XI N O D A Ļ A

TEKSTILMATERIĀLI UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā nodaļā nav ietverti:

a) sari un dzīvnieku mati suku izgatavošanai (0502. preču pozīcija); zirgu astri vai to atlikumi (0503. preču pozīcija);

b) cilvēku mati vai izstrādājumi no tiem (0501., 6703. vai 6704. preču pozīcija), izņemot filtraudumu eļļas presēm vai līdzīgiem mērķiem (5911. preču pozīcija);

c) kokvilnas šarpija vai pārējie augu materiāli (14. grupa);

d) azbests (2524. preču pozīcija), izstrādājumi no tā vai no pārējiem materiāliem, kas minēti 6812. vai 6813. preču pozīcijā;

e) izstrādājumi, kas minēti 3005. vai 3006. preču pozīcijā (vate, marle, pārsienamie un līdzīgi materiāli lietošanai terapijā, ķirurģijā, stomatoloģijā vai veterinārijā, sterili materiāli operācijām); mazumtirdzniecībai iesaiņots diegs zobstarpu tīrīšanai (zobu diegs) (3306. preču pozīcija);

f) gaismjutīgi audumi (3701.-3704. preču pozīcija);

g) monošķiedras, lielākas par 1 mm šķērsgriezumā, slejas vai līdzīgas formas (piemēram, mākslīgie salmi) no plastmasas, ar platumu vairāk nekā 5mm (39.grupa) vai pīti izstrādājumi, audumi vai citi izstrādājumi no monošķiedras vai slejām (46.grupa);

h) audumi, trikotāžas audumi vai neausti materiāli, kas piesūcināti, pārklāti vai dublēti ar plastmasu, izstrādājumi no tiem (39. grupa);

i) audumi, trikotāžas audumi, filcs un tūba vai neausti materiāli, kas piesūcināti, pārklāti vai dublēti ar gumiju, izstrādājumi no tiem (40. grupa);

j) ādas ar apmatojumu (41. vai 43. grupa) vai kažokādu izstrādājumi, mākslīgā kažokāda vai izstrādājumi no tās (4303. vai 4304. preču pozīcija);

k) izstrādājumi no tekstilmateriāliem, kas minēti 4201. vai 4202. preču pozīcijā;

l) 48. grupas preces (piemēram, celulozes vate);

m) apavi vai to daļas, getras, kamašas vai līdzīgi 64. grupas izstrādājumi;

n) matu tīkliņi, galvassegas vai to daļas, kas minētas 65. grupā;

o) 67. grupas preces;

p) tekstilmateriāli ar abrazīvu virsmu (6805. preču pozīcija), kā arī oglekļa šķiedras vai izstrādājumi no tām (6815. preču pozīcija);

r) stikla šķiedras vai izstrādājumi no tām, izņemot izšuvumus ar stikla pavedienu uz caurspīdīga pamata (70. grupa);

s) 94. grupas izstrādājumi (piemēram, mēbeles, gultas piederumi, apgaismes ķermeņi un to daļas);

t) 95. grupas izstrādājumi (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi, tīkli);

u) 96. grupas izstrādājumi (piemēram, sukas, ceļojuma šūšanas komplekti, rāvējslēdzēji un rakstāmmašīnu lentes) vai

v) 97. grupas izstrādājumi.

2. A. Preces, kas minētas 50.-55. grupā vai 5809. vai 5902. preču pozīcijā un kas sastāv no diviem vai vairākiem tekstilmateriāliem, jāklasificē atbilstoši tam materiālam, kurš preces masā ir pārsvarā.

Ja neviens no tekstilmateriāliem preces masā nav pārsvarā, preces tiek klasificētas tā, it kā tās pilnībā sastāvētu no tā tekstilmateriāla, kas numerācijas ziņā ir pēdējā pozīcija no visām iespējamām pozīcijām.

