VII N O D A Ļ A

PLASTMASAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI; KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Preces, kas sastāv no diviem vai vairākiem komponentiem, no kuriem visi vai daži ietverti šajā nodaļā, un kas jāsajauc VI vai VII nodaļā ietverto produktu iegūšanai, jāklasificē preču pozīcijās, kas atbilst šiem produktiem, ar nosacījumu, ka šie komponenti:

a) paredzēti vienlaicīgai lietošanai bez pārsaiņošanas; to rāda komponentu iesaiņošanas veids;

b) tiek piegādāti kopā un

c) to īpašības vai reālās proporcijas rāda, ka tie lietojami kā papildinājums cits citam.

2. Izņemot preces, kas minētas 3918. vai 3919. preču pozīcijā, plastmasas, kaučuks un to izstrādājumi ar speciāli iespiestiem rakstiem, zīmējumiem un attēliem ir ietverti 49. grupā.

39. G R U P A

PLASTMASAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI

Piezīmes:

1. Šajā nomenklatūrā jēdziens "plastmasas" nozīmē 3901.- 3914. preču pozīcijā ietvertos materiālus, kas polimerizācijas procesā vai kādā turpmākajā stadijā spēj iegūt noteiktu formu ārējas ietekmes rezultātā (karsējot vai presējot, ja nepieciešams, ar šķīdinātāju vai plastifikatoru, lejot, ekstrudējot) un nezaudē to pēc ārējās ietekmes izbeigšanās.

Šajā nomenklatūrā jebkuras atsauces uz "plastmasām" attiecas arī uz vulkanizēto šķiedru. Tomēr šis jēdziens neietver tekstilmateriālus, kas minēti XI nodaļā.

2. Šajā nodaļā nav ietverti:

a) vaski, kas minēti 2712. vai 3404. preču pozīcijā;

b) atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva organiski savienojumi (29. grupa);

c) heparīns vai tā sāļi (3001. preču pozīcija);

d) šķīdumi (izņemot koloīdus), kuri sastāv no jebkura 3901.-3913. preču pozīcijā minētā produkta gaistošā organiskā šķīdumā ar šķīdinātāja svaru vairāk nekā 50% no šķīduma svara; spiestas folijas, kas minētas 3212. pozīcijā;

e) organiskas virsmaktīvās vielas vai preparāti, kas minēti 3402. preču pozīcijā;

f) kausēti sveķi vai esteru sveķi (3806. preču pozīcija);

g) diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz plastmasu pamata (3822. preču pozīcija);

h) sintētiskais kaučuks, kas minēts 40. grupā, vai izstrādājumi no tā;

i) zirglietas (4201. preču pozīcija) vai koferi, ceļasomas, rokassomas un pārējie izstrādājumi, kas minēti 4202. preču pozīcijā;

j) grozi, pinumi un pārējie izstrādājumi, kas minēti 46. grupā;

k) sienu pārklājumi, kas minēti 4814. preču pozīcijā;

l) preces, kas minētas XI nodaļā (tekstils un tekstilizstrādājumi);

m) izstrādājumi, kas minēti XII nodaļā (piemēram, apavi, galvassegas, lietussargi, saulessargi, spieķi, pātagas vai to daļas);

n) mākslīgie juvelierizstrādājumi, kas minēti 7117. preču pozīcijā;

o) izstrādājumi, kas minēti XVI nodaļā (instrumenti un mehāniskās vai elektriskās ierīces);

p) lidmašīnu vai transportlīdzekļu daļas, kas minētas XVII nodaļā;

r) izstrādājumi, kas minēti 90. grupā (piemēram, optiskie elementi, briļļu rāmji, rasēšanas instrumenti);

s) izstrādājumi, kas minēti 91. grupā (piemēram, pulksteņi vai pulksteņu korpusi);

t) izstrādājumi, kas minēti 92. grupā (piemēram, mūzikas instrumenti vai to daļas);

u) izstrādājumi, kas minēti 94. grupā (piemēram, mēbeles, apgaismes ķermeņi, gaismas tablo, celtniecības konstrukcijas);

v) izstrādājumi, kas minēti 95. grupā (piemēram, rotaļlietas, spēles, sporta piederumi);

z) izstrādājumi, kas minēti 96. grupā (piemēram, sukas, pogas, aizdares, ķemmes, pīpju daļas, iemutes vai līdzīgi izstrādājumi, termosu daļas vai līdzīgi izstrādājumi, pildspalvas, pildzīmuļi).

3. 3901.- 3911. preču pozīcijā ietverti tikai šādi ķīmiskās sintēzes produkti:

a) šķidrie sintētiskie poliolefīni, no kuru tilpuma mazāk par 60% tiek destilēti 300 grādos pēc C un 1013 milibāru spiedienā, ja destilācija notiek pazemināta spiediena apstākļos (3901. un 3902. preču pozīcija);

b) sveķi ar zemu polimerizācijas pakāpi, kumaronindēnsveķu tipa sveķi (3911. preču pozīcija);

c) pārējie sintētiskie polimēri, kas satur vidēji vismaz 5 monomērus posmus;

d) silikoni (3910. preču pozīcija);

e) rezoli (3909. preču pozīcija) un pārējie prepolimēri.

4. Jēdziens "kopolimēri" ietver visus polimērus, kuros neviena atsevišķa monomēra vienība pēc svara neveido 95% vai vairāk no kopējā polimēra sastāva.

Šajā grupā, ja nav īpašu piebilžu, kopolimēri (ieskaitot kopolikondensātus, kopolipievienošanas produktus, kopolimēru blokus un potētus kopolimērus) un polimēru maisījumi jāklasificē tajā pašā preču pozīcijā, kas ietver polimēru, kura komonomēra vienība dominē pār visām pārējām parastām komonomēra vienībām. Šajā piezīmē komonomēru vienības, kuru polimēri ietverti vienā preču pozīcijā, tiek aplūkotas kā viens komonomērs.

