51. G R U P A

VILNA, SMALKIE VAI RUPJIE DZĪVNIEKU MATI; ZIRGU ASTRU DZIJA UN AUDUMS

Piezīme:

Visā nomenklatūrā:

a) termins "vilna" nozīmē aitu vai jēru vilnu;

b) termins "smalkie dzīvnieku mati" nozīmē alpaku, lamu, lamu-vikuņu, kamieļu, jaku, Angoras, Tibetas, Kašmiras vai līdzīgu kazu, trušu (tai skaitā Angoras), zaķu, bebru, nutriju vai ondatru matus;

c) termins "rupjie dzīvnieku mati" nozīmē iepriekš neminēto dzīvnieku matus, izņemot suku gatavošanai paredzētos matus un sarus (0502. preču pozīcija) un zirgu astrus (0503. preču pozīcija).

Papildpiezīme:

1. 5111 11 110., 5111 11 190., 5111 19 110. un 5111 19 190. subpozīcijā termins "blīvie audumi" nozīmē audekla pinuma audumus ar virsmas blīvumu 250 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 450 g/m2; tie var būt veltnēti, vienkrāsaini vai no jauktiem pavedieniem, darināti no kārstiem vilnas pavedieniem ar dzīvnieku smalko matu piejaukumu; šo audumu sastāvā var būt arī rupjie dzīvnieku mati vai mākslīgās šķiedras. Šķiedras ir orientētas vienā un tajā pašā virzienā, apstrādājot virsmu, lai tā kļūtu ūdensizturīga.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

5101

     

Vilna, nekārsta vai neķemmēta:

     
       

-nemazgāta, tai skaitā mazgāta līdz cirpšanai vai noņemšanai no ādas:

 

5101

11

00

0

--cirptā vilna

-

1

0

5101

19

00

0

--pārējā

-

1

0

       

-mazgāta, nekarbonizēta:

     

5101

21

00

0

--cirptā vilna

-

1

0

5101

29

00

0

--pārējā

-

1

0

5101

30

00

0

-karbonizēta

-

1

0

5102

     

Dzīvnieku mati, smalkie vai rupjie, nekārsti vai neķemmēti:

     

5102

10

   

-smalkie dzīvnieku mati:

     

5102

10

10

0

--Angoras truša

-

1

0

5102

10

30

0

--alpakas, lamas vai lamas-vikuņas

-

1

0

5102

10

50

0

--kamieļa vai jaka, vai Angoras, Tibetas, Kašmiras vai līdzīgu kazu

-

1

0

5102

10

90

0

--truša (izņemot Angoras), zaķa, bebra, nutrijas vai ondatras

-

1

0

5102

20

00

0

-rupjie dzīvnieku mati

-

1

0

5103

     

Vilnas vai smalko vai rupjo dzīvnieku matu atlikas, ieskaitot vērpšanas atkritumus, bet izņemot reģenerēto vilnu:

5103

10

   

-vilnas atsukas vai dzīvnieku smalko matu atlikas:

     

5103

10

10

0

--nekarbonizētās

-

1

0

5103

10

90

0

--karbonizētās

-

1

0

5103

20

   

-pārējās vilnas vai dzīvnieku smalko matu atlikas:

     

5103

20

10

0

--dzijas atlikas

-

1

0

       

--pārējie:

     

5103

20

91

0

---nekarbonizētās

-

1

0

5103

20

99

0

---karbonizētās

-

1

0

5103

30

00

0

-rupjo dzīvnieku matu atlikas

-

1

0

5104

00

00

0

Vilna, reģenerēta, vai reģenerēti smalkie vai rupjie dzīvnieku mati

-

1

0

5105

     

Vilna un smalkie vai rupjie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti (ieskaitot ķemmētu vilnu atgriezumos):

5105

10

00

0

-kārsta vilna

-

1

0

       

-vilnas kamoli un pārējā ķemmētā vilna:

