti:

     

7208

36

00

0

--ar biezumu vairāk nekā 10 mm

-

1

0

7208

37

   

--ar biezumu 4,75 mm un vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm:

     

7208

37

10

0

---paredzēti turpmākai velmēšanai

-

1

0

7208

37

90

0

---pārējie

-

1

0

7208

38

   

--ar biezumu 3 mm un vairāk, bet mazāk nekā 4,75 mm:

     

7208

38

10

0

---paredzēti turpmākai velmēšanai

-

1

0

7208

38

90

0

---pārējie

-

1

0

7208

39

   

--ar biezumu mazāk kā 3 mm:

     

7208

39

10

0

---paredzēti turpmākai velmēšanai

-

1

0

7208

39

90

0

---pārējie

-

1

0

7208

40

   

-ne ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ar reljefu rakstu:

   

7208

40

10

0

--ar biezumu 2 mm vai vairāk

-

1

0

7208

40

90

0

--ar biezumu mazāk nekā 2 mm

-

1

0

       

-pārējie, ne ruļļos, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti:

     

7208

51

   

--ar biezumu vairāk nekā 10 mm:

     

7208

51

10

0

---četrpusīgi vai slēgtā taisnstūra kalibrā velmēti, ar platumu ne vairāk kā 1250 mm

-

1

0

       

---pārējie, ar biezumu:

     

7208

51

30

0

----vairāk nekā 20 mm

-

1

0

7208

51

50

0

----vairāk nekā 15 mm, bet ne vairāk kā 20 mm

-

1

0

       

----vairāk nekā 10 mm, bet ne vairāk kā 15 mm, ar platumu:

     

7208

51

91

0

-----2050 mm un vairāk

-

1

0

7208

51

99

0

-----mazāk nekā 2050 mm

-

1

0

7208

52

   

--ar biezumu 4,75 mm un vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm:

     

7208

52

10

0

---četrpusīgi vai slēgtā taisnstūra kalibrā velmēti, ar platumu ne vairāk kā 1250 mm

-

1

0

       

---pārējie, ar platumu:

     

7208

52

91

0

----2050 mm vai vairāk

-

1

0

7208

52

99

0

----mazāk nekā 2050 mm

-

1

0

7208

53

   

--ar biezumu 3 mm un vairāk, bet mazāk nekā 4,75 mm:

     

7208

53

10

0

---četrpusīgi vai slēgtā taisnstūra kalibrā velmēti, ar platumu ne vairāk kā 1250 mm un ar biezumu 4 mm vai vairāk

-

1

0

7208

53

90

0

---pārējie

-

1

0

7208

54

   

--ar biezumu mazāk nekā 3 mm:

     

7208

54

10

0

---ar biezumu 2 mm vai vairāk

-

1

0

7208

54

90

0

---ar biezumu mazāk nekā 2 mm

-

1

0

7208

90

   

-pārējie:

     

7208

90

10

0

--pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti fasonprofilos, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7208

90

90

0

--pārējie

-

1

0

7209

     

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, auksti velmēti (presēti aukstā stāvoklī), neplakēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma:

       

-ruļļos, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti:

7209

15

00

0

--ar biezumu 3 mm un vairāk

-

1

0

7209

16

   

--ar biezumu vairāk nekā 1 mm, bet mazāk nekā 3 mm:

     

7209

16

10

0

---elektrotehniskie

-

1

0

7209

16

90

0

---pārējie

-

0

0

7209

17

   

--ar biezumu 0,5 mm un vairāk, bet ne vairāk kā 1 mm:

     

7209

17

10

0

---elektrotehniskie

-

1

0

7209

17

90

0

---pārējie

-

1

0

7209

18

   

--ar biezumu mazāk nekā 0,5 mm:

     

7209

18

10

0

---elektrotehniskie

-

1

0

       

---pārējie:

     

7209

18

91

0

----ar biezumu 0,35 mm un vairāk, bet mazāk nekā 0,5 mm

-

1

0

7209

18

99

0

----ar biezumu mazāk nekā 0,35 mm

-

1

0

       

-ne ruļļos, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti:

 

7209

25

00

0

--ar biezumu 3 mm un vairāk

-

1

0

7209

26

   

--ar biezumu vairāk nekā 1 mm, bet mazāk nekā 3 mm:

     

7209

26

10

0

---elektrotehniskie

-

1

0

7209

26

90

0

---pārējie

-

0

0

7209

27

   

--ar biezumu 0,5 mm un vairāk, bet ne vairāk kā 1 mm:

     

7209

27

10

0

---elektrotehniskie

-

1

0

7209

27

90

0

---pārējie

-

1

0

7209

28

   

--ar biezumu mazāk nekā 0,5 mm:

     

7209

28

10

0

---elektrotehniskie

-

1

0

7209

28

90

0

---pārējie

-

1

0

7209

90

   

-pārējie:

     

7209

90

10

0

--pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7209

90

90

0

--pārējie

-

1

0

7210

     

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk, plakēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu:

       

-ar alvas pārklājumu:

     

7210

11

   

--ar biezumu 0,5 mm vai vairāk:

     

7210

11

10

0

---pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7210

11

90

0

---pārējie

-

1

0

7210

12

   

--ar biezumu mazāk nekā 0,5 mm:

     
       

---pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu:

