3.GRUPA

ZIVIS, VĒŽVEIDĪGIE, MOLUSKI UN PĀRĒJIE ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) jūras zīdītājdzīvnieki (0106. preču pozīcija) vai to gaļa (0208. vai 0210. preču pozīcija);

b) zivis (ieskaitot aknas un ikrus) vai vēžveidīgie, moluski un pārējie ūdens bezmugurkaulnieki (5.grupa),

kas ir beigti vai uzturā nelietojami to sugas vai stāvokļa dēļ; neēdami milti, rupja maluma milti vai

granulas no tiem (2301. preču pozīcija);

c) kaviārs vai kaviāra aizstājējs, kas iegūts no zivju ikriem (1604. preču pozīcija).

2. Šajā grupā termins "granulas" nozīmē produktus, kuri aglomerēti tieši ar spiedienu vai kuriem nelielā daudzumā pievienotas saistvielas.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

0301

Dzīvas zivis:

0301

10

-dekoratīvās zivtiņas:

0301

10

10

0

--saldūdens zivis

-

1

0,5

0301

10

90

0

--jūras zivis

-

1

0,5

-pārējās dzīvās zivis:

0301

91

   

--forele (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster):

0301

91

10

0

---Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas

-

1

0,5

0301

91

90

0

---pārējie

-

1

0,5

0301

92

00

0

--zutis (Anguilla spp.)

-

1

0,5

0301

93

00

0

--karpa

-

1

0,5

0301

99

--pārējās:

---saldūdens zivis:

0301

99

11

0

----Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Onorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutsch, Oncorhynchusmasou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis (Hucho hucho)

-

1

0,5

0301

99

19

0

----pārējās

-

1

0,5

0301

99

90

0

---jūras zivis

-

1

0,5

0302

     

Svaigas vai atdzesētas zivis, izņemot zivju fileju un pārējo zivju gaļu, kas minēta 0304. preču pozīcijā:

-lašu ģints zivis, izņemot aknas, ikrus un pieņus:

0302

11

   

--forele (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster):

0302

11

10

0

---Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster sugas

-

1

0,5

0302

11

90

0

---pārējie

-

1

0,5

0302

12

00

0

--Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis (Hucho hucho)

-

1

0,5

0302

19

00

0

--pārējās

-

1

0,5

       

-plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae), izņemot aknas, ikrus un pieņus:

0302

21

   

--āte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0302

21

10

0

---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides)

-

1

0,5

0302

21

30

0

---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus)

-

1

0,5

0302

21

90

0

---Klusā okeāna āte (Hippoglossus stenolepis)

-

1

0,5

0302

22

00

0

--jūras zeltplekste (Pleuronectes platessa)

-

1

0,5

0302

23

00

0

--jūras mēleszivis (Solea spp.)

-

1

0,5

0302

29

--pārējās:

0302

29

10

0

---smilšplekste (Lepidorhombus spp.)

-

1

0,5

0302

29

90

0

---pārējās

-

1

0,5

       

-tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis jeb svītrainās bonitas [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], izņemot aknas, ikrus un pieņus:

0302

31

--Albakoras vai garspuru tunzivis (Thunnus alalunga):

0302

31

10

0

---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai

-

1

0,5

0302

31

90

0

---pārējās

-

1

0,5

0302

32

--dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares):

0302

32

10

0

---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai

-

1

0,5

0302

32

90

0

---pārējās

-

1

0,5

0302

33

--svītrainās tunzivis jeb svītrainā bonita:

0302

33

10

0

---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai

-

1

0,5

0302

33

90

0

---pārējās

-

1

0,5

0302

39

--pārējās:

---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:

0302

39

11

0

----zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

-

1

0,5

0302

39

19

0

----pārējās

-

1

0,5

---pārējās:

0302

39

91

0

----zilās tunzivis (Thunnus thynnus)

-

1

0,5

0302

39

99

0

----pārējās

-

1

0,5

0302

40

00

 

-siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), izņemot aknas, ikrus un pieņus:

   

