55. G R U P A

ĶĪMISKĀS ŠTĀPEĻŠĶIEDRAS

Piezīme:

5501. un 5502. preču pozīcijā ietvertas tikai tādas ķīmisko šķiedru grīstes, kas sastāv no vienāda garuma paralēliem pavedieniem, kuru garums atbilst grīstes garumam un šādiem nosacījumiem:

a) grīstes garums - vairāk nekā 2 m;

b) grodums - mazāk par 5 vijumiem metrā;

c) elementārpavediena lineārais blīvums - mazāk nekā 67 deciteksi;

d) attiecas tikai uz sintētisko šķiedru grīstēm: pēc grīstes izstiepšanas tās izstiepšanās spēja nepārsniedz 100% tās garuma;

e) grīstes kopējais lineārais blīvums - vairāk nekā 20 000 deciteksu.

Ne vairāk kā 2 m gara grīste kvalificējama 5503. vai 5504. preču pozīcijā.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

5501

Sintētisko pavedienu grīste:

5501

10

00

0

-no neilona vai no pārējiem poliamīdiem

-

6

3

5501

20

00

0

-no poliesteriem

-

6

3

5501

30

00

0

- no akrila vai no modificētā akrila

-

6

3

5501

90

-pārējās:

5501

90

10

0

--polipropilēna

-

6

3

5501

90

90

0

--pārējās

-

6

3

5502

00

Mākslīgo pavedienu grīste:

5502

00

10

0

-viskozes

-

6

3

5502

00

40

0

-no acetāta

-

6

3

5502

00

80

0

-pārējās

-

6

3

5503

     

Sintētiskās štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas vai citādi nesagatavotas vērpšanai:

5503

10

-no neilona vai no pārējiem poliamīdiem:

--no aramīdiem:

5503

10

11

0

---augstas stiprības

-

6

3

5503

10

19

0

---pārējās

-

6

3

5503

10

90

0

--pārējās

-

6

3

5503

20

00

0

-no poliesteriem

-

1

0

5503

30

00

0

- no akrila vai no modificētā akrila

-

6

3

5503

40

00

0

-no polipropilēna

-

6

3

5503

90

-pārējās:

5503

90

10

0

--hlora šķiedras

-

6

3

5503

90

90

0

--pārējās

-

6

3

5504

     

Mākslīgās štāpeļšķiedras, nekārstas, neķemmētas vai citādi nesagatavotas vērpšanai:

5504

10

00

0

-viskozes

-

1

0

5504

90

00

0

-pārējās

-

6

3

5505

     

Ķīmisko šķiedru atlikas (tai skaitā atsukas, vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras):

5505

10

-sintētisko šķiedru atlikas:

5505

10

10

0

--no neilona vai no pārējiem poliamīdiem

-

6

3

5505

10

30

0

--no poliesteriem

-

6

3

5505

10

50

0

-- no akrila vai no modificētā akrila

-

6

3

5505

10

70

0

--no polipropilēna

-

6

3

5505

10

90

0

--pārējās

-

6

3

5505

20

00

0

-mākslīgo šķiedru atlikas

-

6

3

5506

     

Sintētiskās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai:

5506

10

00

0

-no neilona vai no pārējiem poliamīdiem

-

6

3

5506

20

00

0

-no poliesteriem

-

6

3

5506

30

00

0

- no akrila vai no modificētā akrila

-

6

3

5506

90

-pārējās:

5506

90

10

0

--hlora šķiedras

-

6

3

5506

90

90

0

--pārējās

-

6

3

5507

00

00

0

Mākslīgās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

-

6

3

5508

     

Šujamie diegi no ķīmiskām štāpeļšķiedrām, iesaiņoti vai neiesaiņoti mazumtirdzniecībai:

5508

10

-no sintētiskām štāpeļšķiedrām:

--neiesaiņoti mazumtirdzniecībai:

5508

10

11

0

---no poliesteriem

-

6

3

5508

10

19

0

---pārējās

-

6

3

5508

10

90

0

--iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

6

3

5508

20

-no mākslīgām štāpeļšķiedrām:

5508

20

10

0

--neiesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

6

3

5508

20

90

0

--iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

6

3

5509

     

Dzija no sintētiskām štāpeļšķiedrām (izņemot šujamos diegus), neiesaiņota mazumtirdzniecībai:

       

-saturoša 85% vai vairāk neilona vai pārējo poliamīdu štāpeļšķiedras:

 

5509

11

00

0

--vienkārtas

-

6

3

5509

12

00

0

--daudzkārtu vai šķeterēta

-

6

3

-saturoša 85% vai vairāk poliesteru štāpeļšķiedras:

5509

21

--vienkārtas:

5509

21

10

0

--nebalināta vai balināta

-

6

3

5509

21

90

0

---pārējā

-

6

3

5509

22

--daudzkārtu vai šķeterēta:

5509

22

10

0

---nebalināta vai balināta

-

6

3

5509

22

90

0

---pārējā

-

6

3

       

-ar 85% vai vairāk akrila vai modificētā akrila štāpeļšķiedras:

     

5509

31

--vienkārtas:

5509

31

10

0

---nebalināta vai balināta

-

6

3

5509

31

90

0

---pārējā

-

6

3

5509

32

--daudzkārtu vai šķeterēta:

5509

32

10

0

---nebalināta vai balināta

-

6

3

5509

32

90

0

---pārējā

-

6

3

       

-pārējā dzija, saturoša 85% vai vairāk sintētiskās štāpeļšķiedras:

     

5509

41

--vienkārtas:

5509

41

10

0

---nebalināta vai balināta

-

6

3

5509

41

90

0

---pārējā

-

6

3

5509

42

--daudzkārtu vai šķeterēta:

5509

42

10

0

---nebalināta vai balināta

-

6

3

5509

42

90

0

---pārējā

-

6

3

-pārējā dzija no poliesteru štāpeļšķiedrām:

5509

51

00

0

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar mākslīgām štāpeļšķiedrām

-

6

3

5509

52

   

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem:

5509

52

10

0

---nebalināta vai balināta

-

6

3

5509

52

90

0

---pārējā

-

6

3

5509

53

00

0

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu

-

6

3

5509

59

00

0

--pārējā

-

6

3

-pārējā dzija no akrila vai no modificētā akrila šķiedrām:

5509

61

   

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem:

5509

61

10

0

---nebalināta vai balināta

-

6

3

5509

61

90

0

---pārējā

-

6

3

5509

62

00

0

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu

-

6

3

5509

69

00

0

--pārējā

-

6

3

-pārējā dzija:

5509

91

   

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem:

5509

91

10

0

---nebalināta vai balināta

-

6

3

5509

91

90

0

---pārējā

-

6

3

5509

92

00

0

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu

-

6

3

5509

99

00

0

--pārējā

-

6

3

5510

     

Dzija no mākslīgām štāpeļšķiedrām (izņemot šujamos diegus), neiesaiņota mazumtirdzniecībai:

-saturoša 85% vai vairāk mākslīgās štāpeļšķiedras:

5510

11

00

0

--vienkārtas

-

6

3

5510

12

00

0

--daudzkārtu vai šķeterēta

-

6

3

5510

20

00

0

-pārējā dzija maisījumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem

-

6

3

5510

30

00

0

-pārējā dzija maisījumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu

-

6

3

5510

90

00

0

-pārējā dzija

-

6

3

5511

     

Dzija no ķīmiskām štāpeļšķiedrām (izņemot šujamos diegus), iesaiņota mazumtirdzniecībai:

5511

10

00

0

-no sintētiskām štāpeļšķiedrām, saturoša 85% vai vairāk šo šķiedru

-

6

3

5511

20

00

0

-no sintētiskām štāpeļšķiedrām, saturoša mazāk par 85% šo šķiedru

-

6

3

5511

30

00

0

-no mākslīgām štāpeļšķiedrām

-

6

3

5512

     

Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām, saturoši 85% vai vairāk šo šķiedru:

-saturoši 85% vai vairāk poliesteru štāpeļšķiedras:

5512

11

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

6

3

5512

19

--pārējie:

5512

19

10

0

---apdrukāti

m2

6

3

5512

19

90

0

---pārējie

m2

6

3

       

