70. G R U P A

STIKLS UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietvertas:

a) preces, kas minētas 3207. preču pozīcijā (piemēram, stikla emaljas un glazūras, stikla vates sārņi, pārējais stikls pulvera, granulu vai pārslu veidā);

b) izstrādājumi, kas minēti 71. grupā (piemēram, mākslīgie juvelierizstrādājumi );

c) optisko šķiedru kabeļi, kas minēti 8544. preču pozīcijā, elektroizolatori (8546. preču pozīcija) vai izolācijas materiālu armatūra (8547. preču pozīcija);

d) optiskā šķiedra, optiski apstrādāti optiskie elementi, šļirces zemādas injekcijām, mākslīgās acis, termometri, barometri, hidrometri un pārējie izstrādājumi, kas minēti 90. grupā;

e) lampas vai apgaismes ierīču fitingi, iluminētas zīmes un rādītāji un analoģiski izstrādājumi ar pastāvīgu gaismas avotu vai to daļas, kas minēti 9405. preču pozīcijā;

f) rotaļlietas, spēles, sporta inventārs, eglīšu rotājumi un pārējās preces, kas minētas 95. grupā (izņemot nemehanizētas stikla acis lellēm vai citiem izstrādājumiem, kas minēti 95. grupā);

g) pogas, termosi, aromātiskie vai līdzīgi pulverizatori un pārējie 96. grupas izstrādājumi.

2. 7003., 7004. un 7005. preču pozīcijā:

a) stikls nav uzskatāms par apstrādātu, lai kādam procesam tas būtu pakļauts līdz apdedzināšanai;

b) stikla apgriešana pēc formas nemaina stikla lokšņu klasifikāciju;

c) jēdzienā "absorbējošs, atstarojošs vai neatstarojošs slānis" ir ietverts mikroskopiski plāns metāla vai ķīmiska savienojuma (piemēram, metāla oksīdu) pārklājums, kas absorbē, piemēram, infrasarkanos starus vai paaugstina stikla atstarošanas spēju, saglabājot noteiktu tā caurspīdīguma pakāpi, vai kas neļauj gaismai atstaroties uz stikla virsmas.

3. Izstrādājumi, kas ietverami 7006. preču pozīcijā, ir klasificējami šajā preču pozīcijā neatkarīgi no tā, vai tiem ir vai nav gatava izstrādājuma raksturs.

4. 7019. preču pozīcijā jēdzienā "stikla vate" ir ietverta:

a) minerālvate, kuras masas sastāvā ir ne mazāk kā 60% silīcija dioksīda (SiO2);

b) minerālvate, kuras masas sastāvā silīcija dioksīda ir mazāk nekā 60%, sārmu oksīda (K20 vai Na2O) - vairāk nekā 5% vai bora oksīda (B2O3) - vairāk nekā 2%.

Citi minerālās vates veidi ietverti 6806. preču pozīcijā.

5. Šajā nomenklatūrā jēdzienā "stikls" ietverts kausētais kvarcs un kausētā kramzeme (SiO2).

Piezīme par subpozīcijām:

7013 21., 7013 31. un 7013 91. subpozīcijā ar terminu "svina kristāls" jāsaprot tikai stikls, kura masas sastāvā ir ne mazāk kā 24% svina monooksīda (PbO).

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

 

7001

00

   

Stikla lauskas un pārējās paliekas un stikla lauskas; stikls blokos:

     

7001

00

10

0

-stikla lauskas un pārējās paliekas, ieskaitot sīkas stikla lauskas

-

20

15

-stikls blokos:

7001

00

91

0

--optiskais stikls

-

20

15

7001

00

99

0

--pārējie

-

20

15

 

7002

     

Stikls lodīšu formā (izņemot mikrosfēru, kas minēta 7018. preču pozīcijā), nūjiņu vai caurulīšu formā, neapstrādāts:

7002

10

00

0

-lodītes

-

1

0

7002

20

-nūjiņas:

7002

20

10

0

--no optiskā stikla

-

20

15

7002

20

90

0

--pārējās

-

20

15

-caurulītes:

 

7002

31

00

0

--no kausēta kvarca vai pārējās kausētas kramzemes (silīcija dioksīda)

-

1

0

 

7002

32

00

0

--no pārējā stikla, kura lineārās izplešanās koeficients nepārsniedz 0,000005 grādus pēc Kelvina, temperatūras intervālā no 0 grādiem līdz 300 grādiem pēc C

-

1

0

7002

39

00

0

--pārējie

-

1

0

 

7003

     