0302

40

00

1

---reņģes (Clupea harengus membras)

-

20

15

0302

40

00

9

---pārējās

-

1

0,5

0302

50

   

-menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), izņemot aknas, ikrus un pieņus:

0302

50

10

0

--Gadus morhua sugas

-

1

0,5

0302

50

90

0

--pārējās

-

1

0,5

-pārējās zivis, izņemot aknas, ikrus un pieņus:

0302

61

   

--sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus):

0302

61

10

0

---Sardina pilchardus sugas sardīnes

-

1

0,5

0302

61

30

0

---Sardinops ģints sardīnes; sardinellas (Sardinella spp.)

-

1

0,5

0302

61

80

0

---brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus)

-

20

15

0302

62

00

0

--šelzivis (Melanogrammus aeglefinus)

-

1

0,5

0302

63

00

0

--ziemeļu saida jeb ziemeļu menca (Pollachius virens)

-

1

0,5

0302

64

00

0

--skumbrija (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

-

1

0,5

0302

65

--dzeloņzivis un pārējās haizivis:

0302

65

20

0

---Squalus acanthias sugas dzeloņzivis

-

1

0,5

0302

65

50

0

---Scyliorhinus sugas dzeloņzivis

-

1

0,5

0302

65

90

0

---pārējās

-

1

0,5

0302

66

00

0

--zutis (Anguilla spp.)

-

1

0,5

0302

69

--pārējie:

---saldūdens zivis:

0302

69

11

0

----karpas

-

1

0,5

0302

69

19

0

----pārējās

-

1

0,5

---jūras zivis:

       

----Euthynnus ģints zivis, izņemot svītraino tunzivi vai svītraino bonitu [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], kas minētas 0302 33. subpozīcijā:

0302

69

21

0

-----1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai

-

1

0,5

0302

69

25

0

-----pārējās

-

1

0,5

----sarkanzivis (Sebastes spp.):

0302

69

31

0

-----Sebastes marinus sugas

-

1

0,5

0302

69

33

0

-----pārējie

-

1

0,5

0302

69

35

0

----Boreogadus saida sugas zivis

-

1

0,5

0302

69

41

0

----merlangs (Merlangus merlangus)

-

1

0,5

0302

69

45

0

----zilmenca (Molva spp.)

-

1

0,5

0302

69

51

0

----Aļaskas saida (Theragra chalcogramma) un saida (Pollachius pollachius)

-

1

0,5

0302

69

55

0

----anšovi (Engraulis spp.)

-

1

0,5

0302

69

61

0

----jūras karūsas (Dentex dentex un Pagellus spp.)

-

1

0,5

----heki (Merluccius spp.; Urophycis spp.):

-----Merluccius ģints heki:

0302

69

66

0

------sēkļūdens heki (Merluccius capensis) un dziļūdens heki (Merluccius paradoxus)

-

1

0,5

0302

69

67

0

------Dienvidu heki (Merluccius australis)

-

1

0,5

0302

69

68

0

------pārējie

-

1

0,5

0302

69

69

0

-----Urophycis ģints heki

-

1

0,5

0302

69

75

0

----jūras plauži (Brama spp.)

-

1

0,5

0302

69

81

0

----jūras velni (Lophius spp.)

-

1

0,5

0302

69

85

0

----putasū (Micromesistius poutassou vai Gadus poutassou)

-

1

0,5

0302

69

86

0

----dienvidu zilais merlāns (Micromesistius australis)

-

1

0,5

0302

69

87

0

----zobenzivis (Xiphias gladius)

-

1

0,5

0302

69

91

0

----karanga (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

-

1

0,5

0302

69

92

0

----rozā zutis (Genypterus blacodes)

-

1

0,5

0302

69

93

0

----Kathetostoma giganteum sugas zivis

-

1

0,5

0302

69

94

0

----jūras asari (Dicentrarchus labrax)

-

1

0,5

0302

69

95

0

----zeltgalvainais jūras plaudis (Sparus aurata)