Ja neviena parasta komonomēru vienība nedominē, kopolimēri vai polimēru maisījumi jāklasificē beidzamajā preču pozīcijā, kurā tie var tikt ietverti.

5. Ķīmiski modificētie polimēri, kuros ķīmiski mainītas ir tikai sānu ķēdes, jāklasificē preču pozīcijā, kas atbilst nemodificētajam polimēram. Šis nosacījums neattiecas uz potētiem kopolimēriem.

6. 3901.- 3914. preču pozīcijā jēdziens "primārās formas" nozīmē tikai šādas formas:

a) šķidrumus un pastas, ieskaitot dispersijas (emulsijas un suspensijas) un šķīdumus;

b) neregulāras formas blokus, gabalus, pulverus (arī presētos pulverus), granulas, pārslas un līdzīgas beramas formas.

7. 3915. preču pozīcijā nav ietverti primārās formās transformēta viendabīga termoplastiska materiāla atkritumi, atgriezumi un lūžņi (3901.- 3914. preču pozīcija).

8. 3917. preču pozīcijā jēdziens "caurules, caurulītes un šļūtenes" nozīmē produkciju ar tukšu vidu, kā pusfabrikātus, tā arī gatavos izstrādājumus, kurus galvenokārt izmanto gāzu un šķidrumu transportēšanai un sadalei (piemēram, dārza šļūtenes, perforētas caurules). Šis jēdziens ietver arī cīsiņu apvalkus un citas plakanas formas caurules. Izņemot iepriekšminētās, pārējās caurules, kuru šķērsgriezumā neveidojas aplis, ovāls, taisnstūris (garums pārsniedz platumu ne vairāk kā 1,5 reizes) vai pareizas formas daudzstūris, tiek atzītas nevis par caurulēm, caurulītēm vai šļūtenēm, bet par dažādām profilformām.

9. 3918. preču pozīcijā jēdziens "plastmasas sienu vai griestu pārklājumi" ietver produkciju ruļļos ar platumu ne mazāk kā 45 cm, kas tiek izmantota sienu vai griestu pārklāšanai un sastāv no plastmasas, kura cieši saistīta ar cita materiāla pamatni, izņemot papīru; turklāt plastmasas slānis (virspusē) parasti ir reljefs, graudains, krāsots, apdrukāts vai citādi izrotāts.

10. 3920. un 3921. preču pozīcijā jēdziens "plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes" nozīmē tikai plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes (izņemot 54. grupā minētās), kā arī pareizas ģeometriskas formas blokus ar zīmējumu vai bez tā, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, nesagrieztus vai sagrieztus taisnstūros (ieskaitot kvadrātus), bet tālāk neapstrādātus (pat tad, ja sagriežot tie kļūst par gatavo produkciju).

11. 3925. preču pozīcijā ietverti tikai šādi izstrādājumi, kas nav ietverti II apakšgrupas preču pozīcijās:

a) rezervuāri, tvertnes (ieskaitot septiskās tvertnes), mucas un pārējie konteineri ar tilpumu vairāk nekā 300 l;

b) konstrukciju elementi, piemēram, grīdām, sienām vai šķērssienām, griestiem vai jumtiem;

c) notekas un to piederumi;

d) durvis, logi un to rāmji, sliekšņi;

e) balkoni, balustrādes, žogi, vārti un līdzīgi norobežojumi;

f) slēģi, žalūzijas (ieskaitot Venēcijas žalūzijas) un līdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas un to piederumi;

g) lielgabarīta plauktu konstrukcijas elementi, piemēram, veikaliem, darbnīcām, noliktavām;

h) dekoratīvas arhitektoniskas detaļas, piemēram, kupoli, baložu būdas;

i) durvju, logu, kāpņu, sienu un pārējo ēku daļu piederumi un nostiprināšanas detaļas, piemēram, pogas, rokturi, āķi, skavas, plāksnes, aizsargplāksnes.

Piezīmes par subpozīcijām:

1. Jebkurā šīs grupas pozīcijā polimēri (ieskaitot kopolimērus) un ķīmiski modificēti polimēri jāklasificē saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

a) ja vienā un tai pašā sērijā ir subpozīcija "pārējie":

1) polimēra apzīmējums ar priedēkli "poli" (piemēram, polietilēns un poliamīds-6,6) nozīmē, ka minētā polimēra sastāvā ietilpstošā monomēra vienībai vai monomēru vienībām kopumā pēc svara ir jāveido 95% vai vairāk no kopējā polimēra satura,
2) 3901 30., 3903 20., 3903 30. un 3904 30. subpozīcijā minētie polimēri jāklasificē šajās subpozīcijās ar nosacījumu, ka minēto kopolimēru komonomēru vienības pēc masas veido 95% vai vairāk no kopējā polimēra satura,
3) ķīmiski modificēti polimēri jāklasificē subpozīcijā "pārējie" ar nosacījumu, ka ķīmiski modificētie polimēri nav specifiskāk ietverti citā subpozīcijā,
4) polimēri, kas nav minēti 1., 2. vai 3. apakšpunktā, jāklasificē subpozīcijā starp pārējām atlikušajām subpozīcijām sērijā, kas ietver monomēra vienības polimērus, kuri pēc svara dominē pār pārējām atsevišķajām komonomēru vienībām. Šim nolūkam kopā jāņem vienā un tai pašā subpozīcijā ietilpstošo polimēru monomēra vienības. Jāsalīdzina tikai apskatāmo subpozīciju sērijā minētos polimērus veidojošās komonomēru vienības;

b) ja vienā un tai pašā sērijā nav subpozīcijas "pārējie":

1) polimēri jāklasificē subpozīcijā, kurā ietverti tās monomēra vienības polimēri, kuri pēc svara dominē pār pārējām atsevišķajām komonomēru vienībām. Šim nolūkam vienā un tai pašā subpozīcijā esošo polimēru monomēru vienības ir jāņem kopā. Jāsalīdzina tikai sērijā minētos polimērus veidojošās komonomēru vienības,
2) ķīmiski modificētie polimēri jāklasificē tajā subpozīcijā, kura ir piemērojama nemodificētajam polimēram.