Lietais un velmētais stikls, loksnēs vai profilēts, ar absorbējoša, atstarojoša vai neatstarojoša slāņa uzklājumu vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu:

-nestiegrotas loksnes:

 

7003

12

   

--krāsotas (tonētas), matētas, atlaidinātas vai ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni:

7003

12

10

0

---no optiskā stikla

m2

20

15

---pārējās:

7003

12

91

0

----ar neatstarojošu slāni

m2

20

15

7003

12

99

0

----pārējās

m2

20

15

7003

19

--pārējās:

7003

19

10

0

---no optiskā stikla

m2

20

15

7003

19

90

0

---pārējās

m2

20

15

7003

20

00

0

-stiegrotas loksnes

m2

20

15

7003

30

00

0

-profili

-

20

15

 

7004

     

Stieptais vai pūstais stikls, loksnēs ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu:

 

7004

20

   

-vienmērīgi krāsots (tonēts), matēts stikls, atlaidināts vai ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni:

7004

20

10

0

--optiskais stikls

m2

20

15

--pārējais:

7004

20

91

0

---ar neatstarojošu slāni

m2

20

15

7004

20

99

0

---pārējais

m2

20

15

7004

90

-pārējais stikls:

7004

90

10

0

--optiskais stikls

m2

20

15

7004

90

70

0

--siltumnīcu lokšņu stikls

m2

20

15

--pārējais, ar biezumu:

7004

90

92

0

---ne vairāk kā 2,5 mm

m2

6

3

7004

90

98

0

---vairāk nekā 2,5 mm

m2

6

3

 

7005

     

Termiski pulēts stikls un stikls ar slīpētu vai pulētu virsmu, loksnēs, ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu:

 

7005

10

   

-nestiegrots stikls ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni:

 

7005

10

05

0

--ar neatstarojošu slāni

m2

20

15

--pārējais, ar biezumu:

7005

10

25

0

---ne vairāk kā 3,5 mm

m2

20

15

7005

10

30

0

---vairāk nekā 3,5 mm, bet ne vairāk kā 4,5 mm

m2

20

15

7005

10

80

0

---vairāk nekā 4,5 mm

m2

20

15

-pārējais nestiegrotais stikls:

7005

21

--krāsots (tonēts), matēts, atlaidināts vai vienkārši pulēts:

7005

21

25

0

---ar biezumu ne vairāk kā 3,5 mm

m2

1

0

7005

21

30

0

---ar biezumu vairāk nekā 3,5 mm, bet ne vairāk kā 4,5 mm

m2

1

0

7005

21

80

0

---ar biezumu vairāk nekā 4,5 mm

m2

1

0

7005

29

--pārējais:

7005

29

25

0

---ar biezumu ne vairāk kā 3,5 mm

m2

20

10

7005

29

35

0

---ar biezumu vairāk nekā 3,5 mm, bet ne vairāk kā 4,5 mm

m2

20

10

7005

29

80

0

---ar biezumu vairāk nekā 4,5 mm

m2

20

10

7005

30

00

0

-stiegrots stikls

m2

20

15

 

7006

00

   

Stikls, kas minēts 7003., 7004. vai 7005. preču pozīcijā, izliekts, slīpēts, gravēts, urbts, emaljēts vai citā veidā apstrādāts, bez rāmja un citu materiālu apdares:

7006

00

10

0

-optiskais stikls

-

20

15

7006

00

90

0

-pārējais

-

1

0

 

7007

     

Neplīstošs stikls, ieskaitot rūdīto vai daudzkārtaino stiklu:

     

-rūdītais stikls:

 

7007

11

   

--tādā lielumā un formātā, kas ļauj to izmantot transportlīdzekļiem, lidmašīnām, kosmosa kuģiem un kuģiem:

 

7007

11

10

0

---tādā lielumā un formātā, kas ļauj to izmantot transportlīdzekļiem

-

20

10

7007

11

90

0

---pārējais

-

20

10

7007

19

--pārējais:

7007

19

10

0

---emaljēts

m2

20

15

 

7007

19

20

0

---matēts, atlaidināts, vienmērīgi krāsots (tonēts) vai ar absorbējošu vai atstarojošu slāni

m2

20

15

7007

19

80

0

---pārējais

m2

20

15

-daudzkārtainais neplīstošais stikls:

 

7007

21

   

--tādā lielumā un formātā, kas ļauj to izmantot transportlīdzekļiem, lidmašīnām, kosmosa kuģiem un kuģiem:

7007

21

10

0

---priekšējais stikls, neierāmēts, izmantošanai civilajā aviācijā

-

20

15

---pārējais:

 

7007

21

91

0

----tādā lielumā un formātā, kas ļauj to izmantot transportlīdzekļiem

-

1

0

7007

21

99

0

----pārējais

-

20

15

7007

29

00

0

--pārējais

m2

20

15

7008

00

Daudzkārtaini stikla izolatori:

 

7008

00

20

0

-no vienmērīgi krāsotas (tonētas) stikla masas, matētas, atlaidinātas, ar absorbējošu vai atstarojošu slāni

m2

1

0

-pārējie:

 

7008

00

81

0

--kas sastāv no diviem stikla paneļiem, kuru malas visapkārt cieši hermetizētas un atdalītas ar gaisa, pārējo gāzu vai vakuuma slāni

m2

1

0

7008

00

89

0

--pārējie

m2

1

0

 

7009

     

Stikla spoguļi, rāmjos un bez rāmjiem, ieskaitot atpakaļskata spoguli:

   

7009

10

00

0

-transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļi

gab.

1

0,5

-pārējie:

7009

91

00

0

--bez rāmjiem

-

20

15

7009

92

00

0

--rāmjos

-

20

15

 

7010

     

Baloni, pudeles, pudelītes, flakoni, krūzes, podi, ampulas un pārējās stikla tilpnes preču glabāšanai, transportēšanai vai iesaiņošanai, burkas konservēšanai; aizbāžņi, vāciņi un pārējie līdzīgi stikla izstrādājumi:

7010

10

00

0

-ampulas

gab.

20

15

7010

20

00

0

-aizbāžņi, vāciņi un pārējie līdzīgi stikla izstrādājumi

-

20

15

-pārējie, ar tilpumu:

7010

91

--vairāk nekā 1 l:

7010

91

10

0

---burkas konservēšanai (sterilizācijas burkas)

gab.

20

10

---pārējie:

----dzērieniem un pārtikas produktiem:

-----pudeles:

7010

91

21

0

------no bezkrāsaina stikla

gab.

20

10

7010

91

29

0

------no krāsaina stikla

gab.

1

0

7010

91

60

0

-----pārējie

gab.

1

0

7010

91

90

0

----pārējai produkcijai

gab.

20

10

7010

92

--vairāk nekā 0,33 l, bet ne vairāk kā 1 l:

7010

92

10

0

---burkas konservēšanai (sterilizācijas burkas)

gab.

20

10

---pārējie:

----dzērieniem un pārtikas produktiem:

-----pudeles:

7010

92

21

0

------no bezkrāsaina stikla

gab.

20

10

7010

92

29

0

------no krāsaina stikla

gab.

1

0

7010

92

60

0

-----pārējie

gab.

1

0

7010

92

90

0

----pārējai produkcijai

gab.

20

10

7010

93

--vairāk nekā 0,15 l, bet ne vairāk kā 0,33 l:

7010

93

10

0

---burkas konservēšanai (sterilizācijas burkas)

gab.

20

10

---pārējie:

----dzērieniem un pārtikas produktiem:

-----pudeles:

7010

93

21

0

------no bezkrāsaina stikla

gab.

1

0

7010

93

29

0

------no krāsaina stikla

gab.

1

0

-----pārējie, ar tilpumu:

7010

93

61

0

------0,25 l vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,33 l

gab.

1

0

7010

93

69

0

------vairāk nekā 0,15 l, bet mazāk kā 0,25 l

gab.

1

0

7010

93

70

0

----farmācijas produkcijai

gab.

1

0

7010

93

90

0

----pārējai produkcijai

gab.

20

10

7010

94

--ne vairāk kā 0,15 l:

7010

94

10

0

---burkas konservēšanai (sterilizācijas burkas)

gab.

20

10

---pārējie:

----dzērieniem un pārtikas produktiem:

7010

94

20

0

-----pudeles

gab.

1

0

7010

94

60

0

-----pārējie

gab.

1

0

----farmācijas produkcijai, ar tilpumu:

7010

94

71

0

-----vairāk nekā 0,055 l, bet ne vairāk kā 0,15 l

gab.

1

0

7010

94

79

0

-----ne vairāk kā 0,055 l

gab.

1

0

7010

94

90

----pārējai produkcijai, ar tilpumu:

7010

94

90

1

-----vairāk nekā 0,055 l, bet ne vairāk kā 0,15 l

gab.

0

0

-----ne vairāk kā 0,055 l:

7010

94

90

3

------no bezkrāsaina stikla

gab.

