XIV N O D A Ļ A

DABISKĀS VAI KULTIVĒTĀS PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAKMEŅI, DĀRGMETĀLI, METĀLI, KAS PLAKĒTI AR DĀRGMETĀLU, UN TO IZSTRĀDĀJUMI, MĀKSLĪGIE JUVELIERIZSTRĀDĀJUMI, MONĒTAS

71. G R U P A

DABISKĀS VAI KULTIVĒTĀS PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAKMEŅI, DĀRGMETĀLI, KAS PLAKĒTI AR DĀRGMETĀLU, UN TO IZSTRĀDĀJUMI, MĀKSLĪGIE JUVELIERIZSTRĀDĀJUMI, MONĒTAS

Piezīmes:

1. Atbilstoši VI nodaļas 1."a" piezīmei un turpmāk minētajiem izņēmumiem šajā grupā klasificēti visi izstrādājumi, kas pilnīgi vai daļēji sastāv no:

a) dabiskām vai kultivētām pērlēm vai no dabiskiem, mākslīgiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem;

b) no dārgmetāliem vai metāliem, kas plakēti ar dārgmetāliem.

2. a) 7113., 7114. un 7115. preču pozīcijā nav ietverti izstrādājumi, kuros dārgmetāls vai metāls, kas plakēts ar dārgmetālu, veido neievērojamu daļu sīkas furnitūras vai apdares veidā ( monogrammas, stīpiņas), un iepriekšējās piezīmes "b" punktā minētais neattiecas uz šiem izstrādājumiem;

b) 7116. preču pozīcijā nav ietverti izstrādājumi, kuri satur dārgmetālus vai metālus, kas plakēti ar dārgmetāliem (izņemot sīkas detaļas).

3. Šajā grupā nav ietverti:

a) dārgmetālu amalgama vai to koloīdi (2843. preču pozīcija);

b) sterili materiāli ķirurģiskajām šuvēm, zobu plombēšanai un citas preces, kas iekļautas 30. grupā;

c) 32. grupas izstrādājumi (piemēram, lustras);

d) paātrinātāji katalizatori (3815. preču pozīcija);

e) 4202. vai 4203. preču pozīcijas izstrādājumi, kas minēti 42. grupas 2."b" piezīmē;

f) 4303. vai 4304. preču pozīcijas izstrādājumi;

g) preces, kas nav ietvertas XI nodaļā (tekstils un tā izstrādājumi);

h) apavi, galvassegas un citi izstrādājumi (64. un 65. grupa);

ij) lietussargi, spieķi un pārējie 66. grupas izstrādājumi;

k) abrazīvie materiāli (6804. vai 6805. preču pozīcija vai 82. grupa), kuros ir dabisko vai mākslīgo dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu drupatas vai pulveri; 82. grupas izstrādājumi ar dabisko, mākslīgo vai reģenerēto dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu darbīgo daļu; mehānismi, mehāniskās ierīces, elektropreces un to daļas , kas ietilpst XVI nodaļā; bet izstrādājumi un to daļas, kas pilnībā sastāv no dabiskiem, mākslīgiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem, klasificēti šajā grupā, izņemot neietvarotas apstrādātas safīra un dimanta adatas (8522. preču pozīcija);

l) izstrādājumi, kas minēti 90., 91. vai 92. grupā (zinātniskā aparatūra, pulksteņi, mūzikas instrumenti);

m) ieroči vai to daļas (93. grupa);

n) izstrādājumi, kas minēti 95. grupas 2. piezīmē;

o) izstrādājumi, kas minēti 96. grupā saskaņā ar šīs grupas 4. piezīmi;

p) oriģinālskulptūras (9703. preču pozīcija), kolekcionēšanas priekšmeti (9705. preču pozīcija), antīkie priekšmeti, kas vecāki par simts gadiem (9706. preču pozīcija), izņemot dabiskās vai kultivētās pērles un dārgakmeņus vai pusdārgakmeņus.

4. a) ar jēdzienu "dārgmetāls" jāsaprot sudrabs, zelts un platīns;

b) ar jēdzienu "platīns" jāsaprot platīns, irīdijs, osmijs, palādijs, rodijs un rutēnijs;

c) jēdziens "dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi" neietver materiālus, kas minēti 96. grupas 2."b" piezīmē.