Polimēru sakausējumi jāklasificē tajā pašā subpozīcijā, kādā klasificēti tajās pašās proporcijās esošo to pašu monomēru vienību polimēri.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

I. PRIMĀRĀS FORMAS

3901

Etilēna polimēri primārās formās:

3901

10

-polietilēns ar īpatnējo masu, mazāku nekā 0,94:

3901

10

10

0

--lineārais polietilēns

-

1

0

3901

10

90

0

--pārējie

-

1

0

3901

20

-polietilēns ar īpatnējo masu 0,94 vai vairāk:

3901

20

10

0

--polietilēns vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē, ar īpatnējo masu 0,958 vai vairāk pie 23 grādiem pēc C, kas satur 50 mg/kg vai mazāk alumīnija, 2 mg/kg vai mazāk kalcija, 2 mg/kg vai mazāk hroma, 2 mg/kg vai mazāk dzelzs, 2 mg/kg vai mazāk niķeļa, 2 mg/kg vai mazāk titāna un 8mg/kg vai mazāk vanādija, hlorsulfurēta polietilēna ražošanai

-

0

0

3901

20

90

0

--pārējie

-

1

0

3901

30

00

0

-viniletilēna acetāta kopolimēri

-

1

0

3901

90

-pārējie:

3901

90

10

0

--jonomēra sveķi, kas sastāv no etilēna terpolimēra sāļa ar izobutilakrilātu un metakrilskābes

-

1

0

3901

90

20

0

--polistirola, etilēna-butilēna kopolimēra un polistirola A-B-A blokkopolimērs, kas satur 35% vai mazāk stirolu, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē

-

1

0

3901

90

90

0

--pārējie

-

1

0

3902

Propilēna vai pārējo olefīnu polimēri primārās formās:

3902

10

00

0

-polipropilēns

-

0

0

3902

20

00

0

-poliizobutilēns

-

1

0

3902

30

00

0

-propilēna kopolimēri

-

1

0

3902

90

-pārējie:

3902

90

10

0

--polistirola, etilēna-butilēna kopolimēra un polistirola A-B-A blokkopolimērs, kas satur 35% vai mazāk stirola, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē

-

1

0

3902

90

20

0

--polibut-1-ēns, but-1-ēna ar etilēnu kopolimērs, kas satur 10% vai mazāk etilēna, vai polibut-1-ēna maisījums ar polietilēnu un/vai polipropilēnu, kas satur 10% vai mazāk polietilēna un/vai 25% vai mazāk polipropilēna, vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē

-

1

0

3902

90

90

0

--pārējie

-

1

0

3903

Stirola polimēri primārās formās:

-polistirols:

3903

11

00

0

--uzputots

-

1

0

3903

19

00

0

--pārējie

-

1

0

3903

20

00

0

-stirol-akrilonitrila (SAN) kopolimēri

-

1

0

3903

30

00

0

-akrilonitril-butadiēn-stirola (ABS) kopolimēri

-

1

0

3903

90

-pārējie:

3903

90

10

0

--kopolimērs vienīgi no stirola ar alilspirtu ar acetilskaitli 175 vai vairāk

-

1

0

3903

90

20

0

--bromēts polistirols, kas satur 58% vai vairāk broma, kādā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē

-

1

0

3903

90

90

0

--pārējie

-

0

0

3904

Vinilhlorīda vai pārējo halogenēto olefīnu polimēri primārās formās:

3904

10

00

0

-ar citām vielām nesajaukts polivinilhlorīds

-

1

0

-polivinilhlorīds pārējais:

3904

21

00

0

--neplastificētais

-

1

0

3904

22

00

0

--plastificētais

-

1

0

3904

30

00

0

-vinilhlorīda un vinilacetāta kopolimēri

-

1

0

3904

40

00

0

-pārējie vinilhlorīda kopolimēri

-

1

0

3904

50

-vinilidēnhlorīda polimēri:

3904

50

10

0

--vinilidēnhlorīda kopolimērs ar akrilnitrilu izplestiesspējīgu pērlīšu formā, ar diametru 4 mikrometri vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 mikrometri

-

1

0

3904

50

90

0

--pārējie

-

1

0

-fluorpolimēri:

3904

61

00

0

--politetrafluoretilēns

-

1

0

3904

69

--pārējie:

3904

69

10

0

---polivinilfluorīds vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē

-

1

0

3904

69

90

0

---pārējie

-

1

0

3904

90

00

0

-pārējie

-

1

0

3905

Vinilacetāta vai pārējo vinilpoliesteru polimēri primārās formās; pārējie vinila polimēri primārās formās:

-polivinilacetāta:

3905

12

00

0

--disperģēti ūdenī

-

1

0

3905

19

00

0

--pārējie

-

1

0

-vinilacetāta kopolimēri:

3905

21

00

0

--disperģēti ūdenī

-

1

0

3905

29

00

0

--pārējie

-

1

0

3905

30

00

0

-polivinila spirti, kas satur vai nesatur nehidrolizētas acetātgrupas

-

1

0

-pārējie:

3905

91

00

0

--kopolimēri

-

1

0

3905

99

---pārējie:

3905

99

10

0

---poli(vinilformals), vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē, ar molekulsvaru 10 000 vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 000, kas satur 9,5% vai vairāk, bet ne vairāk kā 13% acetilgrupu, izteiktu kā vinilacetāts, un 5% vai vairāk,