1

0

7010

94

90

4

------no krāsaina stikla

gab.

0

0

 

7011

     

Vaļējas stikla kolbas (tai skaitā lodveida un cauruļveida) un stikla detaļas, bez piederumiem, paredzētas elektriskajām spuldzēm, katodstaru lampām un līdzīgiem izstrādājumiem:

7011

10

00

0

-elektriskajai apgaismošanai

-

1

0

7011

20

00

0

-katodstaru lampām

-

20

15

7011

90

00

0

-pārējās

-

20

15

7012

00

Stikla kolbas termosiem un pārējiem vakuumtraukiem:

7012

00

10

0

-neapstrādātas

-

20

15

7012

00

90

0

-apstrādātas

-

20

15

 

7013

     

Stikla galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam un līdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus, kas minēti 7010. vai 7018. preču pozīcijā):

7013

10

00

0

-no stikla keramikas

gab.

20

15

         

-trauki dzeršanai (izņemot stikla keramikas izstrādājumus):

   

7013

21

--no kristāla:

---roksalikumā:

7013

21

11

0

----griezti vai citādi dekorēti

gab.

20

15

7013

21

19

0

----pārējie

gab.

20

15

---mehāniskā salikumā:

7013

21

91

0

----griezti vai citādi dekorēti

gab.

20

15

7013

21

99

0

----pārējie

gab.

20

15

7013

29

--pārējie:

7013

29

10

0

---no atlaidināta stikla

gab.

20

15

---pārējie:

----roksalikumā:

7013

29

51

0

-----griezti vai citādi dekorēti

gab.

20

15

7013

29

59

0

-----pārējie

gab.

20

15

----mehāniskā salikumā:

7013

29

91

0

-----griezti vai citādi dekorēti

gab.

20

15

7013

29

99

0

-----pārējie

gab.

20

15

         

-galda servēšanas piederumi (izņemot traukus dzeršanai) vai virtuves piederumi (izņemot izstrādājumus no stikla keramikas):

7013

31

--no kristāla:

7013

31

10

0

---roksalikumā

gab.

20

15

7013

31

90

0

---mehāniskā salikumā

gab.

20

15

 

7013

32

00

0

--no stikla, kura lineārās izplešanās koeficients nepārsniedz 0,000005 grādus pēc Kelvina, temperatūras intervālā no 0 grādiem līdz 300 grādiem pēc C

gab.

20

15

7013

39

--pārējie:

7013

39

10

0

---no atlaidināta stikla

gab.

20

15

---pārējie:

7013

39

91

0

----roksalikumā

gab.

20

15

7013

39

99

0

----mehāniskā salikumā

gab.

20

15

-pārējie izstrādājumi:

7013

91

--no kristāla:

7013

91

10

0

---roksalikumā

gab.

20

15

7013

91

90

0

---mehāniskā salikumā

gab.

20

15

7013

99

00

0

--pārējie

gab.

20

15

 

7014

00

00

0

Stikla izstrādājumi signalizācijai un optikas elementi (izņemot 7015. preču pozīcijā minētos), kas nav pakļauti optiskajai apstrādei

-

1

0

 

7015

     

Pulksteņu stikli un līdzīgi stikli, redzi koriģējoši un nekoriģējoši briļļu stikli, izliekti, ieliekti, dobi, optiski neapstrādāti, dobas stikla sfēras un to segmenti minēto stiklu izgatavošanai:

7015

10

00

0

-redzi koriģējoši briļļu stikli

-

20

15

7015

90

00

0

-pārējie

-

20

15

 

7016

     

Bloki bruģēšanai, plātnes, ķieģeļi, plāksnītes un līdzīgi izstrādājumi no presēta vai lieta stikla, stiegroti vai nestiegroti, izmantojami būvniecībā; stikla klucīši un pārējie nelieli stikla izstrādājumi mozaīkas un līdzīgiem dekoratīviem darbiem uz

         

pamata vai bez tā; vitrāžu stikli un līdzīgi stikli; daudzšūnains stikls un putustikls blokos, plāksnēs utt.:

 

7016

10

00

0

-stikla klucīši un pārējie stikla izstrādājumi mozaīkas un līdzīgiem dekoratīviem darbiem uz pamata vai bez tā

-

1

0

7016

90

-pārējie:

7016

90

10

0

--vitrāžu stikli un līdzīgi stikli

m2

1

0

7016

90

30

0

--daudzšūnains stikls un putustikls

-

1

0

7016

90

90

0

--pārējie

-

1

0

 

7017

     

