43. G R U P A

KAŽOKĀDAS UN MĀKSLĪGĀS KAŽOKĀDAS; IZSTRĀDĀJUMI NO TĀM

Piezīmes:

1. Visās šīs nomenklatūras nodaļās jēdziens "kažokāda" nozīmē miecētas vai apstrādātas visu dzīvnieku ādas ar apmatojumu, izņemot neapstrādātas kažokādas, kas minētas 4301. preču pozīcijā.

2. Šajā grupā nav ietverti:

a) putnu ādas vai to daļas ar spalvām vai dūnām (0505. vai 6701. preču pozīcija);

b) jēlādas ar apmatojumu, kas minētas 41. grupā (sk. 1."c" piezīmi šajā grupā);

c) ādas cimdi ar kažokādu vai mākslīgo kažokādu (4203. preču pozīcija);

d) izstrādājumi, kas minēti 64. grupā;

e) galvassegas vai to daļas, kas minētas 65. grupā, vai

f) izstrādājumi, kas minēti 95. grupā (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi).

3. 4303. preču pozīcijā ietverti kažokādu izstrādājumi vai to daļas kopā ar pārējiem materiāliem un kažokādu izstrādājumi vai to daļas, kas sašūtas kopā apģērba, tā daļu vai apģērba piederumu veidā vai pārējo izstrādājumu veidā.

4. Apģērbs un tā piederumi (izņemot 2. piezīmē minētos) ar oderi no dabiskās vai mākslīgās kažokādas, izņemot gadījumus, kad kažokāda tiek lietota tikai apdarei, tiek ietverti 4303. vai 4304. preču pozīcijā.

5. Visās šīs nomenklatūras nodaļās jēdziens "mākslīgā kažokāda" nozīmē jebkuru kažokādas imitāciju no vilnas vai pārējām šķiedrām, kas uzlīmētas vai uzšūtas uz ādas, auduma vai pārējiem materiāliem, izņemot adītas vai austas mākslīgās kažokādas, kas minētas 5801. vai 6001. preču pozīcijā.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

4301

     

Kažokzvēru jēlādas (ieskaitot galvas, astes, ķepas un pārējos gabalus vai atgriezumus, kas der kažokādu izstrādājumu izgatavošanai), izņemot kažokzvēru jēlādas, kas minētas 4101., 4102. vai 4103. preču pozīcijā:

4301

10

00

0

-ūdeļu ādas, veselas, ar galvu, asti vai ķepām vai bez tām

gab.

20

15

4301

20

00

0

-trušu vai zaķu ādas, veselas, ar galvu, asti, ķepām vai bez tām

gab.

20

15

4301

30

00

0

-jēru ādas, ieskaitot Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un līdzīgas šķirņes, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas šķirnes jēru ādas, veselas, ar galvu, asti vai ķepām vai bez tām

gab.

1

0

4301

40

00

0

-bebru ādas, veselas, ar galvu, asti vai ķepām vai bez tām

gab.

1

0

4301

50

00

0

-ondatru ādas, veselas, ar galvu, asti vai ķepām vai bez tām

gab.

1

0

4301

60

00

0

-lapsu ādas, veselas, ar galvu, asti vai ķepām vai bez tām

gab.

20

15

4301

70

   

-roņu ādas, veselas, ar galvu, asti vai ķepām vai bez tām:

     

4301

70

10

0

--roņu baltādas vai pārējo nenobriedušu roņu ādas, Grenlandes roņu ādas, roņu sudrabādas

gab.

1

0

4301

70

90

0

--pārējās

gab.

1

0

4301

80

   

-pārējās ādas, veselas, ar galvu, asti vai ķepām vai bez tām:

     

4301

80

10

0

--ūdru vai nutriju ādas

gab.

1

0

4301

80

30

0

--murkšķu ādas

gab.

1

0

4301

80

50

0

--kaķu dzimtas savvaļas dzīvnieku ādas

gab.

1

0

4301

80

90

0

--pārējās

-

1

0

4301

90

00

0

-galvas, astes, ķepas un pārējie ādu gabali vai atgriezumi, kas noder kažokādu izstrādājumu izgatavošanai

-

1

0

4302

     

Kažokādas un miecētas vai izstrādātas ādas (ieskaitot galvas, astes, ķepas un pārējos gabalus vai atgriezumus), saliktas vai nesaliktas (bez pārējo materiālu piejaukuma), izņemot tās, kas minētas 4303. preču pozīcijā:

       

-veselas kažokādas, ar galvu, asti vai ķepām vai bez tām, nesaliktas:

   

4302

11

00

0

--ūdeles

gab.

20

13

4302

12

00

0

--truša vai zaķa

gab.

20

15

4302

13

00

0

--jēru ādas, ieskaitot Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un līdzīgas šķirnes, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas šķirnes jēru ādas

gab.

1

0

4302

19

   

--pārējās:

     

4302

19

10

0

---bebru ādas

gab.

1

0

4302

19

20

0

---ondatru ādas

gab.

1

0

4302

19

30

0

---lapsu ādas

gab.

20

15

       

---roņu ādas:

     

4302

19

41

0

----roņu baltādas un pārējo roņu mazuļu ādas

gab.

1

0

4302

19

49

0

----pārējās

gab.

1

0

4302

19

50

0

---ūdru vai nutriju ādas

gab.

1

0

4302

19

60

0

---murkšķu ādas

gab.

1

0

4302

19

70

0

---kaķu dzimtas savvaļas dzīvnieku ādas

gab.

1

0

4302

19

80

0

---aitu vai jēru ādas

gab.

1

0

4302

19

95

0

---pārējās

-

1

0

4302

20

00

0

-galvas, astes, ķepas un pārējie ādas gabali vai atgriezumi, nesalikti

-

1

0

4302

30

   

-veselas kažokādas un gabali vai atgriezumi, salikti:

     

4302

30

10

0

--saliktas ādas

-

1

0

       

--pārējās:

     

4302

30

21

0

---ūdeļu ādas

gab.

20

13

4302

30

25

0

---zaķu vai trušu ādas

gab.

20

13

4302

30

31

0

---jēru ādas, ieskaitot Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas un līdzīgas šķirnes, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas šķirnes jēru ādas

gab.

1

0

4302

30

35

0

---bebru ādas

gab.

1

0

4302

30

41

0

---ondatru ādas

gab.

1

0

4302

30

45

0

---lapsu ādas

gab.

20

13

       

---roņu ādas:

     

4302

30

51

0

----roņu baltādas vai pārējo roņu mazuļu ādas

gab.

1

0

4302

30

55

0

----pārējās

gab.

1

0

4302

30

61

0

---ūdru vai nutriju ādas

gab.

1

0

4302

30

65

0

---murkšķu ādas

gab.

1

0

4302

30

71

0

---kaķu dzimtas savvaļas dzīvnieku ādas

gab.

1

0

4302

30

75

0

---pārējās

-

1

0

4303

     

Kažokādu apģērbs, apģērba piederumi un pārējie kažokādu izstrādājumi:

   

4303

10

   

-kažokādu apģērbs un apģērba piederumi:

     

4303

10

10

0

--no roņu baltādām vai pārējām roņu mazuļu ādām

-

6

3

4303

10

90

0

--pārējie

-

6

3

4303

90

00

0

-pārējie

-

6

3

4304

00

00

0

Mākslīgās kažokādas un to izstrādājumi

-

0

0