VIII N O D A Ļ A

JĒLĀDAS, ĀDAS, KAŽOKĀDAS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TĀM; ZIRGLIETAS UN IEJŪGA PIEDERUMI; CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN LĪDZĪGAS PRECES; IZSTRĀDĀJUMI NO ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDTĀRPIŅA PAVEDIENU)

41. G R U P A

JĒLĀDAS (IZŅEMOT KAŽOKĀDAS) UN ĀDAS

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) jēlādu vai ādu atgriezumi (0511. preču pozīcija);

b) putnu ādas vai to daļas ar spalvām vai bez tām (0505. vai 6701. preču pozīcija) vai

c) jēlādas vai ādas ar apmatojumu vai bez tā, neapstrādātas, miecētas vai apstrādātas (43. grupa); 41. grupā tomēr jāietver šādas preces: liellopu (ieskaitot bifeļus), zirgu dzimtas dzīvnieku, aitu vai jēru (izņemot Astrahaņas, platastes, karakula, Persijas vai līdzīgus jērus, Indijas, Ķīnas, Mongolijas vai Tibetas jērus), kazu vai kazlēnu (izņemot Jemenas, Mongolijas vai Tibetas kazas un kazlēnus), cūku (ieskaitot pekaru), kalnu kazu, gazeļu, ziemeļbriežu, aļņu, briežu, stirnu, suņu ādas vai jēlādas ar apmatojumu vai bez tā.

2. Visās šīs nomenklatūras nodaļās jēdziens "mākslīgā āda" nozīmē tikai 4111. preču pozīcijā minētos veidus.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

4101

     

Liellopu vai zirgu dzimtas dzīvnieku ādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai konservētas ar citiem paņēmieniem, bet nemiecētas, neizstrādātas pergamentā vai tālāk neapstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas:

4101

10

   

-liellopu ādas, veselas, ar vienas ādas masu ne vairāk kā 8 kg sausā nesālītā veidā, ne vairāk kā 10 kg saussālītā veidā, ne vairāk kā 14 kg svaigā, slapjsālītā veidā vai citādi konservētā veidā:

4101

10

10

0

--svaigas vai slapjsālītas

-

1

0

4101

10

90

0

--pārējās

-

1

0

       

-pārējās liellopu ādas, svaigas vai slapjsālītas:

     

4101

21

00

0

--veselas

-

1

0

4101

22

00

0

--mugurdaļas

-

1

0

4101

29

00

0

--pārējās

-

1

0

4101

30

   

-pārējās liellopu ādas, citādā veidā konservētas:

     

4101

30

10

0

--sausas vai saussālītas

-

1

0

4101

30

90

0

--pārējās

-

1

0

4101

40

00

0

-zirgu dzimtas dzīvnieku ādas

-

1

0

4102

     

Aitu vai jēru ādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai konservētas ar citiem paņēmieniem, bet nemiecētas, neizstrādātas pergamentā vai tālāk neapstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas,

       

izņemot šīs grupas 1."c" piezīmē minētās:

     

4102

10

   

-ar apmatojumu:

     

4102

10

10

0

--jēru

gab.

1

0

4102

10

90

0

--pārējās

gab.

1

0

       

-bez apmatojuma:

     

4102

21

00

0

--piķelētas

gab.

1

0

4102

29

00

0

--pārējās

gab.

1

0

4103

     

Pārējās jēlādas un ādas (svaigas vai sālītas, kaltētas, sārmotas, piķelētas vai konservētas ar citiem paņēmieniem, bet nemiecētas, neizstrādātas pergamentā vai tālāk neapstrādātas), ar apmatojumu vai bez tā, šķeltas vai nešķeltas,

       

izņemot šīs grupas 1."b" vai 1."c" piezīmē minētās:

     

4103

10

   

-kazu vai kazlēnu ādas:

     

4103

10

10

0

--svaigas, sālītas vai kaltētas

gab.

1

0

4103

10

90

0

--pārējās

gab.

1

0

4103

20

00

0

-reptiļu ādas

-

1

0

4103

90

00

0

-pārējās

-

1

0

4104

     

Liellopu ādas vai zirgu dzimtas dzīvnieku ādas bez apmatojuma, izņemot ādas, kas minētas 4108. vai 4109. preču pozīcijā:

4104

10

   

-veselas liellopu ādas, ar virsmas laukumu ne vairāk kā 28 kvadrātpēdas (2,6 m2):

4104

10

10

0

--Austrumindijas jēru ādas, veselas, ar galvu un kājām vai bez tām, katra ar masu ne vairāk kā 4,5 kg, veģetatīvi miecētas, bet tālāk neapstrādātas, īpaši apstrādātas vai īpaši neapstrādātas, bet acīmredzami nederīgas tūlītējai ādas izstrādājumu ražošanai

-

1

0

4104

10

30

0

--pārējās ādas, ar hromu miecētas, bet tālāk neapstrādātas, mitru hroma pusfabrikātu veidā

-

1

0

--pārējās:

4104

10

91

0

---miecētas bez turpmākās apstrādes

-

1

0

       

---apstrādātas citā veidā:

     