-

1

0,5

0302

69

99

0

----pārējās

-

1

0,5

0302

70

00

0

-aknas, ikri un pieņi

-

1

0,5

0303

     

Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un pārējo zivju gaļu, kas minēta 0304. preču pozīcijā:

0303

10

00

0

-Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncohynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), izņemot aknas, ikrus un pieņus

-

20

15

-pārējās lašu dzimtas zivis, izņemot aknas, ikrus un pieņus:

0303

21

   

--forele (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apashe un Oncorhynchus chrysogaster):

0303

21

10

0

---Oncorhynchus apasche un Oncorhynchus chrysogaster sugas

-

20

15

0303

21

90

0

---pārējās

-

20

15

0303

22

00

0

--Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis (Hucho hucho)

-

1

0,5

0303

29

00

0

--pārējās

-

1

0,5

       

-plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae), izņemot aknas, ikrus un pieņus:

0303

31

   

--āte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0303

31

10

0

---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides)

-

1

0,5

0303

31

30

0

---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus)

-

1

0,5

0303

31

90

0

---Klusā okeāna āte (Hippoglossus stenolepis)

-

1

0,5

0303

32

00

0

--jūras zeltplekste (Pleuronectes platessa)

-

20

15

0303

33

00

0

--jūras mēles zivs (Solea spp.)

-

20

15

0303

39

--pārējās:

0303

39

10

0

---plekste (Platichthys flesus)

-

1

0,5

0303

39

20

0

---smilšplekste (Lepidorhombus spp.)

-

1

0,5

0303

39

30

0

---Rhombosolea ģints zivis

-

1

0,5

0303

39

80

0

---pārējās

-

1

0,5

       

-tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis vai svītrainā bonita [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], izņemot aknas, ikrus un pieņus:

0303

41

--Albakoras vai garspuru tunzivis (Thunnus alalunga):

---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:

0303

41

11

0

----neapstrādātas

-

1

0,5

0303

41

13

0

----bez žaunām un ķidām

-

1

0,5

0303

41

19

0

----pārējās (piemēram, "bez galvām")

-

1

0,5

0303

41

90

0

---pārējās

-

1

0,5

0303

42

--dzeltenspuru tunzivs (Thunnus albacares):

---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:

----neapstrādātas:

0303

42

12

0

-----ar svaru vairāk nekā 10 kg katra

-

1

0,5

0303

42

18

0

-----pārējās

-

1

0,5

----bez žaunām un ķidām:

0303

42

32

0

-----ar svaru vairāk nekā 10 kg katra

-

1

0,5

0303

42

38

0

-----pārējās

-

1

0,5

----pārējās (piemēram, "bez galvām"):

0303

42

52

0

-----ar svaru vairāk nekā 10 kg katra

-

1

0,5

0303

42

58

0

-----pārējās

-

1

0,5

0303

42

90

0

---pārējās

-

1

0,5

0303

43

--svītrainās tunzivis jeb svītrainā bonita:

---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:

0303

43

11

0

----neapstrādātas

-

1

0,5

0303

43

13

0

----bez žaunām un ķidām

-

1

0,5

0303

43

19

0

----pārējās (piemēram, "bez galvām")

-

1

0,5

0303

43

90

0

---pārējās

-

1

0,5

0303

49

--pārējās:

---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:

----zilās tunzivis (Thunnus thynnus):

0303

49

21

0

-----neapstrādātas

-

1

0,5

0303

49

23

0

-----bez žaunām un ķidām

-

1

0,5

0303

49

29

0

-----pārējās (piemēram, "bez galvām")

-

1

0,5

----pārējās:

0303

49

41

0

-----neapstrādātas

-

1

0,5

0303

49

43

0

-----bez žaunām un ķidām

-

1

0,5

0303

49

49

0

-----pārējās (piemēram, "bez galvām")

-

1

0,5

0303

49

90

0

---pārējās

-

1

0,5

0303

50

00

 

-siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), izņemot aknas, ikrus un pieņus:

   

0303

50

00

1

---reņģes (Clupea harengus membras)

