40. G R U P A

KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Ja nav īpašu piebilžu, visās šīs nomenklatūras nodaļās jēdziens "kaučuks" nozīmē šādus vulkanizētus, nevulkanizētus vai cietus produktus: dabiskais kaučuks, balata, gutaperča, gvajula, čikls un līdzīgi dabiskā kaučuka veidi, sintētiskais kaučuks, naftas faktiss un līdzīgas vielas.

2. Šajā nodaļā nav ietverti:

a) preces, kas minētas XI nodaļā (tekstils un tekstilizstrādājumi);

b) apavi vai to daļas (64. grupa);

c) cepures vai to daļas (ieskaitot peldcepures), kas minētas 65. grupā;

e) mehāniskās vai elektriskās ierīces vai to daļas no cietas gumijas, kas minētas XVI nodaļā (ieskaitot visu veidu elektropreces);

f) izstrādājumi, kas minēti 90., 92., 94. vai 96. grupā, vai

g) izstrādājumi, kas minēti 95. grupā (izņemot sporta cimdus un izstrādājumus, kas ietverti 4011.- 4013. preču pozīcijā).

3. 4001.- 4003. un 4005. preču pozīcijā jēdziens "primārās formas" nozīmē tikai šādas formas:

a) šķidrumi un pastas (ieskaitot lateksu, iepriekš vulkanizētu vai nevulkanizētu, un pārējās dispersijas un šķīdumus);

b) neregulāras formas bloki, gabali, ķīpas, pulveri, granulas, drupatas un līdzīgas neiesaiņotas formas.

4. Šīs grupas 1. piezīmē un 4002. preču pozīcijā jēdziens "sintētiskais kaučuks" nozīmē:

a) nepiesātinātas sintētiskas vielas, kas, vulkanizētas ar sēru, var būt neatgriezeniski transformētas netermoplastiskās vielās, kuras 18-29 grādos pēc C, izstiepjot tās trīsreiz garākas, nepārtrūkst, bet, izstiepjot tās divreiz garākas, 5 minūšu laikā atgūst tādu garumu, kas pārsniedz sākotnējo ne vairāk kā pusotras reizes. Šajā pārbaudē pieļaujama šķērssaišu veidošanai nepieciešamu vielu pievienošana (aktivatori, vielas paātrinātai vulkanizācijai). Pieļaujama arī 5.b.II un 5.b.III piezīmē minēto vielu klātbūtne. Tomēr nav pieļaujama tādu vielu klātbūtne, kuras neveido šķērssaites (atšķaidītāji, plastifikatori, pildvielas);

b) tioplastus (TM) un

c) dabisko kaučuku, kas modificēts, potējot vai sajaucot ar plastmasām, depolimerizētu dabisko kaučuku, nepiesātinātu sintētisku vielu maisījumu ar piesātinātiem sintētiskiem lielmolekulāriem polimēriem, ja visi minētie produkti atbilst "a" punktā minētajām vulkanizācijas un elastīguma prasībām.

5. a)4001.un 4002.preču pozīcijā nav ietverts kaučuks vai kaučuku maisījumi, ja pirms vai pēc koagulācijas tie sajaukti ar:

I) vulkanizējošām vielām, paātrinātājiem, palēninātājiem vai aktivatoriem (izņemot tos, kas tiek lietoti iepriekš vulkanizēta kaučuka lateksa gatavošanai),

II) pigmentiem vai citām krāsvielām, izņemot tās, kas tiek lietotas tikai identifikācijai,

III) plastifikatoriem vai pildvielām (izņemot minerāleļļu), stiprinātājiem, organiskiem šķīdinātājiem vai pārējām vielām,izņemot tās, kas minētas "b" punktā;

b) šādu materiālu klātbūtne kaučukā vai kaučuku maisījumos ļauj to uzskatīt par jēlmateriālu un nav šķērslis to ietveršanai 4001. vai 4002. preču pozīcijā; pie šādiem materiāliem pieder:

I) emulģētāji vai pretsalipšanas aģenti,

II) neliels daudzums emulģētāju sadalīšanās produktu,

III) ļoti neliels daudzums siltumjutīgu aģentu (galvenokārt siltumjutīgu kaučuka lateksu iegūšanai), virsmaktīvu katjonu aģentu (galvenokārt elektropozitīvu kaučuka lateksu iegūšanai), antioksidantu, koagulantu, aģentu, kas pārvērš kaučuku drumstalās, aģentu, kas nodrošina salizturību, peptizatoru, antikoagulantu, viskozitāti regulējušo aģentu vai līdzīgas speciālas nozīmes piedevas.

6. 4004. preču pozīcijā jēdziens "atkritumi, atgriezumi un lūžņi" nozīmē atkritumus, atgriezumus un lūžņus, kas veidojas kaučuka vai tā izstrādājumu ražošanas vai apdares procesā, kā arī tādus izstrādājumus, kas griezumu, nodiluma vai citu iemeslu dēļ neder lietošanai.

7. Vulkanizēta kaučuka diegi, kuru šķērsgriezums ir vairāk nekā 5 mm, jāklasificē kā lentes, stieņi vai profili, kas minēti 4008. preču pozīcijā.

8. 4010. preču pozīcijā ietvertas konveijera vai transmisijas siksnas vai pievadsiksnas no impregnēta vai gumijota auduma, kā arī no auduma, kas austs no pavediena vai korda, kurš piesātināts vai pārklāts ar gumiju.

9. 4001., 4002., 4003., 4005. un 4008.preču pozīcijā jēdzieni "plātnes", "loksnes" un "lentes" nozīmē tikai plātnes, loksnes un lentes, kā arī pareizas ģeometriskas formas blokus, kas ir nesagriezti vai sagriezti taisnstūros (ieskaitot kvadrātu), kuriem ir vai nav gatavo izstrādājumu īpašību, ar apdrukātu, neapdrukātu vai citādi apstrādātu virsmu, bet nav citādi piegriezti pēc formas vai pakļauti turpmākai apstrādei. 4008.preču pozīcijā jēdzieni "serdeņi" un "fasonprofili" nozīmē tikai izstrādājumus, kas ir piegriezti vai nav piegriezti noteiktā garumā vai ar virsmas apdari, bet tālāk nav apstrādāti.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

4001

     

Dabiskais kaučuks, balata, gutaperča, gvajula, čikls un līdzīgi dabiskie sveķi primārā formā vai plātnēs, loksnēs vai lentēs:

4001

10

00

0

-dabiska kaučuka vulkanizētais vai nevulkanizētais latekss

-

1

0

       

-dabiskais kaučuks pārējās formās:

     

4001

21

00

0

--"apdūmotās loksnes" (smoked-sheet)

-

1

0

4001

22

00

0

--tehniski specializētais dabiskais kaučuks (TSNR)

-

1

0

4001

29

00

0

--pārējie

-

1

0

4001

30

00

0

-balata, gutaperča, gvajula, čikls un līdzīgi dabiskie sveķi

-

1

0

4002

     

No eļļām iegūtais sintētiskais kaučuks un faktiss primārās formās vai plātnēs, loksnēs vai lentēs; jebkuru 4001. preču pozīcijā minēto produktu maisījumi ar jebkuru šīs preču pozīcijas produktu primārās formās vai plātnēs, plāksnēs vai lentēs:

       

-butadiēnstirolkaučuks (SBR); karboksilēts butadiēnstirolkaučuks (XSBR):

 

4002

11

00

0

--latekss

-

1

0

4002

19

00

0

--pārējie

-

1

0

4002

20

00

0

-butadiēnkaučuks (BR)

-

1

0

       

-izobutilēnizoprēnkaučuks (butilkaučuks) (IIR); haloizobutilēnizoprēnkaučuks (CIIR vai BIIR):

4002

31

00

0

--izobutilēnizoprēnkaučuks (butilkaučuks) (IIR)