7210

12

11

0

----baltais skārds

-

1

0

7210

12

19

0

----pārējie

-

1

0

7210

12

90

0

---pārējie

-

1

0

7210

20

   

-ar svina pārklājumu, ieskaitot svinalvas sakausējuma pārklājumu:

     

7210

20

10

0

--pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7210

20

90

0

--pārējie

-

1

0

7210

30

   

-elektrolītiski cinkoti:

     

7210

30

10

0

--pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7210

30

90

0

--pārējie

-

1

0

       

-citā veidā cinkoti:

     

7210

41

   

--viļņotie:

     

7210

41

10

0

---pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7210

41

90

0

---pārējie

-

1

0

7210

49

   

--pārējie:

     

7210

49

10

0

---pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7210

49

90

0

---pārējie

-

1

0

7210

50

   

-ar hroma oksīda vai hroma un hroma oksīda pārklājumu:

     

7210

50

10

0

--pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7210

50

90

0

--pārējie

-

1

0

       

-ar alumīnija pārklājumu:

     

7210

61

   

--ar alumīnija un cinka sakausējuma pārklājumu:

     

7210

61

10

0

---pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7210

61

90

0

---pārējie

-

1

0

7210

69

   

--pārējie:

     

7210

69

10

0

---pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7210

69

90

0

---pārējie

-

1

0

7210

70

   

-ar krāsas, lakas vai plastmasas pārklājumu:

     
       

--pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu:

7210

70

31

0

---baltais skārds un izstrādājumi ar hroma oksīda vai hroma un hroma oksīda pārklājumu, ar lakas pārklājumu

-

1

0

7210

70

39

0

---pārējie

-

1

0

7210

70

90

0

--pārējie

-

1

0

7210

90

   

-pārējie:

     

7210

90

10

0

--ar sudraba, zelta, platīna vai emaljas pārklājumu

-

1

0

       

--pārējie:

     
       

---pēc virsmas apstrādes, ieskaitot plakēšanu ar metāliem, tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu:

7210

90

31

0

----plakēti

-

1

0

7210

90

33

0

----ar alvas pārklājumu un iespiedumu

-

1

0

7210

90

38

0

----pārējie

-

1

0

7210

90

90

0

---pārējie

-

1

0

7211

     

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, neplakēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma:

-pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti:

7211

13

00

0

--četrpusēji vai slēgtā taisnstūra kalibrā velmēti, ar platumu vairāk nekā 150 mm, ar biezumu ne mazāk kā 4 mm, ruļļos netīti un bez reljefa raksta

-

1

0

7211

14

   

--pārējie, ar biezumu 4,75 mm un vairāk:

     

7211

14

10

0

---ar platumu vairāk nekā 500 mm

-

1

0

7211

14

90

0

---ar platumu ne vairāk kā 500 mm

-

1

0

7211

19

   

--pārējie:

     

7211

19

20

0

---ar platumu vairāk nekā 500 mm

-

1

0

7211

19

90

0

---ar platumu ne vairāk kā 500 mm

-

1

0

       

-pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti:

   

7211

23

   

--ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%:

     

7211

23

10

0

---ar platumu vairāk nekā 500 mm

-

1

0

       

---ar platumu ne vairāk kā 500 mm:

     

7211

23

51

0

----ruļļos, paredzēti baltā skārda izgatavošanai

-

1

0

       

----pārējie:

     

7211

23

91

0

-----elektrotehniskie

-

1

0

7211

23

99

0

-----pārējie

-

1

0

7211

29

   

--pārējie:

     

7211

29

20

0

---ar platumu vairāk nekā 500 mm

-

1

0

       

---ar platumu ne vairāk kā 500 mm:

     

7211

29

50

0

----ar oglekļa masas saturu 0,25% un vairāk, bet mazāk nekā 0,6%

-

1

0

7211

29

90

0

----ar oglekļa masas saturu 0,6% vai vairāk

-

1

0

7211

90

   

-pārējie:

     
       

--ar platumu vairāk nekā 500 mm:

     

7211

90

11

0

---pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti

-

1

0

7211

90

19

0

---pārējie

-

0

0

7211

90

90

0

--ar platumu ne vairāk kā 500 mm

-

0

0

7212

     

Plakani dzelzs un neleģētā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm, plakēti, ar elektrolītisku vai citu pārklājumu:

7212

10

   

-ar alvas pārklājumu:

     

7212

10

10

0

--baltais skārds, bez turpmākas apstrādes, izņemot virsmas apstrādi

-

1

0

       

--pārējie:

     
       

---ar platumu vairāk nekā 500 mm:

     

7212

10

91

0

----pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti

-

1

0

7212

10

93

0

----pārējie

-

1

0

7212

10

99

0

---ar platumu ne vairāk kā 500 mm

-

1

0

7212

20

   

-elektrolītiski cinkoti:

     
       

--ar platumu vairāk nekā 500 mm:

     

7212

20

11

0

---pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti

-

1

0

7212

20

19

0

---pārējie

-

1

0

7212

20

90

0

--ar platumu ne vairāk kā 500 mm

-

1

0

7212

30

   

-citā veidā cinkoti:

     
       

--ar platumu vairāk nekā 500 mm:

     

7212

30

11

0

---pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti

-

1

0

7212

30

19

0

---pārējie

-

1

0

7212

30

90

0

--ar platumu ne vairāk kā 500 mm

-

1

0

7212

40

   