-

0

0

0303

50

00

9

---pārējās

-

0

0

0303

60

   

-menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), izņemot aknas, ikrus un pieņus:

0303

60

11

0

--Gadus morhua sugas

-

0

0

0303

60

19

0

--Gadus ogac sugas

-

0

0

0303

60

90

0

--Gadus macrocephalus sugas

-

0

0

-pārējās zivis, izņemot aknas, ikrus un pieņus:

0303

71

   

--sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus):

0303

71

10

0

---Sardina pilchardus sugas sardīnes

-

1

0,5

0303

71

30

0

---Sardinops ģints sardīnes; sardinella (Sardinella spp.)

-

1

0,5

0303

71

80

0

---brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus)

-

0

0

0303

72

00

0

--šelzivis (Melanogrammus aeglefinus)

-

1

0,5

0303

73

00

0

--ziemeļu saida jeb ziemeļu menca (Pollachius virens)

-

1

0,5

0303

74

   

--skumbrija (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):

 

0303

74

30

0

---Scomber scombrus un Scomber japonicus sugu

-

1

0,5

0303

74

90

0

---Scomber australasicus sugas

-

1

0,5

0303

75

--dzeloņzivis un pārējās haizivis:

0303

75

20

0

---Squalus acanthias sugas dzeloņzivis

-

20

15

0303

75

50

0

---Scyliorhinus spp. sugas dzeloņzivis

-

20

15

0303

75

90

0

---pārējās

-

20

15

0303

76

00

0

--zutis (Anguilla spp.)

-

20

15

0303

77

00

0

--jūras asari (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

-

1

0,5

0303

78

--heki (Merluccius spp., Urophycis spp.):

---Merluccius ģints heki:

0303

78

11

0

----sēkļūdens heki (Merluccius capensis) un dziļūdens heki (Merluccius paradoxus)

-

20

15

0303

78

12

0

----Argentīnas heki (Dienvidrietumu Atlantijas heki) (Merluccius hubbsi)

-

20

15

0303

78

13

0

----dienvidu heki (Merluccius australis)

-

20

15

0303

78

19

0

----pārējie

-

20

15

0303

78

90

0

---Urophycis ģints heki

-

20

15

0303

79

--pārējās:

---saldūdens zivis:

0303

79

11

0

----karpas

-

1

0,5

0303

79

19

0

----pārējās

-

1

0,5

---jūras zivis:

       

---- 0303 43. subpozīcijā minētās Euthynnus ģints zivis, izņemot svītraino tunzivi vai svītraino bonitu [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:

-----1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:

0303

79

21

0

------neapstrādātas

-

1

0,5

0303

79

23

0

------bez žaunām un ķidām

-

1

0,5

0303

79

29

0

------pārējās (piemēram, "bez galvām")

-

1

0,5

0303

79

31

0

-----pārējās

-

1

0,5

----sarkanzivis (Sebastes spp.):

0303

79

35

0

-----Sebastes marinus sugas

-

1

0,5

0303

79

37

0

-----pārējās

-

1

0,5

0303

79

41

0

----Boreogadus saida sugas zivis

-

1

0,5

0303

79

45

0

----merlangs (Merlangus merlangus)

-

1

0,5

0303

79

51

0

----zilmenca (Molva spp.)

-

1

0,5

0303

79

55

0

----Aļaskas saida (Theragra chalcogramma) un saida (Pollachius pollachius)

-

1

0,5

0303

79

58

0

----Orcynopsis unicolor sugas zivis

-

1

0,5

0303

79

65

0

----anšovi (Engraulis spp.)

-

1

0,5

0303

79

71

0

----jūras karūsas (Dentex dentex un Pagellus spp.)

-

1

0,5

0303

79

75

0

----jūras plauži (Brama spp.)

-

1

0,5

0303

79

81

0

----jūras velni (Lophius spp.)

-

1

0,5

0303

79

83

0

----putasū (Micromesistius poutassou vai Gadus poutassou)

-

1

0,5

0303

79

85

0

---dienvidu zilais (Micromesistius australis)

-

1

0,5

0303

79

87

0

----zobenzivis (Xiphias gladius)

-

1

0,5

0303

79

88

0

----ilkņzivis (Dissostichus spp.)