Stikla trauki laboratorijai, higiēniskie un farmaceitiskie, graduēti vai negraduēti, kalibrēti vai nekalibrēti:

7017

10

00

0

-no kausēta kvarca vai pārējās kausētas kramzemes

-

20

15

ex

7017

10

00

0

-Kvarca reaktoru caurules un turētāji, kas konstruēti ievietošanai difūzijas un oksidācijas krāsnīs pusvadītāju materiālu ražošanā

-

 

0

 

7017

20

00

0

-no pārējā stikla, kura lineārās izplešanās koeficients nepārsniedz 0,000005 grādus pēc Kelvina, temperatūras intervālā no 0 grādiem līdz 300 grādiem pēc C

-

20

15

7017

90

00

0

-pārējie

-

20

15

 

7018

     

Stikla krelles, mākslīgās pērles, mākslīgie dārgakmeņi un pusdārgakmeņi un līdzīga stikla produkcija un izstrādājumi, izņemot mākslīgos juvelierizstrādājumus, stikla acis (izņemot acu protēzes); statuetes un pārējie dekoratīvi stikla izstrādājumi, kas

         

apstrādāti ar lodlampu (izņemot mākslīgos juvelierizstrādājumus; stikla mikrosfēras ar diametru ne vairāk kā 1 mm):

 

7018

10

   

-stikla krelles, mākslīgās pērles, mākslīgie dārgakmeņi un pusdārgakmeņi un līdzīgi stikla izstrādājumi:

--stikla krelles:

7018

10

11

0

---grieztas un mehāniski pulētas

-

20

15

7018

10

19

0

---pārējās

-

20

15

7018

10

30

0

--mākslīgās pērles

-

20

15

--mākslīgie dārgakmeņi un pusdārgakmeņi:

7018

10

51

0

---griezti un mehāniski pulēti

-

20

15

7018

10

59

0

---pārējie

-

20

15

7018

10

90

0

--pārējie

-

20

15

7018

20

00

0

-stikla mikrosfēras ar diametru ne vairāk kā 1 mm

-

20

15

7018

90

-pārējie:

7018

90

10

0

--stikla acis, stikla galantērijas priekšmeti

-

20

15

7018

90

90

0

--pārējie

-

20

15

 

7019

     

Stikla šķiedra (ieskaitot stikla vati) un tās izstrādājumi (piemēram, dzija, stikla audums):

-lentes, priekšdzija, dzija un kapāti diegi:

7019

11

00

0

--kapāti diegi, ar garumu ne vairāk kā 50 mm

-

0

0

7019

12

00

0

--priekšdzija

-

1

0

7019

19

--pārējie:

7019

19

10

0

---no diegiem

-

1

0

7019

19

90

0

---no štāpeļšķiedras

-

1

0

         

-smalkie audumi (plīvuri), tīkli, mašas, matrači, kartons un līdzīgi neaustie materiāli:

7019

31

00

0

--mašas

-

1

0

7019

32

00

0

--smalkie audumi (plīvuri)

-

1

0

7019

39

00

0

--pārējie

-

1

0

7019

40

00

0

-audumi no dzijas

-

1

0

-pārējie audumi:

7019

51

00

0

--ar platumu ne vairāk kā 30 cm

-

1

0

 

7019

52

00

0

--ar platumu vairāk nekā 30 cm, vienkārši austi, ar svaru mazāk par 250 g/m2, ar šķiedru, kas mērīta vienai dzijai, ne vairāk kā 136 teksi

-

1

0

7019

59

00

0

--pārējie

-

1

0

7019

90

-pārējie:

7019

90

10

0

--no tekstilšķiedras, blokos vai nesafasēti

-

1

0

7019

90

30

0

--starplikas un tinumi cauruļu izolācijai

-

1

0

--pārējie:

7019

90

91

0

---no tekstilauduma

-

1

0

7019

90

99

0

---pārējie

-

0

0

7020

00

Pārējie stikla izstrādājumi:

 

7020

00

05

0

-kvarca reaktoru caurules un turētāji, kas konstruēti ievietošanai difūzijas un oksidācijas krāsnīs pusvadītāju materiālu ražošanā

-

1

0

-pārējie:

7020

00

10

0

--no kausēta kvarca vai pārējās kausētas kramzemes

-

1

0

 

7020

00

30

0

--no pārējā stikla, kura lineārās izplešanās koeficients nepārsniedz 0,000005 grādus pēc Kelvina, temperatūras intervālā no 0 grādiem līdz 300 grādiem pēc C

-

1

0

7020

00

80

0

--pārējie

-

1

0