XIII N O D A Ļ A

AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA, AZBESTA, VIZLAS UN LĪDZĪGU MATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMI;KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI; STIKLS UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI

68. G R U P A

AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA, AZBESTA, VIZLAS UN LĪDZĪGU MATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietvertas:

a) preces, kas minētas 25.grupā;

b) apklāts, impregnēts vai pārklāts papīrs, kas minēts 4810. vai 4811. preču pozīcijā (piemēram, papīrs, kas pārklāts ar vizlas pulveri vai grafītu, bituminēts vai asfaltēts papīrs);

c) apklāts, impregnēts vai pārklāts tekstilaudums, kas minēts 56. vai 59. grupā (piemēram, ar vizlas pulveri klāts audums, bituminēts vai asfaltēts audums);

d) izstrādājumi, kas minēti 71. grupā;

e) instrumenti vai to daļas, kas minēti 82. grupā;

f) litogrāfijas akmeņi, kas minēti 8442. preču pozīcijā;

g) elektroizolatori (8546. preču pozīcija) vai izolācijas materiālu armatūra, kas minēta 8547. preču pozīcijā;

h) zobārstniecības urbji (9018. preču pozīcija);

ij) izstrādājumi, kas minēti 91. grupā (piemēram, pulksteņi un pulksteņu korpusi);

k) izstrādājumi, kas minēti 94. grupā (piemēram, mēbeles, lampas un apgaismes ierīces, saliekamās būvkonstrukcijas);

l) izstrādājumi, kas minēti 95. grupā (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta inventārs);

m) izstrādājumi, kas minēti 9602. preču pozīcijā, ja tie izgatavoti no materiāliem, kas specificēti 96. grupas 2. "b" piezīmē, vai izstrādājumi, kas minēti 9606. preču pozīcijā (piemēram, pogas), 9609. preču pozīcijā (piemēram, zīmuļu grifeles) vai 9610. preču pozīcijā (piemēram,šīfera tāfeles);

n) izstrādājumi, kas minēti 97. grupā (piemēram, mākslas darbi).

2. 6802. preču pozīcijā jēdziens "apstrādāts akmens pieminekļiem vai būvniecībai" attiecas ne tikai uz dažāda veida akmeņiem 2515. vai 2516. preču pozīcijā, bet arī uz visiem pārējiem dabiskā akmens veidiem (piemēram, kvarcītu, kramu, dolomītu un steatītu), kas apstrādāti līdzīgā veidā; tomēr tas neattiecas uz slānekli.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

6801

00

00

0

Bruģakmeņi, apmales akmeņi un plātnes no dabiskā akmens (izņemot slānekli)

-

20

15

6802

     

Apstrādāts akmens (izņemot slānekli) pieminekļiem un būvniecībai un tā izstrādājumi, izņemot preces, kas minētas 6801. preču pozīcijā; mozaīkas klucīši un līdzīgi izstrādājumi no dabiskā akmens (ieskaitot slānekli), uz pamata vai bez pamata; dabiskā akmens (ieskaitot slānekļa) granulas, drupatas un pulveris, mākslīgi krāsoti:

6802

10

00

0

-plāksnītes, klucīši un līdzīgi izstrādājumi, tai skaitā arī citas formas, kvadrāta vai taisnstūra, kuru lielākā virsma var būt iekļauta kvadrātā ar malu, kas mazāka par 7 cm; mākslīgi krāsotas granulas, drupatas un pulveris

-

20

15

       

-pārējie tēstie vai zāģētie pieminekļu vai būvniecības akmeņi un to izstrādājumi ar plakanu vai līdzenu virsmu:

6802

21

00

0

--marmors, travertīns un alabastrs

-

20

15

6802

22

00

0

--pārējie kaļķakmeņi

-

20

15

6802

23

00

0

--granīts

-

20

15

6802

29

00

0

--pārējie akmeņi

-

20

15

       

-pārējie:

     

6802

91

   

--marmors, travertīns un alabastrs:

     

6802

91

10

0

---alabastrs, pulēts, dekorēts vai citādi apstrādāts, izņemot griezto

-

20

15

6802

91

90

0

---pārējie

-

20

15

6802

92

   

--pārējie kaļķakmeņi:

     

6802

92

10

0

---pulēti, dekorēti vai citādi apstrādāti, izņemot grieztos

-

20

15

6802

92

90

0

---pārējie

-

20

15

6802

93

   

--granīts:

     

6802

93

10

0

---pulēts, dekorēts vai citādi apstrādāts, izņemot griezto, ar neto svaru 10 kg vai vairāk

-

20

15

6802

93

90

0

---pārējie

-

20

15

6802

99

   

--pārējie akmeņi:

     

6802

99

10

0

---pulēti, dekorēti vai citādi apstrādāti, izņemot grieztos, ar neto svaru 10 kg vai vairāk

-

20

15

6802

99

90

0

---pārējie

-

20

15

6803

00

   