-

1

0,5

0303

79

91

0

----karanga (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

-

1

0,5

0303

79

92

0

----zilais makruruss (Macruronus novaezealandiae)

-

1

0,5

0303

79

93

0

----rozā zutis (Genypterus blacodes)

-

1

0,5

0303

79

94

0

----Pelotreis flavilatus un Peltorhamplus navaezealandiae sugas zivis

-

1

0,5

0303

79

95

0

----Kathetostoma giganteum sugas zivis

-

1

0,5

0303

79

99

0

----pārējās

-

1

0,5

0303

80

-aknas, ikri un pieņi:

0303

80

10

0

--cietie un mīkstie ikri un pieņi, kurus izmanto dezoksiribonukleīnskābes vai provitamīnu sulfāta ražošanā

-

20

15

0303

80

90

0

--pārējās

-

20

15

0304

     

Svaiga, atdzesēta vai saldēta zivju fileja un pārējā zivju gaļa (ieskaitot maltu gaļu):

 

0304

10

-svaiga vai atdzesēta:

--fileja:

---saldūdens zivju:

0304

10

11

0

----Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita un Oncorhynchus gilae sugas foreles

-

20

15

0304

10

13

0

----Klusā okeāna laša (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laša (Salmo salar) vai Donavas laša (Hucho hucho)

-

20

15

0304

10

19

0

----pārējo saldūdens zivju

-

20

15

---pārējo:

0304

10

31

0

----mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un Boreogadus saida sugas zivju

-

20

15

0304

10

33

0

----Ziemeļu mencas vai ziemeļu saidas (Pollachius virens)

-

20

15

0304

10

35

0

----sarkanzivju (Sebastes spp.)

-

20

15

0304

10

38

0

----pārējo

-

20

15

--pārējā zivju gaļa (ieskaitot maltu gaļu):

0304

10

91

0

---saldūdens zivju

-

20

15

---pārējo:

0304

10

91

0

----siļķes gabaliņi

-

20

15

0304

10

98

0

----pārējā

-

20

15

0304

20

-saldēta fileja:

--saldūdens zivju:

0304

20

11

0

---Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita un Oncorhynchus gilae sugas foreles

-

20

15

0304

20

13

0

---Klusā okeāna laša (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laša (Salmo salar) un Donavas laša (Hucho hucho)

-

20

15

0304

20

19

0

---pārējo saldūdens zivju

-

20

15

       

--mencas (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) un Boreogadus saida sugas zivju:

0304

20

21

0

---Gadus macrocephalus sugas mencas

-

20

15

0304

20

29

0

---pārējo

-

20

15

0304

20

31

0

--ziemeļu saidas jeb ziemeļu mencas (Pollachius virens)

-

20

15

0304

20

33

0

--šelzivju (Melanogrammus aeglefinus)

-

20

15

--sarkanzivju (Sebastes spp.):

0304

20

35

0

---Sebastes marinus sugas

-

20

15

0304

20

37

0

---pārējo

-

20

15

0304

20

41

0

--merlangu (Merlangus merlangus)

-

20

15

0304

20

43

0

--zilmencas (Molva spp.)

-

20

15

0304

20

45

0

--tunzivju (Thunnus ģints) un Euthynnus ģints tunzivju

-

20

15

       

--skumbrijas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) un Orcynopsis unicolor sugas zivju:

0304

20

51

0

---Scomber australasicus sugas skumbrijas

-

20

15

0304

20

53

0

---pārējo

-

20

15

--heku (Merluccius spp., Urophycis spp.):

---Merluccius ģints heku:

0304

20

55

0

----seklūdens heku (Merluccius capensis) un dziļūdens heku (Merluccius paradoxus):

-

20

15

0304

20

56

0

----Argentīnas heku (Dienvidrietumu Atlantijas heku) (Merluccius hubbsi)

-

20

15

0304

20

58

0

----pārējo

-

20

15

0304

20

59

0

---Urophycis ģints heku

-

20

15

--dzeloņzivju un pārējo haizivju:

0304

20

61

0

---dzeloņzivju (Squalus acanthias un Scyliorhinus spp.)

