46. G R U P A

IZSTRĀDĀJUMI NO SALMIEM, ESPARTO VAI PĀRĒJIEM PĪŠANAS MATERIĀLIEM; GROZI UN PĀRĒJIE PINUMI

Piezīmes:

1. Šajā grupā jēdziens "pīšanas materiāli" nozīmē materiālus tādā formā vai stāvoklī, kas ir piemēroti pīšanai, inkrustācijai vai līdzīgām darbībām; materiāli ietver salmus, kārklus vai vītolus, bambusu, niedres, meldrus, koka sloksnes, pārējā augu materiāla sloksnes (piemēram, mizas sloksnes, šauras lapas un rafiju vai pārējās no platām lapām iegūtas strēmeles), nevērptas dabiskās tekstilšķiedras, plastmasas un tās analogu monošķiedras un strēmeles, papīra strēmeles, bet nevis strēmeles no ādas, mākslīgās ādas vai no filca vai neausta auduma, cilvēku matiem, zirgu astriem, tekstilatlikumiem vai dzijām vai 54.grupā minētās monošķiedras un strēmeles.

2. Šajā grupā nav ietverti:

a) sienu pārklājumi (4814. preču pozīcija);

b) auklas, virves vai kabeļi, tauvas, savītas vai nesavītas (5607. preču pozīcija);

c) apavi, galvassegas vai to daļas (64. vai 65. grupa);

d) transportlīdzekļi, to palīgmateriāli no pinumiem (87. grupa);

e) 94. grupas izstrādājumi (piemēram, mēbeles, apgaismes ķermeņi).

3. 4601. preču pozīcijā jēdziens "pīšanas materiāli, pīnes un līdzīgi izstrādājumi no pīšanas materiāliem, kas sasieti kopā paralēlos saišķos" nozīmē pīšanas materiālus, pinumus un līdzīgus izstrādājumus no pīšanas materiāliem, kas salikti viens otram blakus un sasieti kopā klāsta veidā, turklāt saistmateriāli var būt vai nebūt vērpti tekstilmateriāli.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

4601

     

Pīnes un līdzīgi izstrādājumi no pīšanas materiāliem, savienoti vai nesavienoti sloksnēs; pīšanas materiāli, pīnes un līdzīgi izstrādājumi no pīšanas materiāliem, kas sasieti kopā paralēlos saišķos vai saausti lokšņu veidā gan kā gatavi izstrādājumi, gan kā pusfabrikāti (piemēram, paklāji, mašas, aizslietņi):

4601

10

   

-pīnes un līdzīgi izstrādājumi no pīšanas materiāliem, savienoti vai nesavienoti sloksnēs:

4601

10

10

0

--no nevērptiem augu materiāliem

-

20

15

4601

10

90

0

--pārējie

-

20

15

4601

20

   

-paklāji, mašas un aizslietņi no augu materiāliem:

     

4601

20

10

0

--no pinumiem vai līdzīgiem izstrādājumiem, kas minēti 4601 10. subpozīcijā

-

20

15

4601

20

90

0

--pārējie

-

20

15

       

-pārējie:

     

4601

91

   

--no augu materiāliem:

     

4601

91

10

0

---no pinumiem vai līdzīgiem izstrādājumiem, kas minēti 4601 10. subpozīcijā

-

20

15

4601

91

90

0

---pārējie

-

20

15

4601

99

   

--pārējie:

     

4601

99

10

0

---no pinumiem vai līdzīgiem izstrādājumiem, kas minēti 4601 10. subpozīcijā

-

20

15

4601

99

90

0

---pārējie

-

20

15

4602

     

Grozi, pinumi un pārējie izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti pēc formas no 4601. preču pozīcijā minētajiem pīšanas materiāliem vai precēm; izstrādājumi no lufas:

4602

10

   

-no augu materiāliem:

     

4602

10

10

0

--salmu appinums pudelēm

-

20

15

       

--pārējie:

     

4602

10

91

0

---grozi, pinumi un pārējie izstrādājumi, kas ir tieši izgatavoti pēc formas no pīšanas materiāliem

-

20

15

4602

10

99

0

---pārējie

-

20

15

4602

90

00

0

-pārējie

-

20

15