5. Šajā grupā jebkurš sakausējums (ieskaitot aglomerētu maisījumu un intermetālisku savienojumu), kas satur dārgmetālu, uzskatāms par dārgmetālu sakausējumu, ja dārgmetāls ir vairāk nekā 2% no sakausējuma masas. Dārgmetālu sakausējums klasificējams, ievērojot šādus noteikumus:

a) sakausējums, kura masā ir 2% vai vairāk platīna, ir platīna sakausējums;

b) sakausējums, kura masā ir 2% vai vairāk zelta, bet nav platīna vai arī tā ir mazāk par 2%, ir zelta sakausējums;

c) citi sakausējumi, kuru masā ir 2% vai vairāk sudraba, ir sudraba sakausējumi.

6. Ja nav īpašu piebilžu, nomenklatūrā jebkura norāde uz dārgmetāliem attiecas arī uz dārgmetālu sakausējumiem atbilstoši 5. punktā minētajiem noteikumiem, bet neattiecas uz metāliem, kas plakēti ar dārgmetāliem, vai uz parastiem metāliem vai nemetāliem ar elektrolītisko dārgmetālu pārklājumu.

7. Nomenklatūras jēdzienā "metāls, kas plakēts ar dārgmetālu" ietverts arī materiāls, kas izgatavots uz parastā metāla bāzes ar vienu vai vairākām virsmām, uz kurām ar uzlodēšanu, metināšanu vai karstu velmēšanu vai analoģisku mehānisko paņēmienu ir uzklāts dārgmetāls. Ja kontekstā nav atrunāts citādi, šajā jēdzienā ir ietverts arī parastais metāls, kas inkrustēts ar dārgmetālu.

8. Saskaņā ar VI nodaļas 1."a" piezīmi preces, kas atbilst 7112. preču pozīcijas aprakstam, klasificējamas tikai šajā preču pozīcijā, nevis kādā citā nomenklatūras preču pozīcijā.

9. 7113. preču pozīcijā jēdzienā "juvelierizstrādājumi" ietverti:

a) jebkuri sīki rotājumi ar dārgakmeņiem vai bez tiem (piemēram, gredzeni, aproces, kaklarotas, saktas, auskari, pulksteņu ķēdītes, breloki, kuloni, kaklasaišu adatas, aproču pogas, reliģiska rakstura vai citādas medaļas un zīmotnes);

b) personiskās lietošanas piederumi, kurus parasti nēsā kabatās, rokassomiņās vai pie sevis (papirosu etvijas, tabakdozes, pūdernīcas, naudas maciņi, aromātisku saldumu kārbiņas).

10. 7114. preču pozīcijā jēdzienā "zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi" ir ietverti arī rotājumi, trauki, tualetes piederumi, smēķēšanas piederumi un citi mājsaimniecības priekšmeti, kantoru un reliģisko kultu piederumi.

11. 7117. preču pozīcijā jēdzienā "mākslīgie juvelierizstrādājumi" ir ietverti juvelierizstrādājumi, kuru raksturojums dots 9.''a'' piezīmē (izņemot pogas vai citus 9606. pozīcijas izstrādājumus vai matu sukas, sprādzes, matadatas, kas minētas 9615. preču pozīcijā), bez dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, mākslīgiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem, bez dārgmetāla vai metāla, kas plakēts ar dārgmetālu (neskaitot galvanisku pārklājumu no dārgmetāliem vai sīkas detaļas no dārgmetāliem vai no metāliem, kas plakēti ar dārgmetāliem).

Piezīmes par subpozīcijām:

1. 7106 10., 7108 11., 7110 11., 7110 21., 7110 31. un 7110 41. subpozīcijā jēdzieni "pulveris" un "pulverveidā" attiecas uz produktiem, no kuru masas 90% vai vairāk izbirst caur sietu, kura tīkla acis ir 0,5 mm diametrā.

2. Neņemot vērā 4."b" piezīmē teikto, saskaņā ar 7110 11. un 7110 19. subpozīciju jēdzieni "platīns" neietver sevī irīdiju, osmiju, palādiju, rodiju un rutēniju.

3. 7110. preču pozīcijā katrs sakausējums ir klasificējams pēc tā metāla, kurš masā ir pārsvarā,- platīns, palādijs, rodijs, irīdijs, osmijs vai rutēnijs.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

       

I. DABISKĀS VAI KULTIVĒTĀS PĒRLES UN DĀRGAKMEŅI VAI PUSDĀRGAKMEŅI

7101

     

Dabiskās vai kultivētās pērles, apstrādātas vai neapstrādātas, šķirotas vai nešķirotas, bet nesavērtas, neietvarotas vai nenostiprinātas; dabiskās vai kultivētās pērles, uz laiku savērtas transportēšanas ērtībai:

7101

10

00

0

-dabiskās pērles

g

1

0

       

-kultivētās pērles:

     