-

20

15

0304

20

69

0

---pārējo haizivju

-

20

15

0304

20

71

0

--jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa)

-

20

15

0304

20

73

0

--plekstes (Platichthys flesus)

-

20

15

0304

20

75

0

--siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

-

20

15

0304

20

79

0

--smilšplekstes (Lepidorhombus spp.)

-

20

15

0304

20

81

0

--jūras plaužu (Brama spp.)

-

20

15

0304

20

83

0

--jūras velnu (Lophius spp.)

-

20

15

0304

20

85

0

--Aļaskas saidas (Theragra chalcogramma)

-

20

15

0304

20

87

0

--zobenzivju (Xiphias gladius)

-

20

15

0304

20

88

0

--ilkņzivju (Dissostichus spp.)

-

20

15

0304

20

91

0

--zilā makrurusa (Macruronus novaezealandiae)

-

20

15

0304

20

95

0

--pārējo

-

20

15

0304

90

-pārējā:

0304

90

05

0

--surimi (maltās zivis)

-

20

15

--pārējā:

0304

90

10

0

---saldūdens zivju

-

20

15

---pārējā:

0304

90

22

0

----siļķu (Clupea harengus, Clupea pallasii)

-

20

15

0304

90

31

0

----sarkanzivju (Sebastes spp.)

-

20

15

       

----mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un Boreogadus saida sugas zivju:

0304

90

35

0

-----Gadus macrocephalus sugas mencas

-

20

15

0304

90

38

0

-----Gadus morhua sugas mencas

-

20

15

0304

90

39

0

-----pārējo

-

20

15

0304

90

41

0

----ziemeļu saidas jeb ziemeļu mencas (Pollachius virens)

-

20

15

0304

90

45

0

----šelzivju (Melanogrammus aeglefinus)

-

20

15

----heku (Merluccius spp., Urophycis spp.):

0304

90

47

0

-----Merluccius ģints heku

-

20

15

0304

90

49

0

-----Urophycis ģints heku

-

20

15

0304

90

51

0

----smilšplekstu (Lepidorhombus spp.)

-

20

15

0304

90

55

0

----jūras plaužu (Brama spp.)

-

20

15

0304

90

57

0

----jūras velnu (Lophius spp.)

-

20

15

0304

90

59

0

----putasū (Micromesistius poutassou vai Gadus poutassou)

-

20

15

0304

90

61

0

----Aļaskas saidas (Theragra chalcogramma)

-

20

15

0304

90

65

0

----zobenzivju (Xiphias gladius)

-

20

15

0304

90

97

0

----pārējo

-

20

15

0305

     

Kaltētas, sālītas zivis vai zivis sālījumā; karsti vai auksti kūpinātas zivis; pārtikas zivju milti un granulas:

0305

10

00

0

-pārtikas zivju milti un granulas

-

1

0,5

0305

20

00

0

-kaltētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā, aknas, ikri un pieņi

-

20

15

0305

30

   

-kaltēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, izņemot kūpināto:

   
       

--mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) un Boreogadus saida sugas zivju:

0305

30

11

0

---Gadus macrocephalus sugas mencas

-

20

15

0305

30

19

0

---pārējo

-

20

15

0305

30

30

0

--sālīta vai sālījumā Klusā okeāna laša (Oncorhynchus nerka,ncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutsch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laša (Salmo salar) un Donavas laša (Hucho hucho)

-

20

15

0305

30

50

0

--sālīta vai sālījumā melnās ātes (Reinhardtius hippoglossoides)

-

20

15

0305

30

90

0

--pārējo

-

20

15

-kūpinātas zivis, ieskaitot fileju:

0305

41

00

0

--Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,

-

20

15

       

Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis (Hucho hucho)

0305

42

00

0

--siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

-

20

15

0305

49

--pārējās:

0305

49

10

0

---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides)

-

20

15

0305

49

20

0

---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus)

-

20

15

0305

49

30

0

---skumbrija (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

-

20

15

0305

49

45

0

---forele (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster)

-

20

15

0305

49

50

0

---zutis (Anguilla spp.)