-ar krāsas, lakas vai plastmasas pārklājumu:

     

7212

40

10

0

--baltais skārds, pēc pārklāšanas ar laku tālāk neapstrādāts

-

1

0

       

--pārējie:

     
       

---ar platumu vairāk nekā 500 mm:

     

7212

40

91

0

----pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti

-

1

0

7212

40

93

0

----pārējie

-

1

0

       

---ar platumu ne vairāk kā 500 mm:

     

7212

40

95

0

----ar hroma oksīda vai hroma un hroma oksīda pārklājumu, ar lakas pārklājumu

-

1

0

7212

40

98

0

----pārējie

-

1

0

7212

50

   

-ar cita veida pārklājumu:

     
       

--ar platumu vairāk nekā 500 mm:

     

7212

50

10

0

---ar sudraba, zelta, platīna vai emaljas pārklājumu

-

1

0

       

---pārējie:

     
       

----pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti:

     

7212

50

31

0

-----ar svina pārklājumu

-

1

0

7212

50

51

0

-----pārējie

-

1

0

7212

50

58

0

----pārējie

-

1

0

       

--ar platumu ne vairāk kā 500 mm:

     

7212

50

75

0

---ar vara pārklājumu

-

1

0

7212

50

91

0

---ar hroma vai niķeļa pārklājumu

-

1

0

       

---ar alumīnija pārklājumu:

     

7212

50

93

0

----ar alumīnija un cinka sakausējuma pārklājumu

-

1

0

7212

50

97

0

----pārējie

-

1

0

7212

50

99

0

---pārējie

-

1

0

7212

60

   

-plakētie:

     
       

--ar platumu vairāk nekā 500 mm:

     

7212

60

11

0

---pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti

-

1

0

7212

60

19

0

---pārējie

-

1

0

       

--ar platumu ne vairāk kā 500 mm:

     
       

---pēc virsmas apstrādes tālāk neapstrādāti:

     

7212

60

91

0

----karsti velmēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

7212

60

93

0

----pārējie

-

1

0

7212

60

99

0

---pārējie

-

1

0

7213

     

Stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos, no dzelzs vai neleģētā tērauda:

   

7213

10

00

0

-ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām un pārējām deformācijām

-

1

0

7213

20

00

0

-pārējie, no automātu tērauda

-

1

0

       

-pārējie:

     

7213

91

   

--ar apaļu šķērsgriezumu mazāk nekā 14 mm diametrā:

     

7213

91

10

0

---izmantošanai betona stiegrojumam

-

1

0

7213

91

20

0

---izmantošanai riepu kordam

-

1

0

       

---pārējie:

     

7213

91

41

0

----ar oglekļa masas saturu 0,06% vai mazāk

-

1

0

7213

91

49

0

----ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 0,06%, bet mazāk nekā 0,25%

-

1

0

7213

91

70

0

----ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,75%

-

1

0

7213

91

90

0

----ar oglekļa masas saturu vairāk nekā 0,75%

-

1

0

7213

99

   

--pārējie:

     

7213

99

10

0

---ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%

-

1

0

7213

99

90

0

---ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk

-

1

0

7214

     

Pārējie dzelzs un neleģētā tērauda stieņi, bez turpmākas apstrādes pēc kalšanas, karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai karstās ekstrūzijas, ieskaitot pēc velmēšanas liektus stieņus:

7214

10

00

0

-kalti

-

1

0

7214

20

00

0

-ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām un pārējām deformācijām vai pēc velmēšanas liekti

-

1

0

7214

30

00

0

-pārējie, no automātu tērauda

-

1

0

       

-pārējie:

     

7214

91

   

--ar taisnstūra (izņemot kvadrāta) šķērsgriezumu:

     

7214

91

10

0

---ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%

-

1

0

7214

91

90

0

---ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk

-

1

0

7214

99

   

--pārējie:

     
       

---ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%:

     

7214

99

10

0

----izmantošanai betona stiegrojumam

-

1

0

       

----pārējie, ar apaļu šķērsgriezumu, kura diametrs:

     

7214

99

31

0

-----80 mm vai vairāk

-

1

0

7214

99

39

0

-----mazāk nekā 80 mm

-

1

0

7214

99

50

0

----pārējie

-

1

0

       

---ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk, bet mazāk nekā 0,6%:

     
       

----ar apaļu šķērsgriezumu, kura diametrs:

     

7214

99

61

0

-----80 mm vai vairāk

-

1

0

7214

99

69

0

-----mazāk nekā 80 mm

-

1

0

7214

99

80

0

----pārējie

-

1

0

7214

99

90

0

---ar oglekļa masas saturu 0,6% vai vairāk

-

1

0

7215

     

Pārējie dzelzs un neleģētā tērauda stieņi:

     

7215

10

00

0

-no automātu tērauda, pēc veidošanas vai apdarināšanas aukstā stāvoklī tālāk neapstrādāti

-

1

0

7215

50

   

-pārējie, pēc veidošanas vai apdarināšanas aukstā stāvoklī tālāk neapstrādāti:

       

--ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%:

     

7215

50

11

0

---ar taisnstūra (izņemot kvadrāta) šķērsgriezumu

-

0

0

7215

50

19

0

---pārējie

-

1

0

7215

50

30

0

--ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk, bet mazāk nekā 0,6%

-

1

0

7215

50

90

0

--ar oglekļa masas saturu 0,6% vai vairāk

-

1

0

7215

90

   