-

1

0

4002

39

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-hloroprēnkaučuks (hlorobutadiēnkaučuks) (CR):

     

4002

41

00

0

--latekss

-

1

0

4002

49

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-akrilonitrilbutadiēnkaučuks (NBR):

     

4002

51

00

0

--latekss

-

1

0

4002

59

00

0

--pārējie

-

1

0

4002

60

00

0

-izoprēnkaučuks (IR)

-

1

0

4002

70

00

0

-nekonjugēts etilēnpropilēndiēnkaučuks (EPDM)

-

1

0

4002

80

00

0

-jebkuru 4001. preču pozīcijā minēto produktu maisījumi ar jebkuru šīs preču pozīcijas produktu

-

1

0

       

-pārējie:

     

4002

91

00

0

--latekss

-

1

0

4002

99

   

--pārējie:

     

4002

99

10

0

---ar plastmasu pievienošanu modificētie produkti

-

1

0

4002

99

90

0

---pārējie

-

1

0

4003

00

00

0

Reģenerētais kaučuks primārās formās vai plātnēs, plāksnēs vai lentēs

-

1

0

4004

00

00

0

Kaučuka (izņemot cieto kaučuku) atkritumi, atgriezumi un atlūzas un no tiem iegūtie pulveri un granulas

-

1

0

4005

     

Pildītais, nevulkanizētais kaučuks primārās formās vai plātnēs, plāksnēs vai lentēs:

4005

10

00

0

-ar sodrējiem vai ar silīciju

-

1

0

4005

20

00

0

-šķīdumi; dispersijas, izņemot 4005 10. subpozīcijā minētos

-

1

0

       

-pārējie:

     

4005

91

00

0

--plātnes, loksnes un lentes

-

1

0

4005

99

00

0

--pārējie

-

1

0

4006

     

Pārējās formas (piemēram, serdeņi, caurules un fasonprofili) un izstrādājumi (piemēram, diski un gredzeni) no nevulkanizēta kaučuka:

4006

10

00

0

-sagataves gumijas riepu atjaunošanai

-

1

0

4006

90

00

0

-pārējie

-

1

0

4007

00

00

0

Pavedieni un kordi no vulkanizēta kaučuka

-

1

0

4008

     

Plātnes, loksnes, lentes, serdeņi un fasonprofili no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku:

       

-no porainā kaučuka:

     

4008

11

00

0

--plātnes, loksnes un lentes

-

1

0

4008

19

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-no bezporainā kaučuka:

     

4008

21

   

--plātnes, loksnes un lentes:

     

4008

21

10

0

---grīdu segumi un pārklāji

m2

1

0

4008

21

90

0

---pārējie

-

1

0

4008

29

   

--pārējie:

     

4008

29

10

0

---pēc izmēra apgriezti fasonprofili izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

4008

29

90

0

---pārējie

-

1

0

4009

     

Gumijas caurules, caurulītes un šļūtenes no vulkanizēta kaučuka, izņemot cieto kaučuku, ar vai bez to piederumiem (piemēram, ar cauruļu savienojumiem, ar līkumainu cauruli, ar atloku):

4009

10

00

0

-nestiegrotie vai citādi ar pārējiem materiāliem nekombinētie, bez piederumiem

-

1

0

4009

20

00

0

-stiegrotie vai citādi tikai ar metāliem kombinētie, bez piederumiem

-

1

0

4009

30

00

0

-stiegrotie vai citādi tikai ar tekstilmateriāliem kombinētie, bez piederumiem

-

1

0

4009

40

00

0

-stiegrotie vai citādi ar pārējiem materiāliem kombinētie, bez piederumiem

-

1

0

4009

50

   

-ar piederumiem:

     

4009

50

10

0

--derīgi gāzu vai šķidrumu caurlaidei un paredzēti izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

--pārējie:

4009

50

30

0

---nestiegrotie vai citādā veidā ar pārējiem materiāliem nekombinētie

-

1

0

4009

50

50

0

---stiegrotie vai citādā veidā tikai ar metāliem kombinētie

-

1

0

4009

50

70

0

---stiegrotie vai citādā veidā tikai ar tekstilmateriāliem kombinētie

-

1

0

4009

50

90

0

---stiegrotie vai citādā veidā ar pārējiem materiāliem kombinētie

-

1

0

4010

     

Konveijera vai transmisijas siksnas vai dzensiksnas no vulkanizēta kaučuka:

   
       

-konveijera siksnas vai dzensiksnas:

     

4010

11

00

0

--stiegrotie tikai ar metālu

-

1

0

4010

12

00

0

--stiegrotie tikai ar tekstilmateriāliem

-

1

0

4010

13

00

0

--stiegrotie tikai ar plastmasām

-

1

0

4010

19

00

0

--pārējie

-

0

0

       

-transmisijas siksnas vai dzensiksnas:

     

4010

21

00

0

--bezgalīgas transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (V-profila siksnas), gropētas vai bez gropes, ar apkārtmēru virs 60 cm, bet nepārsniedzot 180 cm

-

1

0

4010

22

00

0

--bezgalīgas transmisijas siksnas ar trapecveida šķērsgriezumu (V-profila siksnas), gropētas vai bez gropes, ar apkārtmēru virs 180 cm, bet nepārsniedzot 240 cm

-

1

0

4010

23

00

0

--bezgalīgas sinhronās siksnas ar apkārtmēru virs 60 cm, bet nepārsniedzot 150 cm

-

1

0

4010

24

00

0

--bezgalīgas sinhronās siksnas ar apkārtmēru virs 150 cm, bet nepārsniedzot 198 cm

-

1

0

4010

29

00

0

--pārējie

-

0

0

4011

     

Jaunas gumijas pneimatiskās riepas:

     

4011

10

00

0

-vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus)

gab.

1

0

4011

20

   

-autobusiem vai kravas automobiļiem:

     

4011

20

10

0

--ar slodzes rādītāju ne vairāk kā 121

gab.

1

0

4011

20

90

0

--ar slodzes rādītāju vairāk nekā 121

gab.

1

0

4011

30

   

-izmantošanai aviācijā:

     

4011

30

10

0

--civilajā aviācijā

gab.

1

0

4011

30

90

0

--pārējās

gab.

1

0

4011

40

   

-motocikliem:

     

4011

40

20

0

--stīpām ar diametru ne vairāk kā 33 cm

gab.

1

0

4011

40

80

0

--pārējās

gab.

1

0

4011

50

   

-velosipēdiem:

     

4011

50

10

0

--riepu korpusi ar iešūtām iekšējām kamerām

gab.

1

0

4011

50

90

0

--pārējās

gab.

1

0

       

-pārējās:

     

4011

91

   

--ar protektora zīmējumu "skujiņā" vai ar līdzīgu apstrādi:

     

4011

91

10

0

---izmantošanai lauksaimniecības vai mežsaimniecības transportlīdzekļos

gab.

1

0

4011

91

30

0

---izmantošanai civilās celtniecības transportlīdzekļos

gab.

1

0

4011

91

90

0

---pārējās

gab.

1

0

4011

99

   

--pārējās:

     

4011

99

10

0

---izmantošanai lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļos

gab.

1

0

4011

99

30

0

---izmantošanai civilās celtniecības transportlīdzekļos

gab.

1

0

4011

99

90

0

---pārējās

gab.

1

0

4012

     

Atjaunotas vai lietotas gumijas pneimatiskās riepas; gumijas cietās vai puspneimatiskās riepas, riepas ar maināmiem protektoriem un loka lentes:

4012

10

   

-atjaunotās riepas:

     

4012

10

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

1

0

       

--pārējie:

     

4012

10

30

0

---vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus)

gab.

1

0

4012

10

50

0

---autobusiem vai kravas automobiļiem

gab.