B. Lai preces klasificētu, jāievēro šādi noteikumi:

a) pozamenta pavediens no zirgu astriem (5110.preču pozīcija) un metalizētais diegs jāuzskata par viendabīgu (5605.preču pozīcija) tekstilmateriālu, kura masu veido tā komponentu masu summa; metalizētais diegs uzskatāms par tekstilmateriālu;

b) lai izvēlētos preču pozīciju, vispirms jānosaka grupa, tad atbilstošā preču pozīcija šajā grupā, neievērojot materiālus, kas nav klasificēti šajā grupā;

c) gadījumos, kad 54. un 55. grupa ir saistīta ar kādu citu grupu, 54. un 55. grupa jāuzskata par vienu grupu;

d) ja grupā vai preču pozīcijā ietilpst preces no dažādiem tekstilmateriāliem, tiek pieņemts, ka šīs preces sastāv no viendabīga materiāla;

C. A. un B. punktā ietvertie nosacījumi lietojami, klasificējot arī dziju, kas minēta 3., 4.,5. vai 6. piezīmē.

3. A. Šīs nodaļas ietvaros, izņemot B.punktā minētos izņēmumus, pavedieni (vienpavediens, šķeterēti pavedieni, vairākās kārtās šķeterēti pavedieni) uzskatāmi par "auklas, tauvas un virvju izstrādājumiem":

a) no zīda vai tā atlikām, ar lineāro blīvumu vairāk nekā 20 000 deciteksu;

b) no ķīmiskajām šķiedrām (ieskaitot dziju no diviem vai vairākiem monopavedieniem, kas ietilpst 54. grupā), ar lineāro blīvumu vairāk nekā 10 000 deciteksu;

c) no kaņepājiem vai liniem:

I) slīpēti, ar lineāro blīvumu 1429 deciteksi vai vairāk;

II) neslīpēti, ar lineāro blīvumu vairāk nekā 20 000 deciteksu;

d) no kokosšķiedrām trīs vai vairāk kārtās;

e) no pārējām augu šķiedrām, ar lineāro blīvumu vairāk nekā 20 000 deciteksu;

f) stiprināti ar metāla pavedienu.

B. Izņēmumi:

a) vilnas vai dzīvnieku smalko matu dzija un papīra pavedieni, izņemot dziju, kas stiprināta ar metalizētu pavedienu;

b) ķīmisko komplekso pavedienu grīstes (55. grupa) un nešķeterēta daudzšķiedru dzija (vai ar šķeterējumu ne vairāk kā 5 apgriezieni metrā) (54. grupa);

c) zīdtārpiņa pavediens (5006. preču pozīcija) un monopavedieni (54. grupa);

d) metalizēta dzija, kas minēta 5605.preču pozīcijā; dzija, stiprināta ar metalizētu pavedienu, klasificējama saskaņā ar A."f" punktu;

e) pozamenta un cilpainā fasondzija (5606. preču pozīcija).

4. A. Ievērojot izņēmumus, kas turpmāk minēti punktā B, 50., 51., 52., 54. un 55. grupā, jēdzienā "iesaiņota mazumtirdzniecībai" ietverta vienkārtas un šķeterētā dzija:

a) kārstuvēs, spolēs, patronās utt., ar masu (ieskaitot spoļu u.c. masu) ne vairāk kā:

I) 85 g - zīdam, tā atlikām vai ķīmiskajiem pavedieniem;

II) 125 g - pārējiem pavedieniem;

b) kamolos un šķeterēs - ar masu ne vairāk kā:

I) 85 g - zīdam, tā atlikām vai ķīmiskajiem pavedieniem ar lineāro blīvumu mazāk nekā 3000 deciteksu;

II) 125 g - pārējiem pavedieniem ar lineāro blīvumu mazāk nekā 2000 deciteksu;

III) 500 g - pārējai dzijai:

c) šķeterēs, kas sastāv no vairākām mazākām šķeterēm, kuras atsevišķi pārsietas ar diegiem, ar masu ne vairāk kā:

I) 85 g - zīdam, tā atlikām vai ķīmiskajiem pavedieniem;

II) 125 g - pārējai dzijai.

B. Izņēmumi:

a) vienkārtas dzija no jebkura tekstilmateriāla, izņemot:

I) vienkārtas jēldziju no vilnas vai smalkajiem dzīvnieku matiem;

II) balinātu, krāsotu vai apdrukātu vienkārtas dziju ar lineāro blīvumu vairāk nekā 5000 deciteksu;

b) šķeterēta jēldzija:

I) no zīda vai tā atlikām;

II) no pārējiem tekstilmateriāliem, izņemot vilnas vai smalko dzīvnieku matu dziju, šķeterēs;

c) daudzkārtu vai šķeterēta zīda vai tā atliku dzija, balināta vai krāsota dzija, ar lineāro blīvumu 133 deciteksi vai mazāku; un

d) vienkārtas, daudzkārtu un šķeterēta dzija no jebkura tekstilmateriāla:

I) krusttinuma šķeterēs;

II) uztīta uz turētājiem (piemēram, uz spolēm, vērpšanas patronām, koniskām krustspolēm vai vārpstiņām vai kokonu formā izšūšanas darbgaldiem), paredzēta tekstilrūpniecībai.

