45. G R U P A

KORĶIS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TĀ

Piezīme:

Šajā grupā nav ietverti:

a) apavi vai to daļas (64. grupa);

b) galvassegas vai to daļas (65. grupa);

c) 95. grupas izstrādājumi (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi).

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

4501

     

Dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādātā veidā; korķa atkritumi; sasmalcināts, granulēts vai malts korķis:

4501

10

00

0

-dabiskais korķis, neapstrādāts vai vienkārši apstrādātā veidā

-

1

0

4501

90

00

0

-pārējie

-

1

0

4502

00

00

0

Dabiskais korķis, mizots taisnstūra vai kvadrātisku bloku, plašu, lokšņu vai slokšņu veidā (ieskaitot sagataves korķu izgatavošanai ar nenoapaļotām malām)

-

1

0

4503

Dabiskā korķa izstrādājumi:

4503

10

-korķi un aizbāžņi:

4503

10

10

0

--cilindriskie

-

1

0

4503

10

90

0

--pārējie

-

1

0

4503

90

00

0

-pārējie

-

1

0

4504

     

Aglomerēts korķis (ar saistvielu vai bez tās) un tā izstrādājumi:

   

4504

10

   

-bloki, plates, loksnes un sloksnes; jebkuras formas flīzes; viengabala cilindri, ieskaitot diskus:

--korķi un aizbāžņi:

4504

10

11

0

---dzirkstošajam vīnam, ieskaitot arī ar dabiskā korķa ripiņām apgādātos

-

1

0

4504

10

19

0

---pārējie

-

1

0

--pārējie:

4504

10

91

0

---ar saistvielu

-

1

0

4504

10

99

0

---pārējie

-

1

0

4504

90

-pārējie:

4504

90

10

0

--starplikas, paplāksnes un pārējie civilajā aviācijā izmantojamie izstrādājumi

-

1

0

--pārējie:

4504

90

91

0

---korķi un aizbāžņi

-

1

0

4504

90

99

0

---pārējie

-

1

0