59. G R U P A

TEKSTILMATERIĀLI, PIESŪCINĀTI, SEGTI VAI LAMINĒTI;
RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM IZMANTOJAMIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Ja kontekstā nav īpašas piebildes, tad šajā grupā jēdziens "tekstilmateriāli" nozīmē tikai 50.- 55. grupā un 5803. un 5806. preču pozīcijā minētos audumus, pītas lentes un apdares materiālus gabalos (5808. preču pozīcija) un trikotāžas audumus (6002. preču pozīcija).

2. 5903. preču pozīcijā ietverti:

a) tekstilmateriāli, piesūcināti, segti vai laminēti ar plastmasu (blīvu vai porainu) jebkurās masas proporcijās, izņemot:

I) audumus, kuros piesūcinājums vai pārklājums nav redzams ar neapbruņotu aci (parasti 50. - 55., 58. vai 60. grupa). Turklāt nav jāņem vērā krāsas izmaiņas;

II) izstrādājumus, kurus ar rokām no 150 C līdz 300C temperatūrā nevar nesalaužot saliekt apkārt cilindram ar diametru 7 mm (parasti 39. grupa);

III) izstrādājumus, kuros tekstilmateriāls pilnīgi iestrādāts plastmasā vai pilnīgi pārklāts ar plastmasu no abām pusēm. Šāds pārklājums jāredz ar neapbruņotu aci; krāsas izmaiņas nav jāņem vērā (39. grupa);

IV) audumus, kas daļēji pārklāti ar plastmasu; audumi ar šādā veidā iegūtu zīmējumu (parasti 50. - 55., 58. vai 60. grupa);

V) porainas plastmasas plāksnes, loksnes vai lentes savienojumā ar audumu; turklāt audums lietots tikai stiegrošanai (39. grupa);

VI) tekstilizstrādājumus, kas minēti 5811. preču pozīcijā;

b) audumi, kas izgatavoti no dzijas, lentēm vai līdzīgiem materiāliem un piesūcināti vai pārklāti ar plastmasu vai plastmasas aizsargslāni, ietverami 5604. preču pozīcijā.

3. 5905. preču pozīcijā termins "tekstilmateriāla tapetes" nozīmē izstrādājumus ruļļos ar platumu ne mazāk kā 45 cm, kuri paredzēti sienu vai griestu apdarei un sastāv no tekstilmateriāla virsmas, kas iestiprināta karkasā vai apstrādāta no vienas puses (piesūcināta vai ar līmes slāni pielīmēšanai).

Šajā preču pozīcijā nav ietvertas tapetes ar plūksnojumu uz papīra (4814. preču pozīcija) vai auduma (5907. preču pozīcija) pamatnes.

4. 5906. preču pozīcijā jēdzienā "gumijoti tekstilmateriāli" ietverti:

a) piesūcināti, ar gumiju pārklāti vai dublēti audumi:

I) ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 1500 g/m2;

II) ar virsmas blīvumu vairāk nekā 1500 g/m2 un masā vairāk nekā 50% tekstilmateriāla;

b) audumi no dzijas, lentēm u.c., kas piesūcināti vai pārklāti ar gumiju vai gumijotu aizsargslāni (5604. preču pozīcija);

c) audumi no paralēliem tekstilpavedieniem, kas aglomerēti ar gumiju, neatkarīgi no 1 m2 masas.

Šajā preču pozīcijā nav ietvertas porainās gumijas plāksnes, loksnes vai lentes savienojumā ar audumu, kam nav tikai stiprinātājfunkcija (40. grupa), vai tekstilizstrādājumi, kas minēti 5811. preču pozīcijā.

5. 5907. preču pozīcijā nav ietverti:

a) audumi, kuros piesūcinājums vai pārklājums nav redzams ar neapbruņotu aci (parasti 50. - 55., 58. vai 60. grupa); krāsas izmaiņas nav jāņem vērā;

b) apzīmēti audumi (izņemot teātra dekorācijas, mākslas studiju darbus);

c) apsmidzināti plūksnoti audumi; audumi ar šādā veidā iegūtu zīmējumu; audumi ar plūksnojuma imitāciju tomēr tiek iekļauti šajā preču pozīcijā;

d) audumi, kas apstrādāti ar amilacetātu vai līdzīgu vielu;

e) koksne, kas pielīmēta tekstilkarkasa pamatnei (4408. preču pozīcija);

f) dabisks vai mākslīgs abrazīvs pulveris vai granulas uz tekstilkarkasa pamatnes (6805. preču pozīcija);

g) aglomerēta vai reģenerēta vizla uz tekstilkarkasa pamatnes (6814. preču pozīcija) vai

h) metāla folija uz auduma pamatnes (XV nodaļa).

