56. G R U P A

VATE, FILCS, TŪBA UN NEAUSTIE MATERIĀLI;
SPECIĀLĀ DZIJA; AUKLAS, TAUVAS, VIRVES, TROSES UN IZSTRĀDĀJUMI NO TIEM

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) vate, filcs, tūba vai neaustie materiāli, kas piesūcināti, pārklāti vai dublēti ar vielām vai preparātiem, piemēram, ar parfimērijas vai kosmētikas preparātiem, kas minēti 33. grupā; ar ziepēm vai dezinficējošiem preparātiem, kas minēti 3401. preču pozīcijā; ar pulēšanas līdzekļiem, krēmiem vai līdzīgiem preparātiem (3405. preču pozīcija), ar mīkstinātājiem (3809. preču pozīcija); šādos gadījumos tekstilmateriāli veido tikai pamatu;

b) tekstilizstrādājumi, kas minēti 5811. preču pozīcijā;

c) dabisks vai mākslīgs abrazīvs pulveris uz filca, tūbas vai neaustā materiāla pamata (6805. preču pozīcija);

d) aglomerēta vai reģenerēta vizla uz filca, tūbas vai neaustā materiāla pamata (6814. preču pozīcija);

e) metāla folija uz filca, tūbas vai neaustā materiāla pamata (XV nodaļa).

2. Termins "filcs un tūba" nozīmē adatotu tūbu un izstrādājumus no vates, šķiedru klājuma un tekstilšķiedrām, ko kopā satur kārsuma dūrieni.

3. 5602. un 5603. preču pozīcijā ietverts filcs, tūba un neaustie materiāli, kas piesūcināti, pārklāti vai dublēti ar plastmasu vai gumiju.

5603. preču pozīcijā ietverti neaustie materiāli, kuros plastmasa vai gumija lietota kā saistviela.

5602. un 5603. preču pozīcijā nav ietverti:

a) ar plastmasu vai gumiju pārklāts, piesūcināts vai dublēts filcs un tūba, kura masā tekstilmateriāla ir mazāk nekā 50%, vai filcs un tūba, kas no abām pusēm pārklāti ar plastmasu vai gumiju (39. vai 40. grupa);

b) neaustie materiāli, kas no abām pusēm pārklāti ar plastmasu vai gumiju, ar nosacījumu, ka šāds pārklājums ir skaidri redzams, kā arī neņemot vērā iespējamās krāsas izmaiņas (39. vai 40. grupa);

c) plastmasas plāksnes vai joslas, kas savienotas ar filcu un tūbu vai neaustiem materiāliem, kur tekstils lietots kā pārklājējs (39. vai 40. grupa);

4. 5604. preču pozīcijā nav iekļauta dzija, lentes vai līdzīgi izstrādājumi, kas minēti 5404. vai 5405. preču pozīcijā, ja piesūcinājums vai pārklājums, neņemot vērā krāsas izmaiņas, nav redzams ar neapbruņotu aci (50.-55. grupa).

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

5601

     

Vate no tekstilizejvielām un izstrādājumi no tās; tekstilšķiedras ar garumu ne vairāk kā 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un mezgliņi:

5601

10

   

-higiēniskās salvetes un tamponi, bērnu autiņi un līdzīgi higiēniskie vates izstrādājumi:

5601

10

10

0

--no ķīmiskām šķiedrām

-

1

0

5601

10

90

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

-

1

0

       

-vate; pārējie vates izstrādājumi:

     

5601

21

   

--no kokvilnas:

     

5601

21

10

0

---higroskopiskās

-

1

0

5601

21

90

0

---pārējās

-

1

0

5601

22

   

--no ķīmiskām šķiedrām:

     

5601

22

10

0

---ruļļos ar diametru ne vairāk kā 8 mm

-

1

0

       

---pārējā:

     

5601

22

91

0

----no sintētiskām šķiedrām

-

1

0

5601

22

99

0

----no mākslīgām šķiedrām

-

1

0

5601

29

00

0

--pārējā

-

1

0

5601

30

00

0

-tekstila pūkas un putekļi, mezgliņi

-

1

0

5602

     