-

1

0

bet ne vairāk kā 6,5% hidroksilgrupu, izteiktu kā vinilspirts

3905

99

90

0

---pārējie

-

1

0

3906

Akrilpolimēri primārās formās:

3906

10

00

0

-polimetilmetakrilāts

-

1

0

3906

90

-pārējie:

3906

90

10

--poli [N-(3-hodroksimin-1,1-dimetilbutil) akrilamid]:

3906

90

10

1

---poliakrilamīds

-

0

0

3906

90

10

9

---pārējie

-

1

0

3906

90

20

0

--2-diizopropilaminoetilmetakrilāta kopolimērs ar decilmetakrilātu, N,N-dimetilacetamīda šķīduma formā, ar kopolimēru saturu 55% vai vairāk

-

1

0

3906

90

30

0

--akrilskābes kopolimērs ar 2-etilheksil akrilātu, ar 2-etilhek-silakrilātu saturu 10% vai vairāk, bet ne vairāk kā 11%

-

1

0

3906

90

40

0

--akrilnitrila kopolimērs ar metilakrilātu, modificēts ar polibutadiena akrilnitrilu (NBR)

-

1

0

3906

90

50

0

--akrilskābes ar alkilmetakrilātu un neliela daudzuma cita monomēra polimerizācijas produkts, ko izmanto kā tekstilmateriālu apdrukāšanas pastu iebiezinātāju

-

1

0

3906

90

60

0

--metilakrilāta kopolimērs ar etilēnu un monomēru, kas kā aizvietotāju satur neterminālu karboksilgrupu un satur 50% vai vairāk metilakrilātu, savienojumā ar silīciju vai bez tā

-

1

0

3906

90

90

0

--pārējie

-

1

0

3907

Poliacetāli, pārējie polimēru ēteri un epoksīdsveķi primārās formās; polikarbonāti, alkīdsveķi, polialilsveķi un pārējie esteru polimēri primārās formās:

3907

10

00

0

-poliacetāli

-

1

0

3907

20

-pārējie ēteru polimēri:

--spirtu polimēru ēteri:

3907

20

11

0

---polietilēnglikoli

-

1

0

---pārējie:

3907

20

21

0

----ar hidroksilskaitli ne lielāku kā 100

-

1

0

3907

20

29

0

----pārējie

-

1

0

--pārējie:

3907

20

91

0

---1-hlor-2,3-epoksipropāna kopolimērs ar etilēna oksīdu

-

1

0,5

3907

20

99

0

---pārējie

-

1

0

3907

30

00

0

-epoksīdsveķi

-

0

0

3907

40

00

0

-polikarbonāti

-

1

0

3907

50

00

0

-alkīdsveķi

-

1

0

3907

60

-polietilēntereftalāts:

3907

60

20

0

--ar viskozitāti 183 ml/g vai vairāk

-

1

0

3907

60

80

0

--pārējais

-

1

0

-pārējie esteru polimēri:

3907

91

--nepiesātinātie

3907

91

10

0

---šķidrie

-

0

0

3907

91

90

0

---pārējie

-

1

0

3907

99

--pārējie:

---ar hidroksilskaitli ne lielāku kā 100:

3907

99

11

0

----poli(etilēnnaftalīn-2,6-dikarboksilāts)

-

1

0

3907

99

19

0

----pārējie

-

1

0

---pārējie:

3907

99

91

0

----poli(etilēnnaftalīn-2,6-dikarboksilāts)

-

1

0

3907

99

99

0

----pārējie

-

1

0

3908

Poliamīdi primārās formās:

3908

10

00

0

-poliamīds-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 vai -6,12

-

0

0

3908

90

00

0

-pārējie

-

1

0

3909

Amīnsveķi, fenolsveķi un poliuretāni primārās formās:

3909

10

00

0

-karbamīdsveķi un tiokarbamīdsveķi

-

1

0

3909

20

00

0

-melamīnsveķi

-

1

0

3909

30

00

0

-pārējie amīnsveķi

-

0

0

3909

40

00

0

-fenolsveķi

-

1

0

3909

50

-poliuretāni:

3909

50

10

0

--2,2`-(tert-butilimin)dietanola un 4,4`-metilendicikloheksildioizocianāta poliuretāns, N,N-dimetilacetamīda šķīduma formā, ar polimēru saturu 50% vai vairāk

-

1

0

3909

50

90

0

--pārējie

-

1

0

3910

00

00

0

Silikoni primārās formās

-

1

0

3911

Naftas sveķi, kumaronindēnsveķi, politerpēni, polisulfīdi, polisulfoni un pārējie produkti primārās formās, kas minēti šīs grupas 3. piezīmē un citur nav minēti:

3911

10

00

0

-naftas sveķi, kumaronsveķi, indēnsveķi, kumaronindēnsveķi un politerpēni

-

1

0

3911

90

-pārējie:

--kondensācijas produkti vai produkti, kas radušies polimerizācijas rezultātā ar tai sekojošu pārgrupēšanos, ķīmiski modificēti vai nemodificēti:

3911

90

11

0

---poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-1,4-fenileni-zopropiliden-1,4-fenilen) vienā no formām, kas minētas šīs grupas 6.b piezīmē

-

1

0

3911

90

13

0

---poli(tio-1,4-fenilen)

-

1

0

3911

90

19

0

---pārējie

-

1

0

--pārējie:

3911

90

91

0

---p-krezola un diviniibenzena kopolimērs, N,N-dimetilacetamīda šķīduma formā, ar polimēru saturu 50% vai vairāk

-

1

0

3911

90

93

0

---viniltoluēna un metilstirēna hidrogenētais kopolimērs

-

1

0

3911

90

99

0

---pārējie

-

1

0

3912

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi primārās formās, kas citur nav minēti:

-celulozes acetāti:

3912

11

00

0

--neplastificēti

-

1

0

3912

12

00

0

--plastificēti

-

1

0

3912

20

-celulozes nitrāti (ieskaitot kolodijus):

--neplastificēti:

3912

20

11

0

---kolodiji un celoidīns

-

1

0

3912

20

19

0

---pārējie

-

1

0

3912

20

90

0

--plastificēti

-

1

0

-celulozes ēteri:

3912

31

00

0

--karboksimetilceluloze un tās sāļi

-

1

0

3912

39

--pārējie:

3912

39

10

0

---etilceluloze

-

1

0

3912

39

20

0

---hidroksipropilceluloze

-

1

0

3912

39

80

0

---pārējie

-

1

0

3912

90

-pārējie:

3912

90

10

0

--celulozes esteri

-

1

0

3912

90

90

0

--pārējie

-

1

0

3913

Dabas polimēri (piemēram, algīnskābe) un modificētie dabas polimēri (piemēram, cietinātie proteīni, dabiskā kaučuka ķīmiskie atvasinājumi) primārās formās, kas citur nav minēti:

3913

10

00

0

-algīnskābe, tās sāļi un esteri

-

1

0

3913

90

-pārējie:

3913

90

10

0

--dabiskā kaučuka ķīmiskie atvasinājumi

-

1

0

3913

90

20

0

--amilopektīns

-

1

0

3913

90

30

0

--amiloze

-

1

0

3913

90

80

0

--pārējie

-

1

0

3914

00

00

0

Jonu apmaiņas sveķi uz 3901.- 3913. preču pozīcijā minēto polimēru pamata, primārās formās

-

1

0

II. ATKRITUMI, SKAIDAS UN ATLŪZAS; PUSFABRIKĀTI; IZSTRĀDĀJUMI

3915

Plastmasas atkritumi, skaidas un atlūzas:

3915

10

00

0

-no etilēna polimēriem

-

20

likme 3.pielikumā

3915

20

00

0

-no stirola polimēriem

-

20

likme 3.pielikumā

3915

30

00

0

-no vinilhlorīda polimēriem

-

20

likme 3.pielikumā

3915

90

-no pārējām plastmasām:

--no aditīvās polimerizācijas produktiem:

3915

90

11

0

---no propilēna polimēriem

-

20

likme 3.pielikumā

3915

90

13

0

---no akrila polimēriem

-

20

likme 3.pielikumā

3915

90

19

0

---no pārējiem

-

20

likme 3.pielikumā

--no pārējiem:

3915

90

91

0

---no epoksīda sveķiem

-

20

likme 3.pielikumā

3915

90

93

0

---no celulozes un tās ķīmiskajiem atvasinājumiem

-

20

likme 3.pielikumā

3915

90

99

0

---no pārējiem

-

20

likme 3.pielikumā

3916

Plastmasas monošķiedra ar šķērsgriezumu vairāk nekā 1 mm, stieņi, serdeņi un profili ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, kas nav citādi apstrādāti:

3916

10

00

0

-no etilēna polimēriem

-

1

0

3916

20

-no vinilhlorīda polimēriem:

3916

20

10

0

--no polivinilhlorīda

-

1

0

3916

20

90

0

--pārējie

-

1

0

3916

90

-no pārējām plastmasām:

--no ķīmiski modificētiem vai nemodificētiem kondensācijas vai polimerizācijas produktiem ar tai sekojošu pārgrupēšanos:

3916

90

11

0

---no poliesteriem

-

1

0

3916

90

13

0

---no poliamīdiem

-

1

0

3916

90

15

0

---no epoksīda sveķiem

-

1

0

3916

90

19

0

---pārējie

-

1

0

--no aditīvās polimerizācijas produktiem:

3916

90

51

0

---no propilēna polimēriem

-

1

0

3916

90

59

0

---pārējie

-

1

0

3916

90

90

0

--pārējie

-

1

0

3917

Plastmasas caurules, caurulītes, šļūtenes un to piederumi (piemēram, savienojumi, līkumi, atloki):

3917

10

-mākslīgie apvalki (cīsiņu) no cietinātiem proteīniem vai celulozes materiāliem:

3917

10

10

0

--no cietinātiem proteīniem

-

1

0

3917

10

90

0

--no celulozes materiāliem

-

1

0

-stingrās caurules, caurulītes un šļūtenes:

3917

21

--no etilēna polimēriem:

3917

21

10

0

---bezšuves un grieztas gabalos, kuru garums nepārsniedz maksimālo šķērsgriezumu, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, kas nav citādi apstrādātas

-

1

0

---pārējie:

3917

21

91

0

----ar pierīkotiem piederumiem izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

3917

21

99

0

----pārējie

-

1

0

3917

22

--no propilēna polimēriem:

3917

22

10

0

---bezšuves un grieztas gabalos, kuru garums nepārsniedz maksimālo šķērsgriezumu, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, kas nav citādi apstrādātas

-

1

0

---pārējie:

3917

22

91

0

----ar pierīkotiem piederumiem izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

3917

22

99

0

----pārējie

-

1

0

3917

23

--no vinilhlorīda polimēriem:

3917

23

10

0

---bezšuves un grieztas gabalos, kuru garums nepārsniedz maksimālo šķērsgriezumu, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, kas nav citādi apstrādātas

-

1

0

---pārējie:

3917

23

91

0

----ar pierīkotiem piederumiem izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

3917

23

99

0

----pārējie

-

1

0

3917

29

--no pārējām plastmasām:

---bezšuves un grieztas gabalos,kuru garums nepārsniedz maksimālo šķērsgriezumu, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, kas nav citādi apstrādātas:

3917

29

12

0

----no ķīmiski modificētiem vai nemodificētiem kondensācijas vai polimerizācijas produktiem ar tai sekojošu pārgrupēšanos