6. 5910. preču pozīcijā nav ietvertas:

a) dzensiksnas vai transportiera lentes ar mazāk nekā 3 mm platumu;

b) dzensiksnas vai transportiera lentes, kas piesūcinātas vai pārklātas ar gumiju vai arī ir izstrādātas no gumijota korda vai tekstilpavedieniem (4010. preču pozīcija).

7. 5911. preču pozīcijā klasificējamas šādas preces, kas nav ietvertas nevienā XI nodaļas preču pozīcijā:

a) tekstilizstrādājumi gabalos, kas sagriezti līdz vajadzīgajam garumam (ieskaitot kvadrātus), izņemot 5908. - 5910. preču pozīcijā minētos izstrādājumus, proti:

I) ar gumiju, ādu vai citu materiālu, ko parasti lieto adatlentēm, pārklāti vai dublēti audumi, tūba, audumi ar tūbas padrēbi un līdzīgi audumi, ko lieto mašīnās un ierīcēs, ieskaitot šaurus samta audumus, kas piesūcināti ar gumiju un tiek lietoti aušanas veltņu pārklāšanai;

II) sietaudums;

III) filtraudums eļļas presēm vai līdzīgām ierīcēm no tekstilmateriāla vai cilvēku matiem;

IV) audumi ar daudzkāršiem šķēru un audu pavedieniem, savelti vai nesavelti, ar nobeiguma veltni vai bez tā, piesūcināti vai pārklāti, lietojami mašīnbūvē vai citiem tehniskiem mērķiem;

V) ar metālu stiegroti tekstilmateriāli tehniskām vajadzībām;

VI) apstrādātas vai neapstrādātas, ar metālu stiegrotas auklas, lentes utt., ko lieto rūpniecībā iesaiņošanai vai eļļošanai;

b) tekstilizstrādājumi (izņemot 5908. - 5910. preču pozīcijā minētos), ko lieto tehniskām vajadzībām (piemēram, tekstilmateriāli un tūba, arī ar savienotājelementiem, ko lieto celulozes un papīra rūpniecībā vai citās nozarēs kā starpliku, apšuvumam, pulēšanas disku un pārējo mašīnu detaļu izgatavošanai).

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

5901

     

Tekstilaudumi, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai līdzīgiem mērķiem; pausaudums; caurspīdīgie audumi zīmēšanai; gruntēts linaudekls gleznošanai, stīvdrēbe un līdzīgi audumi cepuru karkasiem:

5901

10

00

0

-tekstilaudumi, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vākiem vai līdzīgiem mērķiem

m2

6

3

5901

90

00

0

-pārējie

m2

6

3

5902

     

Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai pārējiem poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

5902

10

   

-no neilona vai pārējiem poliamīdu pavedieniem:

     

5902

10

10

0

--piesūcināti ar gumiju

m2

6

3

5902

10

90

0

--pārējie

m2

6

3

5902

20

   

-no poliesteru pavedieniem:

     

5902

20

10

0

--piesūcināti ar gumiju

m2

6

3

5902

20

90

0

--pārējie

m2

6

3

5902

90

   

-pārējie:

     

5902

90

10

0

--piesūcināti ar gumiju

m2

6

3

5902

90

90

0

--pārējie

m2

6

3

5903

     

Tekstilaudumi, izņemot 5902. preču pozīcijā minētos, piesūcināti, segti vai dublēti ar plastmasām:

5903

10

   

-ar polivinilhlorīdu:

     

5903

10

10

0

--piesūcināti

m2

1

0

5903

10

90

0

--segti vai dublēti

m2

1

0

5903

20

   

-ar poliuretānu:

     

5903

20

10

0

--piesūcināti

m2

1

0

5903

20

90

0

--segti vai dublēti

m2

1

0

5903

90

   

-pārējie:

     

5903

90

10

0

--piesūcināti

m2

1

0

       

--segti vai dublēti:

     

5903

90

91

0

---ar celulozes atvasinājumiem vai pārējām plastikām, turklāt audums veido labējo pusi

m2

1

0

5903

90

99

0

---pārējie

m2

1

0

5904

     

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas seguma materiāli uz tekstilpamatnes, pēc formas piegrieztie vai nepiegrieztie:

5904

10

00

0

-linolejs

m2

6

3

       