Filcs un tūba, piesūcināta vai nepiesūcināta, ar segumu vai bez seguma, dublēta vai nedublēta:

5602

10

   

-filcs un tūba, kas iegūta ar adatošanas paņēmienu, un līmēta cauršūta drāna:

--nepiesūcināta, bez seguma vai nedublēta:

---filcs un tūba, kas iegūta ar adatošanas paņēmienu:

5602

10

11

0

----no džutas vai pārējām lūksnes šķiedrām (kas minētas 5303.preču pozīcijā)

-

1

0

5602

10

19

0

----no pārējiem tekstilmateriāliem

-

1

0

       

---līmēta cauršūta drāna:

     

5602

10

31

0

----no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

-

1

0

5602

10

35

0

----no rupjiem dzīvnieku matiem

-

1

0

5602

10

39

0

----no pārējiem tekstilmateriāliem

-

1

0

5602

10

90

0

--piesūcināta, ar segumu vai dublēta

-

1

0

       

-pārējie filcs un tūba, nepiesūcināta, bez seguma vai nedublēta:

     

5602

21

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

-

1

0

5602

29

   

--no pārējiem tekstilmateriāliem:

     

5602

29

10

0

---no rupjiem dzīvnieku matiem

-

1

0

5602

29

90

0

---no pārējiem tekstilmateriāliem

-

1

0

5602

90

00

0

-pārējie

-

1

0

5603

     

Neaustie materiāli, piesūcināti vai nepiesūcināti, ar segumu vai bez seguma, dublēti vai nedublēti:

-no ķīmiskiem kompleksiem pavedieniem:

5603

11

   

--ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 25 g/m2:

     

5603

11

10

0

---ar segumu

-

1

0

5603

11

90

0

---pārējie

-

1

0

5603

12

   

--ar virsmas blīvumu vairāk nekā 25 g/m2, bet ne vairāk kā 70 g/m2:

     

5603

12

10

0

---ar segumu

-

1

0

5603

12

90

0

---pārējie

-

1

0

5603

13

   

--ar virsmas blīvumu vairāk nekā 70 g/m2, bet ne vairāk kā 150 g/m2:

     

5603

13

10

0

---ar segumu

-

1

0

5603

13

90

0

---pārējie

-

1

0

5603

14

   

--ar virsmas blīvumu vairāk nekā 150 g/m2:

     

5603

14

10

0

---ar segumu

-

1

0

5603

14

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-pārējie:

     

5603

91

   

--ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 25 g/m2:

     

5603

91

10

0

---ar segumu

-

1

0

5603

91

90

0

---pārējie

-

1

0

5603

92

   

--ar virsmas blīvumu vairāk nekā 25 g/m2, bet ne vairāk kā 70 g/m2:

     

5603

92

10

0

---ar segumu

-

1

0

5603

92

90

0

---pārējie

-

1

0

5603

93

   

--ar virsmas blīvumu vairāk nekā 70 g/m2, bet ne vairāk kā 150 g/m2:

     

5603

93

10

0

---ar segumu

-

1

0

5603

93

90

0

---pārējie

-

1

0

5603

94

   

--ar virsmas blīvumu vairāk nekā 150 g/m2:

     

5603

94

10

0

---ar segumu

-

1

0

5603

94

90

0

---pārējie

-

1

0

5604

     

Gumijas pavedieni un kords, ar tekstilmateriālu segumu; tekstilpavedieni, lentes un līdzīgas formas, kas minētas 5404. vai 5405. preču pozīcijā, piesūcinātas, ar segumu vai caurslāņotas ar gumiju vai plastmasām:

5604

10

00

0

-gumijas pavedieni un kords, ar tekstilmateriālu segumu

-

1

0

5604

20

00

0

-augstas stiprības pavedieni no poliesteriem, no neilona vai no citiem poliamīdiem vai viskozes, piesūcināti vai ar segumu

-

1

0

5604

90

00

0

-pārējie

-

1

0

5605

00

00

0

Metalizēti pavedieni, dekoratīvi vai nedekoratīvi, derīgi kā tekstilpavedieni lentē vai līdzīgās formās, kas minētas 5404. vai 5405. preču pozīcijā, kombinēti ar metāla pavedienu, lentes veidā vai pūderveidā vai pārklāti ar metālu

