54. G R U P A

ĶĪMISKIE PAVEDIENI

Piezīmes:

1. Visā nomenklatūrā termins "ķīmiskie pavedieni" nozīmē štāpeļšķiedras un organisko polimēru pavedienus, kas izgatavoti šādos ražošanas procesos:

a) polimerizējot organiskos monomērus, piemēram, poliamīdus, poliesterus, poliuretānus vai polivinila derivātus, vai

b) ķīmiski pārveidojot dabiskos organiskos polimērus (piemēram, celulozi, kazeīnu, proteīnu vai ūdensaugus) kā viskozes, acetāta, vara-amonjaka vai alginātu šķiedras.

Attiecībā uz šķiedrām, termini "sintētisks" un "mākslīgs" apzīmē :

"sintētisks" - "a" punktā minētās šķiedras, "mākslīgs" - "b" punktā minētās šķiedras.

Attiecībā uz tekstilmateriāliem terminiem "ķīmisks", "sintētisks" un "mākslīgs" ir viena un tā pati nozīme.

2. 5402. un 5403. preču pozīcijā nav ietvertas sintētisku vai mākslīgu šķiedru grīstes, kas minētas 55. grupā.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

5401

     

Šujamie diegi no ķīmiskiem pavedieniem, iesaiņoti vai neiesaiņoti mazumtirdzniecībai:

5401

10

   

-no sintētiskiem pavedieniem:

     
       

--neiesaiņoti mazumtirdzniecībai:

     

5401

10

11

0

---dzija ar serdes pavedienu

-

1

0

5401

10

19

0

---pārējā

-

1

0

5401

10

90

0

--iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

1

0

5401

20

   

-no mākslīgiem pavedieniem:

     

5401

20

10

0

--neiesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

1

0

5401

20

90

0

--iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

1

0

5402

     

Sintētisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), neiesaiņota mazumtirdzniecībai, tai skaitā sintētiski monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāk nekā 67 deciteksi:

5402

10

   

-augstas stiprības dzija no neilona vai pārējiem poliamīdiem:

     

5402

10

10

0

--no aramīdiem

-

1

0

5402

10

90

0

--pārējie

-

1

0

5402

20

00

0

-augstas stiprības dzija no poliesteriem

-

1

0

       

-teksturētā dzija:

     

5402

31

00

0

--no neilona vai no pārējiem poliamīdiem ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai ne vairāk kā 50 teksi

-

1

0

5402

32

00

0

--no neilona vai no pārējiem poliamīdiem ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai vairāk nekā 50 teksi

-

1

0

5402

33

00

0

--no poliesteriem

-

1

0

5402

39

   

--pārējie:

     

5402

39

10

0

---no polipropilēna

-

1

0

5402

39

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-pārējā vienkārtas dzija, negrodota vai ar grodumu ne vairāk kā 50 uz metru:

5402

41

00

0

--no neilona vai no pārējiem poliamīdiem

-

1

0

5402

42

00

0

--no poliesteriem, daļēji orientētiem

-

1

0

5402

43

00

0

--pārējie no poliesteriem

-

1

0

5402

49

   

--pārējie:

     

5402

49

10

0

---augstas elastības

-

1

0

       

---pārējie:

     

5402

49

91

0

----no polipropilēna

-

1

0

5402

49

99

0

----pārējie

-

1

0

       

-pārējā vienkārtas dzija ar grodumu vairāk nekā 50 uz metru:

     

5402

51

00

0

--no neilona vai no pārējiem poliamīdiem

-

1

0

5402

52

00

0

--no poliesteriem

-

1

0

5402

59

   

--pārējie:

     

5402

59

10

0

---no polipropilēna

-

1

0

5402

59

90

0

---pārējie

-

1

0

       

-pārējā daudzkārtu vai šķeterētā dzija:

     

5402

61

00

0

--no neilona vai no pārējiem poliamīdiem

-

1

0

5402

62

00

0

--no poliesteriem

-

1

0

5402

69

   

--pārējie:

     

5402

69

10

0

---no polipropilēna

-

1

0

5402

69

90

0

---pārējie

-

1

0

5403

     

Mākslīgo pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), neiesaiņota mazumtirdzniecībai, tai skaitā mākslīgie monopavedieni ar lineāro blīvumu mazāk nekā 67 deciteksi:

5403

10

00

0

-augstas stiprības viskozes pavedienu dzija

-

1

0

5403

20

   

-teksturētā dzija:

     

5403

20

10

0

--no acetilcelulozes

-

1

0

5403

20

90

0

--pārējie

-

1

0

       

-pārējā vienkārtas dzija:

     

5403

31

00

0

--viskozes, negrodota vai ar grodumu ne vairāk kā 120 uz metru

-

1

0

5403

32

00

0

--viskozes, ar grodumu vairāk nekā 120 uz metru

-

1

0

5403

33

   

--no acetilcelulozes:

     

5403

33

10

0

---vienkārtas, negrodota vai ar grodumu ne vairāk kā 250 uz metru

-

1

0

5403

33

90

0

---pārējie

-

1

0

5403

39

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-pārējā dzija, grodota vai šķeterēta:

     

5403

41

00

0

--viskozes

-

1

0

5403

42

00

0

--no acetilcelulozes

-

1

0

5403

49

00

0

--pārējie

-

1

0

5404

     

Sintētiskie monopavedieni ar lineāro blīvumu 67 deciteksi vai vairāk un šķērsgriezumu vairāk nekā 1 mm; lentes un līdzīgas formas (piemēram, mākslīgie salmiņi) no sintētiskiem tekstilmateriāliem, ar platumu ne vairāk kā 5 mm:

5404

10

   

-monopavedieni:

     

5404

10

10

0

--augstas elastības

-

1

0

5404

10

90

0

--pārējie

-

1

0

5404

90

   

-pārējie:

     
       

--no polipropilēna:

     

5404

90

11

0

---dekoratīvās lentes, iesaiņošanai

-

1

0

5404

90

19

0

---pārējie

-

1

0

5404

90

90

0

--pārējie

-

1

0

5405

00

00

0

Mākslīgie monopavedieni ar lineāro blīvumu 67 deciteksi vai vairāk un šķērsgriezumu vairāk nekā 1 mm; lentes un līdzīgas formas (piemēram, mākslīgie salmiņi) no mākslīgiem tekstilmateriāliem, ar platumu ne vairāk kā 5 mm

-

1

0

5406

     

Ķīmisko pavedienu dzija (izņemot šujamos diegus), iesaiņota mazumtirdzniecībai:

5406

10

00

0

-sintētisko pavedienu dzija

-

1

0

5406

20

00

0

-mākslīgo pavedienu dzija

-

1

0

5407

     

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas, tai skaitā audumi no materiāliem, kas minēti 5404. preču pozīcijā:

5407

10

00

0

-audumi no augstas stiprības neilona dzijām vai pārējiem poliamīdiem vai poliesteriem

m2

1

0

5407

20

   

-audumi no lentēm vai līdzīgām formām:

     
       

--no polietilēna vai polipropilēna, ar platumu:

     

5407

20

11

0

---mazāk nekā 3 m

m2

1

0

5407

20

19

0

---3 m vai vairāk

m2

1

0

5407

20

90

0

--pārējie

m2

1

0

5407

30

00

0

-audumi, kas minēti XI nodaļas 9.piezīmē

m2

1

0

       

-pārējie audumi, saturoši 85% vai vairāk kompleksu pavedienu no neilona vai pārējiem poliamīdiem

5407

41

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

1

0

5407

42

00

0

--krāsoti

m2

1

0

5407

43

00

0

--no dažādu krāsu dzijām

m2

1

0

5407

44

00

0

--apdrukāti

m2

1

0

       

-pārējie audumi, saturoši 85% vai vairāk teksturētu poliesteru pavedienu:

 

5407

51

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

1

0

5407

52

00

0

--krāsoti

m2

1

0

5407

53

00

0

--no dažādu krāsu dzijām

m2

1

0

5407

54

00

0

--apdrukāti

m2

1

0

       

-pārējie audumi, saturoši 85% vai vairāk poliesteru pavedienu:

   

5407

61

   

--ar 85% vai vairāk neteksturētu poliesteru pavedienu:

     

5407

61

10

0

---nebalināti vai balināti

m2

1

0

5407

61

30

0

---krāsoti

m2

1

0

5407

61

50

0

---no dažādu krāsu dzijām

m2

1

0

5407

61

90

0

---apdrukāti

m2

1

0

5407

69

   

--pārējie:

     

5407

69

10

0

---nebalināti vai balināti

m2

1

0

5407

69

90

0

---pārējie

m2

1

0

       

-pārējie audumi, saturoši 85% vai vairāk sintētisko pavedienu:

     

5407

71

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

1

0

5407

72

00

0

--krāsoti

m2

1

0

5407

73

00

0

--no dažādu krāsu dzijām

m2

1

0

5407

74

00

0

--apdrukāti

m2

1

0

       

-pārējie audumi, saturoši mazāk nekā 85% sintētisko pavedienu, maisījumā pievienojot galvenokārt vai tikai kokvilnu:

5407

81

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

1

0

5407

82

00

0

--krāsoti

m2

1

0

5407

83

00

0

--no dažādu krāsu dzijām

m2

1

0

5407

84

00

0

--apdrukāti

m2

1

0

       

-pārējie audumi:

     

5407

91

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

1

0

5407

92

00

0

--krāsoti

m2

1

0

5407

93

00

0

--no dažādu krāsu dzijām

m2

1

0

5407

94

00

0

--apdrukāti

m2

1

0

5408

     

Audumi no mākslīgo pavedienu dzijas, tai skaitā audumi no materiāliem, kas minēti 5405. preču pozīcijā:

5408

10

00

0

-audumi no augstas stiprības viskozes pavedieniem

m2

1

0

       

-pārējie audumi, saturoši 85% vai vairāk mākslīgo pavedienu, lenšu vai līdzīgu formu:

5408

21

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

1

0

5408

22

   

--krāsoti:

     

5408

22

10

0

---ar platumu vairāk nekā 135 cm, bet ne vairāk kā 155 cm audekla pinuma, saržas pinuma, atgriezeniskās saržas vai atlasa pinuma

m2

1

0

5408

22

90

0

---pārējie

m2

1

0

5408

23

   

--no dažādu krāsu dzijām:

     

5408

23

10

0

---žakardaudumi ar platumu vairāk nekā 115 cm, bet mazāk nekā 140 cm, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 250 g/m2

m2

1

0

5408

23

90

0

---pārējie

m2

1

0

5408

24

00

0

--apdrukāti

m2

1

0

       

-pārējie audumi:

     

5408

31

00

0

--nebalināti vai balināti

m2

1

0

5408

32

00

0

--krāsoti

m2

1

0

5408

33

00

0

--no dažādu krāsu dzijām

m2

1

0

5408

34

00

0

--apdrukāti

m2

1

0