7101

21

00

0

--neapstrādātas

g

1

0

7101

22

00

0

--apstrādātas

g

1

0

7102

     

Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neietvaroti vai nenostiprināti:

 

7102

10

00

0

-nešķiroti

kar

1

0

       

-rūpnieciskie:

     

7102

21

00

0

--neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, saskaldīti vai pakļauti rupjai apstrādei

kar

1

0

7102

29

00

0

--pārējie

kar

1

0

       

-nerūpnieciskie:

     

7102

31

00

0

--neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti vai pakļauti rupjai apstrādei

kar

1

0

7102

39

00

0

--pārējie

kar

1

0

7103

     

Dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, apstrādāti vai neapstrādāti, šķiroti vai nešķiroti, bet uz laiku nesavērti, neietvaroti un nenostiprināti; nešķiroti dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, uz laiku savērti transportēšanas ērtībai:

7103

10

00

0

-neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, saskaldīti vai pakļauti rupjai apstrādei

-

1

0

       

-apstrādāti ar citiem paņēmieniem:

     

7103

91

00

0

--rubīni, safīri un smaragdi

g

1

0

7103

99

00

0

--pārējie

g

1

0

7104

     

Dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, mākslīgie vai reģenerētie, apstrādāti vai neapstrādāti, šķiroti vai nešķiroti, bet nesavērti, neietvaroti un nenostiprināti; nešķiroti mākslīgie vai reģenerētie dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, uz laiku savērti transportēšanas

       

ērtībai:

     

7104

10

00

0

-pjezoelektrisks kvarcs

g

1

0

7104

20

00

0

-pārējie, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, vai pakļauti rupjai apstrādei

g

1

0

7104

90

00

0

-pārējie

g

1

0

7105

     

Dabisko vai mākslīgo dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu drupatas un pulveris:

7105

10

00

0

-no dimantiem

g

1

0

7105

90

00

0

-pārējie

g

1

0

       

II. DĀRGMETĀLI; AR DĀRGMETĀLU PLAKĒTI METĀLI

     

7106

     

Sudrabs (ieskaitot sudrabu ar elektrolītisko zelta vai platīna pārklājumu), neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā:

7106

10

00

0

-pulveris

g

1

0

       

-pārējie:

     

7106

91

   

--neapstrādātā veidā:

     

7106

91

10

0

---ar raudzi ne mazāk par 999 daļām sudraba no 1000 sakausējuma daļām

g

1

0

7106

91

90

0

---ar raudzi mazāk par 999 daļām sudraba no 1000 sakausējuma daļām

g

1

0

7106

92

   

--pusapstrādātā veidā:

     

7106

92

20

0

---ar raudzi ne mazāk par 750 daļām sudraba no 1000 sakausējuma daļām

g

1

0

7106

92

80

0

---ar raudzi mazāk par 750 daļām sudraba no 1000 sakausējuma daļām

g

1

0

7107

00

00

0

Parastie metāli, plakēti ar sudrabu, pusapstrādāti

-

1

0

7108

     

Zelts (ieskaitot zeltu ar elektrolītisko platīna pārklājumu), neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā:

       

-nemonetārais:

     

7108

11

00

0

--pulveris

g

1

0

7108

12

00

0

--pārējās neapstrādātās formas

g

1

0

7108

13

   

--pārējās pusapstrādātās formas:

     

7108

13

10

0

---sagataves, stieņi, stieples un sekcijas; plātnes; loksnes un sloksnes ar biezumu vairāk nekā 0,15 mm,neskaitot jebkuru pamatu

g

1

0

7108

13

80

0

---pārējie

g

1

0

7108

20

00

0

-monetārais

g

1

0

7109

00

00

0

Parastie metāli vai sudrabs, plakēti ar zeltu, neapstrādāti vai pusapstrādāti

-

1

0

7110

     

Platīns, neapstrādāts, pusapstrādāts vai pulverveidā:

     
       

-platīns:

     

7110

11

00

0

--neapstrādāts vai pulverveidā

g

1

0

7110

19

   

--pārējais:

     

7110

19

10

0

---sagataves, stieņi, stieples un sekcijas; plātnes; loksnes un sloksnes ar biezumu vairāk nekā 0,15 mm, neskaitot jebkuru pamatu

g

1

0

7110

19

80

0

---pārējais

g

1

0

       

-palādijs:

     

7110

21

00

0

--neapstrādāts vai pulverveidā

g

1

0

7110

29

00

0

--pārējais

g

1

0

       

-rodijs:

     

