53. G R U P A

PĀRĒJĀS AUGU TEKSTILŠĶIEDRAS;
PAPĪRA PAVEDIENI UN AUDUMI NO PAPĪRA PAVEDIENIEM

Papildpiezīme:

A. 5306 10 900., 5306 20 900. un 5308 20 900. subpozīcijā jēdziens "iesaiņota mazumtirdzniecībai" attiecībā uz dziju (vienkārtas, daudzkārtu vai šķeterētu) nozīmē dziju, izņemot B punktā minētos gadījumus:

a) uz kārstuvēm, spolēm ar masu (ieskaitot turētāja masu) ne vairāk kā 200 g;

b) šķeterēs ar masu ne vairāk kā 125 g;

c) šķeterēs, kas sastāv no vairākām mazākām ar atsevišķu pavedienu pārsietām šķeterēm, kur katras masa ir ne vairāk kā 125 g.

B. Izņēmumi:

a) daudzkārtu vai šķeterēta dzija, nebalināta, šķeterēs;

b) daudzkārtu vai šķeterēta dzija, iesaiņota:

1) krustspoļu šķeterēs vai

2) ietvaros vai citā veidā, kas rāda to lietojumu tekstilrūpniecībā (piemēram, spolēs, kokonos izšūšanai).

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

5301

     

Linšķiedra, neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; atsukas un atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras):

5301

10

00

0

-lini, neapstrādāti vai mērcēti

-

1

0

       

-lini, mīstīti, kulstīti, kārsti vai citādā veidā apstrādāti, bet nevērpti:

   

5301

21

00

0

--mīstīti vai kulstīti

-

1

0

5301

29

00

0

--pārējie

-

1

0

5301

30

-linu atsukas un atlikas:

5301

30

10

0

--linu atsukas

-

1

0

5301

30

90

0

--linu atlikas

-

1

0

5302

     

Kaņepāju šķiedra (Cannabis sativa L.), neapstrādāta vai apstrādāta, bet nevērpta; atsukas un atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras):

5302

10

00

0

-kaņepāji, neapstrādāti vai mērcēti

-

20

10

5302

90

00

0

-pārējie

-

20

10

5303

     

Džutas šķiedra un pārējās lūksnes tekstilšķiedras (izņemot linšķiedru, kaņepāju šķiedru un rāmiju), neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas; to atsukas un atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras):

5303

10

00

0

-džutas šķiedra un pārējās lūksnes tekstilšķiedras, neapstrādātas vai mērcētas

-

20

10

5303

90

00

0

-pārējās

-

20

10

5304

     

Sizals un pārējās Agave dzimtas augu tekstilšķiedras, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas; to atsukas un atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras):

5304

10

00

0

-sizals un pārējās Agave dzimtas augu tekstilšķiedras, nebalinātas

-

20

10

5304

90

00

0

-pārējās

-

20

10

5305

     

Kokosšķiedras (kopra), abakas (Manilas kaņepāji), rāmijas un pārējās augu tekstilšķiedras, kas citur nav minētas, neapstrādātas vai apstrādātas, bet nevērptas; atsukas un pārējās atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras):

-kokosšķiedra (kopra):

5305

11

00

0

--neapstrādāta

-

20

10

5305

19

00

0

--pārējā

-

20

10

-abaka:

5305

21

00

0

--neapstrādāta

-

20

10

5305

29

00

0

--pārējā

-

20

10

-pārējās šķiedras:

5305

91

00

0

--neapstrādāta

-

20

10

5305

99

00

0

--pārējās

-

20

10

5306

Linšķiedras dzija:

5306

10

-vienkārtas (nešķeterēta):

--neiesaiņota mazumtirdzniecībai:

5306

10

10

0

---ar lineāro blīvumu 833,3 deciteksi vai vairāk (bet ne vairāk par 12.metrisko numuru)

-

20

10

5306

10

30

0

---ar lineāro blīvumu mazāk nekā 833,3 deciteksi, bet ne mazāk kā 277,8 deciteksi (vairāk par 12.metrisko numuru, bet ne vairāk par 36.metrisko numuru)

-

20

10

5306

10

50

0

---ar lineāro blīvumu mazāk nekā 277,8 deciteksi (vairāk par 36. metrisko numuru)

-

20

10

5306

10

90

0

--iesaiņota mazumtirdzniecībai

-

20

10

5306

20

-daudzkārtu vai šķeterēta:

5306

20

10

0

--neiesaiņota mazumtirdzniecībai

-

20

10

5306

20

90

0

--iesaiņota mazumtirdzniecībai

-

20

10

5307

     

Dzija no džutas vai pārējām lūksnes tekstilšķiedrām, kas minētas 5303. preču pozīcijā:

5307

10

-vienkārtas:

5307

10

10

0

--ar lineāro blīvumu 1000 deciteksi vai mazāk (10.metriskais numurs vai vairāk)

-

20

10

5307

10

90

0

--ar lineāro blīvumu vairāk nekā 1000 deciteksu (mazāk par 10.metrisko numuru)

-

20

10

5307

20

00

0

-daudzkārtu vai šķeterēta

-

20

10

5308

Dzija no pārējām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni:

5308

10

00

0

-kokosšķiedras dzija

-

20

10

5308

20

-kaņepāju dzija:

5308

20

10

0

--neiesaiņota mazumtirdzniecībai

-

20

10

5308

20

90

0

--iesaiņota mazumtirdzniecībai

-

20

10

5308

30

00

0

-papīra pavedieni

-

20

10

5308

90

-pārējā:

--rāmijas šķiedras dzija:

5308

90

12

0

---ar lineāro blīvumu 277,8 deciteksi vai vairāk (ne vairāk par 36.metrisko numuru)

-

20

10

5308

90

19

0

---ar lineāro blīvumu mazāk nekā 277,8 deciteksi (vairāk par 36. metrisko numuru)

-

20

10

5308

90

90

0

--pārējā

-

20

10

5309

Linu audumi:

-ar linu saturu 85% vai vairāk:

5309

11

--nebalināti vai balināti:

5309

11

10

0

---nebalināti

m2

20

15

5309

11

90

0

---balināti

m2

20

15

5309

19

00

0

--pārējie

m2

20

15

-ar linu saturu mazāk nekā 85%:

5309

21

--nebalināti vai balināti:

5309

21

10

0

---nebalināti

m2

20

15

5309

21

90

0

---balināti

m2

20

15

5309

29

00

0

--pārējie

m2

20

15

5310

     

Džutas vai pārējo lūksnes tekstilšķiedru audumi, kas minēti 5303. preču pozīcijā:

5310

10

-nebalināti:

5310

10

10

0

--ar platumu ne vairāk kā 150 cm

m2

1

0

5310

10

90

0

--ar platumu vairāk nekā 150 cm

m2

1

0

5310

90

00

0

-pārējie

m2

20

15

5311

00

   

Audumi no pārējām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra pavedieniem:

 

5311

00

10

0

-no rāmijas šķiedrām

m2

20

15

5311

00

90

0

-pārējie

m2

20

15