     

5105

21

00

0

--ķemmēta vilna atgriezumos

-

1

0

5105

29

00

0

--pārējā

-

1

0

5105

30

   

-smalkie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti:

     

5105

30

10

0

--kārsti

-

1

0

5105

30

90

0

--ķemmēti

-

1

0

5105

40

00

0

-rupjie dzīvnieku mati, kārsti vai ķemmēti

-

1

0

5106

     

Vilnas aparātdzija, neiesaiņota mazumtirdzniecībai:

     

5106

10

   

-ar vilnas saturu 85% vai vairāk:

     

5106

10

10

0

--nebalināta

-

1

0

5106

10

90

0

--pārējā

-

1

0

5106

20

   

-ar vilnas saturu mazāk nekā 85%:

     

5106

20

10

0

--ar vilnas un dzīvnieku smalko matu saturu 85% vai vairāk

-

1

0

       

--pārējā:

     

5106

20

91

0

---nebalināta

-

1

0

5106

20

99

0

---pārējā

-

1

0

5107

     

Vilnas ķemmdzija, neiesaiņota mazumtirdzniecībai:

     

5107

10

   

-ar vilnas saturu 85% vai vairāk:

     

5107

10

10

0

--nebalināta

-

1

0

5107

10

90

0

--pārējā

-

1

0

5107

20

   

-ar vilnas saturu mazāk nekā 85%:

     
       

--ar vilnas un dzīvnieku smalko matu saturu 85% vai vairāk:

     

5107

20

10

0

---nebalināta

-

1

0

5107

20

30

0

---pārējā

-

1

0

       

--pārējā:

     
       

---maisījumā pamatā tikai vai ar sintētiskām štāpeļšķiedrām:

     

5107

20

51

0

----nebalināta

-

1

0

5107

20

59

0

----pārējā

-

1

0

       

---maisījumā ar citām šķiedrām:

     

5107

20

91

0

----nebalināta

-

1

0

5107

20

99

0

----pārējā

-

1

0

5108

     

Dzija no smalkiem dzīvnieku matiem (aparātdzija vai ķemmdzija), neiesaiņota mazumtirdzniecībai:

5108

10

   

-aparātdzija:

     

5108

10

10

0

--nebalināta

-

0

0

5108

10

90

0

--pārējā

-

0

0

5108

20

   

-ķemmdzija:

     

5108

20

10

0

--nebalināta

-

0

0

5108

20

90

0

--pārējā

-

0

0

5109

     

Dzija no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem, iesaiņota mazumtirdzniecībai:

 

5109

10

   

-ar vilnas vai dzīvnieku smalko matu saturu 85% vai vairāk:

     

5109

10

10

0

--kamolos vai šķeterēs, ar masu vairāk nekā 125 g, bet ne vairāk kā 500 g

-

0

0

5109

10

90

0

--pārējā

-

0

0

5109

90

   

-pārējā:

     

5109

90

10

0

--kamolos vai šķeterēs, ar masu vairāk nekā 125 g, bet ne vairāk kā 500 g

-

0

0

5109

90

90

0

--pārējā

-

0

0

5110

00

00

0

Dzija no rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem (tai skaitā pozamenta dzija no zirgu astriem), iesaiņota vai neiesaiņota mazumtirdzniecībai

-

0

0

5111

     

Vilnas aparātdzijas vai dzīvnieku smalko matu aparātdzijas audumi:

   
       

-ar vilnas vai dzīvnieku smalko matu saturu 85% vai vairāk:

     

5111

11

   

--ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 300 g/m2:

     
       

---blīvie audumi:

     

5111

11

11

0

----ar m2 vērtību 2,50 eiro vai vairāk

m2

0

0

5111

11

19

0

----pārējie

m2

0

0

       

---pārējie audumi:

     

