52. G R U P A

KOKVILNA

Piezīme par subpozīcijām:

5209 42. un 5211 42. subpozīcijā jēdziens "denīma audumi" nozīmē 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma audumus no dažādu krāsu dzijām, ieskaitot atgriezenisko saržu ar ziliem pamatdiegiem un krāsotiem, nebalinātiem, balinātiem audiem pelēkos vai gaišākos zilās krāsas toņos.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

5201

00

   

Kokvilnas šķiedras, nekārstas vai neķemmētas:

     

5201

00

10

0

-higroskopiskās vai balinātās

-

0

0

5201

00

90

0

-pārējās

-

0

0

5202

     

Kokvilnas atlikas (tai skaitā vērpšanas atlikas un uzirdinātās šķiedras):

   

5202

10

00

0

-vērpšanas atlikas (tai skaitā sajauktie)

-

0

0

       

-pārējie:

     

5202

91

00

0

--uzirdinātās šķiedras

-

0

0

5202

99

00

0

--pārējās

-

0

0

5203

00

00

0

Kokvilnas šķiedras, kārstas vai ķemmētas

-

0

0

5204

     

Kokvilnas šujamie diegi, iesaiņoti vai neiesaiņoti mazumtirdzniecībai:

 
       

-neiesaiņoti mazumtirdzniecībai:

     

5204

11

00

0

--ar kokvilnas saturu 85% vai vairāk

-

0

0

5204

19

00

0

--pārējie

-

0

0

5204

20

00

0

-iesaiņoti mazumtirdzniecībai

-

0

0

5205

     

Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus) ar kokvilnas saturu 85% vai vairāk, neiesaiņota mazumtirdzniecībai:

-vienkārtas dzija no neķemmētām šķiedrām:

5205

11

00

0

--ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai vairāk (metriskais numurs ne vairāk kā 14)

-

2

0

5205

12

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 714,29 deciteksi, bet ne mazāk kā 232,56 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 14, bet ne vairāk kā 43)

-

2

0

5205

13

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 232,56 deciteksi, bet ne mazāk kā 192,31 decitekss (metriskais numurs vairāk nekā 43, bet ne vairāk kā 52)

-

2

0

5205

14

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 192,31 decitekss, bet ne mazāk kā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 52, bet ne vairāk kā 80)

-

2

0

5205

15

   

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 80):

5205

15

10

0

---ar lineāro blīvumu mazāk nekā 125 deciteksi, bet ne mazāk kā 83,33 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 80, bet ne vairāk kā 120)

-

2

0

5205

15

90

0

---ar lineāro blīvumu mazāk nekā 83,33 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 120)

-

2

0

-vienkārtas dzija no ķemmētām šķiedrām:

5205

21

00

0

--ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai vairāk (metriskais numurs ne vairāk kā 14)

-

2

0

5205

22

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 714,29 deciteksi, bet ne mazāk kā 232,56 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 14, bet ne vairāk kā 43)

-

2

0

5205

23

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 232,56 deciteksi, bet ne mazāk kā 192,31 decitekss (metriskais numurs vairāk nekā 43, bet ne vairāk kā 52)

-

2

0

5205

24

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 192,31 decitekss, bet ne mazāk kā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 52, bet ne vairāk kā 80)

-

2

0

5205

26

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 125 deciteksi, bet ne mazāk kā 106,38 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 80, bet ne vairāk kā 94)

-

2

0

5205

27

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 106,38 deciteksi, bet ne mazāk kā 83,33 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 94, bet ne vairāk kā 120)

-

2

0

5205

28

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 83,33 deciteksi ( metriskais numurs vairāk nekā 120)

-

2

0

-daudzkārtu vai šķeterēta dzija no neķemmētām šķiedrām:

5205

31

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai 714,29 deciteksi vai vairāk (metriskais numurs ne vairāk kā 14 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5205

32

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 714,29 deciteksi, bet ne mazāk kā 232,56 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 14, bet ne vairāk kā 43 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5205

33

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 232,56 deciteksi, bet ne mazāk kā 192,31 decitekss (metriskais numurs vairāk nekā 43, bet ne vairāk kā 52 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5205

34

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 192,31 decitekss, bet ne mazāk kā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 52, bet ne vairāk kā 80 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5205

35

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 80 vienkārtas dzijai)