Apstrādāts dabiskais slāneklis un dabiskā vai aglomerētā slānekļa izstrādājumi:

 

6803

00

10

0

-jumta un sienu slāneklis

-

20

15

6803

00

90

0

-pārējie

-

20

15

6804

     

Dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un līdzīgi izstrādājumi, bezietvara, paredzēti slīpēšanai, asināšanai, pulēšanai, pielāgošanai vai griešanai, akmeņi asināšanai vai pulēšanai ar roku, to daļas no dabiskā akmens, aglomerētiem, dabiskiem vai mākslīgiem abrazīviem vai no keramikas, komplektā ar detaļām no pārējiem materiāliem vai bez šīm detaļām:

6804

10

00

0

-dzirnakmeņi un galodas slīpēšanai, asināšanai un drupināšanai

-

20

15

       

-pārējie dzirnakmeņi, galodas, slīpripas un līdzīgi izstrādājumi:

   

6804

21

00

0

--no sintētiskiem aglomerētiem un dabiskiem dimantiem

-

6

3

6804

22

   

--no pārējiem aglomerētiem abrazīviem vai no keramikas:

     
       

---no mākslīgiem abrazīviem ar saistvielu:

     
       

----no sintētiskiem vai mākslīgiem sveķiem:

     

6804

22

12

0

-----nestiegroti

-

20

15

6804

22

18

0

-----stiegroti

-

0

0

6804

22

30

0

----no keramikas vai silikātu materiāliem

-

0

0

6804

22

50

0

----no pārējiem materiāliem

-

0

0

6804

22

90

0

---pārējie

-

20

15

6804

23

00

0

--no dabiskā akmens

-

20

15

6804

30

00

0

-akmeņi asināšanai un pulēšanai ar roku

-

20

15

6805

     

Dabisks vai mākslīgs abrazīvs pulveris vai graudi uz auduma, papīra, kartona vai cita pamata, kas sagriezts vai sašūts, vai apstrādāts citā veidā, lai iegūtu noteiktu formu, vai neapstrādāts:

6805

10

00

0

-tikai uz austa tekstilauduma pamata

-

6

3

6805

20

00

0

-tikai uz papīra vai kartona pamata

-

6

3

6805

30

   

-uz pārējo materiālu pamata:

     

6805

30

10

0

--uz austa tekstilauduma pamata kopā ar papīru vai kartonu

-

20

15

6805

30

20

0

--uz vulkanizētas šķiedras pamata

-

20

15

6805

30

80

0

--pārējie

-

0

0

6806

     

Sārņu vate, minerālvate un līdzīgas minerālvates; uzpūsts vermikulīts, uzpūsti māli, putoti izdedži un līdzīgi uzpūsti minerālprodukti; maisījumi un izstrādājumi no siltumizolējoša, skaņu izolējoša vai skaņu absorbējoša minerālmateriāla, izņemot izstrādājumus, kas minēti 6811. vai 6812. preču pozīcijā vai 69. grupā:

6806

10

00

0

-sārņu vate, minerālvate vai līdzīgas minerālvates (ieskaitot savstarpēji sajauktas vai nesajauktas), blokos, loksnēs vai ruļļos

-

20

15

6806

20

   

-uzpūsts vermikulīts, uzpūsti māli, putoti izdedži un pārējie uzpūstie minerālmateriāli (ieskaitot savstarpēji sajauktos vai nesajauktos):

6806

20

10

0

--uzpūsti māli

-

20

15

6806

20

90

0

--pārējie

-

6

3

6806

90

00

0

-pārējie

-

20

15

6807

     

Asfalta vai līdzīga materiāla izstrādājumi (piemēram, no naftas bituma vai akmeņogļu piķa):

6807

10

   

-ruļļos:

     

6807

10

10

0

--jumta klāšanas un sienu apdares izstrādājumi

m2

20

15

6807

10

90

0

--pārējie

-

20

15

6807

90

00

0

-pārējie

-

20

15

6808

00

00

0

Paneļi, plātnes, plātnītes, bloki un līdzīgi izstrādājumi no augu šķiedrām, salmiem vai ēveļskaidām, šķeldas, drumslām, zāģu skaidām vai pārējiem koksnes atkritumiem, kas aglomerēti ar cementu, ģipsi vai pārējām minerālsaistvielām

-

20

15

6809

     

Izstrādājumi no ģipša vai no maisījumiem uz ģipša pamata:

     
       

-paneļi, plāksnes, plāksnītes, flīzes un līdzīgi izstrādājumi, neornamentēti:

 

6809

11

00

0

--pārklāti vai pastiprināti tikai ar papīru vai kartonu

m2

20

15

6809

19

00

0

--pārējie

m2

20

15

6809

90

00

0

-pārējie izstrādājumi

-

20

15

6810

     

Cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi, nestiegroti vai stiegroti:

 

-kārniņi, plāksnes, plātnes, ķieģeļi un līdzīgi izstrādājumi:

6810

11

   

--būvbloki un ķieģeļi:

     

6810

11

10

0

---no vieglbetona (kura pamatā ir sasmalcināts pumeks, granulēti izdedži u.c.)

