57. G R U P A

PAKLĀJI UN PĀRĒJĀS TEKSTILA GRĪDSEGAS

Piezīmes:

1. Šajā grupā termins "paklāji un pārējās tekstila grīdsegas"nozīmē grīdsegas, kurās tekstilmateriāls ir virspusē, kā arītekstila grīdsegām līdzīgi, bet citiem mērķiem paredzēti izstrādājumi.

2. Šajā grupā nav iekļautas grīdsegu pamatnes.

Papildpiezīme:

Lai 5701 10 910.-5701 10 990.subpozīcijā minētajiem paklājiem, grīdsegām un grīdceliņiem varētu piemērot maksimālās nodokļa likmes, muitojamā virsmā nav jāietver uzkārsums, malas un bārkstis.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

5701

     

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas ar sietiem mezgliem, apdarinātas vai neapdarinātas:

5701

10

   

-no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

     

5701

10

10

0

--ar vairāk nekā 10% zīda vai zīda atliku, izņemot ķemmēšanas atsukas

m2

0

0

--pārējās:

5701

10

91

0

---ar ne vairāk kā 350 mezgliem uz pamatnes metru

m2

0

0

5701

10

93

0

---ar vairāk nekā 350, bet ne vairāk kā 500 mezgliem uz pamatnes metru

m2

0

0

5701

10

99

0

---ar vairāk nekā 500 mezgliem uz pamatnes metru

m2

0

0

5701

90

   

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

     

5701

90

10

0

--no zīda, no zīda atlikām, izņemot ķemmēšanas atsukas, no sintētiskām tekstilšķiedrām, no dzijas, kas minēta 5605. preču pozīcijā, vai tekstilmateriāliem, kuros ir metāliski pavedieni

m2

0

0

5701

90

90

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

m2

0

0

5702

     

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas, austas, neadatotas vai neflokētas, apdarinātas vai neapdarinātas, ieskaitot "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" un līdzīgus roku darba paklājus:

5702

10

00

0

-"Kelem", "Schumacks", "Karamanie" un līdzīgi roku darba paklāji

m2

0

0

5702

20

00

0

-grīdsegas no kokosšķiedrām

m2

0

0

       

-pārējās, plūksnotas, neapdarinātas:

     

5702

31

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

m2

0

0

5702

32

00

0

--no ķīmiskām šķiedrām

m2

0

0

5702

39

   

--no pārējiem tekstilmateriāliem:

     

5702

39

10

0

---no kokvilnas

m2

0

0

5702

39

90

0

---pārējās

m2

0

0

       

-pārējās, plūksnotas, apdarinātas:

     

5702

41

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

m2

0

0

5702

42

00

0

--no ķīmiskām šķiedrām

m2

0

0

5702

49

   

--no pārējiem tekstilmateriāliem:

     

5702

49

10

0

---no kokvilnas

m2

0

0

5702

49

90

0

---pārējās

m2

0

0

       

-pārējās, neplūksnotas, neapdarinātas:

     

5702

51

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

m2

0

0

5702

52

00

0

--no ķīmiskām šķiedrām

m2

0

0

5702

59

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

m2

0

0

       

-pārējās, neplūksnotas, apdarinātas:

     

5702

91

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

m2

0

0

5702

92

00

0

--no ķīmiskām šķiedrām

m2

0

0

5702

99

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

m2

0

0

5703

     

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas, adatu cauršūtas, apdarinātas vai neapdarinātas:

5703

10

00

0

-no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

m2

0

0

5703

20

   

-no neilona vai pārējiem poliamīdiem:

     
       

--apdrukātas, adatu cauršūtas:

     

5703

20

11

0

---kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2

m2

0

0

5703

20

19

0

---pārējās

m2

0

0

       

--pārējās:

     

5703

20

91

0

---kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2

m2

0

0

5703

20

99

0

---pārējās

m2

0

0

5703

30

   

-no pārējām ķīmiskām šķiedrām:

     
       

--no polipropilēna:

     

5703

30

11

0

---kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2

m2

0

0

5703

30

19

0

---pārējās

m2

0

0

       

--pārējās:

     
       

---apdrukātas, adatu cauršūtas:

     

5703

30

51

0

----kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2

m2

0

0

5703

30

59

0

----pārējās

m2

0

0

       

---pārējās:

     

5703

30

91

0

----kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2

m2

0

0

5703

30

99

0

----pārējās

m2

0

0

5703

90

00

0

-no pārējiem tekstilmateriāliem

m2

0

0

5704

     

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas no tūbas, adatu necauršūtas vai neflokētas, apdarinātas vai neapdarinātas:

5704

10

00

0

-kvadrātveida, ar maksimālo virsmas laukumu 0,3 m2

m2

0

0

5704

90

00

0

-pārējās

m2

0

0

5705

00

   

Pārējie paklāji un tekstila grīdsegas, apdarinātas vai neapdarinātas:

   

5705

00

10

0

-no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

m2

0

0

5705

00

30

0

-no ķīmiskām šķiedrām

m2

0

0

5705

00

90

0

-no pārējiem tekstilmateriāliem

m2

0

0