-pārējie:

     

5904

91

   

--uz adatotās vai neausto materiālu tūbas pamatnes:

     

5904

91

10

0

---uz adatotās tūbas pamatnes

m2

6

3

5904

91

90

0

---uz neausto materiālu pamatnes

m2

6

3

5904

92

00

0

--uz pārējo tekstilmateriālu pamatnes

m2

6

3

5905

00

   

Tapetes no tekstilmateriāliem:

     

5905

00

10

0

-sastāvošas no paralēliem dzijas pavedieniem, kas piestiprināti padrēbei no jebkura materiāla

-

6

3

-pārējās:

5905

00

30

0

--no liniem

-

6

3

5905

00

50

0

--no džutas

-

6

3

5905

00

70

0

--no ķīmiskām šķiedrām

-

6

3

5905

00

90

0

--pārējās

-

6

3

5906

     

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot audumus, kas minēti 5902. preču pozīcijā:

 

5906

10

00

0

-līmlentes ar platumu ne vairāk kā 20 cm

-

6

3

       

-pārējie:

     

5906

91

00

0

--trikotāžas

-

6

3

5906

99

   

--pārējie:

     

5906

99

10

0

---audumi, kas minēti šīs grupas 4."c" piezīmē

-

6

3

5906

99

90

0

---pārējie

-

6

3

5907

00

   

Tekstilaudumi, kas pārklāti vai piesūcināti ar agrāk neminētiem paņēmieniem; apgleznoti linaudekli teātra dekorācijām, mākslas studijām vai līdzīgiem mērķiem:

5907

00

10

0

-vaskadrāna un pārējie audumi, kas pārklāti vai piesūcināti ar preparātiem uz žūstošas eļļas bāzes

m2

6

3

5907

00

90

0

-pārējie

m2

6

3

5908

00

00

0

Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai līdzīgiem izstrādājumiem; vāciņi kvēllampām un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, piesūcināti vai nepiesūcināti

-

6

3

5909

00

   

Tekstilšļūtenes un līdzīgas tekstilcaurules ar stiegrojumu vai ar pārējo materiālu piederumiem vai bez tiem:

5909

00

10

0

-no sintētiskām šķiedrām

-

6

3

5909

00

90

0

-no pārējiem tekstilmateriāliem

-

6

3

5910

00

00

0

Transmisijas vai konveijera siksnas vai dzensiksnas no tekstilmateriāliem, kas ir vai nav piesūcinātas, pārklātas vai laminētas ar plastmasu vai pastiprinātas ar metālu vai citu materiālu

-

6

3

5911

     

Tekstilaudumi un izstrādājumi tehniskiem mērķiem, kas minēti šīs grupas 7.piezīmē:

5911

10

00

0

-tekstilaudumi, tūba un audumi, kas dublēti ar tūbu, pārklāti vai laminēti ar gumiju, ādu vai pārējiem materiāliem un lietojami adatotu lenšu vai līdzīgu izstrādājumu izgatavošanai citiem tehniskiem mērķiem, ieskaitot šauros samta

-

1

0

       

audumus, kas piesūcināti ar gumiju, aušanas veltņu pārklāšanai

   

5911

20

00

0

-sietaudumi, gatavā vai negatavā veidā

-

1

0

       

-tekstilaudumi un tūba gredzenveidā vai ar savienotājiem, lietojami papīra mašīnās vai līdzīgās (piemēram, celulozes vai azbestcementa) mašīnās:

5911

31

   

--ar virsmas blīvumu mazāk nekā 650 g/m2:

     
       

---no zīda vai ķīmiskām šķiedrām:

     

5911

31

11

0

----audumi, veltie vai neveltie, no sintētiskām šķiedrām, līdzīgi papīra mašīnās izmantojamajiem

m2

1

0

5911

31

19

0

----pārējie

-

1

0

5911

31

90

0

---no pārējiem tekstilmateriāliem

-

1

0

5911

32

   

--ar virsmas blīvumu 650 g/m2 vai vairāk:

     

5911

32

10

0

---no zīda vai ķīmiskām šķiedrām

-

1

0

5911

32

90

0

---no pārējiem tekstilmateriāliem

-

1

0

5911

40

00

0

-filtraudumi eļļas presēm vai līdzīgām ierīcēm, tai skaitā izgatavoti no cilvēku matiem

-

1

0

5911

90

   

-pārējie:

     

5911

90

10

0

--no tūbas

-

1

0

5911

90

90

0

--pārējie

-

1

0