-pārējie:

     

7215

90

10

0

--karsti velmēti, karsti stiepti vai presēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

7215

90

90

0

--pārējie

-

0

0

7216

     

Dzelzs un neleģētā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili :

     

7216

10

00

0

-U, I vai H profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, ar augstumu mazāk nekā 80 mm

-

1

0

       

-L un T profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, ar augstumu mazāk nekā 80 mm:

7216

21

00

0

--L profili

-

1

0

7216

22

00

0

--T profili

-

1

0

       

-U, I vai H profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, ar augstumu 80 mm vai vairāk:

7216

31

   

--U profili:

     

---ar augstumu 80 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 220 mm:

7216

31

11

0

----ar paralēliem priekšpuses atlokiem

-

1

0

7216

31

19

0

----pārējie

-

1

0

       

---ar augstumu vairāk nekā 220 mm:

     

7216

31

91

0

----ar paralēliem priekšpuses atlokiem

-

1

0

7216

31

99

0

----pārējie

-

1

0

7216

32

   

--I profili:

     
       

---ar augstumu 80 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 220 mm:

     

7216

32

11

0

----ar paralēliem priekšpuses atlokiem

-

1

0

7216

32

19

0

----pārējie

-

1

0

       

---ar augstumu vairāk nekā 220 mm:

     

7216

32

91

0

----ar paralēliem priekšpuses atlokiem

-

1

0

7216

32

99

0

----pārējie

-

1

0

7216

33

   

--H profili:

     

7216

33

10

0

---ar augstumu 80 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 180 mm

-

1

0

7216

33

90

0

---ar augstumu vairāk nekā 180 mm

-

1

0

7216

40

   

-L vai T profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti, ar augstumu 80 mm vai vairāk:

7216

40

10

0

--L profili

-

1

0

7216

40

90

0

--T profili

-

1

0

7216

50

   

-pārējie leņķi, fasonprofili un speciālie profili, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti:

7216

50

10

0

--ar šķērsgriezumu, ko var iekļaut kvadrātā, kura mala ir 80 mm

-

1

0

       

--pārējie:

     

7216

50

91

0

---profila galvas plates

-

1

0

7216

50

99

0

---pārējie

-

1

0

       

-leņķi un speciālie profili, pēc veidošanas vai apdarināšanas aukstā stāvoklī tālāk neapstrādāti:

7216

61

   

--no plakaniem velmējumiem iegūtie:

     

7216

61

10

0

---C, L, U, Z un omegveidīgie vai nenoslēgtie profili

-

1

0

7216

61

90

0

---pārējie

-

1

0

7216

69

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-pārējie:

     

7216

91

   

--deformēti vai apstrādāti aukstā stāvoklī, no plakaniem velmējumiem iegūtie:

7216

91

10

0

---profilētas (viļņotas) loksnes

-

1

0

       

---pārējie:

     
       

----pārklāti ar cinku, kura biezums:

     

7216

91

30

0

-----mazāk nekā 2,5 mm

-

1

0

7216

91

50

0

-----2,5 mm un vairāk

-

1

0

7216

91

90

0

----pārējie

-

1

0

7216

99

   

--pārējie:

     

7216

99

10

0

---karsti velmētie, karsti stieptie vai presētie, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

7216

99

90

0

---pārējie

-

1

0

7217

     

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples:

     

7217

10

   

-bez elektrolītiska vai cita pārklājuma, pulētas vai nepulētas:

     
       

--ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%:

     

7217

10

10

0

---ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru mazāk nekā 0,8 mm

-

0

0

       

---ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru 0,8 mm vai vairāk:

     

7217

10

31

0

----ar velmēšanas procesā iegūtiem dobumiem, izciļņiem, rievām un pārējām deformācijām

-

1

0

7217

10

39

0

----pārējie

-

1

0

7217

10

50

0

--ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk, bet mazāk nekā 0,6%

-

1

0

7217

10

90

0

--ar oglekļa masas saturu 0,6% vai vairāk

-

1

0

7217

20

   

-ar cinka pārklājumu:

     
       

--ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%:

     

7217

20

10

0

---ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru mazāk nekā 0,8 mm

-

1

0

7217

20

30

0

---ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru 0,8 mm vai vairāk

-

1

0

7217

20

50

0

--ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk, bet mazāk nekā 0,6%

-

1

0

7217

20

90

0

--ar oglekļa masas saturu 0,6% vai vairāk

-

1

0

7217

30

   

-ar pārējo parasto metālu pārklājumu:

     
       

--ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%:

     
       

---ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru mazāk nekā 0,8 mm:

     

7217

30

11

0

----apvarotas

-

1

0

7217

30

19

0

----pārējās

-

1

0

       

---ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru 0,8 mm vai vairāk:

     

7217

30

31

0

----apvarotas

-

1

0

7217

30

39

0

----pārējās

-

1

0

7217

30

50

0

--ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk, bet mazāk nekā 0,6%

-

1

0

7217

30

90

0

--ar oglekļa masas saturu 0,6% vai vairāk

-

1

0

7217

90

   

-pārējās:

     
       

--ar oglekļa masas saturu mazāk nekā 0,25%:

     