5. 5204., 5401. un 5508. preču pozīcijā termins "šujamie diegi" nozīmē šķeterētu pavedienu:

a) uz turētājiem (piemēram, spolēm, patronām) ar masu (ieskaitot turētāja masu) ne vairāk kā 1000 g;

b) apstrādātu lietošanai par šujamo diegu un

c) ar galējo labo grodumu.

6. Šajā nodaļā termins "augstas stiprības pavedieni" nozīmē pavedienus, kas izturīgi pret raušanu (mēra centiņūtonos uz teksu) (cN/tekss), pārsniedzot:

----------------------------------------------------------------------------------------------

Neilona vai citu poliamīdu vai poliesteru vienkārtas pavediens

60 cN/teksus

Daudzkārtu vai šķeterēts neilona vai citu poliamīdu vai poliesteru pavediens

53 cN/teksus

Vienkārtas, daudzkārtu vai šķeterēts viskozes zīda pavediens

27 cN/teksus

7. Šajā nodaļā termins "apdarināts" nozīmē:

a) sagriezts, bet ne taisnstūros vai kvadrātos;

b) pabeigti un lietošanai gatavi izstrādājumi (vai arī tādi, kuri jāsadala, pārgriežot dalītājpavedienus), kam nav nepieciešama sašūšana (piemēram, salvetes, dvieļi, galdauti, šalles, segas);

c) izstrādājumi ar eģi vai apvīlēti, ar mezglotām bārkstīm gar visām malām, izņemot austus izstrādājumus, kuru grieztās malas nostiprinātas ar apdiegumu vai ar citu vienkāršu paņēmienu;

d) piegriezti noteiktā lielumā, ar ažūrizšuvumu;

e) izstrādājumi no šūtām vai salīmētām daļām (izņemot gabalpreces no diviem vai vairākiem identiska materiāla auduma gabaliem ar kopā sašūtām malām, kā arī izstrādājumi no divām un vairākām daļām divās vai vairākās kārtās);

f) trikotāžas izstrādājumi noteiktā formā neatkarīgi no tā, vai piegādāti atsevišķos gabalos vai savienotā veidā.

8. 50.-60. grupā:

a) 50.-55. grupā un 60. grupā un, ja nav īpašu atrunu kontekstā, 56.-59. grupā nav ietvertas preces, kas izgatavotas atbilstoši 7. piezīmē sniegtajiem norādījumiem, un

b) 50.-55. grupā un 60. grupā nav ietvertas preces, kas minētas 56.-59. grupā.

9. 50.-55. grupā ietverti arī audumi, kas sastāv no paralēliem tekstilpavedienu slāņiem, kuri atrodas viens virs otra šaurā vai taisnā leņķī. Šie slāņi pavedienu krustošanās vietās savienoti termiski vai salīmējot.

10. Elastīgie materiāli, kas sastāv no tekstilmateriāliem un gumijas pavedieniem, klasificējami šajā nodaļā.

11. Šajā nodaļā termins "piesūcināts" nozīmē arī "iemērkts".

12. Šajā nodaļā termins "poliamīdi" ietver arī aramīdus.

13. Ja nav īpašu piebilžu, austi apģērba piederumi klasificējami attiecīgajās preču pozīcijās pat tad, ja tie ir iesaiņoti mazumtirdzniecības komplektos. Šajā piezīmē jēdziens "apģērba piederumi no tekstilmateriāliem" nozīmē apģērba piederumus, kas minēti 6101.-6114. un 6201.-6211. preču pozīcijā.