1

0

4012

10

80

0

---pārējie

gab.

1

0

4012

20

   

-lietotas pneimatiskās riepas:

     

4012

20

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

gab.

1

0

4012

20

90

0

--pārējie

gab.

1

0

4012

90

   

-pārējie:

     

4012

90

20

0

--cietās vai puspneimatiskās riepas

-

1

0

4012

90

30

0

--riepas ar maināmiem protektoriem

-

1

0

4012

90

90

0

--loka lentes

-

1

0

4013

     

Gumijas kameras:

     

4013

10

   

-vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus), autobusiem vai kravas automobiļiem:

4013

10

10

0

--vieglajiem automobiļiem (ieskaitot kravas pasažieru autofurgonus un sacīkšu automobiļus)

gab.

1

0

4013

10

90

0

--autobusiem vai kravas automobiļiem

gab.

1

0

4013

20

00

0

-velosipēdiem

gab.

1

0

4013

90

   

-pārējie:

     

4013

90

10

0

--motocikliem

gab.

1

0

4013

90

90

0

--pārējie

gab.

1

0

4014

     

Gumijas, izņemot cietgumiju, higiēniskie vai farmaceitiskie izstrādājumi (ieskaitot knupīšus), ar vai bez piederumiem no cietgumijas:

4014

10

00

0

-prezervatīvi

-

0

0

4014

90

   

-pārējie:

     

4014

90

10

0

--knupīši, pupiņi un līdzīgi bērnu izstrādājumi

-

0

0

4014

90

90

0

--pārējie

-

0

0

4015

     

Gumijas izstrādājumi, izņemot cietās gumijas izstrādājumus, apģērba rotāšanai un aksesuāri (ieskaitot cimdus) jebkuram mērķim:

       

-cimdi:

     

4015

11

00

0

--ķirurģiskie

pāri

0

0

4015

19

   

--pārējie:

     

4015

19

10

0

---saimniecības cimdi

pāri

1

0

4015

19

90

0

---pārējie

pāri

1

0

4015

90

00

0

-pārējie

-

1

0

4016

     

Pārējie gumijas izstrādājumi, izņemot cietgumijas izstrādājumus:

   

4016

10

   

-no porainas gumijas:

     

4016

10

10

0

--tehniskiem mērķiem un izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

4016

10

90

0

--pārējie

-

1

0

       

-pārējie:

     

4016

91

00

0

--grīdas segumi un pārklāji

-

1

0

4016

92

00

0

--dzēšamgumijas

-

1

0

4016

93

   

--starplikas, paplāksnes un pārējie blīvējumi:

     

4016

93

10

0

---tehniskiem mērķiem, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

4016

93

90

0

---pārējie

-

1

0

4016

94

00

0

--laivas vai pietauvošanās amortizatori, tai skaitā piepūšamie

-

1

0

4016

95

00

0

--pārējie piepūšamie izstrādājumi

-

1

0

4016

99

   

--pārējie:

     

4016

99

10

0

---tehniskiem mērķiem, izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

       

---pārējie:

     

4016

99

30

0

----ekspandera uzmavas

-

1

0

       

----pārējie:

     
       

-----transportlīdzekļiem, kas minēti 8701.-8705. preču pozīcijā:

     

4016

99

52

0

------detaļas, saistījumā ar gumiju pie metāla

-

1

0

4016

99

58

0

------pārējie

-

1

0

       

-----pārējie:

     

4016

99

82

0

------detaļas, saistījumā ar gumiju pie metāla

-

1

0

4016

99

88

0

------pārējie

-

1

0

4017

00

   

Jebkura veida cietgumija (piemēram, ebonīts), tai skaitā atlikumi un lūžņi; izstrādājumi no cietgumijas:

4017

00

10

0

-jebkura veida cietgumija (piemēram, ebonīts), tai skaitā atlikumi un lūžņi

-

1

0

4017

00

90

0

-cietgumijas izstrādājumi

-

1

0