7217

90

10

0

---ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru mazāk nekā 0,8 mm

-

1

0

7217

90

30

0

---ar šķērsgriezuma maksimālo izmēru 0,8 mm vai vairāk

-

1

0

7217

90

50

0

--ar oglekļa masas saturu 0,25% vai vairāk, bet mazāk nekā 0,6%

-

1

0

7217

90

90

0

--ar oglekļa masas saturu 0,6% vai vairāk

-

1

0

       

III. NERŪSOŠAIS TĒRAUDS

     

7218

     

Nerūsošais tērauds lietņos vai citās pirmformās; nerūsošā tērauda pusfabrikāti:

 

7218

10

00

0

-lietņi un citas pirmformas

-

1

0

       

-pārējie:

     

7218

91

   

--taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) šķērsgriezuma:

     
       

---velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā:

     

7218

91

11

0

----ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7218

91

19

0

----ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

7218

91

90

0

---kalti

-

1

0

7218

99

   

--pārējie:

     
       

---kvadrāta šķērsgriezuma:

     

7218

99

11

0

----velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā

-

1

0

7218

99

19

0

----kalti

-

1

0

       

---pārējie:

     

7218

99

20

0

----velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā

-

1

0

       

----kalti:

     

7218

99

91

0

-----apaļa vai daudzstūra šķērsgriezuma

-

1

0

7218

99

99

0

-----pārējie

-

1

0

7219

     

Plakani nerūsošā tērauda velmējumi, ar platumu 600 mm vai vairāk:

     
       

-pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos:

     

7219

11

00

0

--ar biezumu vairāk nekā 10 mm

-

1

0

7219

12

   

--ar biezumu 4,75 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm:

     

7219

12

10

0

---ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7219

12

90

0

---ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

7219

13

   

--ar biezumu 3 mm vai vairāk, bet mazāk nekā 4,75 mm:

     

7219

13

10

0

---ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7219

13

90

0

---ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

7219

14

   

--ar biezumu mazāk nekā 3 mm:

     

7219

14

10

0

---ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7219

14

90

0

---ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

       

-pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ne ruļļos:

     

7219

21

   

--ar biezumu vairāk nekā 10 mm:

     

7219

21

10

0

---ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7219

21

90

0

---ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

7219

22

   

--ar biezumu 4,75mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm:

     

7219

22

10

0

---ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7219

22

90

0

---ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

7219

23

00

0

--ar biezumu 3 mm vai vairāk, bet mazāk nekā 4,75 mm

-

1

0

7219

24

00

0

--ar biezumu mazāk nekā 3 mm

-

1

0

       

-pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti:

 

7219

31

00

0

--ar biezumu 4,75 mm vai vairāk

-

1

0

7219

32

   

--ar biezumu 3 mm vai vairāk, bet mazāk nekā 4,75 mm:

     

7219

32

10

0

---ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7219

32

90

0

---ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

7219

33

   

--ar biezumu vairāk nekā 1 mm, bet mazāk nekā 3 mm:

     

7219

33

10

0

---ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7219

33

90

0

---ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

7219

34

   

--ar biezumu 0,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 mm:

     

7219

34

10

0

---ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7219

34

90

0

---ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

7219

35

   

--ar biezumu mazāk nekā 0,5 mm:

     

7219

35

10

0

---ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7219

35

90

0

---ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

7219

90

   

-pārējie:

     

7219

90

10

0

--pēc virsmas apstrādes, ieskaitot plakēšanu, tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7219

90

90

0

--pārējie

-

1

0

7220

     

Plakani nerūsošā tērauda velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm:

   
       

-pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti:

     

7220

11

00

0

--ar biezumu 4,75 mm un vairāk

-

1

0

7220

12

00

0

--ar biezumu mazāk nekā 4,75 mm

-

1

0

7220

20

   

-pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti:

 

7220

20

10

0

--ar platumu vairāk nekā 500 mm

-

1

0

       

--ar platumu ne vairāk kā 500 mm:

     
       

---ar biezumu 3 mm vai vairāk, ar masas saturu:

     

7220

20

31

0

----2,5% vai vairāk niķeļa

-

1

0

7220

20

39

0

----mazāk nekā 2,5% niķeļa

-

1

0

       

---ar biezumu vairāk nekā 0,35 mm, bet mazāk nekā 3 mm, ar masas saturu:

   

7220

20

51

0

----2,5% vai vairāk niķeļa

-

1

0

7220

20

59

0

----mazāk nekā 2,5% niķeļa

-

1

0

       

---ar biezumu ne vairāk kā 0,35 mm, ar masas saturu:

     

7220

20

91

0

----2,5% vai vairāk niķeļa

-

1

0

7220

20

99

0

----mazāk nekā 2,5% niķeļa

-

1

0

7220

90

   

-pārējie:

     
       

--ar platumu vairāk nekā 500 mm:

     

7220

90

11

0

---pēc virsmas apstrādes, ieskaitot plakēšanu, tālāk neapstrādāti

-

1

0

7220

90

19

0

---pārējie

-

1

0

       

--ar platumu ne vairāk kā 500 mm:

     
       

---pēc virsmas apstrādes, ieskaitot plakēšanu, tālāk neapstrādāti:

     

7220

90

31

0

----karsti velmēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

7220

90

39

0

----pārējie

-

1

0

7220

90

90

0

---pārējie

-

1

0

7221

00

   

Nerūsošā tērauda stieņi, karsti velmēti, brīvi tītos saišķos:

     