5111

11

91

0

----no vilnas pavedieniem, ar m2 vērtību 2,50 eiro vai vairāk

m2

0

0

5111

11

99

0

----pārējie

m2

0

0

5111

19

   

--pārējie:

     
       

---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 300 g/m2, bet ne vairāk kā 450 g/m2:

 
       

----blīvie audumi:

     

5111

19

11

0

-----ar m2 vērtību 2,50 eiro vai vairāk

m2

0

0

5111

19

19

0

-----pārējie

m2

0

0

       

----pārējie audumi:

     

5111

19

31

0

-----no vilnas pavedieniem, ar m2 vērtību 2,50 eiro vai vairāk

m2

0

0

5111

19

39

0

-----pārējie

m2

0

0

       

---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 450 g/m2:

     

5111

19

91

0

----no vilnas pavedieniem, ar m2 vērtību 2,50 eiro vai vairāk

m2

0

0

5111

19

99

0

----pārējie

m2

0

0

5111

20

00

0

-pārējie jauktie audumi, kas satur pamatā vai tikai ķīmiskos pavedienus

m2

0

0

5111

30

   

-pārējie jauktie audumi, kas satur pamatā vai tikai ķīmiskās štāpeļšķiedras:

5111

30

10

0

--ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 300 g/m2

m2

0

0

5111

30

30

0

--ar virsmas blīvumu vairāk nekā 300 g/m2, bet ne vairāk kā 450 g/m2

m2

0

0

5111

30

90

0

--ar virsmas blīvumu vairāk nekā 450 g/m2

m2

0

0

5111

90

   

-pārējie:

     

5111

90

10

0

--ar 50. grupā minēto tekstilmateriālu saturu vairāk nekā 10%

m2

0

0

       

--pārējie:

     

5111

90

91

0

---ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 300 g/m2

m2

0

0

5111

90

93

0

---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 300 g/m2, bet ne vairāk kā 450 g/m2

m2

0

0

5111

90

99

0

---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 450 g/m2

m2

0

0

5112

     

Audumi no vilnas ķemmdzijas vai dzīvnieku smalko matu ķemmdzijas:

   
       

-ar vilnas vai dzīvnieku smalko matu saturu 85% vai vairāk:

     

5112

11

   

--ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2:

     

5112

11

10

0

---ar m2 vērtību 3 eiro vai vairāk

m2

0

0

5112

11

90

0

---pārējie

m2

0

0

5112

19

   

--pārējie:

     
       

---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2, bet ne vairāk kā 375 g/m2:

 

5112

19

11

0

----ar m2 vērtību 3 eiro vai vairāk

m2

0

0

5112

19

19

0

----pārējie

m2

0

0

       

---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 375 g/m2:

     

5112

19

91

0

----ar m2 vērtību 3 eiro vai vairāk

m2

0

0

5112

19

99

0

----pārējie

m2

0

0

5112

20

00

0

-pārējie jauktie audumi, kas satur pamatā vai tikai ķīmiskos pavedienus

m2

0

0

5112

30

   

-pārējie jauktie audumi, kas satur pamatā vai tikai ķīmiskās štāpeļšķiedras:

5112

30

10

0

--ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2

m2

0

0

5112

30

30

0

--ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2, bet ne vairāk kā 375 g/m2

m2

0

0

5112

30

90

0

--ar virsmas blīvumu vairāk nekā 375 g/m2

m2

0

0

5112

90

   

-pārējie:

     

5112

90

10

0

--ar 50. grupā minēto tekstilmateriālu saturu vairāk nekā 10%

m2

0

0

--pārējie:

5112

90

91

0

---ar virsmas blīvumu ne vairāk kā 200 g/m2

m2

0

0

5112

90

93

0

---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 200 g/m2, bet ne vairāk kā 375 g/m2

m2

0

0

5112

90

99

0

---ar virsmas blīvumu vairāk nekā 375 g/m2

m2

0

0

5113

00

00

0

Audumi no rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem

m2

0

0