7110

31

00

0

--neapstrādāts vai pulverveidā

g

1

0

7110

39

00

0

--pārējais

g

1

0

       

-irīdijs, osmijs un rutēnijs:

     

7110

41

00

0

--neapstrādāts vai pulverveidā

g

1

0

7110

49

00

0

--pārējais

g

1

0

7111

00

00

0

Parastie metāli, sudrabs vai zelts, kas plakēts ar platīnu, neapstrādāts vai pusapstrādāts

-

1

0

7112

     

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plakētu metālu atkritumi un lūžņi; pārējie atkritumi un lūžņi, kas satur dārgmetālu vai dārgmetālu savienojumus, kuri galvenokārt lietoti dārgmetālu pārklāšanai:

7112

10

00

0

-zelta, ieskaitot ar zeltu plakētu metālu, bet izņemot saslaukas, kas satur pārējos dārgmetālus

-

1

0

7112

20

00

0

-platīns, ieskaitot ar platīnu plakētu metālu, bet izņemot saslaukas, kas satur pārējos dārgmetālus

-

1

0

7112

90

00

0

-pārējie

-

1

0

       

III. JUVELIERIZSTRĀDĀJUMI, ZELTKAĻU UN SUDRABKAĻU IZSTRĀDĀJUMI UN PĀRĒJIE IZSTRĀDĀJUMI

7113

     

Juvelierizstrādājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas plakēti ar dārgmetāliem:

       

-no dārgmetāliem, ar vai bez elektrolītiskā pārklājuma vai plakēti vai neplakēti ar dārgmetāliem:

7113

11

00

0

--no sudraba, ar vai bez elektrolītiskā pārklājuma vai plakēti vai neplakēti ar citiem dārgmetāliem

-

6

3

7113

19

00

0

--no pārējiem dārgmetāliem, ar vai bez elektrolītiskā pārklājuma vai plakēti ar dārgmetāliem

-

6

3

7113

20

00

0

-no parastiem metāliem, kas plakēti ar dārgmetāliem

-

6

3

7114

     

Zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi un to daļas no dārgmetāliem un metāliem, kas plakēti ar dārgmetāliem:

       

-no dārgmetāliem, ar vai bez elektrolītiskā pārklājuma vai plakēti vai neplakēti ar dārgmetāliem:

7114

11

00

0

--no sudraba, ar vai bez elektrolītiskā pārklājuma vai plakēti vai neplakēti ar citiem dārgmetāliem

-

6

3

7114

19

00

0

--no pārējiem dārgmetāliem, ar vai bez elektrolītiskā pārklājuma vai plakēti vai neplakēti ar dārgmetāliem

-

6

3

7114

20

00

0

-no parastiem metāliem, kas plakēti ar dārgmetāliem

-

6

3

7115

     

Pārējie izstrādājumi no dārgmetāliem vai metāliem, kas plakēti ar dārgmetāliem:

7115

10

00

0

-platīna katalizatori stiepļu tīkliņa vai režģa veidā

-

6

3

7115

90

   

-pārējie:

     

7115

90

10

0

--no dārgmetāliem

-

6

3

7115

90

90

0

--no metāliem, kas plakēti ar dārgmetāliem

-

6

3

7116

     

Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, mākslīgiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem:

7116

10

00

0

-no dabiskām vai kultivētām pērlēm

g

6

3

7116

20

   

-no dabiskiem, mākslīgiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem:

     
       

--izgatavoti pilnībā no dabiskiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem:

 

7116

20

11

0

---kaklarotas, aproces un pārējie izstrādājumi no dabiskiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem, kas vienkārši sasieti, bez aizdares vai citiem piederumiem

g

6

3

7116

20

19

0

---pārējie

g

6

3

7116

20

90

0

--pārējie

g

6

3

7117

     

Mākslīgie juvelierizstrādājumi:

     
       

-no parastā metāla ar elektrolītisko pārklājumu vai bez tā:

     

7117

11

00

0

--aproču pogas un apkakles pogas

-

6

3

7117

19

   

--pārējie:

     

7117

19

10

0

---ar stikla elementiem

-

6

3

       

---bez stikla elementiem:

     

7117

19

91

0

----ar elektrolītisko zelta, sudraba vai platīna pārklājumu

-

6

3

7117

19

99

0

----pārējie

-

6

3

7117

90

00

0

-pārējie

-

6

3

7118

     

Monētas:

     

7118

10

   

-monētas (izņemot zelta monētas), kam nav oficiālā kursa:

     

7118

10

10

0

--no sudraba

g

6

3

7118

10

90

0

--pārējās

-

6

3

7118

90

00

0

-pārējās

g

6

3