4104

10

95

0

----hromāda

m2

1

0

4104

10

99

0

----pārējās

m2

1

0

       

-pārējās liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku ādas, miecētas vai izmiecētas, bet tālāk neapstrādātas, šķeltas vai nešķeltas:

4104

21

00

0

--liellopu ādas, iepriekš veģetatīvi miecētas

-

1

0

4104

22

   

--liellopu ādas, iepriekš miecētas ar citiem paņēmieniem:

     

4104

22

10

0

---ar hromu miecētas, bet tālāk neapstrādātas, mitru hroma pusfabrikātu veidā

-

1

0

4104

22

90

0

---pārējās

-

1

0

4104

29

00

0

--pārējās

-

1

0

       

-pārējās liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku ādas, pergamentētas vai apstrādātas pēc miecēšanas:

4104

31

   

--ādas ar visu apmatojumu un šķeltādas ar visu apmatojumu:

     
       

---liellopu āda:

     
       

----ar visu apmatojumu:

     

4104

31

11

0

-----zoļāda

-

1

0

4104

31

19

0

-----pārējā

-

1

0

4104

31

30

0

----šķeltādas ar visu apmatojumu

m2

1

0

4104

31

90

0

---zirgu dzimtas dzīvnieku ādas

m2

1

0

4104

39

   

--pārējās:

     

4104

39

10

0

---liellopu ādas

m2

1

0

4104

39

90

0

---zirgu dzimtas dzīvnieku ādas

m2

1

0

4105

     

Aitu vai jēru ādas bez apmatojuma, izņemot ādas, kas minētas 4108. vai 4109. preču pozīcijā:

       

-miecētas vai izmiecētas, bet tālāk neapstrādātas, šķeltas vai nešķeltas:

 

4105

11

   

--iepriekš veģetatīvi miecētas:

     

4105

11

10

0

---no Indijas vilnas aitu ādas, kas īpaši apstrādāta vai īpaši nav apstrādāta, bet acīmredzami nav derīga tūlītējai ādas izstrādājumu ražošanai

-

1

0

       

---pārējās:

     

4105

11

91

0

----nešķeltāda

-

1

0

4105

11

99

0

----šķeltāda

-

1

0

4105

12

   

--iepriekš miecēta ar citiem paņēmieniem:

     

4105

12

10

0

---nešķeltāda

-

1

0

4105

12

90

0

---šķeltāda

-

1

0

4105

19

   

--pārējās:

     

4105

19

10

0

---nešķeltāda

-

1

0

4105

19

90

0

---šķeltāda

-

1

0

4105

20

00

0

-pergamentēta vai pēc miecēšanas apstrādāta

m2

1

0

4106

     

Kazu vai kazlēnu ādas bez apmatojuma, izņemot ādas, kas minētas 4108. vai 4109. preču pozīcijā:

       

-miecētas vai izmiecētas, bet tālāk neapstrādātas, šķeltas vai nešķeltas:

 

4106

11

   

--iepriekš veģetatīvi miecētas:

     

4106

11

10

0

---no Indijas kazu vai kazlēnu ādas, kas īpaši apstrādāta vai īpaši nav apstrādāta, bet acīmredzami nav derīga tūlītējai ādas izstrādājumu ražošanai

-

1

0

4106

11

90

0

---pārējās

-

1

0

4106

12

00

0

--iepriekš miecētas ar citiem paņēmieniem

-

1

0

4106

19

00

0

--pārējās

-

1

0

4106

20

00

0

-pergamentētas vai pēc miecēšanas apstrādātas

m2

1

0

4107

     

Pārējo dzīvnieku ādas bez apmatojuma, izņemot ādas, kas minētas 4108. vai 4109. preču pozīcijā:

4107

10

   

-cūkādas:

     

4107

10

10

0

--miecētas, bez tālākas apstrādes

-

1

0

4107

10

90

0

--pārējās

m2

1

0

       

-reptiļu ādas:

     

4107

21

00

0

--iepriekš veģetatīvi miecētas

-

1

0

4107

29

   

--pārējās:

     

4107

29

10

0

---miecētas, bez tālākas apstrādes

-

1

0

4107

29

90

0

---pārējās

-

1

0

4107

90

   

-pārējo dzīvnieku ādas:

     

4107

90

10

0

--miecētas, bez tālākas apstrādes

-

1

0

4107

90

90

0

--pārējās

m2

1

0

4108

00

   

Zamšāda (ieskaitot kombinēto zamšādu):

     

4108

00

10

0

-no aitu un jēru ādām

-

1

0

4108

00

90

0

-no pārējo dzīvnieku ādām

-

1

0

4109

00

00

0

Lakāda, dabiskā lakāda, lakādas imitācija; metalizētā āda

m2

1

0

4110

00

00

0

Atgriezumi un pārējie dabiskās ādas vai mākslīgas ādas atlikumi, kas neder ādas izstrādājumu ražošanai; ādas putekļi, pulveris un milti

-

1

0

4111

00

00

0

Mākslīgā āda uz dabiskās ādas vai ādas šķiedru bāzes, plāksnēs, loksnēs, lentēs, baķos vai citādi

-

1

0