-ar 85% vai vairāk akrila vai modificētā akrila štāpeļšķiedrām:

     

5512

21

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

6

3

5512

29

--pārējie:

5512

29

10

0

---apdrukāti

m2

6

3

5512

29

90

0

---pārējie

m2

6

3

-pārējie:

5512

91

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

6

3

5512

99

--pārējie:

5512

99

10

0

---apdrukāti

m2

6

3

5512

99

90

0

---pārējie

m2

6

3

5513

     

Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām, saturoši mazāk nekā 85% šo šķiedru, maisījumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 170 g/m2:

-nebalināti vai balināti:

5513

11

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, audekla pinuma:

5513

11

20

0

---ar platumu 165 cm vai mazāk

m2

6

3

5513

11

90

0

---ar platumu vairāk nekā 165 cm

m2

6

3

5513

12

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu saržas pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

6

3

5513

13

00

0

--pārējie audumi no poliesteru štāpeļšķiedrām

m2

6

3

5513

19

00

0

--pārējie audumi

m2

6

3

-krāsoti:

5513

21

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, audekla pinuma:

5513

21

10

0

---ar platumu 135 cm vai mazāk

m2

6

3

5513

21

30

0

---ar platumu vairāk nekā 135 cm, bet ne vairāk kā 165 cm

m2

6

3

5513

21

90

0

---ar platumu vairāk nekā 165 cm

m2

6

3

5513

22

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu saržas pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

6

3

5513

23

00

0

--pārējie audumi no poliesteru štāpeļšķiedrām

m2

6

3

5513

29

00

0

--pārējie audumi

m2

6

3

-no dažādu krāsu dzijām:

5513

31

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

m2

6

3

5513

32

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu saržas pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

6

3

5513

33

00

0

--pārējie audumi no poliesteru štāpeļšķiedrām

m2

6

3

5513

39

00

0

--pārējie audumi

m2

6

3

-apdrukāti:

5513

41

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

m2

6

3

5513

42

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu saržas pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

6

3

5513

43

00

0

--pārējie audumi no poliesteru štāpeļšķiedrām

m2

6

3

5513

49

00

0

--pārējie audumi

m2

6

3

5514

     

Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām, saturoši mazāk nekā 85% šo šķiedru, maisījumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 170 g/m2 :

-nebalināti vai balināti:

5514

11

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

m2

6

3

5514

12

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu saržas pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

6

3

5514

13

00

0

--pārējie audumi no poliesteru štāpeļšķiedrām

m2

6

3

5514

19

00

0

--pārējie audumi

m2

6

3

-krāsoti:

5514

21

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

m2

6

3

5514

22

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu saržas pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

6

3

5514

23

00

0

--pārējie audumi no poliesteru štāpeļšķiedrām

m2

6

3

5514

29

00

0

--pārējie audumi

m2

6

3

-no dažādu krāsu dzijām:

5514

31

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

m2

6

3

5514

32

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu saržas pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

6

3

5514

33

00

0

--pārējie audumi no poliesteru štāpeļšķiedrām

m2

6

3

5514

39

00

0

--pārējie audumi

m2

6

3

-apdrukāti:

5514

41

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, audekla pinuma

m2

6

3

5514

42

00

0

--no poliesteru štāpeļšķiedrām, 3 vai 4 pavedienu saržas pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

6

3

5514

43

00

0

--pārējie audumi no poliesteru štāpeļšķiedrām

m2

6

3

5514

49

00

0

--pārējie audumi

m2

6

3

5515

Pārējie audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām:

-no poliesteru štāpeļšķiedrām:

5515

11

   

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar viskozes štāpeļšķiedrām:

   

5515

11

10

0

---nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

11

30

0

---apdrukāti

m2

6

3

5515

11

90

0

---pārējie

m2

6

3

5515

12

   

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskiem pavedieniem:

     

5515

12

10

0

---nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

12

30

0

---apdrukāti

m2

6

3

5515

12

90

0

---pārējie

m2

6

3

5515

13

   

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem:

   
       

---maisījumā galvenokārt vai tikai ar kārstu vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem (aparātvilna):