-

2

0

-daudzkārtu vai šķeterēta dzija no ķemmētām šķiedrām:

5205

41

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai 714,29 deciteksi vai vairāk (metriskais numurs ne vairāk kā 14 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5205

42

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 714,29 deciteksi, bet ne mazāk kā 232,56 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 14, bet ne vairāk kā 43 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5205

43

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 232,56 deciteksi, bet ne mazāk kā 192,31 decitekss (metriskais numurs vairāk nekā 43, bet ne vairāk kā 52 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5205

44

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 192,31 decitekss, bet ne mazāk kā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 52, bet ne vairāk kā 80 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5205

46

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 125 deciteksi, bet ne mazāk kā 106,38 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 80, bet ne vairāk kā 94 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5205

47

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 106,38 deciteksi, bet ne mazāk kā 83,33 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 94, bet ne vairāk kā 120 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5205

48

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 83,33 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 120 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5206

     

Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus) ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85%, neiesaiņota mazumtirdzniecībai:

-vienkārtas dzija no neķemmētām šķiedrām:

5206

11

00

0

--ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai vairāk (metriskais numurs ne vairāk kā 14)

-

2

0

5206

12

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 714,29 deciteksi, bet ne mazāk kā 232,56 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 14, bet ne vairāk kā 43)

-

2

0

5206

13

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 232,56 deciteksi, bet ne mazāk kā 192,31 decitekss (metriskais numurs vairāk nekā 43, bet ne vairāk kā 52)

-

2

0

5206

14

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 192,31 decitekss, bet ne mazāk kā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 52, bet ne vairāk kā 80)

-

2

0

5206

15

   

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 125 deciteksi ( metriskais numurs vairāk nekā 80):

5206

15

10

0

---ar lineāro blīvumu mazāk nekā 125 deciteksi, bet ne mazāk kā 83,33 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 80, bet ne vairāk kā 120)

-

2

0

5206

15

90

0

---ar lineāro blīvumu mazāk nekā 83,33 deciteksi ( metriskais numurs vairāk nekā 120)

-

2

0

-vienkārtas dzija no ķemmētām šķiedrām:

5206

21

00

0

--ar lineāro blīvumu 714,29 deciteksi vai vairāk ( metriskais numurs ne vairāk kā 14)

-

2

0

5206

22

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 714,29 deciteksi, bet ne mazāk kā 232,56 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 14, bet ne vairāk kā 43)

-

2

0

5206

23

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 232,56 deciteksi, bet ne mazāk kā 192,31 decitekss (metriskais numurs vairāk nekā 43, bet ne vairāk kā 52)

-

2

0

5206

24

00

0

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 192,31 decitekss, bet ne mazāk kā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 52, bet ne vairāk kā 80)

-

2

0

5206

25

   

--ar lineāro blīvumu mazāk nekā 125 deciteksi ( metriskais numurs vairāk nekā 80):

5206

25

10

0

---ar lineāro blīvumu mazāk nekā 120 deciteksi, bet ne mazāk kā 83,33 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 80, bet ne vairāk kā 120)

-

2

0

5206

25

90

0

---ar lineāro blīvumu mazāk nekā 83,33 deciteksi ( metriskais numurs vairāk nekā 120)

-

2

0

-daudzkārtu vai šķeterēta dzija no neķemmētām šķiedrām:

5206

31

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai 714,29 deciteksi vai vairāk (metriskais numurs ne vairāk kā 14 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5206

32

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 714,29 deciteksi, bet ne mazāk kā 232,56 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 14, bet ne vairāk kā 43 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5206

33

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 232,56 deciteksi, bet ne mazāk kā 192,31 decitekss (metriskais numurs vairāk nekā 43, bet ne vairāk kā 52 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5206

34

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 192,31 decitekss, bet ne mazāk kā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 52, bet ne vairāk kā 80 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5206

35

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 80 vienkārtas dzijai)

-

2

0

-daudzkārtu vai šķeterēta dzija no ķemmētām šķiedrām:

5206

41

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai 714,29 deciteksi vai vairāk (metriskais numurs ne vairāk kā 14 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5206

42

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 714,29 deciteksi, bet ne mazāk kā 232,56 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 14, bet ne vairāk kā 43 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5206

43

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 232,56 deciteksi, bet ne mazāk kā 192,31 decitekss (metriskais numurs vairāk nekā 43, bet ne vairāk kā 52 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5206