7221

00

10

0

-ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7221

00

90

0

-ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

7222

     

Pārējie nerūsošā tērauda stieņi; nerūsošā tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili:

       

-stieņi, pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti:

7222

11

   

--ar apaļu šķērsgriezumu:

     
       

---ar diametru 80 mm vai vairāk, ar masas saturu:

     

7222

11

11

0

----2,5% vai vairāk niķeļa

-

1

0

7222

11

19

0

----mazāk nekā 2,5% niķeļa

-

1

0

       

---ar diametru 25 mm vai vairāk, bet mazāk nekā 80 mm, ar masas saturu:

   

7222

11

21

0

----2,5% vai vairāk niķeļa

-

1

0

7222

11

29

0

----mazāk nekā 2,5% niķeļa

-

1

0

       

---ar diametru mazāk nekā 25 mm, ar masas saturu:

     

7222

11

91

0

----2,5% vai vairāk niķeļa

-

1

0

7222

11

99

0

----mazāk nekā 2,5% niķeļa

-

1

0

7222

19

   

--pārējie:

     

7222

19

10

0

---ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk

-

1

0

7222

19

90

0

---ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%

-

1

0

7222

20

   

-stieņi, pēc veidošanas vai apdarināšanas aukstā stāvoklī tālāk neapstrādāti:

   
       

--ar apaļu šķērsgriezumu:

     
       

---ar diametru 80 mm vai vairāk, ar masas saturu:

     

7222

20

11

0

----2,5% vai vairāk niķeļa

-

1

0

7222

20

19

0

----mazāk nekā 2,5% niķeļa

-

1

0

       

---ar diametru 25 mm vai vairāk, bet mazāk nekā 80 mm, ar masas saturu:

   

7222

20

21

0

----2,5% vai vairāk niķeļa

-

1

0

7222

20

29

0

----mazāk nekā 2,5% niķeļa

-

1

0

       

---ar diametru mazāk nekā 25 mm, ar masas saturu:

     

7222

20

31

0

----2,5% vai vairāk niķeļa

-

1

0

7222

20

39

0

----mazāk nekā 2,5% niķeļa

-

1

0

       

--pārējie, ar masas saturu:

     

7222

20

81

0

---2,5% vai vairāk niķeļa

-

1

0

7222

20

89

0

---mazāk nekā 2,5% niķeļa

-

1

0

7222

30

   

-pārējie stieņi:

     

7222

30

10

0

--karsti velmēti, karsti stiepti vai presēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

       

--kalti, ar masas saturu:

     

7222

30

51

0

---2,5% vai vairāk niķeļa

-

1

0

7222

30

91

0

---mazāk nekā 2,5% niķeļa

-

1

0

7222

30

98

0

--pārējie

-

1

0

7222

40

   

-leņķi, fasonprofili un speciālie profili:

     

7222

40

10

0

--pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

--pārējie:

7222

40

30

0

---karsti velmēti, karsti stiepti vai presēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

---pārējie:

       

----pēc veidošanas vai apdarināšanas aukstā stāvoklī tālāk neapstrādāti:

   

7222

40

91

0

-----iegūti no plakana velmējuma

-

1

0

7222

40

93

0

-----pārējie

-

1

0

7222

40

99

0

----pārējie

-

1

0

7223

00

   

Nerūsošā tērauda stieples:

     
       

-ar niķeļa masas saturu 2,5% vai vairāk:

     

7223

00

11

0

--ar niķeļa masas saturu 28% vai vairāk, bet ne vairāk kā 31%, un hroma masas saturu 20% vai vairāk, bet ne vairāk kā 22%

-

1

0

7223

00

19

0

--pārējie

-

1

0

       

-ar niķeļa masas saturu mazāk nekā 2,5%:

     

7223

00

91

0

--ar hroma masas saturu 13% vai vairāk, bet ne vairāk kā 25% un ar alumīnija masas saturu 3,5% vai vairāk, bet ne vairāk kā 6%

-

1

0

7223

00

99

0

--pārējie

-

1

0

       

IV. PĀRĒJIE LEĢĒTIE TĒRAUDI; LEĢĒTĀ UN NELEĢĒTĀ TĒRAUDA DOBI STIEŅI URBŠANAI

7224

     

Pārējie leģētie tēraudi lietņos vai citās pirmformās; pārējo leģēto tēraudu pusfabrikāti:

7224

10

00

0

-lietņi un citas pirmformas

-

1

0

7224

90

   

-pārējie:

     
       

--ar taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) šķērsgriezumu:

     
       

---karsti velmēti vai iegūti nepārtrauktā liešanā:

     
       

----ar platumu, kas mazāks par dubultu biezumu:

     

7224

90

01

0

-----automātu tērauda

-

1

0

7224

90

05

0

-----ar oglekļa masas saturu ne vairāk kā 0,7%, ar mangāna masas saturu 0,5% vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,2% un ar silīcija masas saturu 0,6% vai vairāk, bet ne vairāk kā 2,3%, ar bora masas saturu 0,0008% vai vairāk un ar jebkuru citu elementu, kura

-

1

0

       

daudzums ir mazāks par šīs grupas 1."f" piezīmē minēto minimālo saturu

   

7224

90

08

0

-----pārējie

-

1

0

7224

90

15

0

----pārējie

-

1

0

7224

90

19

0

---kalti

-

1

0

       

--pārējie:

     
       