-

1

0

5606

00

   

Pozamenta pavedieni, lentes vai līdzīgas formas, kas minētas 5404.vai 5405.preču pozīcijā, dekoratīvie (izņemot 5605. preču pozīcijā minētos un dekoratīvos pavedienus no zirgu astriem); šenilpavedieni (tai skaitā šenils no pūkām); cilpainie pavedieni:

5606

00

10

0

-cilpainie pavedieni

-

1

0

       

-pārējie:

     

5606

00

91

0

--pozamenta pavedieni

-

1

0

5606

00

99

0

--pārējie

-

1

0

5607

     

Auklas, tauvas un virvju izstrādājumi, tauvas un troses, pītas vai nepītas, piesūcinātas vai nepiesūcinātas, ar vai bez seguma, ar gumijas vai plastmasas apvalku vai bez tā:

5607

10

00

0

-no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, kas minētas 5303. preču pozīcijā

-

6

3

-no sizala vai pārējām agavju dzimtas augu tekstilšķiedrām:

5607

21

00

0

--auklas vai iesaiņošanas virves

-

6

3

5607

29

   

--pārējie:

     

5607

29

10

0

---ar lineāro blīvumu vairāk nekā 100 000 deciteksu (10 g/m)

-

6

3

5607

29

90

0

---ar lineāro blīvumu 100 000 deciteksu (10 g/m) vai mazāk

-

6

3

5607

30

00

0

-no abakas (Manilas kaņepājiem) vai pārējām cietām (lapu) šķiedrām

-

0

0

       

-no polietilēna vai polipropilēna:

     

5607

41

00

0

--auklas vai iesaiņošanas virves

-

6

3

5607

49

   

--pārējās:

     
       

---ar lineāro blīvumu vairāk nekā 50 000 deciteksu (5 g/m):

     

5607

49

11

0

----pītas

-

6

3

5607

49

19

0

----pārējās

-

6

3

5607

49

90

0

---ar lineāro blīvumu 50 000 deciteksu (5 g/m) vai mazāk

-

6

3

5607

50

   

-no pārējām sintētiskām šķiedrām:

     
       

--no neilona vai pārējiem poliamīdiem vai poliesteriem:

     
       

---ar lineāro blīvumu vairāk nekā 50 000 deciteksu (5 g/m):

     

5607

50

11

0

----pītas

-

6

3

5607

50

19

0

----pārējās

-

6

3

5607

50

30

0

---ar lineāro blīvumu 50 000 deciteksu (5 g/m) vai mazāk

-

6

3

5607

50

90

0

--no pārējām sintētiskām šķiedrām

-

6

3

5607

90

00

0

-pārējās

-

6

3

5608

     

Tīkliņi un tīkli, kas pīti no auklas, tauvas, virves vai troses; zvejnieku tīkli un pārējie gatavie tīkli no tekstilmateriāliem:

       

-no ķīmiskiem tekstilmateriāliem:

     

5608

11

   

--apdarināti zvejnieku tīkli:

     
       

---no neilona vai pārējiem poliamīdiem:

     

5608

11

11

0

----no auklas, tauvas, virves vai troses

-

6

3

5608

11

19

0

----no dzijas

-

6

3

       

---pārējie:

     

5608

11

91

0

----no auklas, tauvas, virves vai troses

-

6

3

5608

11

99

0

----no dzijas

-

6

3

5608

19

   

--pārējie:

     
       

---apdarināti tīkli:

     
       

----no neilona vai pārējiem poliamīdiem:

     

5608

19

11

0

-----no auklas, tauvas, virves vai troses

-

6

3

5608

19

19

0

-----pārējie

-

6

3

5608

19

30

0

----pārējie

-

6

3

5608

19

90

0

---pārējie

-

6

3

5608

90

00

0

-pārējie

-

6

3

5609

00

00

0

Izstrādājumi no dzijas, lentes vai līdzīgām formām (kas minētas 5404. vai 5405. preču pozīcijā); auklas, tauvas, virves vai troses, kas citur nav minētas

-

6

3