44

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 192,31 decitekss, bet ne mazāk kā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 52, bet ne vairāk kā 80 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5206

45

00

0

--ar lineāro blīvumu vienkārtas dzijai mazāk nekā 125 deciteksi (metriskais numurs vairāk nekā 80 vienkārtas dzijai)

-

2

0

5207

     

Kokvilnas dzija (izņemot šujamos diegus), iesaiņota mazumtirdzniecībai:

 

5207

10

00

0

-ar kokvilnas saturu 85% vai vairāk

-

2

0

5207

90

00

0

-pārējā

-

2

0

5208

     

Kokvilnas audumi, ar kokvilnas saturu 85% vai vairāk, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2:

       

-nebalināti:

     

5208

11

   

-- audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/m2:

     

5208

11

10

0

---audumi bandāžas, pārsienamo materiālu un medicīnas marles izgatavošanai

m2

1

0

5208

11

90

0

---pārējie

m2

1

0

5208

12

   

--audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2:

     
       

---audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2, bet ne vairāk kā 130 g/m2 un platumu:

5208

12

16

0

----ne vairāk kā 165 cm

m2

1

0

5208

12

19

0

----vairāk nekā 165 cm

m2

1

0

       

---audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 130 g/m2 un platumu:

   

5208

12

96

0

----ne vairāk kā 165 cm

m2

1

0

5208

12

99

0

----vairāk nekā 165 cm

m2

1

0

5208

13

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5208

19

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-balināti:

     

5208

21

   

--audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/m2:

     

5208

21

10

0

---audumi bandāžas, pārsienamo materiālu un medicīnas marles izgatavošanai

m2

1

0

5208

21

90

0

---pārējie

m2

1

0

5208

22

   

--audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2:

     
       

---audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2, bet ne vairāk kā 130 g/m2 un platumu:

5208

22

16

0

----ne vairāk kā 165 cm

m2

1

0

5208

22

19

0

----vairāk nekā 165 cm

m2

1

0

       

---audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 130 g/m2 un platumu:

   

5208

22

96

0

----ne vairāk kā 165 cm

m2

1

0

5208

22

99

0

----vairāk nekā 165 cm

m2

1

0

5208

23

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5208

29

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-krāsoti:

     

5208

31

00

0

--audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/m2

m2

1

0

5208

32

   

--audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2:

     
       

---audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2, bet ne vairāk kā 130 g/m2 un platumu:

5208

32

16

0

----ne vairāk kā 165 cm

m2

1

0

5208

32

19

0

----vairāk nekā 165 cm

m2

1

0

       

---audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 130 g/m2 un platumu:

   

5208

32

96

0

----ne vairāk kā 165 cm

m2

1

0

5208

32

99

0

----vairāk nekā 165 cm

m2

1

0

5208

33

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5208

39

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-no dažādu krāsu dzijām:

     

5208

41

00

0

--audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/m2

m2

1

0

5208

42

00

0

--audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2

m2

1

0

5208

43

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5208

49

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-apdrukāti:

     

5208

51

00

0

--audekla pinuma, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 100 g/m2

m2

1

0

5208

52

   

--audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2:

     

5208

52

10

0

---audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 100 g/m2, bet ne vairāk kā 130 g/m2

m2

1

0

5208

52

90

0

---audekla pinuma, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 130 g/m2

m2

1

0

5208

53

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5208

59

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

5209

     

Kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu 85% vai vairāk, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2:

       

-nebalināti:

     

5209

11

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5209

12

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5209

19

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-balināti:

     

5209

21

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5209

22

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5209

29

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-krāsoti:

     

5209

31

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5209

32

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5209

39

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-no dažādu krāsu dzijām:

     

5209

41

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5209

42

00

0

--denīma audumi

m2

1

0

5209

43

00

0

--pārējie 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5209

49

   

--pārējie audumi:

     

5209

49

10

0

---žakardaudumi ar platumu vairāk nekā 115 cm, bet mazāk nekā 140 cm

m2

1

0

5209

49

90

0

---pārējie

m2

1

0

       

-apdrukāti:

     

5209

51

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5209

52

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5209

59

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

5210

     

Kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85%, pievienojot galvenokārt vai tikai ķīmiskās šķiedras, ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2:

-nebalināti:

5210

11

   