---karsti velmēti vai iegūti nepartrauktā liešanā:

     

7224

90

31

0

----ar oglekļa masas saturu ne mazāk kā 0,9%, bet ne vairāk kā 1,15%, ar hroma masas saturu ne mazāk kā 0,5%, bet ne vairāk kā 2% un ar molibdēna masas saturu ne vairāk kā 0,5%

-

1

0

7224

90

39

0

----pārējie

-

1

0

       

---kalti:

     

7224

90

91

0

----ar apaļu vai daudzstūra šķērsgriezumu

-

1

0

7224

90

99

0

----pārējie

-

1

0

7225

     

Plakani pārējo leģēto tēraudu velmējumi ar platumu 600 mm vai vairāk:

   

-no elektrotehniskā silīcijtērauda:

7225

11

00

0

--teksturēti ar orientētu graudu

-

1

0

7225

19

   

--pārējie:

     

7225

19

10

0

---karsti velmēti

-

1

0

7225

19

90

0

---auksti velmēti

-

0

0

7225

20

   

-no ātrgriezējtērauda:

     

7225

20

20

0

--pēc velmēšanas tālāk neapstrādāti; pēc virsmas apstrādes, ieskaitot plakēšanu, tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7225

20

90

0

--pārējie

-

1

0

7225

30

00

0

-pārējie, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ruļļos

-

1

0

7225

40

   

-pārējie, pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, ne ruļļos:

     

7225

40

20

0

--ar biezumu vairāk nekā 15 mm

-

1

0

7225

40

50

0

--ar biezumu 4,75 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 mm

-

1

0

7225

40

80

0

--ar biezumu mazāk nekā 4,75 mm

-

1

0

7225

50

00

0

-pārējie, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti

-

1

0

       

-pārējie:

     

7225

91

   

--elektrolītiski cinkoti:

     

7225

91

10

0

---pēc virsmas apstrādes, ieskaitot plakēšanu, tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7225

91

90

0

---pārējie

-

1

0

7225

92

   

--citā veidā cinkoti:

     

7225

92

10

0

---pēc virsmas apstrādes, ieskaitot plakēšanu, tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7225

92

90

0

---pārējie

-

1

0

7225

99

   

--pārējie:

     

7225

99

10

0

---pēc virsmas apstrādes, ieskaitot plakēšanu, tālāk neapstrādāti vai vienkārši sagriezti sagatavēs, izņemot taisnstūra (ieskaitot kvadrāta) formu

-

1

0

7225

99

90

0

---pārējie

-

1

0

7226

     

Plakani pārējo leģēto tēraudu velmējumi, ar platumu mazāk nekā 600 mm:

   

7226

11

   

--teksturēti ar orientētu graudu:

     

7226

11

10

0

---ar platumu vairāk nekā 500 mm

-

1

0

7226

11

90

0

---ar platumu ne vairāk kā 500 mm

-

1

0

7226

19

   

--pārējie:

     

7226

19

10

0

---pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

       

---pārējie:

     

7226

19

30

0

----ar platumu vairāk nekā 500 mm

-

1

0

7226

19

90

0

----ar platumu ne vairāk kā 500 mm

-

1

0

7226

20

   

-no ātrgriezējtērauda:

     

7226

20

20

0

--pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti;ar platumu ne vairāk kā 500 mm, karsti velmēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti; ar platumu vairāk nekā 500 mm, pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti vai pēc virsmas

-

1

0

apstrādes, ieskaitot plakēšanu, tālāk neapstrādāti

7226

20

80

0

--pārējie

-

1

0

       

-pārējie:

     

7226

91

   

--pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti:

     

7226

91

10

0

---ar biezumu 4,75 mm vai vairāk

-

1

0

7226

91

90

0

---ar biezumu mazāk nekā 4,75 mm

-

1

0

7226

92

   

--pēc aukstās velmēšanas (presēšanas aukstā stāvoklī) tālāk neapstrādāti:

   

7226

92

10

0

---ar platumu vairāk nekā 500 mm

-

1

0

7226

92

90

0

---ar platumu ne vairāk kā 500 mm

-

1

0

7226

93

   

--elektrolītiski cinkoti:

     

7226

93

20

0

---ar platumu ne vairāk kā 500 mm, karsti velmēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti; ar platumu vairāk nekā 500 mm, pēc virsmas apstrādes, ieskaitot plakēšanu, tālāk neapstrādāti

-

1

0

7226

93

80

0

---pārējie

-

1

0

7226

94

   

--citā veidā cinkoti:

     

7226

94

20

0

---ar platumu ne vairāk kā 500 mm, karsti velmēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti; ar platumu vairāk nekā 500 mm, pēc virsmas apstrādes, ieskaitot plakēšanu, tālāk neapstrādāti

-

1

0

7226

94

80

0

---pārējie

-

1

0

7226

99

   

--pārējie:

     

7226

99

20

0

---ar platumu ne vairāk kā 500 mm, karsti velmēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti; ar platumu vairāk nekā 500 mm, pēc virsmas apstrādes, ieskaitot plakēšanu, tālāk neapstrādāti

-

1

0

7226

99

80

0

---pārējie

-

1

0

7227

     

Karsti velmēti pārējo leģēto tēraudu stieņi brīvi tītos saišķos:

     

