38. G R U P A

JAUKTI ĶĪMISKIE PRODUKTI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva elementi vai savienojumi, izņemot:

1) mākslīgo grafītu (3801. preču pozīcija),
2) insekticīdus, rodenticīdus, fungicīdus, herbicīdus, augu pretdīgšanas līdzekļus un augšanas regulatorus, dezinficējošus līdzekļus un līdzīgus produktus, iesaiņotus, kā aprakstīts 3808. preču pozīcijā,
3) līdzekļus, kas izmantojami ugunsdzēšanas aparātu vai ugunsdzēšanas granātu uzlādei (3813. preču pozīcija),
4) preces, kas minētas 2."a" vai 2."c" piezīmē;

b) ķimikāliju un pārtikas produktu vai pārējo pārtikas preču ražošanā izmantojamo barības vielu maisījumi (galvenokārt 2106. preču pozīcija);

c) medikamenti (3003. vai 3004. preču pozīcija) vai

d) izlietoti katalizatori, kas izmantojami parasto metālu ekstrahēšanā vai ķīmisku savienojumu ražošanā no parastiem metāliem (2620. preču pozīcija), izlietoti katalizatori, kas izmantojami galvenokārt dārgmetālu atgūšanā (7112. preču pozīcija), vai katalizatori, kuri sastāv no metāliem vai metālu sakausējumiem, piemēram, smalka pulvera vai šķidrauta formā (XIV vai XV nodaļa).

2. 3824. preču pozīcijā ir ietvertas šādas preces, kas nav minētas nevienā citā nomenklatūras preču pozīcijā:

a) magnija oksīda vai sārmu un sārmzemju metālu halogenīdu mākslīgie kristāli (izņemot optiskos elementus) ar masu ne mazāk kā 2,5 g;

b) fūzeļeļļa; "dipela" eļļa;

c) pārdošanai mazumtirdzniecībā iesaiņoti sastāvi tintes traipu izņemšanai;

d) pārdošanai mazumtirdzniecībā iesaiņoti sastāvi iespiedtekstu labošanai un pārējie korektūras šķidrumi un

e) kūstoši keramikas pirometriskie elementi (piemēram, Zēgera konusi).

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

3801

     

Mākslīgais grafīts; koloīdais vai puskoloīdais grafīts; produkti uz grafīta vai pārējo oglekļu pamata pastu, brikešu, plātņu vai citās pusfabrikātu formās:

3801

10

00

0

-mākslīgais grafīts

-

1

0

3801

20

   

-koloīdais un puskoloīdais grafīts:

     

3801

20

10

0

--koloīdais grafīts eļļas suspensijā; puskoloīdais grafīts

-

1

0

3801

20

90

0

--pārējais

-

1

0

3801

30

00

0

-oglekļa pastas elektrodiem un līdzīgas pastas krāšņu oderējumam

-

1

0

3801

90

00

0

-pārējie

-

1

0

3802

     

Aktivēta ogle; aktivēti dabiskie minerālprodukti; dzīvnieku ogle, ieskaitot izmantoto dzīvnieku ogli:

3802

10

00

0

-aktivētā ogle

-

1

0

3802

90

00

0

-pārējie

-

1

0

3803

00

   

Rafinēta vai nerafinēta taleļļa:

     

3803

00

10

0

-neattīrīta

-

1

0

3803

00

90

0

-pārējā

-

1

0

3804

00

   

Sārms, kas paliek pēc koka celulozes izgatavošanas, koncentrēts vai nekoncentrēts, atcukurots vai ķīmiski apstrādāts, ieskaitot lignīna sulfonātus, bet izņemot taleļļu, kas minēta 3803. preču pozīcijā:

3804

00

10

0

-koncentrēts sulfītsārms

-

1

0

3804

00

90

0

-pārējais

-

1

0

3805

     