-

20

15

0305

49

80

0

---pārējās

-

20

15

-kaltētas, sālītas vai nesālītas zivis, izņemot kūpinātās:

0305

51

--menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305

51

10

0

---kaltēta, nesālīta

-

20

15

0305

51

90

0

---kaltēta, sālīta

-

20

15

0305

59

--pārējās:

---Boreogadus saida sugas zivis:

0305

59

11

0

----kaltēta, nesālīta

-

20

15

0305

59

19

0

----kaltēta, sālīta

-

20

15

0305

59

30

0

---siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

-

20

15

0305

59

50

0

---anšovi (Engraulis spp.)

-

20

15

0305

59

60

0

---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides) un Klusā okeāna āte (Hippoglossus stenolepis)

-

20

15

0305

59

70

0

---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus)

-

20

15

0305

59

90

0

---pārējās

-

20

15

       

-sālītas zivis, izņemot kaltētās vai kūpinātās zivis, un zivis sālījumā:

     

0305

61

00

0

--siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii)

-

20

15

0305

62

00

0

--menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

-

20

15

0305

63

00

0

--anšovi (Engraulis spp.)

-

20

15

0305

69

--pārējās:

0305

69

10

0

---Boreogadus saida sugas zivis

-

20

15

0305

69

20

0

---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides) un Klusā okeāna āte (Hippoglossus stenolepis)

-

20

15

0305

69

30

0

---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus)

-

20

15

0305

69

50

0

---Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis (Hucho hucho)

-

20

15

0305

69

90

0

---pārējās

-

20

15

0306

     

Dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie, ar vai bez čaulas; tvaicēti vai vārīti ūdenī, atdzesēti vai neatdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā vēžveidīgie čaulā; pārtikas milti un granulas no vēžveidīgajiem:

-saldēti:

0306

11

   

--langusti un pārējie jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

 

0306

11

10

0

---jūras vēžu astes

-

20

5

0306

11

90

0

---pārējie

-

20

5

0306

12

--omāri (Homarus spp.):

0306

12

10

0

---negriezti

-

20

5

0306

12

90

0

---pārējie

-

20

5

0306

13

--garneles un garneļvēži:

0306

13

10

0

---Pandalidae dzimtas

-

20

5

0306

13

30

0

---Crangon ģints garneles

-

20

5

0306

13

40

0

---dziļūdens rozā garneles (Parapenaeus longirostris)

-

20

5

0306

13

50

0

---Penaeus ģints garneles

-

20

5

0306

13

80

0

---pārējās

-

20

5

0306

14

--krabji:

0306

14

10

0

---Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. un Callinectes sapidus sugu krabji

-

20

15

0306

14

30

0

---Cancer pagurus sugas krabji

-

20

15

0306

14

90

0

---pārējie

-

20

15

0306

19

   

--pārējie, ieskaitot pārtikas miltus un granulas no vēžveidīgajiem:

     

0306

19

10

0

---saldūdens vēži

-

20

15

0306

19

30

0

---Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

-

20

15

0306

19

90

0

---pārējie

-

20

15

-nesaldēti:

0306

21

00

0

--langusti un pārējie jūras vēži (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

-

20

15

0306

22

--omāri (Homarus spp.):

0306

22

10

0

---dzīvi

-

20

5

---pārējie:

0306

22

91

0

----negriezti

-

20

5

0306

22

99

0

----pārējie

-

20

5

0306

23

--garneles un garneļvēži:

0306

23

10

0

---Pandalidae dzimtas

-

20

5

---Crangon ģints garneles:

0306

23

31

0

----svaigi, atdzesēti, tvaicēti vai vārīti ūdenī

-

20

5

0306

23

39

0

----pārējie

-

20

5

0306

23

90

0

---pārējās

-

20

5

0306

24

--krabji:

0306

24

10

0

---Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. un Callinectes sapidus sugu krabji

-

20

15

0306

24

30

0

---Cancer pagurus sugas krabji

-

20

15

0306

24

90

0

---pārējie

-

20

15

0306

29

   

--pārējie, ieskaitot pārtikas miltus un granulas no vēžveidīgajiem:

     

0306

29

10

0

---saldūdens vēži

-

20

15

0306

29

30

0

---Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus)

-

20

15

0306

29

90

0

---pārējie

-

20

15

0307

     

Dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā moluski, ar vai bez čaulas; dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un moluskus; pārtikas milti un granulas no ūdens

bezmugurkaulniekiem, izņemot vēžveidīgos:

0307

10

-austeres:

0307

10

10

0

--dzīvas plakanās (Ostrea ģints) austeres, ar svaru (ieskaitot gliemežvākus) ne vairāk kā 40 g katra

-

20

5

0307

10

90

0

--pārējās

-

20

5

       

-Pecten, Chlamys vai Placopecten ģints gliemenes, ieskaitot karaliskās gliemenes:

 

0307

21

00

0

--dzīvas, svaigas vai atdzesētas

-

20

15

0307

29

--pārējās:

0307

29

10

0

---saldētas Sv.Žaka gliemenes (Pecten maximus)

-

20

15

0307

29

90

0

---pārējās

-

20

15

-mīdijas (Mytilus spp., Perna spp.):

0307

31

--dzīvas, svaigas vai atdzesētas:

0307

31

10

0

---Mytilus spp.

-

20

15

0307

31

90

0

---Perna spp.

-

20

15

0307

39

--pārējās:

0307

39

10

0

---Mytilus spp.

-

20

15

0307

39

90

0

---Perna spp.

-

20

15

       

-sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) un kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307

41

--dzīvas, svaigas vai saldētas:

0307

41

10

0

---sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

-

20

15

       

---kalmāri (Ommasstrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307

41

91

0

----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

-

20

15

0307

41

99

0

----pārējie

-

20

15

0307

49

--pārējie:

---saldēti:

----sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):

-----Sepiola ģints:

0307

49

01

0

------mazās sēpijas (Sepiola rondeleti)

-

20

5

0307

49

11

0

------pārējās

-

20

5

0307

49

18

0

-----pārējie

-

20

5

       

----kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

-----Loligo spp.:

0307

49

31

0

------Loligo vulgaris

-

20

5

0307

49

33

0

------Loligo pealei

-

20

5

0307

49

35

0

------Loligo patagonica

-

20

5

0307

49

38

0

------pārējie

-

20

5

0307

49

51

0

-----Ommastrephes sagittatus

-

20

5

0307

49

59

0

-----pārējie

-

20

5

---pārējie:

0307

49

71

0

----sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

-

20

5

       

----kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

0307

49

91

0

-----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

-

20

5

0307

49

99

0

-----pārējie

-

20

5

-astoņkāji (Octopus spp.):

0307

51

00

0

--dzīvi, svaigi vai atdzesēti

-

20

15

0307

59

--pārējie:

0307

59

10

0

---saldēti

-

20

15

0307

59

90

0

---pārējie

-

20

15

0307

60

00

0

-gliemeži, izņemot jūras gliemežus

-

20

15

       

-pārējie, ieskaitot pārtikas miltus un granulas no ūdens bezmugurkaulniekiem, izņemot vēžveidīgos:

0307

91

00

0

--dzīvi, svaigi vai atdzesēti

-

20

15

0307

99

--pārējie:

---saldēti:

0307

99

11

0

----Illex spp.

-

20

15

0307

99

13

0

----svītrotais venuss un pārējie Veneridae dzimtas sugas

-

20

15

0307

99

15

0

----medūza (Rhopilema spp.)

-

20

15

0307

99

18

0

----pārējie ūdens bezmugurkaulnieki

-

20

15

0307

99

90

0

---pārējie

-

20

15