36. GRUPA

SPRĀGSTVIELAS; PIROTEHNISKIE IZSTRĀDĀJUMI; SĒRKOCIŅI; PIROFORIE SAKAUSĒJUMI; DAŽI DEGVIELU VEIDI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti atsevišķi noteikta ķīmiskā sastāva savienojumi, izņemot 2. "a" vai 2. "b" piezīmē minētos.

2. 3606. preču pozīcijā jēdziens "degmateriālu izstrādājumi" nozīmē tikai:

a) metaldehīdu, heksametilēntetramīnu un līdzīgas vielas, kas iesaiņotas formās (piemēram, tabletēs, nūjiņās un līdzīgās formās), lai tās izmantotu par degvielu; degvielu uz spirta pamata un līdzīgu gatavu cieto vai puscieto degvielu;

b) šķidro vai sašķidrināto gāzveida degvielu konteineros ar tilpumu ne vairāk kā 300 cm3, kuru izmanto cigarešu šķiltavu un līdzīgu šķiltavu uzpildei un atkārtotai uzpildei;

c) darvas lāpas, degļus un līdzīgus izstrādājumus.

Papild-

Pamat-

MFN

Kods

Apraksts

mērvie-

likme

likme

nība

%

%

3601

00

00

0

Propelentu pulveris

-

20

likme 3.pielikumā

3602

00

00

0

Gatavās sprāgstvielas, izņemot propelentu pulveri

-

0

0

3603

00

   

Bikforda auklas; detonējošās auklas; aizdedzinošās vai detonējošās kapseles; degļi; elektrodetonatori:

3603

00

10

0

-bikforda auklas; detonējošās auklas

-

0

0

3603

00

90

0

-pārējie

-

0

0

3604

     

Uguņošanas raķetes, signālraķetes, lietus raķetes, pretmiglas signāli un pārējie pirotehniskie izstrādājumi:

3604

10

00

0

-uguņošanas raķetes

-

20

likme 3.pielikumā

3604

90

00

0

-pārējie

-

20

likme 3.pielikumā

3605

00

00

0

Sērkociņi, izņemot pirotehniskos izstrādājumus, kas minēti 3604. preču pozīcijā

-

30

likme 3.pielikumā

3606

     

Ferocērijs un pārējie jebkura veida piroforie sakausējumi; degmateriālu izstrādājumi, kas minēti šīs grupas 2. piezīmē:

3606

10

00

0

-šķidrā un sašķidrinātā gāzveida degviela konteineros ar tilpumu ne vairāk kā 300 kub.cm, kuru izmanto cigarešu šķiltavu vai līdzīgu šķiltavu uzpildei un atkārtotai uzpildei

-

20

likme 3.pielikumā

3606

90

-pārējie:

3606

90

10

0

--ferocērijs un pārējie jebkura veida piroforie sakausējumi

-

20

likme 3.pielikumā

3606

90

90

0

--pārējie

-

20

likme 3.pielikumā