5515

13

11

0

----nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

13

19

0

----pārējie

m2

6

3

       

---maisījumā galvenokārt vai tikai ar ķemmētu vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem (ķemmvilna):

5515

13

91

0

----nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

13

99

0

----pārējie

m2

6

3

5515

19

--pārējie:

5515

19

10

0

---nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

19

30

0

---apdrukāti

m2

6

3

5515

19

90

0

---pārējie

m2

6

3

-no akrila vai no modificētā akrila štāpeļšķiedrām:

5515

21

--maisījumā galvenokārt vai tikai ķīmiskiem pavedieniem:

5515

21

10

0

---nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

21

30

0

---apdrukāti

m2

6

3

5515

21

90

0

---pārējie

m2

6

3

5515

22

   

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem:

   
       

---maisījumā galvenokārt vai tikai ar kārstu vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem (aparātvilna):

5515

22

11

0

----nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

22

19

0

----pārējie

m2

6

3

       

---maisījumā galvenokārt vai tikai ar ķemmētu vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem (ķemmvilna):

5515

22

91

0

----nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

22

99

0

----pārējie

m2

6

3

5515

29

--pārējie:

5515

29

10

0

---nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

29

30

0

---apdrukāti

m2

6

3

5515

29

90

0

---pārējie

m2

6

3

-pārējie audumi:

5515

91

   

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskiem pavedieniem:

   

5515

91

10

0

---nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

91

30

0

---apdrukāti

m2

6

3

5515

91

90

0

---pārējie

m2

6

3

5515

92

   

--maisījumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem:

   
       

---maisījumā galvenokārt vai tikai ar kārstu vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem (aparātvilna):

5515

92

11

0

----nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

92

19

0

----pārējie

m2

6

3

       

---maisījumā galvenokārt vai tikai ar ķemmētu vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem (ķemmvilna):

5515

92

91

0

----nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

92

99

0

----pārējie

m2

6

3

5515

99

--pārējie:

5515

99

10

0

---nebalināti vai balināti

m2

6

3

5515

99

30

0

---apdrukāti

m2

6

3

5515

99

90

0

---pārējie

m2

6

3

5516

Audumi no mākslīgām štāpeļšķiedrām:

-saturoši 85% vai vairāk mākslīgās štāpeļšķiedras:

5516

11

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

6

3

5516

12

00

0

--krāsoti

m2

6

3

5516

13

00

0

--no dažādu krāsu dzijām

m2

6

3

5516

14

00

0

--apdrukāti

m2

6

3

       

-saturoši mazāk nekā 85% mākslīgās štāpeļšķiedras, maisījumā galvenokārt vai tikai ar ķīmiskiem pavedieniem:

5516

21

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

6

3

5516

22

00

0

--krāsoti

m2

6

3

5516

23

--no dažādu krāsu dzijām:

5516

23

10

0

---žakardaudumi ar platumu 140 cm vai vairāk (tiks matračiem)

m2

6

3

5516

23

90

0

---pārējie

m2

6

3

5516

24

00

0

--apdrukāti

m2

6

3

       

-saturoši mazāk nekā 85% mākslīgās štāpeļšķiedras, maisījumā galvenokārt vai tikai ar vilnu vai smalkiem dzīvnieku matiem:

5516

31

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

6

3

5516

32

00

0

--krāsoti

m2

6

3

5516

33

00

0

--no dažādu krāsu dzijām

m2

6

3

5516

34

00

0

--apdrukāti

m2

6

3

       

-saturoši mazāk nekā 85% mākslīgās štāpeļšķiedras, maisījumā galvenokārt vai tikai ar kokvilnu:

5516

41

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

6

3

5516

42

00

0

--krāsoti

m2

6

3

5516

43

00

0

--no dažādu krāsu dzijām

m2

6

3

5516

44

00

0

--apdrukāti

m2

6

3

-pārējie:

5516

91

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

6

3

5516

92

00

0

--krāsoti

m2

6

3

5516

93

00

0

--no dažādu krāsu dzijām

m2

6

3

5516

94

00

0

--apdrukāti

m2

6

3