-

1

0

3917

29

15

0

----no aditīvās polimerizācijas produktiem

-

1

0

3917

29

19

0

----pārējie

-

1

0

---pārējie:

3917

29

91

0

----ar pierīkotiem piederumiem izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

3917

29

99

0

----pārējie

-

1

0

-pārējās caurules, caurulītes un šļūtenes:

3917

31

--lokanās caurules, caurulītes un šļūtenes, kas izturējušas spiedienu līdz 27,6 MPA:

3917

31

10

0

---ar pierīkotiem piederumiem izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

3917

31

90

0

---pārējie

-

1

0

3917

32

--pārējie, kas nav stiegroti ar citiem materiāliem, bet savienoti ar pārējiem materiāliem citā veidā, bez piederumiem:

---bezšuves un grieztas gabalos, kuru garums nepārsniedz maksimālo šķērsgriezumu, ar apstrādātu un neapstrādātu virsmu, kas nav citādi apstrādātas:

3917

32

10

0

----no ķīmiski modificētiem vai nemodificētiem kondensācijas vai polimerizācijas produktiem ar tai sekojošu pārgrupēšanos

-

1

0

----no aditīvās polimerizācijas produktiem:

3917

32

31

0

-----no etilēna polimēriem

-

0

0

3917

32

35

0

-----no vinilhlorīda polimēriem

-

1

0

3917

32

39

0

-----pārējie

-

1

0

3917

32

51

0

----pārējie

-

1

0

---pārējie:

3917

32

91

0

----mākslīgie cīsiņu apvalki

-

1

0

3917

32

99

0

----pārējie

-

1

0

3917

33

--pārējie, kas nav stiegroti ar citiem materiāliem, bet savienoti ar pārējiem materiāliem citā veidā, ar piederumiem:

3917

33

10

0

---ar pierīkotiem piederumiem izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

3917

33

90

0

---pārējie

-

1

0

3917

39

--pārējie:

---bezšuves un grieztas gabalos, kuru garums nepārsniedz maksimālo šķērsgriezumu, ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, kas nav citādi apstrādātas:

3917

39

12

0

----no ķīmiski modificētiem vai nemodificētiem kondensācijas vai polimerizācijas produktiem ar tai sekojošu pārgrupēšanos

-

1

0

3917

39

15

0

----no aditīvās polimerizācijas produktiem

-

1

0

3917

39

19

0

----pārējie

-

1

0

---pārējie:

3917

39

91

0

----ar pierīkotiem piederumiem izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

3917

39

99

0

----pārējie

-

1

0

3917

40

-piederumi:

3917

40

10

0

--izmantošanai civilajā aviācijā

-

1

0

3917

40

90

0

--pārējie

-

1

0

3918

Plastmasas segumi grīdai, līpoši vai nelīpoši, ruļļos vai plāksnēs; plastmasas sienu vai griestu segumi, kas minēti šīs grupas 9. piezīmē:

3918

10

-no vinilhlorīda polimēriem:

3918

10

10

0

--kas sastāv no pamatnes, kas piesūcināta vai pārklāta ar polivinilhlorīdu

m2

1

0

3918

10

90

0

--pārējie

m2

1

0

3918

90

00

0

-no pārējām plastmasām

m2

1

0

3919

Plastmasas līpošās plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes un pārējās formās, ruļļos vai citā veidā:

3919

10

-ruļļos ar platumu ne vairāk kā 20 cm:

--lentes ar nevulkanizētu dabiskā vai mākslīgā kaučuka segumu:

3919

10

11

0

---no plastificēta polivinilhlorīda vai polietilēna

-

1

0

3919

10

13

0

---no neplastificēta polivinilhlorīda

-

1

0

3919

10

15

0

---no polipropilēna

-

1

0

3919

10

19

0

---pārējie

-

1

0

--pārējie:

---no ķīmiski modificētiem vai nemodificētiem kondensācijas vai polimerizācijas produktiem ar tai sekojošu pārgrupēšanos:

3919

10

31

0

----no poliesteriem

-

1

0

3919

10

38

0

----pārējie

-

1

0

---no aditīvās polimerizācijas produktiem:

3919

10

61

0

----no plastificēta polivinilhlorīda vai polietilēna

-

1

0

3919

10

69

0

----pārējie

-

1

0

3919

10

90

0

---pārējie

-

1

0

3919

90

-pārējie:

3919

90

10

0

--pakļauti tālākai apstrādei, izņemot virsmas apstrādi, vai frēzēti veidos, kas atšķiras no taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātu)

-

1

0

--pārējie:

---no ķīmiski modificētiem vai nemodificētiem kondensācijas vai polimerizācijas produktiem ar tai sekojošu pārgrupēšanos:

3919

90

31

0

----no polikarbonātiem, alkīdsveķiem, polialilesteriem un pārējo esteru polimēriem

-

1

0

3919

90

38

0

----pārējie

-

1

0

---no aditīvās polimerizācijas produktiem:

3919

90

61

0

---no plastificēta polivinilhlorīda vai polietilēna

-

1

0

3919

90

69

0

----pārējie

-

1

0

3919

90

90

0

---pārējie

-

1

0

3920

Pārējās plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, bez porām, nestiegrotas, kārtainas, ar pamatni vai līdzīgi savienotas ar citiem materiāliem:

3920

10

-no etilēna polimēriem:

--ar biezumu ne vairāk kā 0,125 mm:

---no polietilēna ar īpatnējo masu:

----mazāk nekā 0,94:

3920

10

23

0

-----polietilēna plēve ar biezumu 20 mikrometri vai vairāk, bet ne vairāk kā 40 mikrometri, foto-rezistentu filmu sagatavošanai, kuras lieto pusvadītāju vai iespiesto kontūru ražošanā

-

1

0

-----pārējie

------neiespiestas:

3920

10

24

0

-------elastīgā plēve

-

1

0

3920

10

26

0

-------pārējie

-

1

0

3920

10

27

0

------iespiestas

-

1

0

3920

10

28

0

----0,94 vai vairāk

-

1

0

3920

10

40

0

---pārējie

-

1

0

--ar biezumu vairāk nekā 0,125 mm:

3920

10

81

0

---sintētiskā papīra masa mitru lokšņu veidā, kas izgatavota no nesaistītām, maz sazarota polietilēna fibrilām, maisījumā ar celulozes šķiedrām vai bez tām, ar to saturu ne vairāk kā 15%, un kas satur kā mitrinošo aģentu polivinilspirta šķīdumu ūdenī

-

1

0

3920

10

89

0

---pārējie

-

1

0

3920

20

-no propilēna polimēriem:

--ar biezumu ne vairāk kā 0,10 mm:

3920

20

21

0

---pa divām asīm orientēts

-

1

0

3920

20

29

0

---pārējie

-

1

0

--ar biezumu vairāk nekā 0,10 mm:

---lentes ar platumu vairāk nekā 5 mm, bet ne vairāk kā 20 mm, kuras izmanto iesaiņošanā:

3920

20

71

0

----dekoratīvās lentes

-

1

0

3920

20

79

0

----pārējās

-

1

0

3920

20

90

0

---pārējās

-

1

0

3920

30

00

0

-no stirola polimēriem

-

1

0

-no vinilhlorīda polimēriem:

3920

41

--cietās:

---neplastificētās ar biezumu:

3920

41

11

0

----ne vairāk kā 1 mm

-

1

0

3920

41

19

0

----vairāk nekā 1 mm

-

1

0

---plastificētās ar biezumu:

3920

41

91

0

----ne vairāk kā 1 mm

-

1

0

3920

41

99

0

----vairāk nekā 1 mm

-

1

0

3920

42

--lokanās:

---neplastificētās ar biezumu:

3920

42

11

0

----ne vairāk kā 1 mm

-

0

0

3920

42

19

0

----vairāk nekā 1 mm

-

1

0

---plastificētās ar biezumu:

3920

42

91

0

----ne vairāk kā 1 mm

-

0

0

3920

42

99

0

----vairāk nekā 1 mm

-

1

0

-no akrila polimēriem:

3920

51

00

0

--no polimetilmetakrilāta

-

1

0

3920

59

--pārējie:

3920

59

10

0

---akril- un metakrilesteru kopolimērs plēves formā ar biezumu ne vairāk kā 150 mikrometri

-

1

0

3920

59

90

0

---pārējie

-

1

0

-no polikarbonātiem, alkīdsveķiem, polialilesteriem un pārējo esteru polimēriem:

3920

61

00

0

--no polikarbonātiem

-

1

0

3920

62

--no polietilēntereftalāta:

---ar biezumu ne vairāk kā 0,35 mm:

3920

62

11

0

----polietilēntereftalāta plēve ar biezumu 72 mikrometri vai vairāk, bet ne vairāk kā 79 mikrometri, lokanu magnētisko disku izgatavošanai

-

1

0

3920

62

13

0

----polietilēntereftalāta plēve ar biezumu 100 mikrometri vai vairāk, bet ne vairāk kā 150 mikrometri, fotopolimēru apdrukāšanas plašu izgatavošanai

-

1

0

3920

62

19

0

----pārējie

-

1

0

3920

62

90

0

---ar biezumu vairāk nekā 0,35 mm

-

1

0

3920

63

00

0

--no nepiesātinātiem poliesteriem

-

1

0

3920

69

00

0

--no pārējiem poliesteriem

-

1

0

-no celulozes vai tās ķīmiskiem atvasinājumiem:

3920

71

--no reģenerētas celulozes:

3920

71

10

0

---uztītas vai neuztītas loksnes, plēves un lentes ar biezumu mazāk nekā 0,75 mm

-

1

0

3920

71

90

0

---pārējie

-

1

0

3920

72

00

0

--no vulkanizētas šķiedras

-

1

0

3920

73

--no celulozes acetāta:

3920

73

10

0

---filmas ruļļos vai lentēs kinematogrāfijai vai fotogrāfijai

-

1

0

3920

73

50

0

---uztītas vai neuztītas loksnes, plēves un lentes ar biezumu mazāk nekā 0,75 mm

-

1

0

3920

73

90

0

---pārējie

-

1

0

3920

79

00

0

--no pārējiem celulozes atvasinājumiem

-

1

0

-no pārējām plastmasām:

3920

91

00

0

--no polivinilbutirāla

-

1

0

3920

92

00

0

--no poliamīdiem

-

1

0

3920

93

00

0

--no amīnsveķiem

-

1

0

3920

94

00

0

--no fenolsveķiem

-

1

0

3920

99

--no pārējām plastmasām:

---no ķīmiski modificētiem vai nemodificētiem kondensācijas vai polimerizācijas produktiem ar tai sekojošu pārgrupēšanos:

3920

99

21

0

----poliamīda loksnes un lentes, nepārklātas vai pārklātas vai vienīgi apklātas ar plastiku

-

1

0

3920

99

28

0

----pārējie

-

1

0

---no aditīvās polimerizācijas produktiem:

3920

99

51

0

----polivinilfluorīda loksnes

-

1

0

3920

99

53

0

----jonapmaiņas membrānas no fluorētiem plastikas materiāliem izmantošanai hlora-sārma elektrolītiskās šūnās

-

1

0

3920

99

55

0

----biaksiāli orientēta polivinilspirta plēve, ar polivinilspirta saturu 97% vai vairāk, nepārklāta, ar biezumu ne vairāk kā 1 mm

-

1

0

3920

99

59

0

----pārējie

-

1

0

3920

99

90

0

---pārējie

-

1

0

3921

Pārējās plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes:

-porainās:

3921

11

00

0

--no stirola polimēriem

-

1

0

3921

12

00

0

--no vinilhlorīda polimēriem

-

1

0

3921

13

--no poliuretāniem:

3921

13

10

0

---lokanās

-

1

0

3921

13

90

0

---pārējās

-

1

0

3921

14

00

0

--no reģenerētas celulozes

-

1

0

3921

19

00

0

--no pārējām plastmasām

-

1

0

3921

90

-pārējie:

--no ķīmiski modificētiem vai nemodificētiem kondensācijas vai polimerizācijas produktiem ar tai sekojošu pārgrupēšanos:

---no poliesteriem:

3921

90

11

0

----gofrētas loksnes un plātnes

-

1

0

3921

90

19

0

----pārējie

-

1

0

3921

90

30

0

---no fenolsveķiem

-

1

0

---no amīnsveķiem:

----kārtainie:

3921

90

41

0

-----augsta spiediena, kārtainie, ar dekoratīvu virsmu no vienas vai abām pusēm

-

1

0

3921

90

43

0

-----pārējie

-

1

0

3921

90

49

0

----pārējie

-

1

0

3921

90

55

0

---pārējie

-

1

0

3921

90

60

0

--no aditīvās polimerizācijas produktiem

-

1

0

3921

90

90

0

--pārējie

-

1

0

3922

Plastmasas vannas, dušas, izlietnes, bidē, klozetu sēdekļi un vāki, skalojamās bākas un līdzīgi plastmasas sanitārtehnikas izstrādājumi:

3922

10

00

0

-vannas, dušas un izlietnes

-

6

3

3922

20

00

0

-klozetu sēdekļi un vāki

-

6

3

3922

90

00

0

-pārējie

-

6

3

3923

Plastmasas izstrādājumi preču transportēšanai un iesaiņošanai; plastmasas aizbāžņi, vāki, vāciņi un pārējie izstrādājumi aizvākošanai:

3923

10

00

0

-kārbas, somas, grozi un līdzīgi izstrādājumi

-

6

3

-maisi un somas (ieskaitot koniskus):

3923

21

00

0

--no etilēna polimēriem

-

6

3

3923

29

--no pārējām plastmasām:

3923

29

10

0

---no polivinilhlorīda

-

6

3

3923

29

90

0

---pārējie

-

6

3

3923

30

-baloni, pudeles, flakoni un līdzīgi izstrādājumi:

3923

30

10

0

--ar tilpumu ne vairāk kā 2 l

-

6

3

3923

30

90

0

--ar tilpumu vairāk nekā 2 l

-

6

3

3923

40

-spoles, saivas, rullīši un līdzīgi izstrādājumi:

3923

40

10

0

--spoles un līdzīgi izstrādājumi fotofilmām, kinofilmām un analoģiskiem izstrādājumiem, kas minēti 8523. un 8524. preču pozīcijā

-

6

3

3923

40

90

0

--pārējie

-

6

3

3923

50

-pārējie aizbāžņi, vāki, vāciņi un citi aizvākošanas izstrādājumi:

3923

50

10

0

--aizbāžņi un izstrādājumi pudeļu aizvākošanai

-

6

3

3923

50

90

0

--pārējie

-

1

0

3923

90

-pārējie:

3923

90

10

0

--ekstrudētie un cauruļveida tīkli

-

6

3

3923

90

90

0

--pārējie

-

6

3

3924

Plastmasas galda un virtuves trauki, pārējie sadzīves priekšmeti un tualetes priekšmeti:

3924

10

00

0

-galda un virtuves trauki

-

6

3

3924

90

-pārējie:

--no reģenerētas celulozes:

3924

90

11

0

---sūkļi

-

6

3

3924

90

19

0

---pārējie

-

6

3

3924

90

90

--pārējie:

3924

90

90

1

---trauki, knupīši, higiēnas priekšmeti bērniem līdz 3 gadu vecumam

-

0

0

3924

90

90

9

---pārējie

-

6

3

3925

Plastmasas celtniecības detaļas, kas citur nav minētas:

3925

10

00

0

-rezervuāri, cisternas, tvertnes un līdzīgas tilpnes ar tilpumu vairāk nekā 300 l

-

6

3

3925

20

00

0

-durvis un to sliekšņi, logi un to rāmji

-

6

3

3925

30

00

0

-slēģi, aizlaidņi (ieskaitot Venēcijas žalūzijas), līdzīgi izstrādājumi un to daļas

-

6

3

3925

90

-pārējie:

3925

90

10

0

--būvdetaļu piederumi un nostiprināšanas detaļas ierīkošanai durvīs, logos, kāpnēs, sienās vai pārējās ēkas daļās

-

6

3

3925

90

20

0

--elektrisko shēmu paliktņi, renes un siles

-

6

3

3925

90

80

0

--pārējie

-

6

3

3926

Pārējie plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi no pārējiem 2901.- 3914. preču pozīcijā minētajiem materiāliem:

3926

10

00

0

-kancelejas vai skolas piederumi

-

6

3

3926

20

00

0

-izstrādājumi apģērba rotāšanai un tā aksesuāri (ieskaitot cimdus)

-

6

3

3926

30

00

0

-mēbeļu un transportlīdzekļu piederumi un līdzīgi izstrādājumi

-

6

3

3926

40

00

0

-statuetes un pārējie dekoratīvie izstrādājumi

-

6

3

3926

90

-pārējie:

3926

90

10

0

--tehniskiem mērķiem un izmantošanai civilajā aviācijā

-

6

3

--pārējie:

3926

90

50

0

---perforētas tilpnes un līdzīgi izstrādājumi ūdens filtrēšanai, tam ieplūstot drenāžas sistēmā

-

6

3

---pārējie:

3926

90

91

0

----izgatavoti no lokšņu materiāla

-

6

3

3926

90

99

0

----pārējie

-

6

3