-

20

15

6810

11

90

0

---pārējie

-

20

15

6810

19

   

--pārējie:

     

6810

19

10

0

---kārniņi

-

20

15

       

---plāksnes, tai skaitā trotuāra, pārējās:

     

6810

19

31

0

----no betona

m2

20

15

6810

19

39

0

----pārējās

m2

20

15

6810

19

90

0

---pārējie

-

20

15

       

-pārējie izstrādājumi:

     

6810

91

   

--saliekamie celtniecības bloki celtniecībai vai civilajai celtniecībai:

   

6810

91

10

0

---grīdas bloki

-

20

15

6810

91

90

0

---pārējie

-

20

15

6810

99

00

0

--pārējie

-

20

15

6811

     

Izstrādājumi no azbestcementa, no cementa ar celulozes šķiedrām vai līdzīgiem materiāliem:

6811

10

00

0

-rievotas loksnes

-

20

15

6811

20

   

-pārējās loksnes, plātnes, kārniņi un līdzīgi izstrādājumi:

     

6811

20

11

0

--loksnes sienu un jumtu apdarei, ne lielākas par 40x60 cm

m2

20

15

6811

20

80

0

--pārējie

-

20

15

6811

30

00

0

-caurules, caurulītes un to piederumi

-

20

15

6811

90

00

0

-pārējie izstrādājumi

-

6

3

6812

     

Apstrādāta azbesta šķiedra; maisījumi uz azbesta vai azbesta un magnija karbonāta pamata; izstrādājumi no šiem maisījumiem vai azbesta (piemēram, diegi, audumi, apģērbi, galvassegas, apavi, starplikas), stiegroti vai nestiegroti,

izņemot tos, kas minēti 6811. vai 6813. preču pozīcijā:

6812

10

00

0

-apstrādāta azbesta šķiedra, maisījumi uz azbesta vai azbesta un magnija karbonāta pamata

-

6

3

6812

20

00

0

-dzija un diegi

-

6

3

6812

30

00

0

-auklas un virves, pītas un nepītas

-

0

0

6812

40

00

0

-audumu un adījumu izstrādājumi

-

6

3

6812

50

00

0

-apģērbi, apģērbu piederumi, apavi un galvassegas

-

6

3

6812

60

00

0

-papīrs, kartons un filcs

-

0

0

6812

70

00

0

-presēta azbesta šķiedra, loksnēs vai ruļļos

-

6

3

6812

90

   

-pārējie:

     

6812

90

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

6

3

6812

90

90

0

--pārējie

-

6

3

6813

     

Frikcijas materiāli vai izstrādājumi no tiem (piemēram, loksnes, ruļļi, lentes, segmenti, diski, ripas, blīves), nesamontēti, izlietojami bremzēm, sakabināšanai vai līdzīgām ierīcēm, uz azbesta, pārējo minerālvielu vai celulozes pamata

kopā ar tekstila vai pārējiem materiāliem vai bez tiem:

6813

10

   

-bremžu uzlikas:

     

6813

10

10

0

--uz azbesta vai pārējo minerālvielu pamata, izmantošanai civilajā aviācijā

-

6

3

6813

10

90

0

--pārējie

-

6

3

6813

90

   

-pārējie:

     

6813

90

10

0

--uz azbesta vai pārējo minerālvielu pamata, izmantošanai civilajā aviācijā

-

6

3

6813

90

90

0

--pārējie

-

6

3

6814

     

Apstrādāta vizla un tās izstrādājumi, ieskaitot aglomerētu vai reģenerētu vizlu, uz papīra, kartona vai pārējo materiālu pamata vai bez tā:

6814

10

00

0

-plāksnes, loksnes un lentes no aglomerētas vai reģenerētas vizlas, uz pamata vai bez tā

-

0

0

6814

90

   

-pārējie:

     

6814

90

10

0

--vizlas loksnes vai drumslas

-

20

15

6814

90

90

0

--pārējie

-

0

0

6815

     

Akmens vai citu minerālvielu izstrādājumi (ieskaitot oglekļa materiālu šķiedras un izstrādājumus no tām un izstrādājumus no kūdras), kas citur nav minēti:

6815

10

   

-grafīta vai pārējo oglekļa materiālu izstrādājumi, kas nav izmantojami elektrotehnikā:

6815

10

10

0

--oglekļa materiālu šķiedras un izstrādājumi no tām

-

20

15

6815

10

90

0

--pārējie

-

20

15

6815

20

00

0

-kūdras izstrādājumi

-

20

15

       

-pārējie izstrādājumi:

     

6815

91

00

0

--kas satur magnezītu, dolomītu vai hromītu

-

20

15

6815

99

   

--pārējie:

     

6815

99

10

0

---no ķīmiski saistītiem ugunsizturīgiem materiāliem

-

20

15

6815

99

90

0

---pārējie

-

20

15