X N O D A Ļ A

PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI PĀRĒJĀ CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS; PAPĪRS, KARTONS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TIEM

47. G R U P A

PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI PĀRĒJĀ CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA;
PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS

Piezīme:

4702. preču pozīcijā jēdziens "ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes" nozīmē ķīmisko koksnes celulozi, kurā 92% no svara vai vairāk ir natroncelulozes vai sulfātcelulozes frakcijas vai 88% no svara vai vairāk ir sulfītcelulozes frakcijas pēc vienas stundas izturēšanas 18% nātrija hidroksīda (NaOH) šķīdumā 20 grādos pēc C, bet sulfītceluloze ar pelnu saturu - ne vairāk kā 0,15% no svara.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

4701

00

   

Mehāniskā koksnes celuloze (pulpa):

     

4701

00

10

0

-brūnā mehāniskā koksnes celuloze (pulpa)

kg 90% sdt

1

0

4701

00

90

0

-pārējā

kg 90% sdt

1

0

4702

00

00

0

Ķīmiskā koksnes celuloze (pulpa), šķīstošās šķirnes

kg 90% sdt

1

0

4703

     

Ķīmiskā koksnes celuloze, natronceluloze vai sulfātceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes:

-nebalināta:

4703

11

00

0

--no skuju kokiem

kg 90% sdt

1

0

4703

19

00

0

--no lapu kokiem

kg 90% sdt

1

0

-pusbalināta vai balināta:

4703

21

00

0

--no skuju kokiem

kg 90% sdt

1

0

4703

29

00

0

--no lapu kokiem

kg 90% sdt

1

0

4704

     

Ķīmiskā koksnes celuloze, sulfītceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes:

   

-nebalināta:

4704

11

00

0

--no skuju kokiem

kg 90% sdt

1

0

4704

19

00

0

--no lapu kokiem

kg 90% sdt

1

0

-pusbalināta vai balināta:

4704

21

00

0

--no skuju kokiem

kg 90% sdt

1

0

4704

29

00

0

--no lapu kokiem

kg 90% sdt

1

0

4705

00

00

0

Pusķīmiska koksnes celuloze

kg 90% sdt

1

0

4706

     

Papīra masa no šķiedrām, kas iegūtas no pārstrādāta (atkritumu un makulatūras) papīra, kartona vai pārējā celulozes šķiedrmateriāla:

4706

10

00

0

-jēlkokvilnas papīra masa

-

1

0

4706

20

00

0

-papīra masa no šķiedrām, kas iegūtas no pārstrādāta (atkritumu un makulatūras) papīra vai kartona

kg 90% sdt

1

0

-pārējā:

4706

91

00

0

--mehāniskā masa

kg 90% sdt

1

0

4706

92

00

0

--celuloze

kg 90% sdt

1

0

4706

93

00

0

--pusceluloze

kg 90% sdt

1

0

4707

     

Pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons:

     

4707

10

00

0

-no nebalināta saiņpapīra, kartona vai gofrēta papīra vai kartona

-

1

0

4707

20

00

0

-no pārējā papīra vai kartona, kas izgatavots galvenokārt no balinātas celulozes, masā nekrāsotas

-

1

0

4707

30

   

-no papīra vai kartona, kas izgatavots galvenokārt no mehāniskās papīra masas (piemēram, avīžu, žurnālu un līdzīgas iespiedprodukcijas):

4707

30

10

0

--vecas un nepārdotas avīzes un žurnāli, telefongrāmatas, brošūras un reklāmas iespiedprodukcija

-

1

0

4707

30

90

0

--pārējā

-

1

0

4707

90

   

-pārējā, ieskaitot nešķirotus atkritumus un makulatūru:

     

4707

90

10

0

--nešķirota

-

1

0

4707

90

90

0

--šķirota

-

1

0