7227

10

00

0

-no ātrgriezējtērauda

-

1

0

7227

20

00

0

-no silīcija mangāntērauda

-

1

0

7227

90

   

-pārējie:

     

7227

90

10

0

--ar bora masas saturu 0,0008% vai vairāk un ar jebkādu citu elementu, kura daudzums ir mazāks par šīs grupas 1."f" piezīmē minēto minimālo saturu

-

1

0

7227

90

50

0

--ar oglekļa masas saturu 0,9% vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,15%, ar hroma masas saturu 0,5% vai vairāk, bet ne vairāk kā 2% un, ja ir molibdēns, tad ar tā masas saturu ne vairāk kā 0,5%

-

1

0

7227

90

95

0

--pārējie

-

1

0

7228

     

Pārējo leģēto tēraudu stieņi; pārējo leģēto tēraudu leņķi, fasonprofili un speciālie profili; leģētā un neleģētā tērauda dobi stieņi urbšanai:

7228

10

   

-ātrgriezējtērauda stieņi:

     

7228

10

10

0

--pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

--pārējie:

7228

10

30

0

---karsti velmēti, karsti stiepti vai presēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

7228

10

50

0

---kalti

-

1

0

7228

10

90

0

---pārējie

-

1

0

7228

20

   

-silīcija mangāntērauda stieņi:

     
       

--pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti:

7228

20

11

0

---ar taisnstūra (izņemot kvadrāta) šķērsgriezumu, četrpusīgi velmēti

-

1

0

7228

20

19

0

---pārējie

-

1

0

       

--pārējie:

     

7228

20

30

0

---karsti velmēti, karsti stiepti vai presēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

7228

20

60

0

---pārējie

-

1

0

7228

30

   

-pārējie stieņi pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti:

7228

30

20

0

--no instrumentu tērauda

-

1

0

       

--ar oglekļa masas saturu 0,9% vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,15%, ar hroma masas saturu 0,5% vai vairāk, bet ne vairāk kā 2% un, ja ir molibdēns, tad ar tā masas saturu ne vairāk kā 0,5%:

7228

30

41

0

---ar apaļu šķērsgriezumu 80 mm vai vairāk diametrā

-

1

0

7228

30

49

0

---pārējie

-

1

0

       

--pārējie:

     
       

---ar apaļu šķērsgriezumu, kura diametrs:

     

7228

30

61

0

----80 mm vai vairāk

-

1

0

7228

30

69

0

----mazāk nekā 80 mm

-

1

0

7228

30

70

0

---ar taisnstūra (izņemot kvadrāta) šķērsgriezumu, četrpusēji velmēti

-

1

0

7228

30

89

0

---pārējie

-

1

0

7228

40

   

-pārējie stieņi, pēc kalšanas tālāk neapstrādāti:

     

7228

40

10

0

--no instrumentu tērauda

-

1

0

7228

40

90

0

--pārējie

-

1

0

7228

50

   

-pārējie stieņi, pēc veidošanas vai apdarināšanas aukstā stāvoklī tālāk neapstrādāti:

 

7228

50

20

0

--no instrumentu tērauda

-

1

0

7228

50

40

0

--ar oglekļa masas saturu 0,9% vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,15%, ar hroma masas saturu 0,5% vai vairāk, bet ne vairāk kā 2% un, ja ir molibdēns, tad ar tā masas saturu ne vairāk kā 0,5%

-

1

0

       

--pārējie:

     
       

---ar apaļu šķērsgriezumu, kura diametrs:

     

7228

50

61

0

----80 mm vai vairāk

-

1

0

7228

50

69

0

----mazāk nekā 80 mm

-

0

0

7228

50

70

0

---ar taisnstūra (izņemot kvadrāta) šķērsgriezumu, četrpusēji velmēti

-

1

0

7228

50

89

0

---pārējie

-

1

0

7228

60

   

-pārējie stieņi:

     

7228

60

10

0

--karsti velmēti, karsti stiepti vai presēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

       

--pārējie:

     

7228

60

81

0

---no instrumentu tērauda

-

1

0

7228

60

89

0

---pārējie

-

1

0

7228

70

   

-leņķi, fasonprofili un speciālie profili:

     

7228

70

10

0

--pēc karstās velmēšanas, karstās stiepšanas vai presēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

--pārējie:

7228

70

31

0

---karsti velmēti, karsti stiepti vai presēti, pēc plakēšanas tālāk neapstrādāti

-

1

0

---pārējie:

7228

70

91

0

----pēc veidošanas vai apdarināšanas aukstā stāvoklī tālāk neapstrādāti

-

1

0

7228

70

99

0

----pārējie

-

1

0

7228

80

   

-dobi stieņi urbšanas darbiem:

     

7228

80

10

0

--no leģētā tērauda

-

1

0

7228

80

90

0

--no neleģētā tērauda

-

1

0

7229

     

Pārējo leģēto tēraudu stieples:

     

7229

10

00

0

-no ātrgriezējtērauda

-

1

0

7229

20

00

0

-no silīcija mangāntērauda

-

1

0

7229

90

   

-pārējās:

     

7229

90

50

0

--ar oglekļa masas saturu 0,9% vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,15%, ar hroma masas saturu 0,5% vai vairāk, bet ne vairāk kā 2% un, ja ir molibdēns, tad ar tā masas saturu ne vairāk kā 0,5%

-

1

0

7229

90

90

0

--pārējās

-

1

0