Piezīmes par subpozīcijām:

1. Šajā nodaļā un visā nomenklatūrā lietoto terminu nozīme:

a) ELASTĪGĀ DZIJA:

kompleksais pavediens no sintētiskām tekstilšķiedrām (ieskaitot monopavedienu, bet izņemot teksturētu dziju), kurš,izstiepjot to trīsreiz garāku, nepārtrūkst, bet, izstiepjot divreiz garāku, 5 minūšu laikā atgūst garumu, kas pārsniedz sākotnējo ne vairāk kā pusotras reizes.

b) NEBALINĀTĀ DZIJA:

I) nebalināta, nekrāsota, neapdrukāta dzija ar dabiskās krāsas šķiedru;

II) nenoteiktas krāsas (pelēka) dzija no uzirdinātas izejvielas. Tāda dzija var būt apstrādāta ar bezkrāsas apretu vai nenoturīgu krāsvielu (kas izzūd pēc mazgāšanas ar ziepēm); ķīmisko šķiedru dzija, apstrādāta ar matējošu līdzekli (piemēram, ar titāna dioksīdu).

c) BALINĀTĀ DZIJA:

I) dzija, kas pakļauta balināšanas procesam, izgatavota no balinātām šķiedrām vai, ja kontekstā nav īpašas piebildes, krāsota baltā krāsā vai apstrādāta ar balto apretu;

II) dzija, kas sastāv no nebalinātu un balinātu šķiedru maisījuma;

III) daudzkārtu vai šķeterēta dzija, kas sastāv no balinātiem un nebalinātiem pavedieniem.

d) KRĀSAINĀ (KRĀSOTA VAI APDRUKĀTA) DZIJA:

I) dzija, kas krāsota (izņemot baltu vai nenoturīgu krāsu), arī apdrukāta vai izgatavota no krāsotām vai apdrukātām šķiedrām;

II) dzija, kas sastāv no dažādu krāsu krāsotām šķiedrām vai no nebalinātu vai balinātu šķiedru maisījuma ar krāsotām šķiedrām (melanždzija vai divkrāsaina priekšdzija) vai vienā krāsā vai vairākās krāsās punktveidā apdrukāta dzija;

III) dzija, kas iegūta no apdrukātas lentes vai priekšdzijas;

IV) šķeterēta dzija, kas sastāv no jēldzijas vai balinātas un krāsotas dzijas.

Šos nosacījumus var izmantot, klasificējot arī monopavedienus, lentes vai līdzīgus 54. grupas izstrādājumus.

e) NEBALINĀTI AUDUMI:

nebalināti, nekrāsoti, neapdrukāti audumi no nebalinātās dzijas. Var būt apretēti ar bezkrāsaino apretu vai krāsoti ar nenoturīgām krāsvielām.

f) BALINĀTI AUDUMI:

I) audumi, kas balināti vai, ja nav īpašu piebilžu, krāsoti baltā krāsā vai apstrādāti ar balto apretu;

II) audumi, kas izgatavoti no balinātās dzijas;

III) audumi, kas izgatavoti no nebalinātās un balinātās dzijas.

g) KRĀSOTI AUDUMI:

I) vienkrāsaini audumi (izņemot baltus, ja nav īpašu piebilžu) ar krāsainu apretu, vienā gabalā;

II) krāsotas vienkrāsainas dzijas audumi.

h) AUDUMI NO DAŽĀDU KRĀSU DZIJĀM (IZŅEMOT APDRUKĀTUS):

I) izgatavoti no dažādu krāsu dzijām vai no dzijām dažādos toņos, izņemot dabisko šķiedras krāsu;

II) izgatavoti no jēldzijas vai balinātas un krāsotas dzijas;

III) izgatavoti no divkrāsainas dzijas vai melanždzijas (pavedieni, kas veido eģi vai galu, nav ņemami vērā).

ij) APDRUKĀTI AUDUMI:

Apdrukāti vienā gabalā neatkarīgi no tā, vai izgatavoti no vienkrāsainas vai daudzkrāsainas dzijas. (Pie apdrukātiem audumiem pieskaitāmi arī ar otiņu, suku, pulverizatoru, trafaretu apzīmēti, kā arī batikoti audumi.)

Merserizācija audumu un dziju klasifikāciju neiespaido.

k) AUDEKLA PINUMA AUDUMI - auduma struktūra, kurā katrs audu pavediens iet pamīšus virs un zem nākošā šķēru pavediena un katrs šķēru pavediens iet pamīšus virs un zem nākošā audu pavediena.