Sveķu, koku terpentīns vai sulfātterpentīns un pārējās terpentīneļļas, kas iegūtas skujkoku koksnes destilēšanas vai citādas apstrādes rezultātā; neattīrīts dipentēns; sulfītterpentīns un pārējie neattīrīti paracimēni; priežu skuju eļļa, kas kā pamatu satur komponentu alfa-terpineolu:

3805

10

   

-sveķu, koku terpentīna vai sulfātterpentīna eļļas:

     

3805

10

10

0

--sveķu terpentīns

-

1

0

3805

10

30

0

--koku terpentīns

-

1

0

3805

10

90

0

--sulfātterpentīns

-

1

0

3805

20

00

0

-priežu skuju eļļa

-

1

0

3805

90

00

0

-pārējie

-

1

0

3806

     

Kolofonijs, sveķskābes un to atvasinājumi; kolofonija spirts un kolofonija eļļas; pārkausēti sveķi:

3806

10

   

-kolofonijs un sveķskābes:

     

3806

10

10

0

--kas iegūts no svaigām ekstrahētām ēteriskajām eļļām

-

1

0

3806

10

90

0

--pārējais

-

1

0

3806

20

00

0

-kolofonija, sveķskābju vai kolofonija vai sveķskābju atvasinājumu sāļi, izņemot kolofonija aduktu (pievienošanas produktu) sāļus

-

1

0

3806

30

00

0

-esteru sveķi

-

1

0

3806

90

00

0

-pārējie

-

1

0

3807

00

   

Koka darva; koka darvas eļļas; koka kreozots; koka spirts; augu piķis; alus darīšanas piķis un līdzīgi produkti uz sveķu, sveķaino skābju vai augu piķa pamata:

3807

00

10

0

-koka darva

-

1

0

3807

00

90

0

-pārējie

-

1

0

3808

     

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un līdzīgi produkti, iesaiņoti vai iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs):

3808

10

   

-insekticīdi:

     

3808

10

10

0

--uz piretroīda pamata

-

1

0

3808

10

20

0

--uz hlorēto ogļūdeņražu pamata

-

1

0

3808

10

30

0

--uz karbamātu pamata

-

1

0

3808

10

40

0

--uz organisko fosfora savienojumu pamata

-

1

0

3808

10

90

0

--pārējie

-

1

0

3808

20

   

-fungicīdi:

     
       

--neorganiskie:

     

3808

20

10

0

---preparāti uz vara savienojumu pamata

-

1

0

3808

20

15

0

---pārējie

-

1

0

       

--pārējie:

     

3808

20

30

0

---uz ditiokarbamātu pamata

-

1

0

3808

20

40

0

---uz benzimidazolu pamata

-

1

0

3808

20

50

0

---uz diazolu vai triazolu pamata

-

1

0

3808

20

60

0

---uz diazīnu vai morfolīnu pamata

-

1

0

3808

20

80

0

---pārējie

-

1

0

3808

30

   

-herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori:

     
       

--herbicīdi:

     

3808

30

11

0

---uz fenoksifitohormonu pamata

-

1

0

3808

30

13

0

---uz triazīnu pamata

-

1

0

3808

30

15

0

---uz amīdu pamata

-

1

0

3808

30

17

0

---uz karbamātu pamata

-

1

0

3808

30

21

0

---uz dinitroanilīna atvasinājumu pamata

-

1

0

3808

30

23

0

---uz urīnvielas, uracila vai sulfonilurīnvielas atvasinājumu pamata

-

1

0

3808

30

27

0

---pārējie

-

1

0

3808

30

30

0

--augu pretdīgšanas līdzekļi

-

1

0

3808

30

90

0

--augu augšanas regulatori

-

1

0

3808

40

   

-dezinficējošie līdzekļi:

     

3808

40

10

0

--uz čertvērtīgo amonija sāļu pamata

-

0

0

3808

40

20

0

--uz halogenēto savienojumu pamata

-

0

0

3808

40

90

0

--pārējie

-

0

0

3808

90

   

