66. G R U P A

LIETUSSARGI, SAULESSARGI, SPIEĶI, SPIEĶI - SĒDEKĻI, PLETNES, PĀTAGAS UN TO DAĻAS

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) mērspieķi un analoģiski izstrādājumi (9017. preču pozīcija);

b) spieķi ar šaujamierīci, spieķi ar ieliekamu durkli, svina spieķi un analoģiski izstrādājumi (93. grupa);

c) preces, kas minētas 95. grupā (piemēram, rotaļlietussargi, rotaļsaulessargi).

2. 6603. preču pozīcijā nav ietvertas atsevišķas daļas, detaļas vai tekstilmateriāla aksesuāri, kā arī pārvalki, otiņas, siksnas, lietussargu futrāļi un citi līdzīgi jebkura materiāla priekšmeti. Šīs preces klasificētas atsevišķi pat tad, ja tās ir kopā ar izstrādājumiem, kuri ietverti 6601. vai 6602. preču pozīcijā, un paredzēti šīm precēm, bet nav veidoti kā to sastāvdaļa.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

6601

     

Lietussargi un saulessargi (ieskaitot lietussargus-spieķus, dārza saulessargus un līdzīgus izstrādājumus):

6601

10

00

0

-dārza saulessargi un līdzīgi izstrādājumi

gab.

6

3

       

-pārējie:

     

6601

91

00

0

--saliekamie

gab.

6

3

6601

99

   

--pārējie:

     
       

---ar tekstilmateriāla pārvalku:

     

6601

99

11

0

----no mākslīgām šķiedrām

gab.

6

3

6601

99

19

0

----no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

6

3

6601

99

90

0

---pārējie

gab.

6

3

6602

00

00

0

Spieķi, spieķi-sēdekļi; pātagas, pletnes un līdzīgi izstrādājumi

-

6

3

6603

     

Daļas, piederumi un apdares tiem izstrādājumiem, kuri minēti 6601. un 6602. preču pozīcijā:

6603

10

00

0

-rokturi un uzgaļi

-

6

3

6603

20

00

0

-lietussargu karkasi, ieskaitot karkasus, kas uzmontēti uz kātiem (stieņiem)

-

6

3

6603

90

00

0

-pārējie

-

6

3