2. A. Izstrādājumi, kas minēti 56.-63. grupā un kas sastāv no diviem vai vairākiem tekstilmateriāliem, uzskatāmi par izstrādājumiem, kas sastāv tikai no tā tekstilmateriāla, kurš jāizvēlas saskaņā ar šīs nodaļas 2.piezīmi par izstrādājuma, kas sastāv no šiem pašiem materiāliem, iekļaušanu 50.-55.grupā..

B. Ievērojot iepriekšminēto nosacījumu:

a) jāņem vērā tikai tā daļa, kas nosaka klasifikāciju saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 3. punktu;

b) nav jāņem vērā pamataudums, ja tekstilizstrādājums sastāv no pamatauduma un uzkārstas vai buklētas virsmas;

c) attiecībā uz izšuvumiem un izstrādājumiem, kas minēti 5810. preču pozīcijā, jāņem vērā tikai pamataudums. Bet izšuvumi bez redzama pamata un izstrādājumi no tiem klasificējami atbilstoši lietotajiem izšujamiem diegiem.

50. G R U P A

ZĪDS

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

5001

00

00

0

Attīšanai derīgi zīdtārpiņa kokoni

-

1

0

5002

00

00

0

Jēlzīds (negrodots)

-

1

0

5003

     

Zīda atlikas (tai skaitā attīšanai nederīgi kokoni, vērpšanas atkritumi un plucinātās izejvielas):

5003

10

00

0

-nekārstas vai neķemmētas

-

1

0

5003

90

00

0

-pārējie

-

1

0

5004

00

   

Zīda dzija (izņemot dziju no zīda atlikām), neiesaiņota mazumtirdzniecībai:

5004

00

10

0

-nebalināta, mazgāta vai balināta

-

1

0

5004

00

90

0

-pārējā

-

1

0

5005

00

   

Dzija no zīda atlikām, neiesaiņota mazumtirdzniecībai:

     

5005

00

10

0

-nebalināta, mazgāta vai balināta

-

1

0

5005

00

90

0

-pārējā

-

1

0

5006

00

   

Zīda dzija un dzija no zīda atlikām, iesaiņota mazumtirdzniecībai; zīdtārpiņa pavediens:

5006

00

10

0

-zīda dzija

-

1

0

5006

00

90

0

-dzija no zīda atsukām vai pārējām zīda atlikām; zīdtārpiņa pavediens

-

1

0

5007

Audumi no dabiskā zīda vai zīda atlikām:

5007

10

00

0

-audumi no zīda atsukām

m2

0

0

5007

20

   

-pārējie audumi ar 85% vai vairāk dabiskā zīda vai zīda atliku, izņemot ķemmēšanas atlikas:

       

--krepi:

     

5007

20

11

0

---nebalināti, mazgāti vai balināti

m2

0

0

5007

20

19

0

---pārējie

m2

0

0

       

--eponžs, habutajs, honāns un līdzīgi Tālo Austrumu dabiskā zīda audumi (ne maisījumā ar atsukām vai pārējām zīda atlikām vai pārējiem tekstilmateriāliem):

5007

20

21

0

---audekla pinuma, jēlaudumi, nepakļauti tālākai apstrādei, izņemot mazgāšanu

m2

0

0

       

---pārējie:

     

5007

20

31

0

----audekla pinuma

m2

0

0

5007

20

39

0

----pārējie

m2

0

0

       

--pārējie:

     

5007

20

41

0

---ažūraudumi (ažūrpinuma)

m2

0

0

       

---pārējie:

     

5007

20

51

0

----nebalināti, mazgāti vai balināti

m2

0

0

5007

20

59

0

----krāsoti

m2

0

0

       

----no dažādu krāsu dzijām:

     

5007

20

61

0

-----ar platumu vairāk nekā 57 cm, bet ne vairāk kā 75 cm

m2

0

0

5007

20

69

0

-----pārējie

m2

0

0

5007

20

71

0

----apdrukāti

m2

0

0

5007

90

   

-pārējie audumi:

     

5007

90

10

0

--nebalināti, mazgāti vai balināti

m2

0

0

5007

90

30

0

--krāsoti

m2

0

0

5007

90

50

0

--no dažādu krāsu dzijām

m2

0

0

5007

90

90

0

--apdrukāti

m2

0

0