--audekla pinuma:

     

5210

11

10

0

---ar platumu ne vairāk kā 165 cm

m2

1

0

5210

11

90

0

---ar platumu vairāk nekā 165 cm

m2

1

0

5210

12

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5210

19

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-balināti:

     

5210

21

   

--audekla pinuma:

     

5210

21

10

0

---ar platumu ne vairāk kā 165 cm

m2

1

0

5210

21

90

0

---ar platumu vairāk nekā 165 cm

m2

1

0

5210

22

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5210

29

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-krāsoti:

     

5210

31

   

--audekla pinuma:

     

5210

31

10

0

---ar platumu ne vairāk kā 165 cm

m2

1

0

5210

31

90

0

---ar platumu vairāk nekā 165 cm

m2

1

0

5210

32

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5210

39

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-no dažādu krāsu dzijām:

     

5210

41

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5210

42

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5210

49

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-apdrukāti:

     

5210

51

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5210

52

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5210

59

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

5211

     

Kokvilnas audumi ar kokvilnas saturu mazāk nekā 85%, pievienojot galvenokārt vai tikai ķīmiskās šķiedras, ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2:

-nebalināti:

5211

11

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5211

12

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5211

19

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-balināti:

     

5211

21

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5211

22

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5211

29

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-krāsoti:

     

5211

31

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5211

32

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5211

39

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

       

-no dažādu krāsu dzijām:

     

5211

41

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5211

42

00

0

--denīma audumi

m2

1

0

5211

43

00

0

--pārējie 3 vai 4 pavedienu sarža pinuma audumi, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5211

49

   

--pārējie audumi:

     

5211

49

10

0

---žakardaudumi

m2

1

0

5211

49

90

0

---pārējie

m2

1

0

       

-apdrukāti:

     

5211

51

00

0

--audekla pinuma

m2

1

0

5211

52

00

0

--3 vai 4 pavedienu sarža pinuma, tai skaitā atgriezeniskā sarža

m2

1

0

5211

59

00

0

--pārējie audumi

m2

1

0

5212

     

Pārējie kokvilnas audumi:

     
       

-ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2:

     

5212

11

   

--nebalināti:

     

5212

11

10

0

---maisījumi, kas satur pamatā linus vai tikai linus

m2

20

15

5212

11

90

0

---no citiem maisījumiem

m2

20

15

5212

12

   

--balināti:

     

5212

12

10

0

---maisījumi, kas satur pamatā linus vai tikai linus

m2

20

15

5212

12

90

0

---no citiem maisījumiem

m2

20

15

5212

13

   

--krāsoti:

     

5212

13

10

0

---maisījumi, kas satur pamatā linus vai tikai linus

m2

20

15

5212

13

90

0

---no citiem maisījumiem

m2

20

15

5212

14

   

--no dažādu krāsu dzijām:

     

5212

14

10

0

---maisījumi, kas satur pamatā linus vai tikai linus

m2

20

15

5212

14

90

0

---no citiem maisījumiem

m

20

15

5212

15

   

--apdrukāti:

     

5212

15

10

0

---maisījumi, kas satur pamatā linus vai tikai linus

m2

20

15

5212

15

90

0

---no citiem maisījumiem

m2

20

15

       

-ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2:

     

5212

21

   

--nebalināti:

     

5212

21

10

0

---maisījumi, kas satur pamatā linus vai tikai linus

m2

20

15

5212

21

90

0

---no citiem maisījumiem

m2

20

15

5212

22

   

--balināti:

     

5212

22

10

0

---maisījumi, kas satur pamatā linus vai tikai linus

m2

20

15

5212

22

90

0

---no citiem maisījumiem

m2

20

15

5212

23

   

--krāsoti:

     

5212

23

10

0

---maisījumi, kas satur pamatā linus vai tikai linus

m2

20

15

5212

23

90

0

---no citiem maisījumiem

m2

20

15

5212

24

   

--no dažādu krāsu dzijām:

     

5212

24

10

0

---maisījumi, kas satur pamatā linus vai tikai linus

m2

20

15

5212

24

90

0

---no citiem maisījumiem

m2

20

15

5212

25

   

--apdrukāti:

     

5212

25

10

0

---maisījumi, kas satur pamatā linus vai tikai linus

m2

20

15

5212

25

90

0

---no citiem maisījumiem

m2

20

15