-pārējie:

     

3808

90

10

0

--rodenticīdi

-

1

0

3808

90

90

0

--pārējie

-

1

0

3809

     

Virsmas apstrādes vielas, krāsošanas paātrināšanas vai krāsu nostiprināšanas krāsu nesēji un pārējie produkti un preparāti (piemēram, apretūras vai kodinātāji), izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādas rūpniecībā vai līdzīgās nozarēs, kas citur nav minēti:

3809

10

   

-uz cieti saturošu vielu pamata:

     

3809

10

10

0

--ar tādu vielu saturu mazāk nekā 55%

-

1

0

3809

10

30

0

--ar tādu vielu saturu 55% vai vairāk, bet mazāk nekā 70%

-

1

0

3809

10

50

0

--ar tādu vielu saturu 70% vai vairāk, bet mazāk nekā 83%

-

1

0

3809

10

90

0

--ar tādu vielu saturu 83 % vai vairāk

-

1

0

       

-pārējie:

     

3809

91

00

0

--izmantojami tekstilrūpniecībā vai līdzīgā rūpniecībā

-

1

0

3809

92

00

0

--izmantojami papīrrūpniecībā vai līdzīgā rūpniecībā

-

1

0

3809

93

00

0

--izmantojami ādrūpniecībā vai līdzīgā rūpniecībā

-

1

0

3810

     

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un pārējie palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pulveri un pastas mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kas sastāv no metāla un pārējiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā stieņus vai serdeņus metināšanas elektrodiem vai pārklājumiem:

3810

10

00

0

-metāla virsmu kodināšanas preparāti; pulveri un pastas mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv no metāla vai pārējiem materiāliem

-

1

0

3810

90

   

-pārējie:

     

3810

90

10

0

--preparāti, ko izmanto kā stieņus vai serdeņus metināšanas

-

1

0

       

elektrodiem vai pārklājumiem

     

3810

90

90

0

--pārējie

-

1

0

3811

     

Antidetonācijas sastāvi, oksidācijas inhibitori, sveķainu izdalījumu inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un pārējās gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai pārējiem šķidrumiem, ko izmanto tām pašām vajadzībām kā minerāleļļas:

       

-antidetonācijas sastāvi:

     

3811

11

   

--uz svina savienojumu pamata:

     

3811

11

10

0

---uz tetraetilsvina pamata

-

1

0

3811

11

90

0

---pārējie

-

1

0

3811

19

00

0

--pārējie

-

1

0

       

-piedevas ziežeļļām:

     

3811

21

00

0

--kas satur naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenmateriāliem

-

1

0

3811

29

00

0

--pārējās

-

1

0

3811

90

00

0

-pārējie

-

1

0

3812

     

Gatavie kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuku vai plastmasas plastificējošie savienojumi, kas citur nav minēti; antioksidanti un pārējie kaučuku un plastmasas stabilizējoši savienojumi:

3812

10

00

0

-gatavie kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji

-

1

0

3812

20

   

-kaučuku vai plastmasas plastificējoši savienojumi

     

3812

20

10

0

--reakciju maisījums, kas satur benzil 3-izobutiriloksi-1-izopropil-2,2-dimetilpropilftalātu un benzil 3-izobutiriloksi-2,2,4-trimetilfenilftalātu

-

1

0

3812

20

90

0

--pārējie

-

1

0

3812

30

   

-antioksidanti un pārējie kaučuku vai plastmasas stabilizējoši savienojumi:

   

3812

30

20

0

--antioksidanti

-

1

0

3812

30

80

0

--pārējie

-

1

0

3813

00

00

0

Ugunsdzēšu sastāvi un lādiņi; uzlādēti ugunsdzēšanas aparāti

-

1

0

3814

00

   

Organiskie saliktie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti; gatavi krāsu un laku noņemšanas sastāvi:

3814

00

10

0

-uz butilacetāta pamata

-

1

0

3814

00

90

0

-pārējie

-

1

0

3815

     

Ķīmisko reakciju iniciatori, paātrinātāji un katalizatori, kas citur nav minēti:

   

-katalizatori ar nesējiem:

3815

11

00

0

--kas satur kā aktīvo komponentu niķeli vai niķeļa savienojumus

-

1

0

3815

12

00

0

--kas satur kā aktīvo komponentu dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus

-

1

0

3815

19

   

--pārējie:

     

3815

19

10

0

---katalizators grauda formā, kuram 90% vai vairāk izmēru nepārsniedz 10 mikrometrus, sastāvošs no oksīdu maisījuma uz magnija-silikāta nesēja, kas satur 20% vai vairāk, bet ne vairāk kā 35% vara un 2% vai vairāk, bet ne vairāk kā 3% bismuta, ar

-

1

0

īpatsvaru 0,2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,0

3815

19

90

0

---pārējie

-

1

0

3815

90

   

-pārējie:

     

3815

90

10

0

--katalizators, sastāvošs no etiltrifenilfosfonija acetāta metanola šķīdumā

-

1

0

3815

90

90

0

--pārējie

-

1

0

3816

00

00

0

Ugunsizturīgie cementi, būvjava, betoni un līdzīgi sastāvi, izņemot 3801. preču pozīcijā minētos

-

1

0

3817

     

Jauktie alkilbenzoli un jauktie alkilnaftalīni, izņemot 2707. vai 2902. preču pozīcijā minētos:

3817

10

   

-jauktie alkilbenzoli:

     

3817

10

10

0

--dodecilbenzols

-

1

0

3817

10

50

0

--lineārais alkilbenzols

-

1

0

3817

10

80

0

--pārējie

-

1

0

3817

20

00

0

-jauktie alkilnaftalīni

-

1

0

3818

00

   

Leģētie ķīmiskie elementi, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai līdzīgās formās; leģētie ķīmiskie savienojumi, kurus izmanto elektronikā:

3818

00

10

0

-leģētais silīcijs

-

1

0

3818

00

90

0

-pārējie

-

1

0

3819

00

00

0

Bremžu šķidrumi un pārējie gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk nekā 70% naftas eļļu vai eļļu, kuras iegūtas no bitumenminerāliem

-

1

0

3820

00

00

0

Antifrīza preparāti un gatavi pretapledojuma šķīdumi

-

1

0

3821

00

00

0

Mikroorganismu audzēšanai gatavas kultūrvides

-

1

0

3822

00

00

0

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata vai bez tā, izņemot 3002. un 3006. preču pozīcijā minētos

-

1

0

3823

     

Rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes; no rafinēšanas skābas eļļas; rūpnieciskie taukainie spirti:

       

-rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes; no rafinēšanas skābas eļļas:

   

3823

11

00

0

--stearīnskābe

-

1

0

3823

12

00

0

--oleīnskābe

-

1

0

3823

13

00

0

--taleļļas taukskābes

-

1

0

3823

19

   

--pārējie:

     

3823

19

10

0

---destilētās taukskābes

-

1

0

3823

19

30

0

---taukskābju destilāts

-

1

0

3823

19

90

0

---pārējie

-

1

0

3823

70

00

0

-rūpnieciskie taukainie spirti

-

1

0

3824

     

Gatavās saistvielas, kuras izmanto liešanas veidņu un serdeņu ražošanā; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (ieskaitot dabisko produktu maisījumus), kas citur nav minēti;

       

ķīmijas un saskarnozaru rūpniecības atlikumu produkti, kas citur nav minēti:

3824

10

00

0

-gatavās saistvielas, kuras izmanto liešanas veidņu un serdeņu ražošanā

-

1

0

3824

20

00

0

-naftēnskābes, to sāļi un esteri, ūdenī nešķīstoši

-

1

0

3824

30

00

0

-neaglomerētie metālu karbīdi, sajaukti savstarpēji vai ar metāliskām saistvielām

