5.GRUPA

CITUR NEMINĒTI DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) pārtikas produkti (dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi, veseli vai to gabali, un dzīvnieku asinis, šķidrā vai sausā veidā);

b) ādas (ieskaitot kažokādas), izņemot 0505. preču pozīcijā minētās, kā arī neapstrādātu ādu un ādu atgriezumi, kas minēti 0511. preču pozīcijā (41. vai 43. grupā);

c) dzīvnieku izcelsmes produkti tekstilrūpniecībai, izņemot zirgu sarus un to atlikumus (XI nodaļa);

d) gatavi mezgli vai kūlīši suku ražošanai (9603. preču pozīcija).

2. 0501. preču pozīcijā matus, sašķirotus pēc garuma (ja matu pamats vai beigas nav kaut kādā veidā saistīti kopā), neuzskata par apstrādātiem.

3. Visā nomenklatūrā ar terminu "ziloņkauls" jāsaprot ziloņu, valzirgu, narvaļu, mežakuiļu ilkņi, degunradžu ragi un visu dzīvnieku zobi.

4. Ar terminu "zirgu sari" jāsaprot zirgu vai liellopu krēpes vai astes.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

0501

00

00

0

Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti, attīrīti vai neattīrīti; cilvēku matu atlikumi

-

20

15

0502

Cūku, mežacūku vai kuiļu sari un apmatojums; āpšu spalvas un pārējās spalvas suku ražošanai; saru vai apmatojuma atlikumi:

0502

10

00

0

-cūku, mežacūku vai kuiļu sari un apmatojums un to atlikumi

-

20

15

0502

90

00

0

-pārējie

-

20

15

0503

00

00

0

Zirgu astri un to atlikumi, likti vai nelikti kārtās, ar vai bez atbalstošā materiāla

-

20

15

0504

00

00

0

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, atdzesētas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas zarnas, pūšļi un kuņģi, veseli vai to gabali

-

1

0

0505

Ādas un pārējās putnu daļas, ar spalvām vai dūnām; spalvas un to daļas (ar apgrieztām vai neapgrieztām malām) vai dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai; spalvu vai to daļu pulveris un atlikumi:

0505

10

-putnu spalvas, ko izmanto pildījumam; dūnas:

0505

10

10

0

--neapstrādātas

-

10

5

0505

10

90

0

--pārējās

-

10

5

0505

90

00

0

-pārējās

-

1

0,5

0506

Kauli vai ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti, pirmapstrādāti (bet neizgriezti pēc formas), apstrādāti ar skābi vai deželatinizēti; šo produktu milti un atlikumi:

0506

10

00

0

-ar skābi apstrādāts oseīns un kauli

-

20

15

0506

90

00

0

-pārējie

-

20

15

0507

Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un vaļu bārdas mati, ragi, briežu ragi, nagi un knābji, neapstrādāti vai pirmapstrādāti, bet neizgriezti; šo produktu pulveris un atkritumi:

0507

10

00

0

-ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atlikumi

-

20

15

0507

90

00

0

-pārējie

-

20

15

0508

00

00

0

Koraļļi un līdzīgi materiāli, neapstrādāti vai pirmapstrādāti bez citas apstrādes; molusku, vēžveidīgo vai adataino dzīvnieku čaulas un sēpijas skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai pirmsapstrādātas, bet neizgrieztas pēc formas, to milti un atlikumi

-

20

15

0509

00

Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi:

0509

00

10

0

-neapstrādāti

-

20

15

0509

00

90

0

-pārējie

-

20

15

0510

00

00

0

Ambra, bebru ģenitāliju sekrēts, civeta un muskuss; žults, tai skaitā kaltēta, dziedzeri un pārējās dzīvnieku izcelsmes vielas, kas izmantojamas farmaceitisko produktu ražošanai, svaigas, atdzesētas, saldētas vai iepriekš citādi sagatavotas

-

20

15

0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti; beigti dzīvnieki, kas minēti 01. vai 03. grupā, nelietojami uzturā:

0511

10

00

0

-buļļu sperma

-

20

10

-pārējie:

0511

91

--zivju vai vēžveidīgo, molusku vai pārējo ūdens bezmugurkaulnieku produkti; beigti dzīvnieki, kas minēti 03. grupā:

0511

91

10

0

---zivju atkritumi

-

1

0

0511

91

90

0

---pārējie

-

20

15

0511

99

--pārējie:

0511

99

10

0

---asinsvadi vai cīpslas; to atgriezumi un līdzīgi jēlādu vai epidermu atlikumi

-

20

10

0511

99

50

0

---liellopu embriji

-

20

10

0511

99

80

0

---pārējie

-

20

10