-

1

0

3824

40

00

0

-gatavās piedevas cementiem, kaļķu javām vai betoniem

-

1

0

3824

50

   

-ugunsneizturīgas kaļķu javas vai betoni:

     

3824

50

10

0

--liešanai gatavs betons

-

1

0

3824

50

90

0

--pārējie

-

1

0

3824

60

   

-sorbitols, izņemot 2905 44. subpozīcijā minēto:

     
       

--ūdens šķīdumā:

     

3823

60

11

0

---kas satur 2% vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot D-glucītā

-

1

0

3824

60

19

0

---pārējie

-

1

0

       

--pārējie:

     

3824

60

91

0

---kas satur 2% vai mazāk D-mannīta, pārrēķinot D-glucītā

-

1

0

3824

60

99

0

---pārējie

-

1

0

       

-maisījumi, kas satur divus vai vairāk halogēnus ietverošus necikliskus hidroogļūdeņraža perhalogenētus atvasinājumus:

3824

71

00

0

--kas satur tikai ar fluoru vai hloru perhalogenētus necikliskus hidroogļūdeņražus

-

1

0

3824

79

00

0

--pārējie

-

1

0

3824

90

   

-pārējie:

     

3824

90

10

0

--naftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; eļļa, kas iegūta no bitumenminerāliem, tiofenētas sulfonskābes un to sāļi

-

1

0

3824

90

15

0

--jonu apmainītāji

-

1

0

3824

90

20

0

--vakuumlampu geteri (pēdējo gaisa palieku aizvācēji)

-

1

0

3824

90

25

0

--pirolignīti (piemēram, kalcija); neattīrīts kalcija tartrāts; neattīrīts kalcija citrāts

-

1

0

3824

90

30

0

--sārmains dzelzs oksīds gāzu tīrīšanai

-

1

0

3824

90

35

0

--pretrūsas preparāti, kas satur amīnus kā aktīvos komponentus

-

1

0

3824

90

40

0

--laku un līdzīgu produktu neorganiski šķīdinātāju sastāvi un atšķaidītāji

-

1

0

--pārējie:

3824

90

45

0

---savienojumi katlakmens veidošanās novēršanai un līdzīgi savienojumi

-

1

0

3824

90

50

0

---elektrogalvanizācijas preparāti

-

1

0

3824

90

55

0

---glicerīna monoesteru, diesteru un triesteru, taukskābju maisījumi (tauku emulgatori)

-

1

0

---produkti un preparāti, kurus izmanto farmācijā un ķirurģijā:

3824

90

61

0

----antibiotiķu iegūšanas procesa starpprodukti, kurus iegūst, fermentējot Streptomyces tenebrarius, izžāvēti vai neizžāvēti, izmantojami cilvēkiem domāto, 3004. preču pozīcijā minēto medikamentu ražošanā

-

1

0

3824

90

62

0

----monensinsāļu iegūšanas procesa starpprodukti

-

1

0

3824

90

64

0

----pārējie

-

1

0

3824

90

65

0

---palīgprodukti lietuvēm (izņemot 3824 10 000. subpozīcijā minētos)

-

1

0

3824

90

70

0

---ugunsdroši, ūdensnecaurlaidīgi un līdzīgi aizsargpreparāti, kurus izmanto celtniecībā

-

1

0

---pārējie:

3824

90

75

----litija niobata vafele, neleģēta

-

0

0

3824

90

80

 

----dimerizētu taukskābju atvasinātu amīnu maisījums ar vidējo molekulsvaru 520 vai vairāk, bet ne vairāk kā 550

-

0

0

3824

90

85

 

----3-(1-etil-1-metilpropil) izoksazol-5 ilamīns toluola šķīduma formā

-

0

0

3824

90

95

----pārējie

-

0

0